• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 523.200 VNĐ baotuyetmobile
2 30/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giảm 34.200 VNĐ viethas
3 29/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
4 28/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 1.111.000 VNĐ truongvinh139
5 27/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
6 26/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
7 25/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
8 24/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
9 23/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
10 22/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
11 21/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
12 20/01/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ hoaiphone
13 18/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
14 17/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ hoaiphone
15 16/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
16 15/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
17 14/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
18 13/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
19 12/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
20 11/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
21 10/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 34.200 VNĐ truongvinh139
22 09/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giá không đổi viethas
23 08/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giảm 523.200 VNĐ viethas
24 07/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
25 06/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 489.000 VNĐ baotuyetmobile
26 05/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
27 04/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
28 03/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
29 02/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
30 01/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
31 31/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
32 30/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 521.000 VNĐ truongvinh139
33 29/12/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 521.000 VNĐ lehieumobile
34 28/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
35 27/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
36 26/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
37 25/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
38 24/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ hoaiphone
39 23/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
40 22/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ hoaiphone
41 21/12/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
42 20/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
43 19/12/2014 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 632.000 VNĐ baotuyetmobile
44 18/12/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
45 17/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
46 16/12/2014 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 722.000 VNĐ baotuyetmobile
47 15/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
48 14/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
49 13/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
50 12/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
51 11/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ hoaiphone
52 10/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
53 09/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
54 08/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
55 07/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
56 06/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
57 05/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
58 04/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
59 03/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ AndroidShop
60 02/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
61 01/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
62 30/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
63 29/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
64 28/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
65 27/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
66 26/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
67 25/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
68 24/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
69 23/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
70 22/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
71 21/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
72 20/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.568.000 VNĐ tienthuanmobile
73 19/11/2014 1 ngày 6.068.000 ₫ Tăng 1.568.000 VNĐ baotuyetmobile
74 18/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
75 17/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
76 16/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
77 15/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 10.700.000 VNĐ tienthuanmobile
78 14/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
79 13/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
80 12/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
81 11/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
82 10/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 10.210.000 VNĐ laptopbaongoc
83 09/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
84 08/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
85 07/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
86 06/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
87 05/11/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
88 04/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
89 03/11/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
90 02/11/2014 2 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.810.000 VNĐ NTComputer
91 31/10/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
92 30/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
93 29/10/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 10.210.000 VNĐ socmobile
94 28/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
95 27/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
96 26/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
97 25/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
98 24/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
99 23/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.300.000 VNĐ laptopbaongoc
100 22/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
101 21/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
102 20/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
103 19/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.332.000 VNĐ baotuyetmobile
104 18/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
105 17/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
106 16/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 10.150.000 VNĐ laptopbaongoc
107 15/10/2014 1 ngày 5.050.000 ₫ Giảm 10.150.000 VNĐ socmobile
108 14/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
109 13/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
110 12/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.900.000 VNĐ laptopbaongoc
111 11/10/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 8.900.000 VNĐ xuanmaimobile
112 10/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.250.000 VNĐ laptopbaongoc
113 09/10/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 9.250.000 VNĐ AndroidShop
114 08/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
115 07/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.200.000 VNĐ laptopbaongoc
116 06/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
117 05/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
118 04/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
119 03/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
120 02/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
121 01/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
122 30/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
123 29/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
124 28/09/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Shgalaxy
125 27/09/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
126 26/09/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
127 25/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.400.000 VNĐ NTComputer
128 24/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giá không đổi socmobile
129 23/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ socmobile
130 22/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
131 21/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
132 20/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
133 19/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
134 18/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ AndroidShop
135 17/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ socmobile
136 16/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
137 15/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
138 14/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
139 13/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
140 12/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ AndroidShop
141 11/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
142 10/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
143 09/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
144 08/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
145 07/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
146 06/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
147 05/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
148 04/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
149 03/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
150 02/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
151 01/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
152 31/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
153 30/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
154 29/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
155 28/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
156 27/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
157 26/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
158 25/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
159 24/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
160 23/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
161 22/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
162 21/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
163 20/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
164 19/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 868.000 VNĐ TL_mobile
165 18/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
166 17/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
167 16/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
168 15/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
169 14/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ TL_mobile
170 13/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
171 12/08/2014 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 8.500.000 VNĐ mysonmobile2
172 11/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
173 10/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
174 09/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
175 08/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
176 07/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
177 06/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
178 05/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
179 04/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
180 03/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
181 02/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
182 01/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
183 31/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
184 30/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
185 29/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
186 28/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
187 27/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
188 26/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
189 25/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
190 24/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
191 23/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
192 22/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 7.932.000 VNĐ hdmediashop
193 21/07/2014 1 ngày 7.068.000 ₫ Giảm 7.932.000 VNĐ baotuyetmobile
194 20/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
195 19/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
196 18/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
197 17/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
198 16/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
199 15/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
200 14/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
201 13/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
202 12/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
203 11/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
204 10/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
205 09/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ HDKing
206 08/07/2014 6 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
207 02/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ hdmediashop
208 01/07/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi iphonequoccuong
209 30/06/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.100.000 VNĐ iphonequoccuong
210 28/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 6.100.000 VNĐ tienxanhmobile
211 27/06/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
212 26/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
213 25/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
214 24/06/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ sondhm
215 23/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 5.375.000 VNĐ hdmediashop
216 22/06/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 5.375.000 VNĐ congtyanhlong
217 21/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
218 20/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
219 19/06/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
220 18/06/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
221 16/06/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
222 15/06/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
223 14/06/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
224 12/06/2014 22 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
225 21/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ Shgalaxy
226 20/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
227 19/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
228 18/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
229 17/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
230 16/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
231 15/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
232 14/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
233 13/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
234 12/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
235 11/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
236 10/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
237 09/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
238 08/05/2014 17 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
239 21/04/2014 4 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
240 17/04/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
241 11/04/2014 3 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
242 08/04/2014 6 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
243 02/04/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
244 27/03/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ adongmobile
245 26/03/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi iphonequoccuong
246 25/03/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
247 24/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
248 23/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
249 22/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
250 21/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
251 20/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
252 19/03/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 5.775.000 VNĐ tienxanhmobile
253 18/03/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 13.375.000 VNĐ congtyanhlong
254 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ banbuonbanle
255 16/03/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi vitinhdongtay
256 15/03/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 6.250.000 VNĐ vitinhdongtay
257 14/03/2014 1 ngày 12.250.000 ₫ Giảm 8.125.000 VNĐ CongtyGiaVu
258 13/03/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 1.875.000 VNĐ congtyanhlong
259 12/03/2014 12 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
260 28/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
261 27/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
262 26/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
263 25/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
264 24/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
265 23/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
266 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ bvtmobile
267 21/02/2014 4 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
268 17/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
269 16/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
270 15/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
271 14/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
272 13/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
273 12/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
274 11/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
275 10/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
276 09/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
277 08/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
278 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 12.125.000 VNĐ dongsangmobile
279 06/02/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 3.985.000 VNĐ congtyanhlong
280 05/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
281 04/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
282 03/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
283 02/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 4.140.000 VNĐ TechOne
284 01/02/2014 1 ngày 12.250.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ CongtyGiaVu
285 31/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
286 30/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
287 29/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
288 28/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
289 27/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
290 26/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
291 25/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
292 24/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
293 23/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
294 22/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
295 21/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
296 20/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
297 19/01/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
298 13/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
299 12/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
300 11/01/2014 8 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
301 03/01/2014 7 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
302 27/12/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
303 26/12/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ TechOne
304 25/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi vitinhdongtay
305 24/12/2013 20 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
306 04/12/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
307 03/12/2013 5 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 8.140.000 VNĐ TechOne
308 28/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
309 27/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 8.190.000 VNĐ lehieumobile
310 26/11/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 8.190.000 VNĐ TechOne
311 25/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
312 24/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
313 23/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
314 22/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
315 21/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
316 20/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
317 19/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
318 18/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
319 17/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
320 16/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
321 15/11/2013 3 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ adongmobile
322 12/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
323 11/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
324 10/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
325 09/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
326 08/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
327 07/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 7.000.000 VNĐ hdmediashop
328 06/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
329 05/11/2013 2 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
330 03/11/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vienthinh
331 02/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.010.000 VNĐ hdmediashop
332 01/11/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 8.010.000 VNĐ tuanphatmobile
333 31/10/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
334 30/10/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 7.610.000 VNĐ tienxanhmobile
335 29/10/2013 3 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 9.400.000 VNĐ tuanphatmobile
336 26/10/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
337 25/10/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Giảm 1.575.000 VNĐ NTComputer
338 24/10/2013 3 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 11.075.000 VNĐ congtyanhlong
339 21/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
340 20/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
341 19/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
342 18/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Shgalaxy
343 17/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
344 16/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
345 15/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
346 14/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
347 13/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
348 12/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 8.590.000 VNĐ Shgalaxy
349 11/10/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
350 10/10/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 10.110.000 VNĐ NTComputer
351 09/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
352 08/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
353 07/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
354 06/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
355 05/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
356 04/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
357 03/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
358 02/10/2013 7 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
359 25/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 7.090.000 VNĐ Dmobile
360 24/09/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
361 23/09/2013 2 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
362 21/09/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ NTComputer
363 20/09/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ benmobile
364 19/09/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ NTComputer
365 18/09/2013 9 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 7.090.000 VNĐ TechOne
366 09/09/2013 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi truongphatmobile
367 03/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ Dmobile
368 02/09/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.950.000 VNĐ CongtyGiaVu
369 01/09/2013 1 ngày 7.300.000 ₫ Giá không đổi ttlaptop
370 31/08/2013 11 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ ttlaptop
371 20/08/2013 3 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
372 17/08/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienthoairehcm
373 16/08/2013 2 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
374 14/08/2013 13 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
375 01/08/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
376 31/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
377 30/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
378 29/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ dienthoairehcm
379 28/07/2013 4 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 5.800.000 VNĐ Shgalaxy
380 24/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
381 23/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
382 22/07/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
383 21/07/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
384 19/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
385 18/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
386 17/07/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
387 16/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
388 15/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ dienthoairehcm
389 14/07/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ manhphatmobile
390 29/06/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ dienthoairehcm
391 28/06/2013 1 ngày 14.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ appleworldhanoi
392 27/06/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
393 26/06/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 9.448.000 VNĐ manhphatmobile
394 25/06/2013 1 ngày 17.448.000 ₫ Giá không đổi e24h
395 24/06/2013 1 ngày 17.448.000 ₫ Giá không đổi e24h
396 23/06/2013 15 ngày 17.448.000 ₫ Tăng 5.948.000 VNĐ e24h
397 08/06/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
398 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
399 23/05/2013 10 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
400 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ mdlaptop
401 12/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
402 11/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
403 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
404 09/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
405 08/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
406 07/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
407 06/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ LaptopProvn
408 05/05/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ vitinhdongtay
409 04/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 3.036.000 VNĐ tienxanhmobile
410 03/05/2013 1 ngày 17.636.000 ₫ Giá không đổi Laptopworld
411 02/05/2013 1 ngày 17.636.000 ₫ Tăng 3.236.000 VNĐ Laptopworld
412 01/05/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
413 30/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
414 29/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
415 28/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dangquangmobile
416 27/04/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hdmediashop
417 26/04/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
418 25/04/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
419 24/04/2013 21 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ tienxanhmobile
420 03/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
421 02/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
422 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
423 31/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
424 30/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
425 29/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
426 28/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
427 23/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
428 22/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ hdmediashop
429 21/03/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
430 20/03/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
431 19/03/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
432 18/03/2013 4 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ Minhvietmobile
433 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
434 13/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
435 12/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
436 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
437 10/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
438 09/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
439 08/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
440 07/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
441 06/03/2013 4 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
442 02/03/2013 9 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
443 21/02/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
444 19/02/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
445 18/02/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
446 17/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi didong24hvn
447 16/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ didong24hvn
448 15/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ Minhvietmobile
449 14/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ mysonmobile
450 13/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
451 12/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ Minhvietmobile
452 11/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthinh
453 10/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
454 09/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
455 08/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
456 07/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
457 06/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
458 05/02/2013 2 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
459 03/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
460 02/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
461 01/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
462 31/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
463 30/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
464 29/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
465 28/01/2013 7 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
466 21/01/2013 4 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ adongmobile
467 17/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
468 16/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
469 15/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
470 14/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
471 13/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
472 12/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
473 11/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
474 10/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
475 09/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
476 08/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
477 07/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
478 06/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
479 05/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
480 04/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
481 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
482 02/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
483 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
484 31/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
485 30/12/2012 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
486 28/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
487 27/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
488 26/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
489 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
490 24/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
491 23/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
492 22/12/2012 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
493 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.390.000 VNĐ mdlaptop
494 18/12/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi buymobile
495 17/12/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 2.390.000 VNĐ buymobile
496 16/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
497 15/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
498 14/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
499 13/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
500 12/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
501 11/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ mdlaptop
502 10/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi iproshopvn
503 09/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi iproshopvn
504 08/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ iproshopvn
505 07/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
506 06/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
507 05/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
508 04/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
509 03/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
510 02/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
511 01/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
512 30/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
513 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
514 28/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
515 27/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
516 26/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
517 25/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
518 24/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
519 23/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mdlaptop
520 22/11/2012 1 ngày 10.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
521 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
522 20/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
523 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ mdlaptop
524 18/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
525 17/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
526 16/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Tăng 3.790.000 VNĐ lehieumobile
527 15/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mysonmobile
528 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mysonmobile
529 13/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mysonmobile
530 12/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
531 11/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
532 10/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
533 09/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
534 08/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
535 07/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
536 06/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
537 05/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
538 04/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
539 03/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
540 02/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
541 01/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
542 31/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
543 30/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ dtddlehung
544 29/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
545 28/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
546 27/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
547 26/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
548 25/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
549 24/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
550 23/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
551 22/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
552 21/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
553 20/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
554 19/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
555 18/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
556 17/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
557 16/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
558 15/10/2012 3 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
559 12/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
560 11/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
561 10/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
562 08/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
563 06/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
564 04/10/2012 7 ngày 11.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ conganhmobile
565 27/09/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ adongmobile
566 26/09/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
567 25/09/2012 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
568 22/09/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ conganhmobile
569 21/09/2012 1 ngày 14.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ minhphumobile
570 20/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
571 19/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
572 18/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
573 17/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
574 16/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
575 15/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
576 14/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
577 13/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
578 12/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
579 11/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
580 10/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
581 09/09/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
582 08/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
583 07/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
584 06/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ benmobile
585 05/09/2012 1 ngày 14.199.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
586 04/09/2012 1 ngày 14.199.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
587 03/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
588 02/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
589 01/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
590 31/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
591 30/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
592 29/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ngocvanmobile
593 28/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
594 27/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
595 26/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
596 25/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
597 24/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
598 23/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
599 22/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
600 21/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
601 20/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
602 19/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
603 18/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
604 17/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
605 16/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
606 15/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
607 14/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
608 13/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
609 12/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
610 11/08/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
611 10/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
612 09/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ trungmobile
613 08/08/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
614 07/08/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ lehieumobile
615 06/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
616 05/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
617 04/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
618 03/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
619 02/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
620 01/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
621 31/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
622 30/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
623 29/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
624 28/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
625 27/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
626 26/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
627 25/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
628 24/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
629 23/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ trungmobile
630 22/07/2012 1 ngày 14.090.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
631 21/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
632 20/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
633 19/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ minhtuanmobile
634 18/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
635 17/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ baolongmobile
636 16/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
637 15/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
638 14/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
639 13/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
640 12/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Giá không đổi Apple8
641 11/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ Apple8
642 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
643 09/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
644 08/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mobihanghieu
645 07/07/2012 1 ngày 13.950.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ngocthanh_mobile
646 06/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ baolongmobile
647 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi DaiPhatTelecom
648 04/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ DaiPhatTelecom
649 03/07/2012 1 ngày 13.950.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ ngocthanh_mobile
650 02/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ DaiPhatTelecom
651 01/07/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giá không đổi digilux
652 30/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ digilux
653 29/06/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
654 28/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ digilux
655 27/06/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
656 26/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocthanh_mobile
657 25/06/2012 14.250.000 ₫ minhtuanmobile
Có tổng cộng 657 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model White trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)