Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
2 02/08/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
3 01/08/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
4 31/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
5 30/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
6 29/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ xuanmaimobile
7 28/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ viethas
8 27/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
9 26/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
10 25/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
11 24/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
12 23/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
13 22/07/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
14 21/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
15 20/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.368.000 VNĐ anhkhoamobile
16 19/07/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 1.368.000 VNĐ baotuyetmobile
17 18/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
18 17/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
19 16/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.600.000 VNĐ anhkhoamobile
20 15/07/2015 1 ngày 5.600.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ xuanmaimobile
21 14/07/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ OriginalApple
22 13/07/2015 1 ngày 4.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ smartviet
23 12/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
24 11/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
25 10/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
26 09/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ anhkhoamobile
27 08/07/2015 1 ngày 4.800.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ibuy
28 07/07/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
29 06/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
30 05/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
31 04/07/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
32 03/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
33 02/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
34 01/07/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
35 30/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ anhkhoamobile
36 29/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ TrangThienLong
37 28/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
38 27/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
39 26/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
40 25/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
41 24/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
42 23/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
43 22/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
44 21/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
45 20/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
46 19/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
47 18/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
48 17/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
49 16/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
50 15/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
51 14/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
52 13/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
53 12/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
54 11/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
55 10/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
56 09/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
57 08/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
58 07/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ anhkhoamobile
59 06/06/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ lehieumobile
60 05/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
61 04/06/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ anhkhoamobile
62 03/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
63 02/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
64 01/06/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
65 31/05/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 14.500.000 VNĐ TrangThienLong
66 30/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
67 29/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
68 28/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
69 27/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
70 26/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.800.000 VNĐ NTComputer
71 25/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
72 24/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
73 23/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
74 22/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giá không đổi anhkhoamobile
75 21/05/2015 1 ngày 4.000.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ anhkhoamobile
76 20/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 14.100.000 VNĐ Phonecoffee
77 19/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
78 18/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
79 17/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
80 16/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
81 15/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.432.000 VNĐ NTComputer
82 14/05/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 268.000 VNĐ baotuyetmobile
83 13/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
84 12/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
85 11/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
86 10/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.700.000 VNĐ NTComputer
87 09/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ lehieumobile
88 08/05/2015 1 ngày 5.800.000 ₫ Giảm 13.000.000 VNĐ OriginalApple
89 07/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
90 06/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
91 05/05/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.100.000 VNĐ NTComputer
92 04/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
93 03/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
94 02/05/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ hoaiphone
95 01/05/2015 1 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
96 30/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
97 29/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
98 28/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.700.000 VNĐ NTComputer
99 27/04/2015 2 ngày 5.100.000 ₫ Giảm 13.700.000 VNĐ lehieumobile
100 25/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
101 24/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
102 23/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.500.000 VNĐ NTComputer
103 22/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
104 21/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
105 20/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
106 19/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
107 18/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
108 17/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
109 16/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ TrangThienLong
110 15/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi viethas
111 14/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
112 13/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
113 12/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
114 11/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
115 10/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
116 09/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
117 08/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
118 07/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
119 06/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi viethas
120 05/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
121 04/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
122 03/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
123 02/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
124 01/04/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ tienxanhmobile
125 31/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
126 30/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
127 29/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
128 28/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
129 27/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
130 26/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
131 25/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
132 24/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
133 23/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
134 22/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
135 21/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
136 20/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ tienxanhmobile
137 19/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
138 18/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
139 17/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
140 16/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
141 15/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
142 14/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
143 13/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
144 12/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.721.000 VNĐ tienxanhmobile
145 11/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
146 10/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
147 09/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
148 08/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
149 07/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
150 06/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
151 05/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
152 04/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
153 03/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
154 02/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.200.000 VNĐ tienxanhmobile
155 01/03/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 521.000 VNĐ lehieumobile
156 28/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
157 27/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
158 26/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
159 25/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ truongvinh139
160 24/02/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ phuongnammobile
161 23/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
162 22/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
163 21/02/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
164 18/02/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ phuongnammobile
165 15/02/2015 2 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
166 13/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
167 12/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
168 11/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
169 10/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
170 09/02/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ hoaiphone
171 07/02/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
172 06/02/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
173 05/02/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
174 03/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
175 02/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
176 01/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
177 31/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 144.800 VNĐ hoaiphone
178 30/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giảm 34.200 VNĐ viethas
179 29/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
180 28/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 1.111.000 VNĐ truongvinh139
181 27/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
182 26/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
183 25/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
184 24/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
185 23/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
186 22/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
187 21/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
188 20/01/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ hoaiphone
189 18/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
190 17/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ hoaiphone
191 16/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
192 15/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
193 14/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
194 13/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
195 12/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
196 11/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
197 10/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 34.200 VNĐ truongvinh139
198 09/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giá không đổi viethas
199 08/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giảm 523.200 VNĐ viethas
200 07/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
201 06/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 489.000 VNĐ baotuyetmobile
202 05/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
203 04/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
204 03/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
205 02/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
206 01/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
207 31/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
208 30/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 521.000 VNĐ truongvinh139
209 29/12/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 521.000 VNĐ lehieumobile
210 28/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
211 27/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
212 26/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
213 25/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
214 24/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ hoaiphone
215 23/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
216 22/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ hoaiphone
217 21/12/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
218 20/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
219 19/12/2014 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 632.000 VNĐ baotuyetmobile
220 18/12/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
221 17/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
222 16/12/2014 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 722.000 VNĐ baotuyetmobile
223 15/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
224 14/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
225 13/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
226 12/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
227 11/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ hoaiphone
228 10/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
229 09/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
230 08/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
231 07/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
232 06/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
233 05/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
234 04/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
235 03/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ AndroidShop
236 02/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
237 01/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
238 30/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
239 29/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
240 28/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
241 27/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
242 26/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
243 25/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
244 24/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
245 23/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
246 22/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
247 21/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
248 20/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.568.000 VNĐ tienthuanmobile
249 19/11/2014 1 ngày 6.068.000 ₫ Tăng 1.568.000 VNĐ baotuyetmobile
250 18/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
251 17/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
252 16/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
253 15/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 10.700.000 VNĐ tienthuanmobile
254 14/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
255 13/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
256 12/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
257 11/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
258 10/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 10.210.000 VNĐ laptopbaongoc
259 09/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
260 08/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
261 07/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
262 06/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
263 05/11/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
264 04/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
265 03/11/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
266 02/11/2014 2 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.810.000 VNĐ NTComputer
267 31/10/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
268 30/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
269 29/10/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 10.210.000 VNĐ socmobile
270 28/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
271 27/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
272 26/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
273 25/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
274 24/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
275 23/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.300.000 VNĐ laptopbaongoc
276 22/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
277 21/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
278 20/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
279 19/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.332.000 VNĐ baotuyetmobile
280 18/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
281 17/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
282 16/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 10.150.000 VNĐ laptopbaongoc
283 15/10/2014 1 ngày 5.050.000 ₫ Giảm 10.150.000 VNĐ socmobile
284 14/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
285 13/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
286 12/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.900.000 VNĐ laptopbaongoc
287 11/10/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 8.900.000 VNĐ xuanmaimobile
288 10/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.250.000 VNĐ laptopbaongoc
289 09/10/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 9.250.000 VNĐ AndroidShop
290 08/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
291 07/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.200.000 VNĐ laptopbaongoc
292 06/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
293 05/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
294 04/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
295 03/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
296 02/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
297 01/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
298 30/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
299 29/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
300 28/09/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Shgalaxy
301 27/09/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
302 26/09/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
303 25/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.400.000 VNĐ NTComputer
304 24/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giá không đổi socmobile
305 23/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ socmobile
306 22/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
307 21/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
308 20/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
309 19/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
310 18/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ AndroidShop
311 17/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ socmobile
312 16/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
313 15/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
314 14/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
315 13/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
316 12/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ AndroidShop
317 11/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
318 10/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
319 09/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
320 08/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
321 07/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
322 06/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
323 05/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
324 04/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
325 03/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
326 02/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
327 01/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
328 31/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
329 30/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
330 29/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
331 28/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
332 27/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
333 26/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
334 25/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
335 24/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
336 23/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
337 22/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
338 21/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
339 20/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
340 19/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 868.000 VNĐ TL_mobile
341 18/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
342 17/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
343 16/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
344 15/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
345 14/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ TL_mobile
346 13/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
347 12/08/2014 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 8.500.000 VNĐ mysonmobile2
348 11/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
349 10/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
350 09/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
351 08/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
352 07/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
353 06/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
354 05/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
355 04/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
356 03/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
357 02/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
358 01/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
359 31/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
360 30/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
361 29/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
362 28/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
363 27/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
364 26/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
365 25/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
366 24/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
367 23/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
368 22/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 7.932.000 VNĐ hdmediashop
369 21/07/2014 1 ngày 7.068.000 ₫ Giảm 7.932.000 VNĐ baotuyetmobile
370 20/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
371 19/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
372 18/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
373 17/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
374 16/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
375 15/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
376 14/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
377 13/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
378 12/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
379 11/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
380 10/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
381 09/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ HDKing
382 08/07/2014 6 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
383 02/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ hdmediashop
384 01/07/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi iphonequoccuong
385 30/06/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.100.000 VNĐ iphonequoccuong
386 28/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 6.100.000 VNĐ tienxanhmobile
387 27/06/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
388 26/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
389 25/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
390 24/06/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ sondhm
391 23/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 5.375.000 VNĐ hdmediashop
392 22/06/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 5.375.000 VNĐ congtyanhlong
393 21/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
394 20/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
395 19/06/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
396 18/06/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
397 16/06/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
398 15/06/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
399 14/06/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
400 12/06/2014 22 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
401 21/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ Shgalaxy
402 20/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
403 19/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
404 18/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
405 17/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
406 16/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
407 15/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
408 14/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
409 13/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
410 12/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
411 11/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
412 10/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
413 09/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
414 08/05/2014 17 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
415 21/04/2014 4 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
416 17/04/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
417 11/04/2014 3 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
418 08/04/2014 6 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
419 02/04/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
420 27/03/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ adongmobile
421 26/03/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi iphonequoccuong
422 25/03/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
423 24/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
424 23/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
425 22/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
426 21/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
427 20/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
428 19/03/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 5.775.000 VNĐ tienxanhmobile
429 18/03/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 13.375.000 VNĐ congtyanhlong
430 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ banbuonbanle
431 16/03/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi vitinhdongtay
432 15/03/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 6.250.000 VNĐ vitinhdongtay
433 14/03/2014 1 ngày 12.250.000 ₫ Giảm 8.125.000 VNĐ CongtyGiaVu
434 13/03/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 1.875.000 VNĐ congtyanhlong
435 12/03/2014 12 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
436 28/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
437 27/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
438 26/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
439 25/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
440 24/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
441 23/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
442 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ bvtmobile
443 21/02/2014 4 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
444 17/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
445 16/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
446 15/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
447 14/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
448 13/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
449 12/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
450 11/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
451 10/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
452 09/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
453 08/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
454 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 12.125.000 VNĐ dongsangmobile
455 06/02/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 3.985.000 VNĐ congtyanhlong
456 05/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
457 04/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
458 03/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
459 02/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 4.140.000 VNĐ TechOne
460 01/02/2014 1 ngày 12.250.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ CongtyGiaVu
461 31/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
462 30/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
463 29/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
464 28/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
465 27/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
466 26/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
467 25/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
468 24/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
469 23/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
470 22/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
471 21/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
472 20/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
473 19/01/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
474 13/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
475 12/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
476 11/01/2014 8 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
477 03/01/2014 7 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
478 27/12/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
479 26/12/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ TechOne
480 25/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi vitinhdongtay
481 24/12/2013 20 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
482 04/12/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
483 03/12/2013 5 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 8.140.000 VNĐ TechOne
484 28/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
485 27/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 8.190.000 VNĐ lehieumobile
486 26/11/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 8.190.000 VNĐ TechOne
487 25/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
488 24/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
489 23/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
490 22/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
491 21/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
492 20/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
493 19/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
494 18/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
495 17/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
496 16/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
497 15/11/2013 3 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ adongmobile
498 12/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
499 11/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
500 10/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
501 09/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
502 08/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
503 07/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 7.000.000 VNĐ hdmediashop
504 06/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
505 05/11/2013 2 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
506 03/11/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vienthinh
507 02/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.010.000 VNĐ hdmediashop
508 01/11/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 8.010.000 VNĐ tuanphatmobile
509 31/10/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
510 30/10/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 7.610.000 VNĐ tienxanhmobile
511 29/10/2013 3 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 9.400.000 VNĐ tuanphatmobile
512 26/10/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
513 25/10/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Giảm 1.575.000 VNĐ NTComputer
514 24/10/2013 3 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 11.075.000 VNĐ congtyanhlong
515 21/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
516 20/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
517 19/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
518 18/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Shgalaxy
519 17/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
520 16/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
521 15/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
522 14/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
523 13/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
524 12/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 8.590.000 VNĐ Shgalaxy
525 11/10/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
526 10/10/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 10.110.000 VNĐ NTComputer
527 09/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
528 08/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
529 07/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
530 06/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
531 05/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
532 04/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
533 03/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
534 02/10/2013 7 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
535 25/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 7.090.000 VNĐ Dmobile
536 24/09/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
537 23/09/2013 2 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
538 21/09/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ NTComputer
539 20/09/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ benmobile
540 19/09/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ NTComputer
541 18/09/2013 9 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 7.090.000 VNĐ TechOne
542 09/09/2013 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi truongphatmobile
543 03/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ Dmobile
544 02/09/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.950.000 VNĐ CongtyGiaVu
545 01/09/2013 1 ngày 7.300.000 ₫ Giá không đổi ttlaptop
546 31/08/2013 11 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ ttlaptop
547 20/08/2013 3 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
548 17/08/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienthoairehcm
549 16/08/2013 2 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
550 14/08/2013 13 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
551 01/08/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
552 31/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
553 30/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
554 29/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ dienthoairehcm
555 28/07/2013 4 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 5.800.000 VNĐ Shgalaxy
556 24/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
557 23/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
558 22/07/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
559 21/07/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
560 19/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
561 18/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
562 17/07/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
563 16/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
564 15/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ dienthoairehcm
565 14/07/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ manhphatmobile
566 29/06/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ dienthoairehcm
567 28/06/2013 1 ngày 14.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ appleworldhanoi
568 27/06/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
569 26/06/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 9.448.000 VNĐ manhphatmobile
570 25/06/2013 1 ngày 17.448.000 ₫ Giá không đổi e24h
571 24/06/2013 1 ngày 17.448.000 ₫ Giá không đổi e24h
572 23/06/2013 15 ngày 17.448.000 ₫ Tăng 5.948.000 VNĐ e24h
573 08/06/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
574 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
575 23/05/2013 10 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
576 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ mdlaptop
577 12/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
578 11/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
579 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
580 09/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
581 08/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
582 07/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
583 06/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ LaptopProvn
584 05/05/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ vitinhdongtay
585 04/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 3.036.000 VNĐ tienxanhmobile
586 03/05/2013 1 ngày 17.636.000 ₫ Giá không đổi Laptopworld
587 02/05/2013 1 ngày 17.636.000 ₫ Tăng 3.236.000 VNĐ Laptopworld
588 01/05/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
589 30/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
590 29/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
591 28/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dangquangmobile
592 27/04/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hdmediashop
593 26/04/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
594 25/04/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
595 24/04/2013 21 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ tienxanhmobile
596 03/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
597 02/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
598 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
599 31/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
600 30/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
601 29/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
602 28/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
603 23/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
604 22/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ hdmediashop
605 21/03/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
606 20/03/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
607 19/03/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
608 18/03/2013 4 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ Minhvietmobile
609 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
610 13/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
611 12/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
612 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
613 10/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
614 09/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
615 08/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
616 07/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
617 06/03/2013 4 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
618 02/03/2013 9 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
619 21/02/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
620 19/02/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
621 18/02/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
622 17/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi didong24hvn
623 16/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ didong24hvn
624 15/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ Minhvietmobile
625 14/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ mysonmobile
626 13/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
627 12/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ Minhvietmobile
628 11/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthinh
629 10/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
630 09/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
631 08/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
632 07/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
633 06/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
634 05/02/2013 2 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
635 03/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
636 02/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
637 01/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
638 31/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
639 30/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
640 29/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
641 28/01/2013 7 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
642 21/01/2013 4 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ adongmobile
643 17/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
644 16/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
645 15/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
646 14/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
647 13/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
648 12/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
649 11/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
650 10/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
651 09/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
652 08/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
653 07/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
654 06/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
655 05/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
656 04/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
657 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
658 02/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
659 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
660 31/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
661 30/12/2012 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
662 28/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
663 27/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
664 26/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
665 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
666 24/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
667 23/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
668 22/12/2012 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
669 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.390.000 VNĐ mdlaptop
670 18/12/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi buymobile
671 17/12/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 2.390.000 VNĐ buymobile
672 16/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
673 15/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
674 14/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
675 13/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
676 12/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
677 11/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ mdlaptop
678 10/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi iproshopvn
679 09/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi iproshopvn
680 08/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ iproshopvn
681 07/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
682 06/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
683 05/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
684 04/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
685 03/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
686 02/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
687 01/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
688 30/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
689 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
690 28/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
691 27/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
692 26/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
693 25/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
694 24/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
695 23/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mdlaptop
696 22/11/2012 1 ngày 10.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
697 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
698 20/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
699 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ mdlaptop
700 18/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
701 17/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
702 16/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Tăng 3.790.000 VNĐ lehieumobile
703 15/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mysonmobile
704 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mysonmobile
705 13/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mysonmobile
706 12/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
707 11/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
708 10/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
709 09/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
710 08/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
711 07/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
712 06/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
713 05/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
714 04/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
715 03/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
716 02/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
717 01/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
718 31/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
719 30/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ dtddlehung
720 29/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
721 28/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
722 27/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
723 26/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
724 25/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
725 24/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
726 23/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
727 22/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
728 21/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
729 20/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
730 19/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
731 18/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
732 17/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
733 16/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
734 15/10/2012 3 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
735 12/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
736 11/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
737 10/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
738 08/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
739 06/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
740 04/10/2012 7 ngày 11.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ conganhmobile
741 27/09/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ adongmobile
742 26/09/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
743 25/09/2012 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
744 22/09/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ conganhmobile
745 21/09/2012 1 ngày 14.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ minhphumobile
746 20/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
747 19/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
748 18/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
749 17/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
750 16/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
751 15/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
752 14/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
753 13/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
754 12/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
755 11/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
756 10/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
757 09/09/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
758 08/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
759 07/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
760 06/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ benmobile
761 05/09/2012 1 ngày 14.199.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
762 04/09/2012 1 ngày 14.199.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
763 03/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
764 02/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
765 01/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
766 31/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
767 30/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
768 29/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ngocvanmobile
769 28/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
770 27/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
771 26/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
772 25/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
773 24/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
774 23/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
775 22/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
776 21/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
777 20/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
778 19/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
779 18/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
780 17/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
781 16/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
782 15/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
783 14/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
784 13/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
785 12/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
786 11/08/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
787 10/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
788 09/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ trungmobile
789 08/08/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
790 07/08/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ lehieumobile
791 06/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
792 05/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
793 04/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
794 03/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
795 02/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
796 01/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
797 31/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
798 30/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
799 29/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
800 28/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
801 27/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
802 26/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
803 25/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
804 24/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
805 23/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ trungmobile
806 22/07/2012 1 ngày 14.090.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
807 21/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
808 20/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
809 19/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ minhtuanmobile
810 18/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
811 17/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ baolongmobile
812 16/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
813 15/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
814 14/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
815 13/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
816 12/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Giá không đổi Apple8
817 11/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ Apple8
818 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
819 09/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
820 08/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mobihanghieu
821 07/07/2012 1 ngày 13.950.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ngocthanh_mobile
822 06/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ baolongmobile
823 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi DaiPhatTelecom
824 04/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ DaiPhatTelecom
825 03/07/2012 1 ngày 13.950.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ ngocthanh_mobile
826 02/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ DaiPhatTelecom
827 01/07/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giá không đổi digilux
828 30/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ digilux
829 29/06/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
830 28/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ digilux
831 27/06/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
832 26/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocthanh_mobile
833 25/06/2012 14.250.000 ₫ minhtuanmobile
Có tổng cộng 833 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White đã được hệ thống ghi lại.