• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 17/09/2014 1 ngày 5.400.000 VNĐ Giảm 700.000 VNĐ socmobile
2 16/09/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
3 15/09/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
4 14/09/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
5 13/09/2014 1 ngày 6.250.000 VNĐ Giá không đổi AndroidShop
6 12/09/2014 1 ngày 6.250.000 VNĐ Tăng 150.000 VNĐ AndroidShop
7 11/09/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
8 10/09/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
9 09/09/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
10 08/09/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
11 07/09/2014 1 ngày 6.250.000 VNĐ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
12 06/09/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
13 05/09/2014 1 ngày 6.250.000 VNĐ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
14 04/09/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
15 03/09/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
16 02/09/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
17 01/09/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
18 31/08/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
19 30/08/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
20 29/08/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
21 28/08/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
22 27/08/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
23 26/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
24 25/08/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
25 24/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
26 23/08/2014 1 ngày 6.100.000 VNĐ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
27 22/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
28 21/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
29 20/08/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
30 19/08/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 868.000 VNĐ TL_mobile
31 18/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
32 17/08/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
33 16/08/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
34 15/08/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
35 14/08/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ TL_mobile
36 13/08/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
37 12/08/2014 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 8.500.000 VNĐ mysonmobile2
38 11/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
39 10/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
40 09/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
41 08/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
42 07/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
43 06/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
44 05/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
45 04/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
46 03/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
47 02/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
48 01/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
49 31/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
50 30/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
51 29/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
52 28/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
53 27/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
54 26/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
55 25/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
56 24/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
57 23/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
58 22/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 7.932.000 VNĐ hdmediashop
59 21/07/2014 1 ngày 7.068.000 VNĐ Giảm 7.932.000 VNĐ baotuyetmobile
60 20/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
61 19/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
62 18/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
63 17/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
64 16/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
65 15/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
66 14/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
67 13/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
68 12/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
69 11/07/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
70 10/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
71 09/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.600.000 VNĐ HDKing
72 08/07/2014 6 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
73 02/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ hdmediashop
74 01/07/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi iphonequoccuong
75 30/06/2014 2 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 6.100.000 VNĐ iphonequoccuong
76 28/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 6.100.000 VNĐ tienxanhmobile
77 27/06/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
78 26/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
79 25/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
80 24/06/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 8.000.000 VNĐ sondhm
81 23/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giảm 5.375.000 VNĐ hdmediashop
82 22/06/2014 1 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 5.375.000 VNĐ congtyanhlong
83 21/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
84 20/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
85 19/06/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
86 18/06/2014 2 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
87 16/06/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
88 15/06/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
89 14/06/2014 2 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
90 12/06/2014 22 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
91 21/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ Shgalaxy
92 20/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
93 19/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
94 18/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi sondhm
95 17/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi sondhm
96 16/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
97 15/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
98 14/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi sondhm
99 13/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
100 12/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
101 11/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
102 10/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
103 09/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
104 08/05/2014 17 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
105 21/04/2014 4 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
106 17/04/2014 6 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
107 11/04/2014 3 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
108 08/04/2014 6 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
109 02/04/2014 6 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
110 27/03/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ adongmobile
111 26/03/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi iphonequoccuong
112 25/03/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
113 24/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
114 23/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
115 22/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
116 21/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
117 20/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
118 19/03/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 5.775.000 VNĐ tienxanhmobile
119 18/03/2014 1 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 13.375.000 VNĐ congtyanhlong
120 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 11.500.000 VNĐ banbuonbanle
121 16/03/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhdongtay
122 15/03/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 6.250.000 VNĐ vitinhdongtay
123 14/03/2014 1 ngày 12.250.000 VNĐ Giảm 8.125.000 VNĐ CongtyGiaVu
124 13/03/2014 1 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 1.875.000 VNĐ congtyanhlong
125 12/03/2014 12 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
126 28/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
127 27/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
128 26/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
129 25/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
130 24/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
131 23/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
132 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 8.000.000 VNĐ bvtmobile
133 21/02/2014 4 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
134 17/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
135 16/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
136 15/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
137 14/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
138 13/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
139 12/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
140 11/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
141 10/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
142 09/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
143 08/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
144 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 12.125.000 VNĐ dongsangmobile
145 06/02/2014 1 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 3.985.000 VNĐ congtyanhlong
146 05/02/2014 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
147 04/02/2014 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
148 03/02/2014 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
149 02/02/2014 1 ngày 16.390.000 VNĐ Tăng 4.140.000 VNĐ TechOne
150 01/02/2014 1 ngày 12.250.000 VNĐ Giảm 2.750.000 VNĐ CongtyGiaVu
151 31/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
152 30/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
153 29/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
154 28/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
155 27/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
156 26/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
157 25/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
158 24/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
159 23/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
160 22/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
161 21/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
162 20/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
163 19/01/2014 6 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
164 13/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
165 12/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
166 11/01/2014 8 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
167 03/01/2014 7 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
168 27/12/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
169 26/12/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ TechOne
170 25/12/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhdongtay
171 24/12/2013 20 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
172 04/12/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
173 03/12/2013 5 ngày 16.390.000 VNĐ Tăng 8.140.000 VNĐ TechOne
174 28/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
175 27/11/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 8.190.000 VNĐ lehieumobile
176 26/11/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Tăng 8.190.000 VNĐ TechOne
177 25/11/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
178 24/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
179 23/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
180 22/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
181 21/11/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
182 20/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
183 19/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
184 18/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
185 17/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
186 16/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
187 15/11/2013 3 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ adongmobile
188 12/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
189 11/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
190 10/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
191 09/11/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
192 08/11/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
193 07/11/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 7.000.000 VNĐ hdmediashop
194 06/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
195 05/11/2013 2 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
196 03/11/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vienthinh
197 02/11/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.010.000 VNĐ hdmediashop
198 01/11/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 8.010.000 VNĐ tuanphatmobile
199 31/10/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
200 30/10/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 7.610.000 VNĐ tienxanhmobile
201 29/10/2013 3 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 9.400.000 VNĐ tuanphatmobile
202 26/10/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
203 25/10/2013 1 ngày 18.800.000 VNĐ Giảm 1.575.000 VNĐ NTComputer
204 24/10/2013 3 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 11.075.000 VNĐ congtyanhlong
205 21/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
206 20/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
207 19/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
208 18/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Shgalaxy
209 17/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
210 16/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
211 15/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
212 14/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
213 13/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
214 12/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 8.590.000 VNĐ Shgalaxy
215 11/10/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
216 10/10/2013 1 ngày 18.800.000 VNĐ Tăng 10.110.000 VNĐ NTComputer
217 09/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
218 08/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
219 07/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
220 06/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
221 05/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
222 04/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
223 03/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
224 02/10/2013 7 ngày 8.690.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
225 25/09/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 7.090.000 VNĐ Dmobile
226 24/09/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
227 23/09/2013 2 ngày 18.800.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
228 21/09/2013 1 ngày 18.800.000 VNĐ Tăng 11.000.000 VNĐ NTComputer
229 20/09/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 11.000.000 VNĐ benmobile
230 19/09/2013 1 ngày 18.800.000 VNĐ Tăng 2.410.000 VNĐ NTComputer
231 18/09/2013 9 ngày 16.390.000 VNĐ Tăng 7.090.000 VNĐ TechOne
232 09/09/2013 6 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi truongphatmobile
233 03/09/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ Dmobile
234 02/09/2013 1 ngày 12.250.000 VNĐ Tăng 4.950.000 VNĐ CongtyGiaVu
235 01/09/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi ttlaptop
236 31/08/2013 11 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ ttlaptop
237 20/08/2013 3 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
238 17/08/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ dienthoairehcm
239 16/08/2013 2 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
240 14/08/2013 13 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
241 01/08/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
242 31/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
243 30/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
244 29/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 5.800.000 VNĐ dienthoairehcm
245 28/07/2013 4 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 5.800.000 VNĐ Shgalaxy
246 24/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
247 23/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
248 22/07/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
249 21/07/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
250 19/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
251 18/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
252 17/07/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
253 16/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
254 15/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ dienthoairehcm
255 14/07/2013 15 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ manhphatmobile
256 29/06/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.400.000 VNĐ dienthoairehcm
257 28/06/2013 1 ngày 14.900.000 VNĐ Tăng 6.900.000 VNĐ appleworldhanoi
258 27/06/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
259 26/06/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 9.448.000 VNĐ manhphatmobile
260 25/06/2013 1 ngày 17.448.000 VNĐ Giá không đổi e24h
261 24/06/2013 1 ngày 17.448.000 VNĐ Giá không đổi e24h
262 23/06/2013 15 ngày 17.448.000 VNĐ Tăng 5.948.000 VNĐ e24h
263 08/06/2013 15 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
264 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
265 23/05/2013 10 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
266 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ mdlaptop
267 12/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
268 11/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
269 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
270 09/05/2013 1 ngày 15.600.000 VNĐ Giá không đổi LaptopProvn
271 08/05/2013 1 ngày 15.600.000 VNĐ Giá không đổi LaptopProvn
272 07/05/2013 1 ngày 15.600.000 VNĐ Giá không đổi LaptopProvn
273 06/05/2013 1 ngày 15.600.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ LaptopProvn
274 05/05/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 3.900.000 VNĐ vitinhdongtay
275 04/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 3.036.000 VNĐ tienxanhmobile
276 03/05/2013 1 ngày 17.636.000 VNĐ Giá không đổi Laptopworld
277 02/05/2013 1 ngày 17.636.000 VNĐ Tăng 3.236.000 VNĐ Laptopworld
278 01/05/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
279 30/04/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
280 29/04/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
281 28/04/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dangquangmobile
282 27/04/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hdmediashop
283 26/04/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
284 25/04/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
285 24/04/2013 21 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ tienxanhmobile
286 03/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
287 02/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
288 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
289 31/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
290 30/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
291 29/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
292 28/03/2013 5 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
293 23/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
294 22/03/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ hdmediashop
295 21/03/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
296 20/03/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
297 19/03/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
298 18/03/2013 4 ngày 13.690.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ Minhvietmobile
299 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
300 13/03/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
301 12/03/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
302 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
303 10/03/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
304 09/03/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
305 08/03/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
306 07/03/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
307 06/03/2013 4 ngày 14.500.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
308 02/03/2013 9 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
309 21/02/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
310 19/02/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
311 18/02/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
312 17/02/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi didong24hvn
313 16/02/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 4.190.000 VNĐ didong24hvn
314 15/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Tăng 4.190.000 VNĐ Minhvietmobile
315 14/02/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 4.190.000 VNĐ mysonmobile
316 13/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
317 12/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ Minhvietmobile
318 11/02/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ vienthinh
319 10/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
320 09/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
321 08/02/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
322 07/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
323 06/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
324 05/02/2013 2 ngày 13.690.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
325 03/02/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
326 02/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
327 01/02/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
328 31/01/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
329 30/01/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
330 29/01/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
331 28/01/2013 7 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
332 21/01/2013 4 ngày 14.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ adongmobile
333 17/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
334 16/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
335 15/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
336 14/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
337 13/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
338 12/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
339 11/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
340 10/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
341 09/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
342 08/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
343 07/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
344 06/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
345 05/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
346 04/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
347 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
348 02/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
349 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
350 31/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
351 30/12/2012 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
352 28/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
353 27/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
354 26/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
355 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
356 24/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
357 23/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
358 22/12/2012 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
359 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.390.000 VNĐ mdlaptop
360 18/12/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi buymobile
361 17/12/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Tăng 2.390.000 VNĐ buymobile
362 16/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
363 15/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
364 14/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
365 13/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
366 12/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
367 11/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.090.000 VNĐ mdlaptop
368 10/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giá không đổi iproshopvn
369 09/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giá không đổi iproshopvn
370 08/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Tăng 2.090.000 VNĐ iproshopvn
371 07/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
372 06/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
373 05/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
374 04/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
375 03/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
376 02/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
377 01/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
378 30/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
379 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
380 28/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
381 27/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
382 26/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
383 25/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
384 24/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
385 23/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ mdlaptop
386 22/11/2012 1 ngày 10.600.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
387 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
388 20/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
389 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ mdlaptop
390 18/11/2012 1 ngày 13.790.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
391 17/11/2012 1 ngày 13.790.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
392 16/11/2012 1 ngày 13.790.000 VNĐ Tăng 3.790.000 VNĐ lehieumobile
393 15/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mysonmobile
394 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mysonmobile
395 13/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mysonmobile
396 12/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
397 11/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
398 10/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
399 09/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
400 08/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
401 07/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
402 06/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
403 05/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
404 04/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
405 03/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
406 02/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
407 01/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
408 31/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
409 30/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ dtddlehung
410 29/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
411 28/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
412 27/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
413 26/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
414 25/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
415 24/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
416 23/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
417 22/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
418 21/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
419 20/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
420 19/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
421 18/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
422 17/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
423 16/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
424 15/10/2012 3 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
425 12/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
426 11/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
427 10/10/2012 2 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
428 08/10/2012 2 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
429 06/10/2012 2 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
430 04/10/2012 7 ngày 11.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ conganhmobile
431 27/09/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ adongmobile
432 26/09/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
433 25/09/2012 3 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
434 22/09/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ conganhmobile
435 21/09/2012 1 ngày 14.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ minhphumobile
436 20/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
437 19/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
438 18/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
439 17/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
440 16/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
441 15/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
442 14/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
443 13/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
444 12/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
445 11/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
446 10/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
447 09/09/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
448 08/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
449 07/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
450 06/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ benmobile
451 05/09/2012 1 ngày 14.199.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
452 04/09/2012 1 ngày 14.199.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
453 03/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
454 02/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
455 01/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
456 31/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
457 30/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
458 29/08/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ngocvanmobile
459 28/08/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
460 27/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
461 26/08/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
462 25/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
463 24/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
464 23/08/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
465 22/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
466 21/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
467 20/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
468 19/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
469 18/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
470 17/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
471 16/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
472 15/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
473 14/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
474 13/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
475 12/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
476 11/08/2012 1 ngày 14.290.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
477 10/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
478 09/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ trungmobile
479 08/08/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
480 07/08/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ lehieumobile
481 06/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
482 05/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
483 04/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
484 03/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
485 02/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
486 01/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
487 31/07/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
488 30/07/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
489 29/07/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
490 28/07/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
491 27/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
492 26/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
493 25/07/2012 1 ngày 14.290.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
494 24/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
495 23/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ trungmobile
496 22/07/2012 1 ngày 14.090.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
497 21/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
498 20/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
499 19/07/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ minhtuanmobile
500 18/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
501 17/07/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ baolongmobile
502 16/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
503 15/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
504 14/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
505 13/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
506 12/07/2012 1 ngày 14.290.000 VNĐ Giá không đổi Apple8
507 11/07/2012 1 ngày 14.290.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ Apple8
508 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
509 09/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
510 08/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mobihanghieu
511 07/07/2012 1 ngày 13.950.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ ngocthanh_mobile
512 06/07/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ baolongmobile
513 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi DaiPhatTelecom
514 04/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ DaiPhatTelecom
515 03/07/2012 1 ngày 13.950.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ ngocthanh_mobile
516 02/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ DaiPhatTelecom
517 01/07/2012 1 ngày 14.050.000 VNĐ Giá không đổi digilux
518 30/06/2012 1 ngày 14.050.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ digilux
519 29/06/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
520 28/06/2012 1 ngày 14.050.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ digilux
521 27/06/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
522 26/06/2012 1 ngày 14.050.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngocthanh_mobile
523 25/06/2012 14.250.000 VNĐ minhtuanmobile
Có tổng cộng 523 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model - White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model - White trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)