Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/08/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 568.000 VNĐ Appstore
2 28/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
3 27/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.168.000 VNĐ baotuyetmobile
4 26/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bvtmobile
5 25/08/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ xuanmaimobile
6 24/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 1.168.000 VNĐ bvtmobile
7 23/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
8 22/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
9 21/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
10 20/08/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lehieumobile
11 19/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
12 18/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
13 17/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
14 16/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
15 15/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
16 14/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
17 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
18 12/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
19 11/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
20 10/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
21 09/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
22 08/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
23 07/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
24 06/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
25 05/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
26 04/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
27 03/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
28 02/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
29 01/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
30 31/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
31 30/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
32 29/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
33 28/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ viethas
34 27/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
35 26/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
36 25/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
37 24/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
38 23/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
39 22/07/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
40 21/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
41 20/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
42 19/07/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
43 18/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
44 17/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
45 16/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
46 15/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanmaimobile
47 14/07/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ OriginalApple
48 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ smartviet
49 12/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
50 11/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
51 10/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
52 09/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ anhkhoamobile
53 08/07/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ibuy
54 07/07/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
55 06/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
56 05/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
57 04/07/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
58 03/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
59 02/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
60 01/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
61 30/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ anhkhoamobile
62 29/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ TrangThienLong
63 28/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
64 27/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
65 26/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
66 25/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
67 24/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
68 23/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
69 22/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
70 21/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
71 20/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
72 19/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
73 18/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
74 17/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
75 16/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
76 15/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
77 14/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
78 13/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
79 12/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
80 11/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
81 10/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
82 09/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
83 08/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
84 07/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
85 06/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
86 05/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
87 04/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ anhkhoamobile
88 03/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
89 02/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
90 01/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
91 31/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 14.500.000 VNĐ TrangThienLong
92 30/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
93 29/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
94 28/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
95 27/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
96 26/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.800.000 VNĐ NTComputer
97 25/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
98 24/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
99 23/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
100 22/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
101 21/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ anhkhoamobile
102 20/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 14.100.000 VNĐ Phonecoffee
103 19/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
104 18/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
105 17/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
106 16/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
107 15/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.432.000 VNĐ NTComputer
108 14/05/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
109 13/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
110 12/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
111 11/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
112 10/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.700.000 VNĐ NTComputer
113 09/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehieumobile
114 08/05/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 13.000.000 VNĐ OriginalApple
115 07/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
116 06/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
117 05/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.100.000 VNĐ NTComputer
118 04/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
119 03/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
120 02/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ hoaiphone
121 01/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
122 30/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
123 29/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
124 28/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.700.000 VNĐ NTComputer
125 27/04/2015 2 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
126 25/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
127 24/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
128 23/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.500.000 VNĐ NTComputer
129 22/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
130 21/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
131 20/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
132 19/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
133 18/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
134 17/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
135 16/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ TrangThienLong
136 15/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi viethas
137 14/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
138 13/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
139 12/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
140 11/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
141 10/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
142 09/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
143 08/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
144 07/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
145 06/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi viethas
146 05/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
147 04/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
148 03/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
149 02/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
150 01/04/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ tienxanhmobile
151 31/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
152 30/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
153 29/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
154 28/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
155 27/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
156 26/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
157 25/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
158 24/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
159 23/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
160 22/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
161 21/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
162 20/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ tienxanhmobile
163 19/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
164 18/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
165 17/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
166 16/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
167 15/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
168 14/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
169 13/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
170 12/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.721.000 VNĐ tienxanhmobile
171 11/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
172 10/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
173 09/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
174 08/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
175 07/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
176 06/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
177 05/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
178 04/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
179 03/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
180 02/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.200.000 VNĐ tienxanhmobile
181 01/03/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 521.000 VNĐ lehieumobile
182 28/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
183 27/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
184 26/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
185 25/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ truongvinh139
186 24/02/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ phuongnammobile
187 23/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
188 22/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
189 21/02/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
190 18/02/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ phuongnammobile
191 15/02/2015 2 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
192 13/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
193 12/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
194 11/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
195 10/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
196 09/02/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ hoaiphone
197 07/02/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
198 06/02/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
199 05/02/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
200 03/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
201 02/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
202 01/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
203 31/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 144.800 VNĐ hoaiphone
204 30/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giảm 34.200 VNĐ viethas
205 29/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
206 28/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 1.111.000 VNĐ truongvinh139
207 27/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
208 26/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
209 25/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
210 24/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
211 23/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
212 22/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
213 21/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
214 20/01/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ hoaiphone
215 18/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
216 17/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ hoaiphone
217 16/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
218 15/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
219 14/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
220 13/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
221 12/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
222 11/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
223 10/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 34.200 VNĐ truongvinh139
224 09/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giá không đổi viethas
225 08/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giảm 523.200 VNĐ viethas
226 07/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
227 06/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 489.000 VNĐ baotuyetmobile
228 05/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
229 04/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
230 03/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
231 02/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
232 01/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
233 31/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
234 30/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 521.000 VNĐ truongvinh139
235 29/12/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 521.000 VNĐ lehieumobile
236 28/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
237 27/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
238 26/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
239 25/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
240 24/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ hoaiphone
241 23/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
242 22/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ hoaiphone
243 21/12/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
244 20/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
245 19/12/2014 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 632.000 VNĐ baotuyetmobile
246 18/12/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
247 17/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
248 16/12/2014 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 722.000 VNĐ baotuyetmobile
249 15/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
250 14/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
251 13/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
252 12/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
253 11/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ hoaiphone
254 10/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
255 09/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
256 08/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
257 07/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
258 06/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
259 05/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
260 04/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
261 03/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ AndroidShop
262 02/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
263 01/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
264 30/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
265 29/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
266 28/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
267 27/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
268 26/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
269 25/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
270 24/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
271 23/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
272 22/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
273 21/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
274 20/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.568.000 VNĐ tienthuanmobile
275 19/11/2014 1 ngày 6.068.000 ₫ Tăng 1.568.000 VNĐ baotuyetmobile
276 18/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
277 17/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
278 16/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
279 15/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 10.700.000 VNĐ tienthuanmobile
280 14/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
281 13/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
282 12/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
283 11/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
284 10/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 10.210.000 VNĐ laptopbaongoc
285 09/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
286 08/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
287 07/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
288 06/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
289 05/11/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
290 04/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
291 03/11/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
292 02/11/2014 2 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.810.000 VNĐ NTComputer
293 31/10/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
294 30/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
295 29/10/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 10.210.000 VNĐ socmobile
296 28/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
297 27/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
298 26/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
299 25/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
300 24/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
301 23/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.300.000 VNĐ laptopbaongoc
302 22/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
303 21/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
304 20/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
305 19/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.332.000 VNĐ baotuyetmobile
306 18/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
307 17/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
308 16/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 10.150.000 VNĐ laptopbaongoc
309 15/10/2014 1 ngày 5.050.000 ₫ Giảm 10.150.000 VNĐ socmobile
310 14/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
311 13/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
312 12/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.900.000 VNĐ laptopbaongoc
313 11/10/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 8.900.000 VNĐ xuanmaimobile
314 10/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.250.000 VNĐ laptopbaongoc
315 09/10/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 9.250.000 VNĐ AndroidShop
316 08/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
317 07/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.200.000 VNĐ laptopbaongoc
318 06/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
319 05/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
320 04/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
321 03/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
322 02/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
323 01/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
324 30/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
325 29/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
326 28/09/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Shgalaxy
327 27/09/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
328 26/09/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
329 25/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.400.000 VNĐ NTComputer
330 24/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giá không đổi socmobile
331 23/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ socmobile
332 22/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
333 21/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
334 20/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
335 19/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
336 18/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ AndroidShop
337 17/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ socmobile
338 16/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
339 15/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
340 14/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
341 13/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
342 12/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ AndroidShop
343 11/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
344 10/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
345 09/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
346 08/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
347 07/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
348 06/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
349 05/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
350 04/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
351 03/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
352 02/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
353 01/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
354 31/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
355 30/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
356 29/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
357 28/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
358 27/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
359 26/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
360 25/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
361 24/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
362 23/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
363 22/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
364 21/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
365 20/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
366 19/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 868.000 VNĐ TL_mobile
367 18/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
368 17/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
369 16/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
370 15/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
371 14/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ TL_mobile
372 13/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
373 12/08/2014 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 8.500.000 VNĐ mysonmobile2
374 11/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
375 10/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
376 09/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
377 08/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
378 07/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
379 06/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
380 05/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
381 04/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
382 03/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
383 02/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
384 01/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
385 31/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
386 30/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
387 29/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
388 28/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
389 27/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
390 26/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
391 25/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
392 24/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
393 23/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
394 22/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 7.932.000 VNĐ hdmediashop
395 21/07/2014 1 ngày 7.068.000 ₫ Giảm 7.932.000 VNĐ baotuyetmobile
396 20/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
397 19/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
398 18/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
399 17/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
400 16/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
401 15/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
402 14/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
403 13/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
404 12/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
405 11/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
406 10/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
407 09/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ HDKing
408 08/07/2014 6 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
409 02/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ hdmediashop
410 01/07/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi iphonequoccuong
411 30/06/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.100.000 VNĐ iphonequoccuong
412 28/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 6.100.000 VNĐ tienxanhmobile
413 27/06/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
414 26/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
415 25/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
416 24/06/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ sondhm
417 23/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 5.375.000 VNĐ hdmediashop
418 22/06/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 5.375.000 VNĐ congtyanhlong
419 21/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
420 20/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
421 19/06/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
422 18/06/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
423 16/06/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
424 15/06/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
425 14/06/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
426 12/06/2014 22 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
427 21/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ Shgalaxy
428 20/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
429 19/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
430 18/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
431 17/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
432 16/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
433 15/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
434 14/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
435 13/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
436 12/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
437 11/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
438 10/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
439 09/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
440 08/05/2014 17 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
441 21/04/2014 4 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
442 17/04/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
443 11/04/2014 3 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
444 08/04/2014 6 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
445 02/04/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
446 27/03/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ adongmobile
447 26/03/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi iphonequoccuong
448 25/03/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
449 24/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
450 23/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
451 22/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
452 21/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
453 20/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
454 19/03/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 5.775.000 VNĐ tienxanhmobile
455 18/03/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 13.375.000 VNĐ congtyanhlong
456 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ banbuonbanle
457 16/03/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi vitinhdongtay
458 15/03/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 6.250.000 VNĐ vitinhdongtay
459 14/03/2014 1 ngày 12.250.000 ₫ Giảm 8.125.000 VNĐ CongtyGiaVu
460 13/03/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 1.875.000 VNĐ congtyanhlong
461 12/03/2014 12 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
462 28/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
463 27/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
464 26/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
465 25/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
466 24/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
467 23/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
468 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ bvtmobile
469 21/02/2014 4 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
470 17/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
471 16/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
472 15/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
473 14/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
474 13/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
475 12/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
476 11/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
477 10/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
478 09/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
479 08/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
480 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 12.125.000 VNĐ dongsangmobile
481 06/02/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 3.985.000 VNĐ congtyanhlong
482 05/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
483 04/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
484 03/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
485 02/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 4.140.000 VNĐ TechOne
486 01/02/2014 1 ngày 12.250.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ CongtyGiaVu
487 31/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
488 30/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
489 29/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
490 28/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
491 27/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
492 26/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
493 25/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
494 24/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
495 23/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
496 22/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
497 21/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
498 20/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
499 19/01/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
500 13/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
501 12/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
502 11/01/2014 8 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
503 03/01/2014 7 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
504 27/12/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
505 26/12/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ TechOne
506 25/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi vitinhdongtay
507 24/12/2013 20 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
508 04/12/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
509 03/12/2013 5 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 8.140.000 VNĐ TechOne
510 28/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
511 27/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 8.190.000 VNĐ lehieumobile
512 26/11/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 8.190.000 VNĐ TechOne
513 25/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
514 24/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
515 23/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
516 22/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
517 21/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
518 20/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
519 19/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
520 18/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
521 17/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
522 16/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
523 15/11/2013 3 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ adongmobile
524 12/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
525 11/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
526 10/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
527 09/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
528 08/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
529 07/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 7.000.000 VNĐ hdmediashop
530 06/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
531 05/11/2013 2 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
532 03/11/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vienthinh
533 02/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.010.000 VNĐ hdmediashop
534 01/11/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 8.010.000 VNĐ tuanphatmobile
535 31/10/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
536 30/10/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 7.610.000 VNĐ tienxanhmobile
537 29/10/2013 3 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 9.400.000 VNĐ tuanphatmobile
538 26/10/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
539 25/10/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Giảm 1.575.000 VNĐ NTComputer
540 24/10/2013 3 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 11.075.000 VNĐ congtyanhlong
541 21/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
542 20/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
543 19/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
544 18/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Shgalaxy
545 17/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
546 16/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
547 15/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
548 14/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
549 13/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
550 12/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 8.590.000 VNĐ Shgalaxy
551 11/10/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
552 10/10/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 10.110.000 VNĐ NTComputer
553 09/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
554 08/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
555 07/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
556 06/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
557 05/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
558 04/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
559 03/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
560 02/10/2013 7 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
561 25/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 7.090.000 VNĐ Dmobile
562 24/09/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
563 23/09/2013 2 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
564 21/09/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ NTComputer
565 20/09/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ benmobile
566 19/09/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ NTComputer
567 18/09/2013 9 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 7.090.000 VNĐ TechOne
568 09/09/2013 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi truongphatmobile
569 03/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ Dmobile
570 02/09/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.950.000 VNĐ CongtyGiaVu
571 01/09/2013 1 ngày 7.300.000 ₫ Giá không đổi ttlaptop
572 31/08/2013 11 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ ttlaptop
573 20/08/2013 3 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
574 17/08/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienthoairehcm
575 16/08/2013 2 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
576 14/08/2013 13 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
577 01/08/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
578 31/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
579 30/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
580 29/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ dienthoairehcm
581 28/07/2013 4 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 5.800.000 VNĐ Shgalaxy
582 24/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
583 23/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
584 22/07/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
585 21/07/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
586 19/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
587 18/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
588 17/07/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
589 16/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
590 15/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ dienthoairehcm
591 14/07/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ manhphatmobile
592 29/06/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ dienthoairehcm
593 28/06/2013 1 ngày 14.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ appleworldhanoi
594 27/06/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
595 26/06/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 9.448.000 VNĐ manhphatmobile
596 25/06/2013 1 ngày 17.448.000 ₫ Giá không đổi e24h
597 24/06/2013 1 ngày 17.448.000 ₫ Giá không đổi e24h
598 23/06/2013 15 ngày 17.448.000 ₫ Tăng 5.948.000 VNĐ e24h
599 08/06/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
600 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
601 23/05/2013 10 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
602 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ mdlaptop
603 12/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
604 11/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
605 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
606 09/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
607 08/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
608 07/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
609 06/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ LaptopProvn
610 05/05/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ vitinhdongtay
611 04/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 3.036.000 VNĐ tienxanhmobile
612 03/05/2013 1 ngày 17.636.000 ₫ Giá không đổi Laptopworld
613 02/05/2013 1 ngày 17.636.000 ₫ Tăng 3.236.000 VNĐ Laptopworld
614 01/05/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
615 30/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
616 29/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
617 28/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dangquangmobile
618 27/04/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hdmediashop
619 26/04/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
620 25/04/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
621 24/04/2013 21 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ tienxanhmobile
622 03/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
623 02/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
624 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
625 31/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
626 30/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
627 29/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
628 28/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
629 23/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
630 22/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ hdmediashop
631 21/03/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
632 20/03/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
633 19/03/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
634 18/03/2013 4 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ Minhvietmobile
635 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
636 13/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
637 12/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
638 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
639 10/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
640 09/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
641 08/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
642 07/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
643 06/03/2013 4 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
644 02/03/2013 9 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
645 21/02/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
646 19/02/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
647 18/02/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
648 17/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi didong24hvn
649 16/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ didong24hvn
650 15/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ Minhvietmobile
651 14/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ mysonmobile
652 13/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
653 12/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ Minhvietmobile
654 11/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthinh
655 10/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
656 09/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
657 08/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
658 07/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
659 06/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
660 05/02/2013 2 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
661 03/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
662 02/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
663 01/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
664 31/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
665 30/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
666 29/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
667 28/01/2013 7 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
668 21/01/2013 4 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ adongmobile
669 17/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
670 16/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
671 15/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
672 14/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
673 13/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
674 12/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
675 11/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
676 10/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
677 09/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
678 08/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
679 07/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
680 06/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
681 05/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
682 04/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
683 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
684 02/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
685 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
686 31/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
687 30/12/2012 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
688 28/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
689 27/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
690 26/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
691 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
692 24/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
693 23/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
694 22/12/2012 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
695 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.390.000 VNĐ mdlaptop
696 18/12/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi buymobile
697 17/12/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 2.390.000 VNĐ buymobile
698 16/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
699 15/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
700 14/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
701 13/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
702 12/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
703 11/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ mdlaptop
704 10/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi iproshopvn
705 09/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi iproshopvn
706 08/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ iproshopvn
707 07/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
708 06/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
709 05/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
710 04/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
711 03/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
712 02/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
713 01/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
714 30/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
715 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
716 28/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
717 27/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
718 26/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
719 25/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
720 24/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
721 23/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mdlaptop
722 22/11/2012 1 ngày 10.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
723 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
724 20/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
725 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ mdlaptop
726 18/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
727 17/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
728 16/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Tăng 3.790.000 VNĐ lehieumobile
729 15/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mysonmobile
730 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mysonmobile
731 13/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mysonmobile
732 12/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
733 11/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
734 10/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
735 09/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
736 08/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
737 07/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
738 06/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
739 05/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
740 04/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
741 03/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
742 02/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
743 01/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
744 31/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
745 30/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ dtddlehung
746 29/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
747 28/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
748 27/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
749 26/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
750 25/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
751 24/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
752 23/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
753 22/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
754 21/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
755 20/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
756 19/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
757 18/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
758 17/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
759 16/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
760 15/10/2012 3 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
761 12/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
762 11/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
763 10/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
764 08/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
765 06/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
766 04/10/2012 7 ngày 11.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ conganhmobile
767 27/09/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ adongmobile
768 26/09/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
769 25/09/2012 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
770 22/09/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ conganhmobile
771 21/09/2012 1 ngày 14.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ minhphumobile
772 20/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
773 19/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
774 18/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
775 17/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
776 16/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
777 15/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
778 14/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
779 13/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
780 12/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
781 11/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
782 10/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
783 09/09/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
784 08/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
785 07/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
786 06/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ benmobile
787 05/09/2012 1 ngày 14.199.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
788 04/09/2012 1 ngày 14.199.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
789 03/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
790 02/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
791 01/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
792 31/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
793 30/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
794 29/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ngocvanmobile
795 28/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
796 27/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
797 26/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
798 25/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
799 24/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
800 23/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
801 22/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
802 21/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
803 20/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
804 19/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
805 18/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
806 17/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
807 16/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
808 15/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
809 14/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
810 13/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
811 12/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
812 11/08/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
813 10/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
814 09/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ trungmobile
815 08/08/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
816 07/08/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ lehieumobile
817 06/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
818 05/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
819 04/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
820 03/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
821 02/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
822 01/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
823 31/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
824 30/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
825 29/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
826 28/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
827 27/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
828 26/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
829 25/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
830 24/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
831 23/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ trungmobile
832 22/07/2012 1 ngày 14.090.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
833 21/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
834 20/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
835 19/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ minhtuanmobile
836 18/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
837 17/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ baolongmobile
838 16/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
839 15/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
840 14/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
841 13/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
842 12/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Giá không đổi Apple8
843 11/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ Apple8
844 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
845 09/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
846 08/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mobihanghieu
847 07/07/2012 1 ngày 13.950.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ngocthanh_mobile
848 06/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ baolongmobile
849 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi DaiPhatTelecom
850 04/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ DaiPhatTelecom
851 03/07/2012 1 ngày 13.950.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ ngocthanh_mobile
852 02/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ DaiPhatTelecom
853 01/07/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giá không đổi digilux
854 30/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ digilux
855 29/06/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
856 28/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ digilux
857 27/06/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
858 26/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocthanh_mobile
859 25/06/2012 14.250.000 ₫ minhtuanmobile
Có tổng cộng 859 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White đã được hệ thống ghi lại.