• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 21/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
2 20/08/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
3 19/08/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 868.000 VNĐ TL_mobile
4 18/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
5 17/08/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
6 16/08/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
7 15/08/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giá không đổi TL_mobile
8 14/08/2014 1 ngày 6.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ TL_mobile
9 13/08/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
10 12/08/2014 1 ngày 6.500.000 VNĐ Giảm 8.500.000 VNĐ mysonmobile2
11 11/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
12 10/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
13 09/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
14 08/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
15 07/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
16 06/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
17 05/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
18 04/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
19 03/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Giá không đổi baotuyetmobile
20 02/08/2014 1 ngày 6.868.000 VNĐ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
21 01/08/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
22 31/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
23 30/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
24 29/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
25 28/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
26 27/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
27 26/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
28 25/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
29 24/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
30 23/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
31 22/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 7.932.000 VNĐ hdmediashop
32 21/07/2014 1 ngày 7.068.000 VNĐ Giảm 7.932.000 VNĐ baotuyetmobile
33 20/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
34 19/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
35 18/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
36 17/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
37 16/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
38 15/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
39 14/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
40 13/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
41 12/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
42 11/07/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
43 10/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
44 09/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.600.000 VNĐ HDKing
45 08/07/2014 6 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
46 02/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ hdmediashop
47 01/07/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi iphonequoccuong
48 30/06/2014 2 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 6.100.000 VNĐ iphonequoccuong
49 28/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 6.100.000 VNĐ tienxanhmobile
50 27/06/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
51 26/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
52 25/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
53 24/06/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 8.000.000 VNĐ sondhm
54 23/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giảm 5.375.000 VNĐ hdmediashop
55 22/06/2014 1 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 5.375.000 VNĐ congtyanhlong
56 21/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
57 20/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
58 19/06/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
59 18/06/2014 2 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
60 16/06/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
61 15/06/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
62 14/06/2014 2 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
63 12/06/2014 22 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
64 21/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ Shgalaxy
65 20/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
66 19/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
67 18/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi sondhm
68 17/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi sondhm
69 16/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
70 15/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
71 14/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi sondhm
72 13/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
73 12/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
74 11/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
75 10/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
76 09/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
77 08/05/2014 17 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
78 21/04/2014 4 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
79 17/04/2014 6 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
80 11/04/2014 3 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
81 08/04/2014 6 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
82 02/04/2014 6 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
83 27/03/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ adongmobile
84 26/03/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi iphonequoccuong
85 25/03/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
86 24/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
87 23/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
88 22/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
89 21/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
90 20/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
91 19/03/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 5.775.000 VNĐ tienxanhmobile
92 18/03/2014 1 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 13.375.000 VNĐ congtyanhlong
93 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 11.500.000 VNĐ banbuonbanle
94 16/03/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhdongtay
95 15/03/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 6.250.000 VNĐ vitinhdongtay
96 14/03/2014 1 ngày 12.250.000 VNĐ Giảm 8.125.000 VNĐ CongtyGiaVu
97 13/03/2014 1 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 1.875.000 VNĐ congtyanhlong
98 12/03/2014 12 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
99 28/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
100 27/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
101 26/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
102 25/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
103 24/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
104 23/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
105 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 8.000.000 VNĐ bvtmobile
106 21/02/2014 4 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
107 17/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
108 16/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
109 15/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
110 14/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
111 13/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
112 12/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
113 11/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
114 10/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
115 09/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
116 08/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
117 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 12.125.000 VNĐ dongsangmobile
118 06/02/2014 1 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 3.985.000 VNĐ congtyanhlong
119 05/02/2014 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
120 04/02/2014 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
121 03/02/2014 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
122 02/02/2014 1 ngày 16.390.000 VNĐ Tăng 4.140.000 VNĐ TechOne
123 01/02/2014 1 ngày 12.250.000 VNĐ Giảm 2.750.000 VNĐ CongtyGiaVu
124 31/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
125 30/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
126 29/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
127 28/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
128 27/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
129 26/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
130 25/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
131 24/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
132 23/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
133 22/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
134 21/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
135 20/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
136 19/01/2014 6 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
137 13/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
138 12/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
139 11/01/2014 8 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
140 03/01/2014 7 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
141 27/12/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
142 26/12/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ TechOne
143 25/12/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhdongtay
144 24/12/2013 20 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
145 04/12/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
146 03/12/2013 5 ngày 16.390.000 VNĐ Tăng 8.140.000 VNĐ TechOne
147 28/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
148 27/11/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 8.190.000 VNĐ lehieumobile
149 26/11/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Tăng 8.190.000 VNĐ TechOne
150 25/11/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
151 24/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
152 23/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
153 22/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
154 21/11/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
155 20/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
156 19/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
157 18/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
158 17/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
159 16/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
160 15/11/2013 3 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ adongmobile
161 12/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
162 11/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
163 10/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
164 09/11/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
165 08/11/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
166 07/11/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 7.000.000 VNĐ hdmediashop
167 06/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
168 05/11/2013 2 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
169 03/11/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vienthinh
170 02/11/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.010.000 VNĐ hdmediashop
171 01/11/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 8.010.000 VNĐ tuanphatmobile
172 31/10/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
173 30/10/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 7.610.000 VNĐ tienxanhmobile
174 29/10/2013 3 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 9.400.000 VNĐ tuanphatmobile
175 26/10/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
176 25/10/2013 1 ngày 18.800.000 VNĐ Giảm 1.575.000 VNĐ NTComputer
177 24/10/2013 3 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 11.075.000 VNĐ congtyanhlong
178 21/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
179 20/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
180 19/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
181 18/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Shgalaxy
182 17/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
183 16/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
184 15/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
185 14/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
186 13/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
187 12/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 8.590.000 VNĐ Shgalaxy
188 11/10/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
189 10/10/2013 1 ngày 18.800.000 VNĐ Tăng 10.110.000 VNĐ NTComputer
190 09/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
191 08/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
192 07/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
193 06/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
194 05/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
195 04/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
196 03/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
197 02/10/2013 7 ngày 8.690.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
198 25/09/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 7.090.000 VNĐ Dmobile
199 24/09/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
200 23/09/2013 2 ngày 18.800.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
201 21/09/2013 1 ngày 18.800.000 VNĐ Tăng 11.000.000 VNĐ NTComputer
202 20/09/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 11.000.000 VNĐ benmobile
203 19/09/2013 1 ngày 18.800.000 VNĐ Tăng 2.410.000 VNĐ NTComputer
204 18/09/2013 9 ngày 16.390.000 VNĐ Tăng 7.090.000 VNĐ TechOne
205 09/09/2013 6 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi truongphatmobile
206 03/09/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ Dmobile
207 02/09/2013 1 ngày 12.250.000 VNĐ Tăng 4.950.000 VNĐ CongtyGiaVu
208 01/09/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi ttlaptop
209 31/08/2013 11 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ ttlaptop
210 20/08/2013 3 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
211 17/08/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ dienthoairehcm
212 16/08/2013 2 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
213 14/08/2013 13 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
214 01/08/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
215 31/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
216 30/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
217 29/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 5.800.000 VNĐ dienthoairehcm
218 28/07/2013 4 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 5.800.000 VNĐ Shgalaxy
219 24/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
220 23/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
221 22/07/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
222 21/07/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
223 19/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
224 18/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
225 17/07/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
226 16/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
227 15/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ dienthoairehcm
228 14/07/2013 15 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ manhphatmobile
229 29/06/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.400.000 VNĐ dienthoairehcm
230 28/06/2013 1 ngày 14.900.000 VNĐ Tăng 6.900.000 VNĐ appleworldhanoi
231 27/06/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
232 26/06/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 9.448.000 VNĐ manhphatmobile
233 25/06/2013 1 ngày 17.448.000 VNĐ Giá không đổi e24h
234 24/06/2013 1 ngày 17.448.000 VNĐ Giá không đổi e24h
235 23/06/2013 15 ngày 17.448.000 VNĐ Tăng 5.948.000 VNĐ e24h
236 08/06/2013 15 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
237 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
238 23/05/2013 10 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
239 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ mdlaptop
240 12/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
241 11/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
242 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
243 09/05/2013 1 ngày 15.600.000 VNĐ Giá không đổi LaptopProvn
244 08/05/2013 1 ngày 15.600.000 VNĐ Giá không đổi LaptopProvn
245 07/05/2013 1 ngày 15.600.000 VNĐ Giá không đổi LaptopProvn
246 06/05/2013 1 ngày 15.600.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ LaptopProvn
247 05/05/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 3.900.000 VNĐ vitinhdongtay
248 04/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 3.036.000 VNĐ tienxanhmobile
249 03/05/2013 1 ngày 17.636.000 VNĐ Giá không đổi Laptopworld
250 02/05/2013 1 ngày 17.636.000 VNĐ Tăng 3.236.000 VNĐ Laptopworld
251 01/05/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
252 30/04/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
253 29/04/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
254 28/04/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dangquangmobile
255 27/04/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hdmediashop
256 26/04/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
257 25/04/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
258 24/04/2013 21 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ tienxanhmobile
259 03/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
260 02/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
261 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
262 31/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
263 30/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
264 29/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
265 28/03/2013 5 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
266 23/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
267 22/03/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ hdmediashop
268 21/03/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
269 20/03/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
270 19/03/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
271 18/03/2013 4 ngày 13.690.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ Minhvietmobile
272 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
273 13/03/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
274 12/03/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
275 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
276 10/03/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
277 09/03/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
278 08/03/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
279 07/03/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
280 06/03/2013 4 ngày 14.500.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
281 02/03/2013 9 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
282 21/02/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
283 19/02/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
284 18/02/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
285 17/02/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi didong24hvn
286 16/02/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 4.190.000 VNĐ didong24hvn
287 15/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Tăng 4.190.000 VNĐ Minhvietmobile
288 14/02/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 4.190.000 VNĐ mysonmobile
289 13/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
290 12/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ Minhvietmobile
291 11/02/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ vienthinh
292 10/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
293 09/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
294 08/02/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
295 07/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
296 06/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
297 05/02/2013 2 ngày 13.690.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
298 03/02/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
299 02/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
300 01/02/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
301 31/01/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
302 30/01/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
303 29/01/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
304 28/01/2013 7 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
305 21/01/2013 4 ngày 14.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ adongmobile
306 17/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
307 16/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
308 15/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
309 14/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
310 13/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
311 12/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
312 11/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
313 10/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
314 09/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
315 08/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
316 07/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
317 06/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
318 05/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
319 04/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
320 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
321 02/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
322 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
323 31/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
324 30/12/2012 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
325 28/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
326 27/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
327 26/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
328 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
329 24/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
330 23/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
331 22/12/2012 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
332 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.390.000 VNĐ mdlaptop
333 18/12/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi buymobile
334 17/12/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Tăng 2.390.000 VNĐ buymobile
335 16/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
336 15/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
337 14/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
338 13/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
339 12/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
340 11/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.090.000 VNĐ mdlaptop
341 10/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giá không đổi iproshopvn
342 09/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giá không đổi iproshopvn
343 08/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Tăng 2.090.000 VNĐ iproshopvn
344 07/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
345 06/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
346 05/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
347 04/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
348 03/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
349 02/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
350 01/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
351 30/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
352 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
353 28/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
354 27/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
355 26/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
356 25/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
357 24/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
358 23/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ mdlaptop
359 22/11/2012 1 ngày 10.600.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
360 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
361 20/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
362 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ mdlaptop
363 18/11/2012 1 ngày 13.790.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
364 17/11/2012 1 ngày 13.790.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
365 16/11/2012 1 ngày 13.790.000 VNĐ Tăng 3.790.000 VNĐ lehieumobile
366 15/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mysonmobile
367 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mysonmobile
368 13/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mysonmobile
369 12/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
370 11/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
371 10/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
372 09/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
373 08/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
374 07/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
375 06/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
376 05/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
377 04/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
378 03/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
379 02/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
380 01/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
381 31/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
382 30/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ dtddlehung
383 29/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
384 28/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
385 27/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
386 26/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
387 25/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
388 24/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
389 23/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
390 22/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
391 21/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
392 20/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
393 19/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
394 18/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
395 17/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
396 16/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
397 15/10/2012 3 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
398 12/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
399 11/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
400 10/10/2012 2 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
401 08/10/2012 2 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
402 06/10/2012 2 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
403 04/10/2012 7 ngày 11.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ conganhmobile
404 27/09/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ adongmobile
405 26/09/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
406 25/09/2012 3 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
407 22/09/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ conganhmobile
408 21/09/2012 1 ngày 14.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ minhphumobile
409 20/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
410 19/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
411 18/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
412 17/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
413 16/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
414 15/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
415 14/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
416 13/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
417 12/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
418 11/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
419 10/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
420 09/09/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
421 08/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
422 07/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
423 06/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ benmobile
424 05/09/2012 1 ngày 14.199.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
425 04/09/2012 1 ngày 14.199.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
426 03/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
427 02/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
428 01/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
429 31/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
430 30/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
431 29/08/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ngocvanmobile
432 28/08/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
433 27/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
434 26/08/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
435 25/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
436 24/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
437 23/08/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
438 22/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
439 21/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
440 20/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
441 19/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
442 18/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
443 17/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
444 16/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
445 15/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
446 14/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
447 13/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
448 12/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
449 11/08/2012 1 ngày 14.290.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
450 10/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
451 09/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ trungmobile
452 08/08/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
453 07/08/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ lehieumobile
454 06/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
455 05/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
456 04/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
457 03/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
458 02/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
459 01/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
460 31/07/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
461 30/07/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
462 29/07/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
463 28/07/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
464 27/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
465 26/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
466 25/07/2012 1 ngày 14.290.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
467 24/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
468 23/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ trungmobile
469 22/07/2012 1 ngày 14.090.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
470 21/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
471 20/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
472 19/07/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ minhtuanmobile
473 18/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
474 17/07/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ baolongmobile
475 16/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
476 15/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
477 14/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
478 13/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
479 12/07/2012 1 ngày 14.290.000 VNĐ Giá không đổi Apple8
480 11/07/2012 1 ngày 14.290.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ Apple8
481 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
482 09/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
483 08/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mobihanghieu
484 07/07/2012 1 ngày 13.950.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ ngocthanh_mobile
485 06/07/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ baolongmobile
486 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi DaiPhatTelecom
487 04/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ DaiPhatTelecom
488 03/07/2012 1 ngày 13.950.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ ngocthanh_mobile
489 02/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ DaiPhatTelecom
490 01/07/2012 1 ngày 14.050.000 VNĐ Giá không đổi digilux
491 30/06/2012 1 ngày 14.050.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ digilux
492 29/06/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
493 28/06/2012 1 ngày 14.050.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ digilux
494 27/06/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
495 26/06/2012 1 ngày 14.050.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngocthanh_mobile
496 25/06/2012 14.250.000 VNĐ minhtuanmobile
Có tổng cộng 496 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model - White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model - White trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)