• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
2 28/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
3 27/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
4 26/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
5 25/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
6 24/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
7 23/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
8 22/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 7.932.000 VNĐ hdmediashop
9 21/07/2014 1 ngày 7.068.000 VNĐ Giảm 7.932.000 VNĐ baotuyetmobile
10 20/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
11 19/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
12 18/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
13 17/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
14 16/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
15 15/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
16 14/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
17 13/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
18 12/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
19 11/07/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
20 10/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
21 09/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.600.000 VNĐ HDKing
22 08/07/2014 6 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
23 02/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ hdmediashop
24 01/07/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi iphonequoccuong
25 30/06/2014 2 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 6.100.000 VNĐ iphonequoccuong
26 28/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 6.100.000 VNĐ tienxanhmobile
27 27/06/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
28 26/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
29 25/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
30 24/06/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 8.000.000 VNĐ sondhm
31 23/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giảm 5.375.000 VNĐ hdmediashop
32 22/06/2014 1 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 5.375.000 VNĐ congtyanhlong
33 21/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
34 20/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
35 19/06/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
36 18/06/2014 2 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
37 16/06/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
38 15/06/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
39 14/06/2014 2 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
40 12/06/2014 22 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
41 21/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ Shgalaxy
42 20/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
43 19/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
44 18/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi sondhm
45 17/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi sondhm
46 16/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
47 15/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
48 14/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi sondhm
49 13/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
50 12/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
51 11/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
52 10/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
53 09/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
54 08/05/2014 17 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
55 21/04/2014 4 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
56 17/04/2014 6 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
57 11/04/2014 3 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
58 08/04/2014 6 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
59 02/04/2014 6 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
60 27/03/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ adongmobile
61 26/03/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi iphonequoccuong
62 25/03/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
63 24/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
64 23/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
65 22/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
66 21/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
67 20/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
68 19/03/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 5.775.000 VNĐ tienxanhmobile
69 18/03/2014 1 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 13.375.000 VNĐ congtyanhlong
70 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 11.500.000 VNĐ banbuonbanle
71 16/03/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhdongtay
72 15/03/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 6.250.000 VNĐ vitinhdongtay
73 14/03/2014 1 ngày 12.250.000 VNĐ Giảm 8.125.000 VNĐ CongtyGiaVu
74 13/03/2014 1 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 1.875.000 VNĐ congtyanhlong
75 12/03/2014 12 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
76 28/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
77 27/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
78 26/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
79 25/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
80 24/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
81 23/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
82 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 8.000.000 VNĐ bvtmobile
83 21/02/2014 4 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
84 17/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
85 16/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
86 15/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
87 14/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
88 13/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
89 12/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
90 11/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
91 10/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
92 09/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
93 08/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
94 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 12.125.000 VNĐ dongsangmobile
95 06/02/2014 1 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 3.985.000 VNĐ congtyanhlong
96 05/02/2014 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
97 04/02/2014 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
98 03/02/2014 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
99 02/02/2014 1 ngày 16.390.000 VNĐ Tăng 4.140.000 VNĐ TechOne
100 01/02/2014 1 ngày 12.250.000 VNĐ Giảm 2.750.000 VNĐ CongtyGiaVu
101 31/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
102 30/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
103 29/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
104 28/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
105 27/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
106 26/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
107 25/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
108 24/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
109 23/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
110 22/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
111 21/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
112 20/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
113 19/01/2014 6 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
114 13/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
115 12/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
116 11/01/2014 8 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
117 03/01/2014 7 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
118 27/12/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
119 26/12/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ TechOne
120 25/12/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhdongtay
121 24/12/2013 20 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
122 04/12/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
123 03/12/2013 5 ngày 16.390.000 VNĐ Tăng 8.140.000 VNĐ TechOne
124 28/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
125 27/11/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 8.190.000 VNĐ lehieumobile
126 26/11/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Tăng 8.190.000 VNĐ TechOne
127 25/11/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
128 24/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
129 23/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
130 22/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
131 21/11/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
132 20/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
133 19/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
134 18/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
135 17/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
136 16/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
137 15/11/2013 3 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ adongmobile
138 12/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
139 11/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
140 10/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
141 09/11/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
142 08/11/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
143 07/11/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 7.000.000 VNĐ hdmediashop
144 06/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
145 05/11/2013 2 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
146 03/11/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vienthinh
147 02/11/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.010.000 VNĐ hdmediashop
148 01/11/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 8.010.000 VNĐ tuanphatmobile
149 31/10/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
150 30/10/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 7.610.000 VNĐ tienxanhmobile
151 29/10/2013 3 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 9.400.000 VNĐ tuanphatmobile
152 26/10/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
153 25/10/2013 1 ngày 18.800.000 VNĐ Giảm 1.575.000 VNĐ NTComputer
154 24/10/2013 3 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 11.075.000 VNĐ congtyanhlong
155 21/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
156 20/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
157 19/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
158 18/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Shgalaxy
159 17/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
160 16/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
161 15/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
162 14/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
163 13/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
164 12/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 8.590.000 VNĐ Shgalaxy
165 11/10/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
166 10/10/2013 1 ngày 18.800.000 VNĐ Tăng 10.110.000 VNĐ NTComputer
167 09/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
168 08/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
169 07/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
170 06/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
171 05/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
172 04/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
173 03/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
174 02/10/2013 7 ngày 8.690.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
175 25/09/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 7.090.000 VNĐ Dmobile
176 24/09/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
177 23/09/2013 2 ngày 18.800.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
178 21/09/2013 1 ngày 18.800.000 VNĐ Tăng 11.000.000 VNĐ NTComputer
179 20/09/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 11.000.000 VNĐ benmobile
180 19/09/2013 1 ngày 18.800.000 VNĐ Tăng 2.410.000 VNĐ NTComputer
181 18/09/2013 9 ngày 16.390.000 VNĐ Tăng 7.090.000 VNĐ TechOne
182 09/09/2013 6 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi truongphatmobile
183 03/09/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ Dmobile
184 02/09/2013 1 ngày 12.250.000 VNĐ Tăng 4.950.000 VNĐ CongtyGiaVu
185 01/09/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi ttlaptop
186 31/08/2013 11 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ ttlaptop
187 20/08/2013 3 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
188 17/08/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ dienthoairehcm
189 16/08/2013 2 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
190 14/08/2013 13 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
191 01/08/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
192 31/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
193 30/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
194 29/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 5.800.000 VNĐ dienthoairehcm
195 28/07/2013 4 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 5.800.000 VNĐ Shgalaxy
196 24/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
197 23/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
198 22/07/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
199 21/07/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
200 19/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
201 18/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
202 17/07/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
203 16/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
204 15/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ dienthoairehcm
205 14/07/2013 15 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ manhphatmobile
206 29/06/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.400.000 VNĐ dienthoairehcm
207 28/06/2013 1 ngày 14.900.000 VNĐ Tăng 6.900.000 VNĐ appleworldhanoi
208 27/06/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
209 26/06/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 9.448.000 VNĐ manhphatmobile
210 25/06/2013 1 ngày 17.448.000 VNĐ Giá không đổi e24h
211 24/06/2013 1 ngày 17.448.000 VNĐ Giá không đổi e24h
212 23/06/2013 15 ngày 17.448.000 VNĐ Tăng 5.948.000 VNĐ e24h
213 08/06/2013 15 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
214 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
215 23/05/2013 10 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
216 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ mdlaptop
217 12/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
218 11/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
219 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
220 09/05/2013 1 ngày 15.600.000 VNĐ Giá không đổi LaptopProvn
221 08/05/2013 1 ngày 15.600.000 VNĐ Giá không đổi LaptopProvn
222 07/05/2013 1 ngày 15.600.000 VNĐ Giá không đổi LaptopProvn
223 06/05/2013 1 ngày 15.600.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ LaptopProvn
224 05/05/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 3.900.000 VNĐ vitinhdongtay
225 04/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 3.036.000 VNĐ tienxanhmobile
226 03/05/2013 1 ngày 17.636.000 VNĐ Giá không đổi Laptopworld
227 02/05/2013 1 ngày 17.636.000 VNĐ Tăng 3.236.000 VNĐ Laptopworld
228 01/05/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
229 30/04/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
230 29/04/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
231 28/04/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dangquangmobile
232 27/04/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hdmediashop
233 26/04/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
234 25/04/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
235 24/04/2013 21 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ tienxanhmobile
236 03/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
237 02/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
238 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
239 31/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
240 30/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
241 29/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
242 28/03/2013 5 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
243 23/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
244 22/03/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ hdmediashop
245 21/03/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
246 20/03/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
247 19/03/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
248 18/03/2013 4 ngày 13.690.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ Minhvietmobile
249 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
250 13/03/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
251 12/03/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
252 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
253 10/03/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
254 09/03/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
255 08/03/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
256 07/03/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
257 06/03/2013 4 ngày 14.500.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
258 02/03/2013 9 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
259 21/02/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
260 19/02/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
261 18/02/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
262 17/02/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi didong24hvn
263 16/02/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 4.190.000 VNĐ didong24hvn
264 15/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Tăng 4.190.000 VNĐ Minhvietmobile
265 14/02/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 4.190.000 VNĐ mysonmobile
266 13/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
267 12/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ Minhvietmobile
268 11/02/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ vienthinh
269 10/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
270 09/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
271 08/02/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
272 07/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
273 06/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
274 05/02/2013 2 ngày 13.690.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
275 03/02/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
276 02/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
277 01/02/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
278 31/01/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
279 30/01/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
280 29/01/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
281 28/01/2013 7 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
282 21/01/2013 4 ngày 14.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ adongmobile
283 17/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
284 16/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
285 15/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
286 14/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
287 13/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
288 12/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
289 11/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
290 10/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
291 09/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
292 08/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
293 07/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
294 06/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
295 05/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
296 04/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
297 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
298 02/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
299 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
300 31/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
301 30/12/2012 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
302 28/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
303 27/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
304 26/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
305 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
306 24/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
307 23/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
308 22/12/2012 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
309 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.390.000 VNĐ mdlaptop
310 18/12/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi buymobile
311 17/12/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Tăng 2.390.000 VNĐ buymobile
312 16/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
313 15/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
314 14/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
315 13/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
316 12/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
317 11/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.090.000 VNĐ mdlaptop
318 10/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giá không đổi iproshopvn
319 09/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giá không đổi iproshopvn
320 08/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Tăng 2.090.000 VNĐ iproshopvn
321 07/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
322 06/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
323 05/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
324 04/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
325 03/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
326 02/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
327 01/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
328 30/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
329 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
330 28/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
331 27/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
332 26/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
333 25/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
334 24/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
335 23/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ mdlaptop
336 22/11/2012 1 ngày 10.600.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
337 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
338 20/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
339 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ mdlaptop
340 18/11/2012 1 ngày 13.790.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
341 17/11/2012 1 ngày 13.790.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
342 16/11/2012 1 ngày 13.790.000 VNĐ Tăng 3.790.000 VNĐ lehieumobile
343 15/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mysonmobile
344 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mysonmobile
345 13/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mysonmobile
346 12/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
347 11/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
348 10/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
349 09/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
350 08/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
351 07/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
352 06/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
353 05/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
354 04/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
355 03/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
356 02/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
357 01/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
358 31/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
359 30/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ dtddlehung
360 29/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
361 28/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
362 27/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
363 26/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
364 25/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
365 24/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
366 23/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
367 22/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
368 21/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
369 20/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
370 19/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
371 18/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
372 17/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
373 16/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
374 15/10/2012 3 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
375 12/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
376 11/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
377 10/10/2012 2 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
378 08/10/2012 2 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
379 06/10/2012 2 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
380 04/10/2012 7 ngày 11.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ conganhmobile
381 27/09/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ adongmobile
382 26/09/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
383 25/09/2012 3 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
384 22/09/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ conganhmobile
385 21/09/2012 1 ngày 14.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ minhphumobile
386 20/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
387 19/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
388 18/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
389 17/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
390 16/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
391 15/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
392 14/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
393 13/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
394 12/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
395 11/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
396 10/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
397 09/09/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
398 08/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
399 07/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
400 06/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ benmobile
401 05/09/2012 1 ngày 14.199.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
402 04/09/2012 1 ngày 14.199.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
403 03/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
404 02/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
405 01/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
406 31/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
407 30/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
408 29/08/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ngocvanmobile
409 28/08/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
410 27/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
411 26/08/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
412 25/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
413 24/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
414 23/08/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
415 22/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
416 21/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
417 20/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
418 19/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
419 18/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
420 17/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
421 16/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
422 15/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
423 14/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
424 13/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
425 12/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
426 11/08/2012 1 ngày 14.290.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
427 10/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
428 09/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ trungmobile
429 08/08/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
430 07/08/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ lehieumobile
431 06/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
432 05/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
433 04/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
434 03/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
435 02/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
436 01/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
437 31/07/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
438 30/07/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
439 29/07/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
440 28/07/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
441 27/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
442 26/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
443 25/07/2012 1 ngày 14.290.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
444 24/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
445 23/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ trungmobile
446 22/07/2012 1 ngày 14.090.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
447 21/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
448 20/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
449 19/07/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ minhtuanmobile
450 18/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
451 17/07/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ baolongmobile
452 16/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
453 15/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
454 14/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
455 13/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
456 12/07/2012 1 ngày 14.290.000 VNĐ Giá không đổi Apple8
457 11/07/2012 1 ngày 14.290.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ Apple8
458 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
459 09/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
460 08/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mobihanghieu
461 07/07/2012 1 ngày 13.950.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ ngocthanh_mobile
462 06/07/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ baolongmobile
463 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi DaiPhatTelecom
464 04/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ DaiPhatTelecom
465 03/07/2012 1 ngày 13.950.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ ngocthanh_mobile
466 02/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ DaiPhatTelecom
467 01/07/2012 1 ngày 14.050.000 VNĐ Giá không đổi digilux
468 30/06/2012 1 ngày 14.050.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ digilux
469 29/06/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
470 28/06/2012 1 ngày 14.050.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ digilux
471 27/06/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
472 26/06/2012 1 ngày 14.050.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngocthanh_mobile
473 25/06/2012 14.250.000 VNĐ minhtuanmobile
Có tổng cộng 473 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model - White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model - White trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)