• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/12/2014 1 ngày 5.368.000 VNĐ Tăng 489.000 VNĐ baotuyetmobile
2 28/12/2014 1 ngày 4.879.000 VNĐ Giá không đổi truongvinh139
3 27/12/2014 1 ngày 4.879.000 VNĐ Giá không đổi truongvinh139
4 26/12/2014 1 ngày 4.879.000 VNĐ Giá không đổi truongvinh139
5 25/12/2014 1 ngày 4.879.000 VNĐ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
6 24/12/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ hoaiphone
7 23/12/2014 1 ngày 6.090.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
8 22/12/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 1.300.000 VNĐ hoaiphone
9 21/12/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
10 20/12/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
11 19/12/2014 1 ngày 5.368.000 VNĐ Giảm 632.000 VNĐ baotuyetmobile
12 18/12/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
13 17/12/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
14 16/12/2014 1 ngày 5.368.000 VNĐ Giảm 722.000 VNĐ baotuyetmobile
15 15/12/2014 1 ngày 6.090.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbanggiasi
16 14/12/2014 1 ngày 6.090.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbanggiasi
17 13/12/2014 1 ngày 6.090.000 VNĐ Giá không đổi maytinhbanggiasi
18 12/12/2014 1 ngày 6.090.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
19 11/12/2014 1 ngày 4.700.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ hoaiphone
20 10/12/2014 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
21 09/12/2014 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
22 08/12/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
23 07/12/2014 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
24 06/12/2014 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
25 05/12/2014 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
26 04/12/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
27 03/12/2014 1 ngày 5.950.000 VNĐ Tăng 1.450.000 VNĐ AndroidShop
28 02/12/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
29 01/12/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
30 30/11/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi tienthuanmobile
31 29/11/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi tienthuanmobile
32 28/11/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
33 27/11/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
34 26/11/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi tienthuanmobile
35 25/11/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi tienthuanmobile
36 24/11/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi tienthuanmobile
37 23/11/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi tienthuanmobile
38 22/11/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi tienthuanmobile
39 21/11/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi tienthuanmobile
40 20/11/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 1.568.000 VNĐ tienthuanmobile
41 19/11/2014 1 ngày 6.068.000 VNĐ Tăng 1.568.000 VNĐ baotuyetmobile
42 18/11/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi tienthuanmobile
43 17/11/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi tienthuanmobile
44 16/11/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giá không đổi tienthuanmobile
45 15/11/2014 1 ngày 4.500.000 VNĐ Giảm 10.700.000 VNĐ tienthuanmobile
46 14/11/2014 1 ngày 15.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbaongoc
47 13/11/2014 1 ngày 15.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbaongoc
48 12/11/2014 1 ngày 15.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbaongoc
49 11/11/2014 1 ngày 15.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbaongoc
50 10/11/2014 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 10.210.000 VNĐ laptopbaongoc
51 09/11/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
52 08/11/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
53 07/11/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
54 06/11/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
55 05/11/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
56 04/11/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
57 03/11/2014 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
58 02/11/2014 2 ngày 18.800.000 VNĐ Tăng 13.810.000 VNĐ NTComputer
59 31/10/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
60 30/10/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
61 29/10/2014 1 ngày 4.990.000 VNĐ Giảm 10.210.000 VNĐ socmobile
62 28/10/2014 1 ngày 15.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbaongoc
63 27/10/2014 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
64 26/10/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
65 25/10/2014 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
66 24/10/2014 1 ngày 15.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbaongoc
67 23/10/2014 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 9.300.000 VNĐ laptopbaongoc
68 22/10/2014 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
69 21/10/2014 1 ngày 15.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbaongoc
70 20/10/2014 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
71 19/10/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Giảm 8.332.000 VNĐ baotuyetmobile
72 18/10/2014 1 ngày 15.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbaongoc
73 17/10/2014 1 ngày 15.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbaongoc
74 16/10/2014 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 10.150.000 VNĐ laptopbaongoc
75 15/10/2014 1 ngày 5.050.000 VNĐ Giảm 10.150.000 VNĐ socmobile
76 14/10/2014 1 ngày 15.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbaongoc
77 13/10/2014 1 ngày 15.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbaongoc
78 12/10/2014 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 8.900.000 VNĐ laptopbaongoc
79 11/10/2014 1 ngày 6.300.000 VNĐ Giảm 8.900.000 VNĐ xuanmaimobile
80 10/10/2014 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 9.250.000 VNĐ laptopbaongoc
81 09/10/2014 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 9.250.000 VNĐ AndroidShop
82 08/10/2014 1 ngày 15.200.000 VNĐ Giá không đổi laptopbaongoc
83 07/10/2014 1 ngày 15.200.000 VNĐ Tăng 9.200.000 VNĐ laptopbaongoc
84 06/10/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
85 05/10/2014 1 ngày 18.800.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
86 04/10/2014 1 ngày 18.800.000 VNĐ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
87 03/10/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
88 02/10/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
89 01/10/2014 1 ngày 18.800.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
90 30/09/2014 1 ngày 18.800.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
91 29/09/2014 1 ngày 18.800.000 VNĐ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
92 28/09/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ Shgalaxy
93 27/09/2014 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
94 26/09/2014 1 ngày 5.950.000 VNĐ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
95 25/09/2014 1 ngày 18.800.000 VNĐ Tăng 13.400.000 VNĐ NTComputer
96 24/09/2014 1 ngày 5.400.000 VNĐ Giá không đổi socmobile
97 23/09/2014 1 ngày 5.400.000 VNĐ Giảm 850.000 VNĐ socmobile
98 22/09/2014 1 ngày 6.250.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
99 21/09/2014 1 ngày 6.250.000 VNĐ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
100 20/09/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
101 19/09/2014 1 ngày 6.250.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
102 18/09/2014 1 ngày 6.250.000 VNĐ Tăng 850.000 VNĐ AndroidShop
103 17/09/2014 1 ngày 5.400.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ socmobile
104 16/09/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
105 15/09/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
106 14/09/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
107 13/09/2014 1 ngày 6.250.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
108 12/09/2014 1 ngày 6.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ AndroidShop
109 11/09/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
110 10/09/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
111 09/09/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
112 08/09/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
113 07/09/2014 1 ngày 6.250.000 VNĐ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
114 06/09/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
115 05/09/2014 1 ngày 6.250.000 VNĐ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
116 04/09/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
117 03/09/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
118 02/09/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
119 01/09/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
120 31/08/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
121 30/08/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
122 29/08/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
123 28/08/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
124 27/08/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
125 26/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
126 25/08/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
127 24/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
128 23/08/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
129 22/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
130 21/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
131 20/08/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
132 19/08/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 868.000 VNĐ TL_mobile
133 18/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
134 17/08/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
135 16/08/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
136 15/08/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
137 14/08/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ TL_mobile
138 13/08/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
139 12/08/2014 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 8.500.000 VNĐ mysonmobile2
140 11/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
141 10/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
142 09/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
143 08/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
144 07/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
145 06/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
146 05/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
147 04/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
148 03/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
149 02/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
150 01/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
151 31/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
152 30/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
153 29/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
154 28/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
155 27/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
156 26/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
157 25/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
158 24/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
159 23/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
160 22/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 7.932.000 VNĐ hdmediashop
161 21/07/2014 1 ngày 7.068.000 VNĐ Giảm 7.932.000 VNĐ baotuyetmobile
162 20/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
163 19/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
164 18/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
165 17/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
166 16/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
167 15/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
168 14/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
169 13/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
170 12/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
171 11/07/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
172 10/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
173 09/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.600.000 VNĐ HDKing
174 08/07/2014 6 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
175 02/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ hdmediashop
176 01/07/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi iphonequoccuong
177 30/06/2014 2 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 6.100.000 VNĐ iphonequoccuong
178 28/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 6.100.000 VNĐ tienxanhmobile
179 27/06/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
180 26/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
181 25/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
182 24/06/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 8.000.000 VNĐ sondhm
183 23/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giảm 5.375.000 VNĐ hdmediashop
184 22/06/2014 1 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 5.375.000 VNĐ congtyanhlong
185 21/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
186 20/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
187 19/06/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
188 18/06/2014 2 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
189 16/06/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
190 15/06/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
191 14/06/2014 2 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
192 12/06/2014 22 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
193 21/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ Shgalaxy
194 20/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
195 19/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
196 18/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi sondhm
197 17/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi sondhm
198 16/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
199 15/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
200 14/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi sondhm
201 13/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
202 12/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
203 11/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
204 10/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
205 09/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
206 08/05/2014 17 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
207 21/04/2014 4 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
208 17/04/2014 6 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
209 11/04/2014 3 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
210 08/04/2014 6 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
211 02/04/2014 6 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
212 27/03/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ adongmobile
213 26/03/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi iphonequoccuong
214 25/03/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
215 24/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
216 23/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
217 22/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
218 21/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
219 20/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
220 19/03/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 5.775.000 VNĐ tienxanhmobile
221 18/03/2014 1 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 13.375.000 VNĐ congtyanhlong
222 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 11.500.000 VNĐ banbuonbanle
223 16/03/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhdongtay
224 15/03/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 6.250.000 VNĐ vitinhdongtay
225 14/03/2014 1 ngày 12.250.000 VNĐ Giảm 8.125.000 VNĐ CongtyGiaVu
226 13/03/2014 1 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 1.875.000 VNĐ congtyanhlong
227 12/03/2014 12 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
228 28/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
229 27/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
230 26/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
231 25/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
232 24/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
233 23/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
234 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 8.000.000 VNĐ bvtmobile
235 21/02/2014 4 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
236 17/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
237 16/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
238 15/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
239 14/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
240 13/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
241 12/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
242 11/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
243 10/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
244 09/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
245 08/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
246 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 12.125.000 VNĐ dongsangmobile
247 06/02/2014 1 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 3.985.000 VNĐ congtyanhlong
248 05/02/2014 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
249 04/02/2014 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
250 03/02/2014 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
251 02/02/2014 1 ngày 16.390.000 VNĐ Tăng 4.140.000 VNĐ TechOne
252 01/02/2014 1 ngày 12.250.000 VNĐ Giảm 2.750.000 VNĐ CongtyGiaVu
253 31/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
254 30/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
255 29/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
256 28/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
257 27/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
258 26/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
259 25/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
260 24/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
261 23/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
262 22/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
263 21/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
264 20/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
265 19/01/2014 6 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
266 13/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
267 12/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
268 11/01/2014 8 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
269 03/01/2014 7 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
270 27/12/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
271 26/12/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ TechOne
272 25/12/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhdongtay
273 24/12/2013 20 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
274 04/12/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
275 03/12/2013 5 ngày 16.390.000 VNĐ Tăng 8.140.000 VNĐ TechOne
276 28/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
277 27/11/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 8.190.000 VNĐ lehieumobile
278 26/11/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Tăng 8.190.000 VNĐ TechOne
279 25/11/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
280 24/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
281 23/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
282 22/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
283 21/11/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
284 20/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
285 19/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
286 18/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
287 17/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
288 16/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
289 15/11/2013 3 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ adongmobile
290 12/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
291 11/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
292 10/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
293 09/11/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
294 08/11/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
295 07/11/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 7.000.000 VNĐ hdmediashop
296 06/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
297 05/11/2013 2 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
298 03/11/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vienthinh
299 02/11/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.010.000 VNĐ hdmediashop
300 01/11/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 8.010.000 VNĐ tuanphatmobile
301 31/10/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
302 30/10/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 7.610.000 VNĐ tienxanhmobile
303 29/10/2013 3 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 9.400.000 VNĐ tuanphatmobile
304 26/10/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
305 25/10/2013 1 ngày 18.800.000 VNĐ Giảm 1.575.000 VNĐ NTComputer
306 24/10/2013 3 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 11.075.000 VNĐ congtyanhlong
307 21/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
308 20/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
309 19/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
310 18/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Shgalaxy
311 17/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
312 16/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
313 15/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
314 14/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
315 13/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
316 12/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 8.590.000 VNĐ Shgalaxy
317 11/10/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
318 10/10/2013 1 ngày 18.800.000 VNĐ Tăng 10.110.000 VNĐ NTComputer
319 09/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
320 08/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
321 07/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
322 06/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
323 05/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
324 04/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
325 03/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
326 02/10/2013 7 ngày 8.690.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
327 25/09/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 7.090.000 VNĐ Dmobile
328 24/09/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
329 23/09/2013 2 ngày 18.800.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
330 21/09/2013 1 ngày 18.800.000 VNĐ Tăng 11.000.000 VNĐ NTComputer
331 20/09/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 11.000.000 VNĐ benmobile
332 19/09/2013 1 ngày 18.800.000 VNĐ Tăng 2.410.000 VNĐ NTComputer
333 18/09/2013 9 ngày 16.390.000 VNĐ Tăng 7.090.000 VNĐ TechOne
334 09/09/2013 6 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi truongphatmobile
335 03/09/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ Dmobile
336 02/09/2013 1 ngày 12.250.000 VNĐ Tăng 4.950.000 VNĐ CongtyGiaVu
337 01/09/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi ttlaptop
338 31/08/2013 11 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ ttlaptop
339 20/08/2013 3 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
340 17/08/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ dienthoairehcm
341 16/08/2013 2 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
342 14/08/2013 13 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
343 01/08/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
344 31/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
345 30/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
346 29/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 5.800.000 VNĐ dienthoairehcm
347 28/07/2013 4 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 5.800.000 VNĐ Shgalaxy
348 24/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
349 23/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
350 22/07/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
351 21/07/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
352 19/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
353 18/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
354 17/07/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
355 16/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
356 15/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ dienthoairehcm
357 14/07/2013 15 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ manhphatmobile
358 29/06/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.400.000 VNĐ dienthoairehcm
359 28/06/2013 1 ngày 14.900.000 VNĐ Tăng 6.900.000 VNĐ appleworldhanoi
360 27/06/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
361 26/06/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 9.448.000 VNĐ manhphatmobile
362 25/06/2013 1 ngày 17.448.000 VNĐ Giá không đổi e24h
363 24/06/2013 1 ngày 17.448.000 VNĐ Giá không đổi e24h
364 23/06/2013 15 ngày 17.448.000 VNĐ Tăng 5.948.000 VNĐ e24h
365 08/06/2013 15 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
366 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
367 23/05/2013 10 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
368 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ mdlaptop
369 12/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
370 11/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
371 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
372 09/05/2013 1 ngày 15.600.000 VNĐ Giá không đổi LaptopProvn
373 08/05/2013 1 ngày 15.600.000 VNĐ Giá không đổi LaptopProvn
374 07/05/2013 1 ngày 15.600.000 VNĐ Giá không đổi LaptopProvn
375 06/05/2013 1 ngày 15.600.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ LaptopProvn
376 05/05/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 3.900.000 VNĐ vitinhdongtay
377 04/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 3.036.000 VNĐ tienxanhmobile
378 03/05/2013 1 ngày 17.636.000 VNĐ Giá không đổi Laptopworld
379 02/05/2013 1 ngày 17.636.000 VNĐ Tăng 3.236.000 VNĐ Laptopworld
380 01/05/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
381 30/04/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
382 29/04/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
383 28/04/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dangquangmobile
384 27/04/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hdmediashop
385 26/04/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
386 25/04/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
387 24/04/2013 21 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ tienxanhmobile
388 03/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
389 02/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
390 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
391 31/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
392 30/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
393 29/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
394 28/03/2013 5 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
395 23/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
396 22/03/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ hdmediashop
397 21/03/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
398 20/03/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
399 19/03/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
400 18/03/2013 4 ngày 13.690.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ Minhvietmobile
401 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
402 13/03/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
403 12/03/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
404 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
405 10/03/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
406 09/03/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
407 08/03/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
408 07/03/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
409 06/03/2013 4 ngày 14.500.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
410 02/03/2013 9 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
411 21/02/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
412 19/02/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
413 18/02/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
414 17/02/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi didong24hvn
415 16/02/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 4.190.000 VNĐ didong24hvn
416 15/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Tăng 4.190.000 VNĐ Minhvietmobile
417 14/02/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 4.190.000 VNĐ mysonmobile
418 13/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
419 12/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ Minhvietmobile
420 11/02/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ vienthinh
421 10/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
422 09/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
423 08/02/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
424 07/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
425 06/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
426 05/02/2013 2 ngày 13.690.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
427 03/02/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
428 02/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
429 01/02/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
430 31/01/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
431 30/01/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
432 29/01/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
433 28/01/2013 7 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
434 21/01/2013 4 ngày 14.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ adongmobile
435 17/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
436 16/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
437 15/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
438 14/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
439 13/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
440 12/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
441 11/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
442 10/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
443 09/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
444 08/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
445 07/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
446 06/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
447 05/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
448 04/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
449 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
450 02/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
451 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
452 31/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
453 30/12/2012 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
454 28/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
455 27/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
456 26/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
457 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
458 24/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
459 23/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
460 22/12/2012 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
461 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.390.000 VNĐ mdlaptop
462 18/12/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi buymobile
463 17/12/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Tăng 2.390.000 VNĐ buymobile
464 16/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
465 15/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
466 14/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
467 13/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
468 12/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
469 11/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.090.000 VNĐ mdlaptop
470 10/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giá không đổi iproshopvn
471 09/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giá không đổi iproshopvn
472 08/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Tăng 2.090.000 VNĐ iproshopvn
473 07/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
474 06/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
475 05/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
476 04/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
477 03/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
478 02/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
479 01/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
480 30/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
481 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
482 28/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
483 27/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
484 26/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
485 25/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
486 24/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
487 23/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ mdlaptop
488 22/11/2012 1 ngày 10.600.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
489 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
490 20/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
491 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ mdlaptop
492 18/11/2012 1 ngày 13.790.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
493 17/11/2012 1 ngày 13.790.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
494 16/11/2012 1 ngày 13.790.000 VNĐ Tăng 3.790.000 VNĐ lehieumobile
495 15/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mysonmobile
496 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mysonmobile
497 13/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mysonmobile
498 12/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
499 11/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
500 10/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
501 09/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
502 08/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
503 07/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
504 06/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
505 05/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
506 04/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
507 03/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
508 02/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
509 01/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
510 31/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
511 30/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ dtddlehung
512 29/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
513 28/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
514 27/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
515 26/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
516 25/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
517 24/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
518 23/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
519 22/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
520 21/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
521 20/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
522 19/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
523 18/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
524 17/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
525 16/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
526 15/10/2012 3 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
527 12/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
528 11/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
529 10/10/2012 2 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
530 08/10/2012 2 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
531 06/10/2012 2 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
532 04/10/2012 7 ngày 11.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ conganhmobile
533 27/09/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ adongmobile
534 26/09/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
535 25/09/2012 3 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
536 22/09/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ conganhmobile
537 21/09/2012 1 ngày 14.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ minhphumobile
538 20/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
539 19/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
540 18/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
541 17/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
542 16/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
543 15/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
544 14/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
545 13/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
546 12/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
547 11/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
548 10/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
549 09/09/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
550 08/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
551 07/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
552 06/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ benmobile
553 05/09/2012 1 ngày 14.199.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
554 04/09/2012 1 ngày 14.199.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
555 03/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
556 02/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
557 01/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
558 31/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
559 30/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
560 29/08/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ngocvanmobile
561 28/08/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
562 27/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
563 26/08/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
564 25/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
565 24/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
566 23/08/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
567 22/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
568 21/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
569 20/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
570 19/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
571 18/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
572 17/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
573 16/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
574 15/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
575 14/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
576 13/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
577 12/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
578 11/08/2012 1 ngày 14.290.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
579 10/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
580 09/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ trungmobile
581 08/08/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
582 07/08/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ lehieumobile
583 06/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
584 05/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
585 04/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
586 03/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
587 02/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
588 01/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
589 31/07/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
590 30/07/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
591 29/07/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
592 28/07/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
593 27/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
594 26/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
595 25/07/2012 1 ngày 14.290.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
596 24/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
597 23/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ trungmobile
598 22/07/2012 1 ngày 14.090.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
599 21/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
600 20/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
601 19/07/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ minhtuanmobile
602 18/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
603 17/07/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ baolongmobile
604 16/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
605 15/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
606 14/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
607 13/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
608 12/07/2012 1 ngày 14.290.000 VNĐ Giá không đổi Apple8
609 11/07/2012 1 ngày 14.290.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ Apple8
610 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
611 09/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
612 08/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mobihanghieu
613 07/07/2012 1 ngày 13.950.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ ngocthanh_mobile
614 06/07/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ baolongmobile
615 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi DaiPhatTelecom
616 04/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ DaiPhatTelecom
617 03/07/2012 1 ngày 13.950.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ ngocthanh_mobile
618 02/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ DaiPhatTelecom
619 01/07/2012 1 ngày 14.050.000 VNĐ Giá không đổi digilux
620 30/06/2012 1 ngày 14.050.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ digilux
621 29/06/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
622 28/06/2012 1 ngày 14.050.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ digilux
623 27/06/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
624 26/06/2012 1 ngày 14.050.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngocthanh_mobile
625 25/06/2012 14.250.000 VNĐ minhtuanmobile
Có tổng cộng 625 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model - White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model - White trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)