Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 06/05/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
2 05/05/2016 2 ngày 4.800.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ xuanmaimobile
3 03/05/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
4 02/05/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ phattrienphatdat
5 30/04/2016 3 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 9.800.000 VNĐ xuanmaimobile
6 27/04/2016 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.650.000 VNĐ vienthinh
7 26/04/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 10.650.000 VNĐ phattrienphatdat
8 25/04/2016 2 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi vienthinh
9 23/04/2016 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.650.000 VNĐ vienthinh
10 21/04/2016 2 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 10.650.000 VNĐ phattrienphatdat
11 19/04/2016 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.200.000 VNĐ vienthinh
12 18/04/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 450.000 VNĐ lehieumobile
13 17/04/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 10.650.000 VNĐ phattrienphatdat
14 16/04/2016 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.650.000 VNĐ vienthinh
15 15/04/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
16 14/04/2016 1 ngày 3.950.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
17 13/04/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
18 11/04/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
19 09/04/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
20 08/04/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
21 07/04/2016 2 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ hoaiphone
22 05/04/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
23 04/04/2016 4 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
24 31/03/2016 3 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
25 28/03/2016 5 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
26 23/03/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.278.000 VNĐ baotuyetmobile
27 22/03/2016 1 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 210.000 VNĐ smartviet
28 21/03/2016 3 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ Appstore
29 18/03/2016 1 ngày 4.050.000 ₫ Giảm 350.000 VNĐ aloapple
30 17/03/2016 2 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ lehieumobile
31 15/03/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hoaiphone
32 14/03/2016 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ ShopMaiTrang
33 12/03/2016 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ hoaiphone
34 11/03/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
35 10/03/2016 3 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ Appstore
36 07/03/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ lehieumobile
37 06/03/2016 5 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ hoaiphone
38 01/03/2016 7 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
39 23/02/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
40 22/02/2016 2 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ Appstore
41 20/02/2016 3 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.868.000 VNĐ baotuyetmobile
42 17/02/2016 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ShopMaiTrang
43 16/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
44 15/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
45 14/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
46 13/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
47 12/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ manhthangpro78
48 11/02/2016 5 ngày 4.400.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ lehieumobile
49 06/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
50 05/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
51 04/02/2016 2 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
52 02/02/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ manhthangpro78
53 01/02/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
54 31/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ Appstore
55 30/01/2016 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ phattrienphatdat
56 29/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
57 28/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi Appstore
58 27/01/2016 2 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ Appstore
59 25/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
60 24/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
61 23/01/2016 1 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ manhthangpro78
62 22/01/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ lehieumobile
63 21/01/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
64 20/01/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
65 19/01/2016 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ Appstore
66 18/01/2016 2 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
67 16/01/2016 1 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ lehieumobile
68 15/01/2016 2 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
69 13/01/2016 2 ngày 4.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
70 11/01/2016 3 ngày 4.400.000 ₫ Giảm 968.000 VNĐ lehieumobile
71 08/01/2016 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 1.532.000 VNĐ baotuyetmobile
72 07/01/2016 1 ngày 6.900.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ phattrienphatdat
73 06/01/2016 6 ngày 3.800.000 ₫ Giá không đổi manhthangpro78
74 31/12/2015 3 ngày 3.800.000 ₫ Giảm 290.000 VNĐ manhthangpro78
75 28/12/2015 3 ngày 4.090.000 ₫ Giảm 510.000 VNĐ smartviet
76 25/12/2015 2 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ lehieumobile
77 23/12/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
78 22/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ Appstore
79 21/12/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
80 20/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
81 19/12/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
82 18/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ TrangThienLong
83 17/12/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ laptopthaicom
84 16/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Appstore
85 15/12/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ laptopthaicom
86 14/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ TrangThienLong
87 13/12/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ laptopthaicom
88 12/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Appstore
89 11/12/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ laptopthaicom
90 10/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 10.300.000 VNĐ ibuy
91 09/12/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 10.300.000 VNĐ vienthinh
92 08/12/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ibuy
93 07/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ lehieumobile
94 06/12/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
95 05/12/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
96 04/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ lehieumobile
97 03/12/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
98 02/12/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
99 01/12/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giảm 10.000.000 VNĐ lehieumobile
100 30/11/2015 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.700.000 VNĐ vienthinh
101 28/11/2015 2 ngày 4.900.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
102 26/11/2015 9 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 468.000 VNĐ lehieumobile
103 17/11/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.868.000 VNĐ baotuyetmobile
104 16/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
105 15/11/2015 2 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
106 13/11/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
107 12/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
108 11/11/2015 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
109 09/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
110 08/11/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.700.000 VNĐ vienthinh
111 07/11/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ phuongnammobile
112 06/11/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.868.000 VNĐ ShopMaiTrang
113 05/11/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
114 04/11/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
115 03/11/2015 4 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
116 30/10/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.868.000 VNĐ baotuyetmobile
117 29/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
118 28/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
119 27/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
120 26/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
121 25/10/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
122 24/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
123 23/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
124 22/10/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.232.000 VNĐ vienthinh
125 21/10/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 468.000 VNĐ baotuyetmobile
126 20/10/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ k2klaptop
127 19/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 1.868.000 VNĐ ShopMaiTrang
128 18/10/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.868.000 VNĐ baotuyetmobile
129 17/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 11.100.000 VNĐ ShopMaiTrang
130 16/10/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 11.100.000 VNĐ vienthinh
131 15/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
132 14/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giá không đổi ShopMaiTrang
133 13/10/2015 1 ngày 3.500.000 ₫ Giảm 2.200.000 VNĐ ShopMaiTrang
134 12/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi applenama
135 11/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi applenama
136 10/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 332.000 VNĐ applenama
137 09/10/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
138 08/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ TrangThienLong
139 07/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Giá không đổi applenama
140 06/10/2015 1 ngày 5.700.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ applenama
141 05/10/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
142 04/10/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ vanphatmobile
143 03/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ smartviet
144 02/10/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TrangThienLong
145 01/10/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi smartviet
146 30/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ smartviet
147 29/09/2015 2 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
148 27/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
149 26/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
150 25/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
151 24/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
152 23/09/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
153 22/09/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Giá không đổi vanphatmobile
154 21/09/2015 1 ngày 4.600.000 ₫ Tăng 100.000 VNĐ vanphatmobile
155 20/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 868.000 VNĐ smartviet
156 19/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 468.000 VNĐ baotuyetmobile
157 18/09/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Giảm 468.000 VNĐ saovietmobile
158 17/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
159 16/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
160 15/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ TrangThienLong
161 14/09/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ saovietmobile
162 13/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ TrangThienLong
163 12/09/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ saovietmobile
164 11/09/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ TrangThienLong
165 10/09/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ smartviet
166 09/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ bvtmobile
167 08/09/2015 1 ngày 4.900.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ k2klaptop
168 07/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
169 06/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 10.400.000 VNĐ bvtmobile
170 05/09/2015 2 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.232.000 VNĐ vienthinh
171 03/09/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.168.000 VNĐ baotuyetmobile
172 02/09/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bvtmobile
173 01/09/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 268.000 VNĐ lehieumobile
174 31/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.168.000 VNĐ baotuyetmobile
175 30/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giá không đổi bvtmobile
176 29/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 1.168.000 VNĐ bvtmobile
177 28/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
178 27/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.168.000 VNĐ baotuyetmobile
179 26/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ bvtmobile
180 25/08/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ xuanmaimobile
181 24/08/2015 1 ngày 4.200.000 ₫ Giảm 1.168.000 VNĐ bvtmobile
182 23/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.068.000 VNĐ baotuyetmobile
183 22/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
184 21/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
185 20/08/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ lehieumobile
186 19/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
187 18/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
188 17/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
189 16/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
190 15/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
191 14/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
192 13/08/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 1.068.000 VNĐ TrangThienLong
193 12/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
194 11/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
195 10/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
196 09/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
197 08/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
198 07/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
199 06/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
200 05/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
201 04/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
202 03/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
203 02/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
204 01/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
205 31/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
206 30/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
207 29/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
208 28/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ viethas
209 27/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
210 26/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
211 25/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
212 24/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
213 23/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
214 22/07/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
215 21/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
216 20/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
217 19/07/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
218 18/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
219 17/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
220 16/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
221 15/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanmaimobile
222 14/07/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ OriginalApple
223 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ smartviet
224 12/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
225 11/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
226 10/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
227 09/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ anhkhoamobile
228 08/07/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ibuy
229 07/07/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
230 06/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
231 05/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
232 04/07/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
233 03/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
234 02/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
235 01/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
236 30/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ anhkhoamobile
237 29/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ TrangThienLong
238 28/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
239 27/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
240 26/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
241 25/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
242 24/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
243 23/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
244 22/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
245 21/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
246 20/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
247 19/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
248 18/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
249 17/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
250 16/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
251 15/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
252 14/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
253 13/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
254 12/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
255 11/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
256 10/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
257 09/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
258 08/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
259 07/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
260 06/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
261 05/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
262 04/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ anhkhoamobile
263 03/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
264 02/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
265 01/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
266 31/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 14.500.000 VNĐ TrangThienLong
267 30/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
268 29/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
269 28/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
270 27/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
271 26/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.800.000 VNĐ NTComputer
272 25/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
273 24/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
274 23/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
275 22/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
276 21/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ anhkhoamobile
277 20/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 14.100.000 VNĐ Phonecoffee
278 19/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
279 18/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
280 17/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
281 16/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
282 15/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.432.000 VNĐ NTComputer
283 14/05/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
284 13/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
285 12/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
286 11/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
287 10/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.700.000 VNĐ NTComputer
288 09/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehieumobile
289 08/05/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 13.000.000 VNĐ OriginalApple
290 07/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
291 06/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
292 05/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.100.000 VNĐ NTComputer
293 04/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
294 03/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
295 02/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ hoaiphone
296 01/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
297 30/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
298 29/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
299 28/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.700.000 VNĐ NTComputer
300 27/04/2015 2 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
301 25/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
302 24/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
303 23/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.500.000 VNĐ NTComputer
304 22/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
305 21/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
306 20/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
307 19/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
308 18/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
309 17/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
310 16/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ TrangThienLong
311 15/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi viethas
312 14/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
313 13/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
314 12/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
315 11/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
316 10/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
317 09/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
318 08/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
319 07/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
320 06/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi viethas
321 05/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
322 04/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
323 03/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
324 02/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
325 01/04/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ tienxanhmobile
326 31/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
327 30/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
328 29/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
329 28/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
330 27/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
331 26/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
332 25/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
333 24/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
334 23/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
335 22/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
336 21/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
337 20/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ tienxanhmobile
338 19/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
339 18/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
340 17/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
341 16/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
342 15/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
343 14/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
344 13/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
345 12/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.721.000 VNĐ tienxanhmobile
346 11/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
347 10/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
348 09/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
349 08/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
350 07/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
351 06/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
352 05/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
353 04/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
354 03/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
355 02/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.200.000 VNĐ tienxanhmobile
356 01/03/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 521.000 VNĐ lehieumobile
357 28/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
358 27/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
359 26/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
360 25/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ truongvinh139
361 24/02/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ phuongnammobile
362 23/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
363 22/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
364 21/02/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
365 18/02/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ phuongnammobile
366 15/02/2015 2 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
367 13/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
368 12/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
369 11/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
370 10/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
371 09/02/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ hoaiphone
372 07/02/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
373 06/02/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
374 05/02/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
375 03/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
376 02/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
377 01/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
378 31/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 144.800 VNĐ hoaiphone
379 30/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giảm 34.200 VNĐ viethas
380 29/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
381 28/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 1.111.000 VNĐ truongvinh139
382 27/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
383 26/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
384 25/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
385 24/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
386 23/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
387 22/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
388 21/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
389 20/01/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ hoaiphone
390 18/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
391 17/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ hoaiphone
392 16/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
393 15/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
394 14/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
395 13/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
396 12/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
397 11/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
398 10/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 34.200 VNĐ truongvinh139
399 09/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giá không đổi viethas
400 08/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giảm 523.200 VNĐ viethas
401 07/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
402 06/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 489.000 VNĐ baotuyetmobile
403 05/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
404 04/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
405 03/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
406 02/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
407 01/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
408 31/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
409 30/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 521.000 VNĐ truongvinh139
410 29/12/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 521.000 VNĐ lehieumobile
411 28/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
412 27/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
413 26/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
414 25/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
415 24/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ hoaiphone
416 23/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
417 22/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ hoaiphone
418 21/12/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
419 20/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
420 19/12/2014 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 632.000 VNĐ baotuyetmobile
421 18/12/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
422 17/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
423 16/12/2014 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 722.000 VNĐ baotuyetmobile
424 15/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
425 14/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
426 13/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
427 12/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
428 11/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ hoaiphone
429 10/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
430 09/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
431 08/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
432 07/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
433 06/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
434 05/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
435 04/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
436 03/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ AndroidShop
437 02/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
438 01/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
439 30/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
440 29/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
441 28/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
442 27/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
443 26/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
444 25/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
445 24/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
446 23/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
447 22/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
448 21/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
449 20/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.568.000 VNĐ tienthuanmobile
450 19/11/2014 1 ngày 6.068.000 ₫ Tăng 1.568.000 VNĐ baotuyetmobile
451 18/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
452 17/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
453 16/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
454 15/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 10.700.000 VNĐ tienthuanmobile
455 14/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
456 13/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
457 12/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
458 11/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
459 10/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 10.210.000 VNĐ laptopbaongoc
460 09/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
461 08/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
462 07/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
463 06/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
464 05/11/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
465 04/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
466 03/11/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
467 02/11/2014 2 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.810.000 VNĐ NTComputer
468 31/10/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
469 30/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
470 29/10/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 10.210.000 VNĐ socmobile
471 28/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
472 27/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
473 26/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
474 25/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
475 24/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
476 23/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.300.000 VNĐ laptopbaongoc
477 22/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
478 21/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
479 20/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
480 19/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.332.000 VNĐ baotuyetmobile
481 18/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
482 17/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
483 16/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 10.150.000 VNĐ laptopbaongoc
484 15/10/2014 1 ngày 5.050.000 ₫ Giảm 10.150.000 VNĐ socmobile
485 14/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
486 13/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
487 12/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.900.000 VNĐ laptopbaongoc
488 11/10/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 8.900.000 VNĐ xuanmaimobile
489 10/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.250.000 VNĐ laptopbaongoc
490 09/10/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 9.250.000 VNĐ AndroidShop
491 08/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
492 07/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.200.000 VNĐ laptopbaongoc
493 06/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
494 05/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
495 04/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
496 03/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
497 02/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
498 01/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
499 30/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
500 29/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
501 28/09/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Shgalaxy
502 27/09/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
503 26/09/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
504 25/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.400.000 VNĐ NTComputer
505 24/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giá không đổi socmobile
506 23/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ socmobile
507 22/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
508 21/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
509 20/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
510 19/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
511 18/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ AndroidShop
512 17/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ socmobile
513 16/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
514 15/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
515 14/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
516 13/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
517 12/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ AndroidShop
518 11/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
519 10/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
520 09/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
521 08/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
522 07/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
523 06/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
524 05/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
525 04/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
526 03/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
527 02/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
528 01/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
529 31/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
530 30/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
531 29/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
532 28/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
533 27/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
534 26/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
535 25/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
536 24/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
537 23/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
538 22/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
539 21/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
540 20/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
541 19/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 868.000 VNĐ TL_mobile
542 18/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
543 17/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
544 16/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
545 15/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
546 14/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ TL_mobile
547 13/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
548 12/08/2014 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 8.500.000 VNĐ mysonmobile2
549 11/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
550 10/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
551 09/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
552 08/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
553 07/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
554 06/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
555 05/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
556 04/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
557 03/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
558 02/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
559 01/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
560 31/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
561 30/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
562 29/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
563 28/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
564 27/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
565 26/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
566 25/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
567 24/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
568 23/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
569 22/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 7.932.000 VNĐ hdmediashop
570 21/07/2014 1 ngày 7.068.000 ₫ Giảm 7.932.000 VNĐ baotuyetmobile
571 20/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
572 19/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
573 18/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
574 17/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
575 16/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
576 15/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
577 14/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
578 13/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
579 12/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
580 11/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
581 10/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
582 09/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ HDKing
583 08/07/2014 6 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
584 02/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ hdmediashop
585 01/07/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi iphonequoccuong
586 30/06/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.100.000 VNĐ iphonequoccuong
587 28/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 6.100.000 VNĐ tienxanhmobile
588 27/06/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
589 26/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
590 25/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
591 24/06/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ sondhm
592 23/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 5.375.000 VNĐ hdmediashop
593 22/06/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 5.375.000 VNĐ congtyanhlong
594 21/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
595 20/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
596 19/06/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
597 18/06/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
598 16/06/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
599 15/06/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
600 14/06/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
601 12/06/2014 22 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
602 21/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ Shgalaxy
603 20/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
604 19/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
605 18/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
606 17/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
607 16/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
608 15/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
609 14/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
610 13/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
611 12/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
612 11/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
613 10/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
614 09/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
615 08/05/2014 17 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
616 21/04/2014 4 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
617 17/04/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
618 11/04/2014 3 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
619 08/04/2014 6 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
620 02/04/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
621 27/03/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ adongmobile
622 26/03/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi iphonequoccuong
623 25/03/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
624 24/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
625 23/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
626 22/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
627 21/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
628 20/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
629 19/03/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 5.775.000 VNĐ tienxanhmobile
630 18/03/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 13.375.000 VNĐ congtyanhlong
631 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ banbuonbanle
632 16/03/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi vitinhdongtay
633 15/03/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 6.250.000 VNĐ vitinhdongtay
634 14/03/2014 1 ngày 12.250.000 ₫ Giảm 8.125.000 VNĐ CongtyGiaVu
635 13/03/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 1.875.000 VNĐ congtyanhlong
636 12/03/2014 12 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
637 28/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
638 27/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
639 26/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
640 25/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
641 24/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
642 23/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
643 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ bvtmobile
644 21/02/2014 4 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
645 17/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
646 16/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
647 15/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
648 14/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
649 13/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
650 12/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
651 11/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
652 10/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
653 09/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
654 08/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
655 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 12.125.000 VNĐ dongsangmobile
656 06/02/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 3.985.000 VNĐ congtyanhlong
657 05/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
658 04/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
659 03/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
660 02/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 4.140.000 VNĐ TechOne
661 01/02/2014 1 ngày 12.250.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ CongtyGiaVu
662 31/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
663 30/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
664 29/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
665 28/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
666 27/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
667 26/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
668 25/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
669 24/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
670 23/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
671 22/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
672 21/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
673 20/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
674 19/01/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
675 13/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
676 12/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
677 11/01/2014 8 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
678 03/01/2014 7 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
679 27/12/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
680 26/12/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ TechOne
681 25/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi vitinhdongtay
682 24/12/2013 20 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
683 04/12/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
684 03/12/2013 5 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 8.140.000 VNĐ TechOne
685 28/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
686 27/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 8.190.000 VNĐ lehieumobile
687 26/11/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 8.190.000 VNĐ TechOne
688 25/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
689 24/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
690 23/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
691 22/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
692 21/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
693 20/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
694 19/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
695 18/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
696 17/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
697 16/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
698 15/11/2013 3 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ adongmobile
699 12/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
700 11/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
701 10/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
702 09/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
703 08/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
704 07/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 7.000.000 VNĐ hdmediashop
705 06/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
706 05/11/2013 2 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
707 03/11/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vienthinh
708 02/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.010.000 VNĐ hdmediashop
709 01/11/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 8.010.000 VNĐ tuanphatmobile
710 31/10/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
711 30/10/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 7.610.000 VNĐ tienxanhmobile
712 29/10/2013 3 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 9.400.000 VNĐ tuanphatmobile
713 26/10/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
714 25/10/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Giảm 1.575.000 VNĐ NTComputer
715 24/10/2013 3 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 11.075.000 VNĐ congtyanhlong
716 21/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
717 20/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
718 19/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
719 18/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Shgalaxy
720 17/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
721 16/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
722 15/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
723 14/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
724 13/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
725 12/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 8.590.000 VNĐ Shgalaxy
726 11/10/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
727 10/10/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 10.110.000 VNĐ NTComputer
728 09/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
729 08/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
730 07/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
731 06/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
732 05/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
733 04/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
734 03/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
735 02/10/2013 7 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
736 25/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 7.090.000 VNĐ Dmobile
737 24/09/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
738 23/09/2013 2 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
739 21/09/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ NTComputer
740 20/09/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ benmobile
741 19/09/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ NTComputer
742 18/09/2013 9 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 7.090.000 VNĐ TechOne
743 09/09/2013 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi truongphatmobile
744 03/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ Dmobile
745 02/09/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.950.000 VNĐ CongtyGiaVu
746 01/09/2013 1 ngày 7.300.000 ₫ Giá không đổi ttlaptop
747 31/08/2013 11 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ ttlaptop
748 20/08/2013 3 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
749 17/08/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienthoairehcm
750 16/08/2013 2 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
751 14/08/2013 13 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
752 01/08/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
753 31/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
754 30/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
755 29/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ dienthoairehcm
756 28/07/2013 4 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 5.800.000 VNĐ Shgalaxy
757 24/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
758 23/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
759 22/07/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
760 21/07/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
761 19/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
762 18/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
763 17/07/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
764 16/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
765 15/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ dienthoairehcm
766 14/07/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ manhphatmobile
767 29/06/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ dienthoairehcm
768 28/06/2013 1 ngày 14.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ appleworldhanoi
769 27/06/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
770 26/06/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 9.448.000 VNĐ manhphatmobile
771 25/06/2013 1 ngày 17.448.000 ₫ Giá không đổi e24h
772 24/06/2013 1 ngày 17.448.000 ₫ Giá không đổi e24h
773 23/06/2013 15 ngày 17.448.000 ₫ Tăng 5.948.000 VNĐ e24h
774 08/06/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
775 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
776 23/05/2013 10 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
777 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ mdlaptop
778 12/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
779 11/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
780 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
781 09/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
782 08/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
783 07/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
784 06/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ LaptopProvn
785 05/05/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ vitinhdongtay
786 04/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 3.036.000 VNĐ tienxanhmobile
787 03/05/2013 1 ngày 17.636.000 ₫ Giá không đổi Laptopworld
788 02/05/2013 1 ngày 17.636.000 ₫ Tăng 3.236.000 VNĐ Laptopworld
789 01/05/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
790 30/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
791 29/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
792 28/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dangquangmobile
793 27/04/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hdmediashop
794 26/04/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
795 25/04/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
796 24/04/2013 21 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ tienxanhmobile
797 03/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
798 02/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
799 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
800 31/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
801 30/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
802 29/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
803 28/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
804 23/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
805 22/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ hdmediashop
806 21/03/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
807 20/03/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
808 19/03/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
809 18/03/2013 4 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ Minhvietmobile
810 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
811 13/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
812 12/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
813 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
814 10/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
815 09/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
816 08/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
817 07/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
818 06/03/2013 4 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
819 02/03/2013 9 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
820 21/02/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
821 19/02/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
822 18/02/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
823 17/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi didong24hvn
824 16/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ didong24hvn
825 15/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ Minhvietmobile
826 14/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ mysonmobile
827 13/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
828 12/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ Minhvietmobile
829 11/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthinh
830 10/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
831 09/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
832 08/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
833 07/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
834 06/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
835 05/02/2013 2 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
836 03/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
837 02/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
838 01/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
839 31/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
840 30/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
841 29/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
842 28/01/2013 7 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
843 21/01/2013 4 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ adongmobile
844 17/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
845 16/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
846 15/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
847 14/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
848 13/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
849 12/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
850 11/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
851 10/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
852 09/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
853 08/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
854 07/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
855 06/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
856 05/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
857 04/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
858 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
859 02/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
860 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
861 31/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
862 30/12/2012 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
863 28/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
864 27/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
865 26/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
866 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
867 24/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
868 23/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
869 22/12/2012 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
870 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.390.000 VNĐ mdlaptop
871 18/12/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi buymobile
872 17/12/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 2.390.000 VNĐ buymobile
873 16/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
874 15/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
875 14/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
876 13/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
877 12/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
878 11/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ mdlaptop
879 10/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi iproshopvn
880 09/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi iproshopvn
881 08/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ iproshopvn
882 07/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
883 06/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
884 05/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
885 04/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
886 03/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
887 02/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
888 01/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
889 30/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
890 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
891 28/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
892 27/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
893 26/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
894 25/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
895 24/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
896 23/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mdlaptop
897 22/11/2012 1 ngày 10.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
898 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
899 20/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
900 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ mdlaptop
901 18/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
902 17/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
903 16/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Tăng 3.790.000 VNĐ lehieumobile
904 15/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mysonmobile
905 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mysonmobile
906 13/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mysonmobile
907 12/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
908 11/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
909 10/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
910 09/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
911 08/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
912 07/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
913 06/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
914 05/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
915 04/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
916 03/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
917 02/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
918 01/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
919 31/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
920 30/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ dtddlehung
921 29/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
922 28/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
923 27/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
924 26/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
925 25/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
926 24/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
927 23/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
928 22/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
929 21/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
930 20/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
931 19/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
932 18/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
933 17/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
934 16/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
935 15/10/2012 3 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
936 12/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
937 11/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
938 10/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
939 08/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
940 06/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
941 04/10/2012 7 ngày 11.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ conganhmobile
942 27/09/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ adongmobile
943 26/09/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
944 25/09/2012 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
945 22/09/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ conganhmobile
946 21/09/2012 1 ngày 14.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ minhphumobile
947 20/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
948 19/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
949 18/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
950 17/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
951 16/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
952 15/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
953 14/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
954 13/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
955 12/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
956 11/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
957 10/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
958 09/09/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
959 08/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
960 07/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
961 06/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ benmobile
962 05/09/2012 1 ngày 14.199.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
963 04/09/2012 1 ngày 14.199.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
964 03/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
965 02/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
966 01/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
967 31/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
968 30/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
969 29/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ngocvanmobile
970 28/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
971 27/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
972 26/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
973 25/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
974 24/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
975 23/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
976 22/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
977 21/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
978 20/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
979 19/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
980 18/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
981 17/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
982 16/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
983 15/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
984 14/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
985 13/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
986 12/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
987 11/08/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
988 10/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
989 09/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ trungmobile
990 08/08/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
991 07/08/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ lehieumobile
992 06/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
993 05/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
994 04/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
995 03/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
996 02/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
997 01/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
998 31/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
999 30/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1000 29/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
1001 28/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
1002 27/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1003 26/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
1004 25/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
1005 24/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1006 23/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ trungmobile
1007 22/07/2012 1 ngày 14.090.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
1008 21/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1009 20/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
1010 19/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ minhtuanmobile
1011 18/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
1012 17/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ baolongmobile
1013 16/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1014 15/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1015 14/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
1016 13/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
1017 12/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Giá không đổi Apple8
1018 11/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ Apple8
1019 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
1020 09/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
1021 08/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mobihanghieu
1022 07/07/2012 1 ngày 13.950.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1023 06/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ baolongmobile
1024 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi DaiPhatTelecom
1025 04/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ DaiPhatTelecom
1026 03/07/2012 1 ngày 13.950.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1027 02/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ DaiPhatTelecom
1028 01/07/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giá không đổi digilux
1029 30/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ digilux
1030 29/06/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
1031 28/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ digilux
1032 27/06/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
1033 26/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocthanh_mobile
1034 25/06/2012 14.250.000 ₫ minhtuanmobile
Có tổng cộng 1.034 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White đã được hệ thống ghi lại.