• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
2 26/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.800.000 VNĐ NTComputer
3 25/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
4 24/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
5 23/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
6 22/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
7 21/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ anhkhoamobile
8 20/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 14.100.000 VNĐ Phonecoffee
9 19/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
10 18/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
11 17/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
12 16/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
13 15/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.432.000 VNĐ NTComputer
14 14/05/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
15 13/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
16 12/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
17 11/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
18 10/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.700.000 VNĐ NTComputer
19 09/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehieumobile
20 08/05/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 13.000.000 VNĐ OriginalApple
21 07/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
22 06/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
23 05/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.100.000 VNĐ NTComputer
24 04/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
25 03/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
26 02/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ hoaiphone
27 01/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
28 30/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
29 29/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
30 28/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.700.000 VNĐ NTComputer
31 27/04/2015 2 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
32 25/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
33 24/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
34 23/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.500.000 VNĐ NTComputer
35 22/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
36 21/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
37 20/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
38 19/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
39 18/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
40 17/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
41 16/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ TrangThienLong
42 15/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi viethas
43 14/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
44 13/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
45 12/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
46 11/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
47 10/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
48 09/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
49 08/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
50 07/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
51 06/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi viethas
52 05/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
53 04/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
54 03/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
55 02/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
56 01/04/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ tienxanhmobile
57 31/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
58 30/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
59 29/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
60 28/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
61 27/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
62 26/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
63 25/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
64 24/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
65 23/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
66 22/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
67 21/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
68 20/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ tienxanhmobile
69 19/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
70 18/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
71 17/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
72 16/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
73 15/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
74 14/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
75 13/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
76 12/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.721.000 VNĐ tienxanhmobile
77 11/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
78 10/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
79 09/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
80 08/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
81 07/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
82 06/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
83 05/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
84 04/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
85 03/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
86 02/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.200.000 VNĐ tienxanhmobile
87 01/03/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 521.000 VNĐ lehieumobile
88 28/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
89 27/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
90 26/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
91 25/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ truongvinh139
92 24/02/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ phuongnammobile
93 23/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
94 22/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
95 21/02/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
96 18/02/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ phuongnammobile
97 15/02/2015 2 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
98 13/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
99 12/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
100 11/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
101 10/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
102 09/02/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ hoaiphone
103 07/02/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
104 06/02/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
105 05/02/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
106 03/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
107 02/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
108 01/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
109 31/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 144.800 VNĐ hoaiphone
110 30/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giảm 34.200 VNĐ viethas
111 29/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
112 28/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 1.111.000 VNĐ truongvinh139
113 27/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
114 26/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
115 25/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
116 24/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
117 23/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
118 22/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
119 21/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
120 20/01/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ hoaiphone
121 18/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
122 17/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ hoaiphone
123 16/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
124 15/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
125 14/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
126 13/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
127 12/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
128 11/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
129 10/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 34.200 VNĐ truongvinh139
130 09/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giá không đổi viethas
131 08/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giảm 523.200 VNĐ viethas
132 07/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
133 06/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 489.000 VNĐ baotuyetmobile
134 05/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
135 04/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
136 03/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
137 02/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
138 01/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
139 31/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
140 30/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 521.000 VNĐ truongvinh139
141 29/12/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 521.000 VNĐ lehieumobile
142 28/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
143 27/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
144 26/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
145 25/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
146 24/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ hoaiphone
147 23/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
148 22/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ hoaiphone
149 21/12/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
150 20/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
151 19/12/2014 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 632.000 VNĐ baotuyetmobile
152 18/12/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
153 17/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
154 16/12/2014 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 722.000 VNĐ baotuyetmobile
155 15/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
156 14/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
157 13/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
158 12/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
159 11/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ hoaiphone
160 10/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
161 09/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
162 08/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
163 07/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
164 06/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
165 05/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
166 04/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
167 03/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ AndroidShop
168 02/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
169 01/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
170 30/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
171 29/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
172 28/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
173 27/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
174 26/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
175 25/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
176 24/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
177 23/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
178 22/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
179 21/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
180 20/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.568.000 VNĐ tienthuanmobile
181 19/11/2014 1 ngày 6.068.000 ₫ Tăng 1.568.000 VNĐ baotuyetmobile
182 18/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
183 17/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
184 16/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
185 15/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 10.700.000 VNĐ tienthuanmobile
186 14/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
187 13/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
188 12/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
189 11/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
190 10/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 10.210.000 VNĐ laptopbaongoc
191 09/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
192 08/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
193 07/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
194 06/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
195 05/11/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
196 04/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
197 03/11/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
198 02/11/2014 2 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.810.000 VNĐ NTComputer
199 31/10/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
200 30/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
201 29/10/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 10.210.000 VNĐ socmobile
202 28/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
203 27/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
204 26/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
205 25/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
206 24/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
207 23/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.300.000 VNĐ laptopbaongoc
208 22/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
209 21/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
210 20/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
211 19/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.332.000 VNĐ baotuyetmobile
212 18/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
213 17/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
214 16/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 10.150.000 VNĐ laptopbaongoc
215 15/10/2014 1 ngày 5.050.000 ₫ Giảm 10.150.000 VNĐ socmobile
216 14/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
217 13/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
218 12/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.900.000 VNĐ laptopbaongoc
219 11/10/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 8.900.000 VNĐ xuanmaimobile
220 10/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.250.000 VNĐ laptopbaongoc
221 09/10/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 9.250.000 VNĐ AndroidShop
222 08/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
223 07/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.200.000 VNĐ laptopbaongoc
224 06/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
225 05/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
226 04/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
227 03/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
228 02/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
229 01/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
230 30/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
231 29/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
232 28/09/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Shgalaxy
233 27/09/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
234 26/09/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
235 25/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.400.000 VNĐ NTComputer
236 24/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giá không đổi socmobile
237 23/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ socmobile
238 22/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
239 21/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
240 20/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
241 19/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
242 18/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ AndroidShop
243 17/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ socmobile
244 16/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
245 15/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
246 14/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
247 13/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
248 12/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ AndroidShop
249 11/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
250 10/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
251 09/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
252 08/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
253 07/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
254 06/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
255 05/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
256 04/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
257 03/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
258 02/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
259 01/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
260 31/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
261 30/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
262 29/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
263 28/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
264 27/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
265 26/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
266 25/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
267 24/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
268 23/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
269 22/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
270 21/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
271 20/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
272 19/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 868.000 VNĐ TL_mobile
273 18/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
274 17/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
275 16/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
276 15/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
277 14/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ TL_mobile
278 13/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
279 12/08/2014 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 8.500.000 VNĐ mysonmobile2
280 11/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
281 10/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
282 09/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
283 08/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
284 07/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
285 06/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
286 05/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
287 04/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
288 03/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
289 02/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
290 01/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
291 31/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
292 30/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
293 29/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
294 28/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
295 27/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
296 26/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
297 25/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
298 24/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
299 23/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
300 22/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 7.932.000 VNĐ hdmediashop
301 21/07/2014 1 ngày 7.068.000 ₫ Giảm 7.932.000 VNĐ baotuyetmobile
302 20/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
303 19/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
304 18/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
305 17/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
306 16/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
307 15/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
308 14/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
309 13/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
310 12/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
311 11/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
312 10/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
313 09/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ HDKing
314 08/07/2014 6 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
315 02/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ hdmediashop
316 01/07/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi iphonequoccuong
317 30/06/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.100.000 VNĐ iphonequoccuong
318 28/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 6.100.000 VNĐ tienxanhmobile
319 27/06/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
320 26/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
321 25/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
322 24/06/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ sondhm
323 23/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 5.375.000 VNĐ hdmediashop
324 22/06/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 5.375.000 VNĐ congtyanhlong
325 21/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
326 20/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
327 19/06/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
328 18/06/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
329 16/06/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
330 15/06/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
331 14/06/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
332 12/06/2014 22 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
333 21/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ Shgalaxy
334 20/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
335 19/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
336 18/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
337 17/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
338 16/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
339 15/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
340 14/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
341 13/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
342 12/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
343 11/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
344 10/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
345 09/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
346 08/05/2014 17 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
347 21/04/2014 4 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
348 17/04/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
349 11/04/2014 3 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
350 08/04/2014 6 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
351 02/04/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
352 27/03/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ adongmobile
353 26/03/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi iphonequoccuong
354 25/03/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
355 24/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
356 23/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
357 22/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
358 21/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
359 20/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
360 19/03/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 5.775.000 VNĐ tienxanhmobile
361 18/03/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 13.375.000 VNĐ congtyanhlong
362 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ banbuonbanle
363 16/03/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi vitinhdongtay
364 15/03/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 6.250.000 VNĐ vitinhdongtay
365 14/03/2014 1 ngày 12.250.000 ₫ Giảm 8.125.000 VNĐ CongtyGiaVu
366 13/03/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 1.875.000 VNĐ congtyanhlong
367 12/03/2014 12 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
368 28/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
369 27/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
370 26/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
371 25/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
372 24/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
373 23/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
374 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ bvtmobile
375 21/02/2014 4 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
376 17/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
377 16/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
378 15/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
379 14/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
380 13/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
381 12/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
382 11/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
383 10/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
384 09/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
385 08/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
386 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 12.125.000 VNĐ dongsangmobile
387 06/02/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 3.985.000 VNĐ congtyanhlong
388 05/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
389 04/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
390 03/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
391 02/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 4.140.000 VNĐ TechOne
392 01/02/2014 1 ngày 12.250.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ CongtyGiaVu
393 31/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
394 30/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
395 29/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
396 28/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
397 27/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
398 26/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
399 25/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
400 24/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
401 23/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
402 22/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
403 21/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
404 20/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
405 19/01/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
406 13/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
407 12/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
408 11/01/2014 8 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
409 03/01/2014 7 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
410 27/12/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
411 26/12/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ TechOne
412 25/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi vitinhdongtay
413 24/12/2013 20 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
414 04/12/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
415 03/12/2013 5 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 8.140.000 VNĐ TechOne
416 28/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
417 27/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 8.190.000 VNĐ lehieumobile
418 26/11/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 8.190.000 VNĐ TechOne
419 25/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
420 24/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
421 23/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
422 22/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
423 21/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
424 20/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
425 19/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
426 18/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
427 17/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
428 16/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
429 15/11/2013 3 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ adongmobile
430 12/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
431 11/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
432 10/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
433 09/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
434 08/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
435 07/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 7.000.000 VNĐ hdmediashop
436 06/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
437 05/11/2013 2 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
438 03/11/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vienthinh
439 02/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.010.000 VNĐ hdmediashop
440 01/11/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 8.010.000 VNĐ tuanphatmobile
441 31/10/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
442 30/10/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 7.610.000 VNĐ tienxanhmobile
443 29/10/2013 3 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 9.400.000 VNĐ tuanphatmobile
444 26/10/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
445 25/10/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Giảm 1.575.000 VNĐ NTComputer
446 24/10/2013 3 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 11.075.000 VNĐ congtyanhlong
447 21/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
448 20/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
449 19/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
450 18/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Shgalaxy
451 17/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
452 16/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
453 15/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
454 14/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
455 13/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
456 12/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 8.590.000 VNĐ Shgalaxy
457 11/10/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
458 10/10/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 10.110.000 VNĐ NTComputer
459 09/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
460 08/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
461 07/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
462 06/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
463 05/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
464 04/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
465 03/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
466 02/10/2013 7 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
467 25/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 7.090.000 VNĐ Dmobile
468 24/09/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
469 23/09/2013 2 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
470 21/09/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ NTComputer
471 20/09/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ benmobile
472 19/09/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ NTComputer
473 18/09/2013 9 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 7.090.000 VNĐ TechOne
474 09/09/2013 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi truongphatmobile
475 03/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ Dmobile
476 02/09/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.950.000 VNĐ CongtyGiaVu
477 01/09/2013 1 ngày 7.300.000 ₫ Giá không đổi ttlaptop
478 31/08/2013 11 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ ttlaptop
479 20/08/2013 3 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
480 17/08/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienthoairehcm
481 16/08/2013 2 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
482 14/08/2013 13 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
483 01/08/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
484 31/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
485 30/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
486 29/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ dienthoairehcm
487 28/07/2013 4 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 5.800.000 VNĐ Shgalaxy
488 24/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
489 23/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
490 22/07/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
491 21/07/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
492 19/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
493 18/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
494 17/07/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
495 16/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
496 15/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ dienthoairehcm
497 14/07/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ manhphatmobile
498 29/06/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ dienthoairehcm
499 28/06/2013 1 ngày 14.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ appleworldhanoi
500 27/06/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
501 26/06/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 9.448.000 VNĐ manhphatmobile
502 25/06/2013 1 ngày 17.448.000 ₫ Giá không đổi e24h
503 24/06/2013 1 ngày 17.448.000 ₫ Giá không đổi e24h
504 23/06/2013 15 ngày 17.448.000 ₫ Tăng 5.948.000 VNĐ e24h
505 08/06/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
506 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
507 23/05/2013 10 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
508 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ mdlaptop
509 12/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
510 11/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
511 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
512 09/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
513 08/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
514 07/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
515 06/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ LaptopProvn
516 05/05/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ vitinhdongtay
517 04/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 3.036.000 VNĐ tienxanhmobile
518 03/05/2013 1 ngày 17.636.000 ₫ Giá không đổi Laptopworld
519 02/05/2013 1 ngày 17.636.000 ₫ Tăng 3.236.000 VNĐ Laptopworld
520 01/05/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
521 30/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
522 29/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
523 28/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dangquangmobile
524 27/04/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hdmediashop
525 26/04/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
526 25/04/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
527 24/04/2013 21 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ tienxanhmobile
528 03/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
529 02/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
530 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
531 31/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
532 30/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
533 29/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
534 28/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
535 23/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
536 22/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ hdmediashop
537 21/03/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
538 20/03/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
539 19/03/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
540 18/03/2013 4 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ Minhvietmobile
541 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
542 13/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
543 12/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
544 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
545 10/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
546 09/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
547 08/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
548 07/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
549 06/03/2013 4 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
550 02/03/2013 9 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
551 21/02/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
552 19/02/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
553 18/02/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
554 17/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi didong24hvn
555 16/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ didong24hvn
556 15/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ Minhvietmobile
557 14/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ mysonmobile
558 13/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
559 12/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ Minhvietmobile
560 11/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthinh
561 10/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
562 09/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
563 08/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
564 07/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
565 06/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
566 05/02/2013 2 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
567 03/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
568 02/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
569 01/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
570 31/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
571 30/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
572 29/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
573 28/01/2013 7 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
574 21/01/2013 4 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ adongmobile
575 17/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
576 16/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
577 15/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
578 14/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
579 13/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
580 12/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
581 11/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
582 10/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
583 09/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
584 08/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
585 07/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
586 06/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
587 05/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
588 04/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
589 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
590 02/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
591 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
592 31/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
593 30/12/2012 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
594 28/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
595 27/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
596 26/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
597 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
598 24/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
599 23/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
600 22/12/2012 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
601 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.390.000 VNĐ mdlaptop
602 18/12/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi buymobile
603 17/12/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 2.390.000 VNĐ buymobile
604 16/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
605 15/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
606 14/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
607 13/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
608 12/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
609 11/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ mdlaptop
610 10/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi iproshopvn
611 09/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi iproshopvn
612 08/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ iproshopvn
613 07/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
614 06/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
615 05/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
616 04/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
617 03/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
618 02/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
619 01/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
620 30/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
621 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
622 28/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
623 27/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
624 26/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
625 25/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
626 24/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
627 23/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mdlaptop
628 22/11/2012 1 ngày 10.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
629 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
630 20/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
631 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ mdlaptop
632 18/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
633 17/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
634 16/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Tăng 3.790.000 VNĐ lehieumobile
635 15/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mysonmobile
636 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mysonmobile
637 13/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mysonmobile
638 12/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
639 11/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
640 10/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
641 09/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
642 08/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
643 07/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
644 06/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
645 05/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
646 04/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
647 03/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
648 02/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
649 01/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
650 31/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
651 30/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ dtddlehung
652 29/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
653 28/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
654 27/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
655 26/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
656 25/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
657 24/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
658 23/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
659 22/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
660 21/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
661 20/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
662 19/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
663 18/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
664 17/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
665 16/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
666 15/10/2012 3 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
667 12/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
668 11/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
669 10/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
670 08/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
671 06/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
672 04/10/2012 7 ngày 11.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ conganhmobile
673 27/09/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ adongmobile
674 26/09/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
675 25/09/2012 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
676 22/09/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ conganhmobile
677 21/09/2012 1 ngày 14.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ minhphumobile
678 20/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
679 19/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
680 18/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
681 17/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
682 16/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
683 15/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
684 14/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
685 13/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
686 12/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
687 11/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
688 10/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
689 09/09/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
690 08/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
691 07/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
692 06/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ benmobile
693 05/09/2012 1 ngày 14.199.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
694 04/09/2012 1 ngày 14.199.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
695 03/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
696 02/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
697 01/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
698 31/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
699 30/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
700 29/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ngocvanmobile
701 28/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
702 27/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
703 26/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
704 25/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
705 24/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
706 23/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
707 22/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
708 21/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
709 20/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
710 19/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
711 18/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
712 17/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
713 16/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
714 15/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
715 14/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
716 13/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
717 12/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
718 11/08/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
719 10/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
720 09/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ trungmobile
721 08/08/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
722 07/08/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ lehieumobile
723 06/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
724 05/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
725 04/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
726 03/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
727 02/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
728 01/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
729 31/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
730 30/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
731 29/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
732 28/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
733 27/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
734 26/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
735 25/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
736 24/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
737 23/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ trungmobile
738 22/07/2012 1 ngày 14.090.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
739 21/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
740 20/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
741 19/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ minhtuanmobile
742 18/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
743 17/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ baolongmobile
744 16/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
745 15/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
746 14/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
747 13/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
748 12/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Giá không đổi Apple8
749 11/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ Apple8
750 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
751 09/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
752 08/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mobihanghieu
753 07/07/2012 1 ngày 13.950.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ngocthanh_mobile
754 06/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ baolongmobile
755 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi DaiPhatTelecom
756 04/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ DaiPhatTelecom
757 03/07/2012 1 ngày 13.950.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ ngocthanh_mobile
758 02/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ DaiPhatTelecom
759 01/07/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giá không đổi digilux
760 30/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ digilux
761 29/06/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
762 28/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ digilux
763 27/06/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
764 26/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocthanh_mobile
765 25/06/2012 14.250.000 ₫ minhtuanmobile
Có tổng cộng 765 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)
Từ khóa nổi bật trong tuần: lg, iphone 3gs, ti vi re, keo tu, khay bánh