• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 24/07/2014 1 ngày 7.068.000 VNĐ Giảm 7.932.000 VNĐ baotuyetmobile
2 23/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
3 22/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 7.932.000 VNĐ hdmediashop
4 21/07/2014 1 ngày 7.068.000 VNĐ Giảm 7.932.000 VNĐ baotuyetmobile
5 20/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
6 19/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
7 18/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
8 17/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
9 16/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
10 15/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
11 14/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
12 13/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
13 12/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
14 11/07/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
15 10/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
16 09/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.600.000 VNĐ HDKing
17 08/07/2014 6 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
18 02/07/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ hdmediashop
19 01/07/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi iphonequoccuong
20 30/06/2014 2 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 6.100.000 VNĐ iphonequoccuong
21 28/06/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 6.100.000 VNĐ tienxanhmobile
22 27/06/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
23 26/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
24 25/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
25 24/06/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 8.000.000 VNĐ sondhm
26 23/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giảm 5.375.000 VNĐ hdmediashop
27 22/06/2014 1 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 5.375.000 VNĐ congtyanhlong
28 21/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
29 20/06/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
30 19/06/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
31 18/06/2014 2 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
32 16/06/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
33 15/06/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
34 14/06/2014 2 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
35 12/06/2014 22 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
36 21/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ Shgalaxy
37 20/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
38 19/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
39 18/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi sondhm
40 17/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi sondhm
41 16/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
42 15/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
43 14/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giá không đổi sondhm
44 13/05/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
45 12/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
46 11/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
47 10/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
48 09/05/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
49 08/05/2014 17 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
50 21/04/2014 4 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
51 17/04/2014 6 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
52 11/04/2014 3 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
53 08/04/2014 6 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
54 02/04/2014 6 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
55 27/03/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 250.000 VNĐ adongmobile
56 26/03/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giá không đổi iphonequoccuong
57 25/03/2014 1 ngày 8.500.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
58 24/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
59 23/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
60 22/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
61 21/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
62 20/03/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
63 19/03/2014 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 5.775.000 VNĐ tienxanhmobile
64 18/03/2014 1 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 13.375.000 VNĐ congtyanhlong
65 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 11.500.000 VNĐ banbuonbanle
66 16/03/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhdongtay
67 15/03/2014 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 6.250.000 VNĐ vitinhdongtay
68 14/03/2014 1 ngày 12.250.000 VNĐ Giảm 8.125.000 VNĐ CongtyGiaVu
69 13/03/2014 1 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 1.875.000 VNĐ congtyanhlong
70 12/03/2014 12 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
71 28/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
72 27/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
73 26/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
74 25/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
75 24/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
76 23/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
77 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 VNĐ Giảm 8.000.000 VNĐ bvtmobile
78 21/02/2014 4 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
79 17/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
80 16/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
81 15/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
82 14/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
83 13/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
84 12/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
85 11/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
86 10/02/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
87 09/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
88 08/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi dongsangmobile
89 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 12.125.000 VNĐ dongsangmobile
90 06/02/2014 1 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 3.985.000 VNĐ congtyanhlong
91 05/02/2014 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
92 04/02/2014 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
93 03/02/2014 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giá không đổi TechOne
94 02/02/2014 1 ngày 16.390.000 VNĐ Tăng 4.140.000 VNĐ TechOne
95 01/02/2014 1 ngày 12.250.000 VNĐ Giảm 2.750.000 VNĐ CongtyGiaVu
96 31/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
97 30/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
98 29/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
99 28/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
100 27/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
101 26/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
102 25/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
103 24/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
104 23/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
105 22/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
106 21/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
107 20/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
108 19/01/2014 6 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
109 13/01/2014 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
110 12/01/2014 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
111 11/01/2014 8 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
112 03/01/2014 7 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
113 27/12/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
114 26/12/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giảm 2.110.000 VNĐ TechOne
115 25/12/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi vitinhdongtay
116 24/12/2013 20 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
117 04/12/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
118 03/12/2013 5 ngày 16.390.000 VNĐ Tăng 8.140.000 VNĐ TechOne
119 28/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
120 27/11/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 8.190.000 VNĐ lehieumobile
121 26/11/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Tăng 8.190.000 VNĐ TechOne
122 25/11/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
123 24/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
124 23/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
125 22/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
126 21/11/2013 1 ngày 8.200.000 VNĐ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
127 20/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
128 19/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
129 18/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
130 17/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
131 16/11/2013 1 ngày 8.250.000 VNĐ Giá không đổi adongmobile
132 15/11/2013 3 ngày 8.250.000 VNĐ Tăng 250.000 VNĐ adongmobile
133 12/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
134 11/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
135 10/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
136 09/11/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
137 08/11/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
138 07/11/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 7.000.000 VNĐ hdmediashop
139 06/11/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
140 05/11/2013 2 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
141 03/11/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ vienthinh
142 02/11/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 8.010.000 VNĐ hdmediashop
143 01/11/2013 1 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 8.010.000 VNĐ tuanphatmobile
144 31/10/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
145 30/10/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 7.610.000 VNĐ tienxanhmobile
146 29/10/2013 3 ngày 6.990.000 VNĐ Giảm 9.400.000 VNĐ tuanphatmobile
147 26/10/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
148 25/10/2013 1 ngày 18.800.000 VNĐ Giảm 1.575.000 VNĐ NTComputer
149 24/10/2013 3 ngày 20.375.000 VNĐ Tăng 11.075.000 VNĐ congtyanhlong
150 21/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
151 20/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
152 19/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
153 18/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ Shgalaxy
154 17/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
155 16/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
156 15/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi didong24h
157 14/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
158 13/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi Shgalaxy
159 12/10/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 8.590.000 VNĐ Shgalaxy
160 11/10/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
161 10/10/2013 1 ngày 18.800.000 VNĐ Tăng 10.110.000 VNĐ NTComputer
162 09/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
163 08/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
164 07/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
165 06/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
166 05/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giá không đổi minhvietmobile
167 04/10/2013 1 ngày 8.690.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
168 03/10/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
169 02/10/2013 7 ngày 8.690.000 VNĐ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
170 25/09/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 7.090.000 VNĐ Dmobile
171 24/09/2013 1 ngày 16.390.000 VNĐ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
172 23/09/2013 2 ngày 18.800.000 VNĐ Giá không đổi NTComputer
173 21/09/2013 1 ngày 18.800.000 VNĐ Tăng 11.000.000 VNĐ NTComputer
174 20/09/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 11.000.000 VNĐ benmobile
175 19/09/2013 1 ngày 18.800.000 VNĐ Tăng 2.410.000 VNĐ NTComputer
176 18/09/2013 9 ngày 16.390.000 VNĐ Tăng 7.090.000 VNĐ TechOne
177 09/09/2013 6 ngày 9.300.000 VNĐ Giá không đổi truongphatmobile
178 03/09/2013 1 ngày 9.300.000 VNĐ Giảm 2.950.000 VNĐ Dmobile
179 02/09/2013 1 ngày 12.250.000 VNĐ Tăng 4.950.000 VNĐ CongtyGiaVu
180 01/09/2013 1 ngày 7.300.000 VNĐ Giá không đổi ttlaptop
181 31/08/2013 11 ngày 7.300.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ ttlaptop
182 20/08/2013 3 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
183 17/08/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ dienthoairehcm
184 16/08/2013 2 ngày 9.700.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
185 14/08/2013 13 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
186 01/08/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
187 31/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
188 30/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
189 29/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 5.800.000 VNĐ dienthoairehcm
190 28/07/2013 4 ngày 5.700.000 VNĐ Giảm 5.800.000 VNĐ Shgalaxy
191 24/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
192 23/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
193 22/07/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
194 21/07/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
195 19/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
196 18/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
197 17/07/2013 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
198 16/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
199 15/07/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ dienthoairehcm
200 14/07/2013 15 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ manhphatmobile
201 29/06/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.400.000 VNĐ dienthoairehcm
202 28/06/2013 1 ngày 14.900.000 VNĐ Tăng 6.900.000 VNĐ appleworldhanoi
203 27/06/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
204 26/06/2013 1 ngày 8.000.000 VNĐ Giảm 9.448.000 VNĐ manhphatmobile
205 25/06/2013 1 ngày 17.448.000 VNĐ Giá không đổi e24h
206 24/06/2013 1 ngày 17.448.000 VNĐ Giá không đổi e24h
207 23/06/2013 15 ngày 17.448.000 VNĐ Tăng 5.948.000 VNĐ e24h
208 08/06/2013 15 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
209 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
210 23/05/2013 10 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
211 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.100.000 VNĐ mdlaptop
212 12/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
213 11/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giá không đổi tienxanhmobile
214 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
215 09/05/2013 1 ngày 15.600.000 VNĐ Giá không đổi LaptopProvn
216 08/05/2013 1 ngày 15.600.000 VNĐ Giá không đổi LaptopProvn
217 07/05/2013 1 ngày 15.600.000 VNĐ Giá không đổi LaptopProvn
218 06/05/2013 1 ngày 15.600.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ LaptopProvn
219 05/05/2013 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 3.900.000 VNĐ vitinhdongtay
220 04/05/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Giảm 3.036.000 VNĐ tienxanhmobile
221 03/05/2013 1 ngày 17.636.000 VNĐ Giá không đổi Laptopworld
222 02/05/2013 1 ngày 17.636.000 VNĐ Tăng 3.236.000 VNĐ Laptopworld
223 01/05/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
224 30/04/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
225 29/04/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
226 28/04/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ dangquangmobile
227 27/04/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ hdmediashop
228 26/04/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
229 25/04/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
230 24/04/2013 21 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ tienxanhmobile
231 03/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
232 02/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
233 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
234 31/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
235 30/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
236 29/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
237 28/03/2013 5 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi dienthoairehcm
238 23/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
239 22/03/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 600.000 VNĐ hdmediashop
240 21/03/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
241 20/03/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
242 19/03/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
243 18/03/2013 4 ngày 13.690.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ Minhvietmobile
244 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
245 13/03/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Giá không đổi hdmediashop
246 12/03/2013 1 ngày 15.000.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
247 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
248 10/03/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
249 09/03/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
250 08/03/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
251 07/03/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
252 06/03/2013 4 ngày 14.500.000 VNĐ Tăng 3.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
253 02/03/2013 9 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
254 21/02/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
255 19/02/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
256 18/02/2013 1 ngày 14.500.000 VNĐ Tăng 5.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
257 17/02/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giá không đổi didong24hvn
258 16/02/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 4.190.000 VNĐ didong24hvn
259 15/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Tăng 4.190.000 VNĐ Minhvietmobile
260 14/02/2013 1 ngày 9.500.000 VNĐ Giảm 4.190.000 VNĐ mysonmobile
261 13/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
262 12/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giảm 910.000 VNĐ Minhvietmobile
263 11/02/2013 1 ngày 14.600.000 VNĐ Tăng 910.000 VNĐ vienthinh
264 10/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
265 09/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
266 08/02/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
267 07/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
268 06/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giá không đổi Minhvietmobile
269 05/02/2013 2 ngày 13.690.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
270 03/02/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
271 02/02/2013 1 ngày 13.690.000 VNĐ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
272 01/02/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
273 31/01/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
274 30/01/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
275 29/01/2013 1 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
276 28/01/2013 7 ngày 14.400.000 VNĐ Giá không đổi dangquangmobile
277 21/01/2013 4 ngày 14.400.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ adongmobile
278 17/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
279 16/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
280 15/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
281 14/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
282 13/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
283 12/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
284 11/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
285 10/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
286 09/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
287 08/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
288 07/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
289 06/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
290 05/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
291 04/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
292 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
293 02/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
294 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
295 31/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
296 30/12/2012 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
297 28/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
298 27/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
299 26/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
300 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
301 24/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
302 23/12/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi xuanmaimobile
303 22/12/2012 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
304 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.390.000 VNĐ mdlaptop
305 18/12/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi buymobile
306 17/12/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Tăng 2.390.000 VNĐ buymobile
307 16/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
308 15/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
309 14/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
310 13/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
311 12/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
312 11/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.090.000 VNĐ mdlaptop
313 10/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giá không đổi iproshopvn
314 09/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Giá không đổi iproshopvn
315 08/12/2012 1 ngày 13.590.000 VNĐ Tăng 2.090.000 VNĐ iproshopvn
316 07/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
317 06/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
318 05/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
319 04/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
320 03/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
321 02/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
322 01/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
323 30/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
324 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
325 28/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
326 27/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
327 26/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
328 25/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
329 24/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
330 23/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ mdlaptop
331 22/11/2012 1 ngày 10.600.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
332 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
333 20/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
334 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.290.000 VNĐ mdlaptop
335 18/11/2012 1 ngày 13.790.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
336 17/11/2012 1 ngày 13.790.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
337 16/11/2012 1 ngày 13.790.000 VNĐ Tăng 3.790.000 VNĐ lehieumobile
338 15/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mysonmobile
339 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mysonmobile
340 13/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ mysonmobile
341 12/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
342 11/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
343 10/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
344 09/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
345 08/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
346 07/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
347 06/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
348 05/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
349 04/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
350 03/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
351 02/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
352 01/11/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
353 31/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
354 30/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ dtddlehung
355 29/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
356 28/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
357 27/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
358 26/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
359 25/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
360 24/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
361 23/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
362 22/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
363 21/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
364 20/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
365 19/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
366 18/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
367 17/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
368 16/10/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
369 15/10/2012 3 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
370 12/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
371 11/10/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
372 10/10/2012 2 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
373 08/10/2012 2 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
374 06/10/2012 2 ngày 11.400.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
375 04/10/2012 7 ngày 11.400.000 VNĐ Tăng 400.000 VNĐ conganhmobile
376 27/09/2012 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giảm 400.000 VNĐ adongmobile
377 26/09/2012 1 ngày 11.400.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
378 25/09/2012 3 ngày 11.200.000 VNĐ Giá không đổi conganhmobile
379 22/09/2012 1 ngày 11.200.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ conganhmobile
380 21/09/2012 1 ngày 14.200.000 VNĐ Tăng 900.000 VNĐ minhphumobile
381 20/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
382 19/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
383 18/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
384 17/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
385 16/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
386 15/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
387 14/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
388 13/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
389 12/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
390 11/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
391 10/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
392 09/09/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
393 08/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
394 07/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
395 06/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giảm 899.000 VNĐ benmobile
396 05/09/2012 1 ngày 14.199.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
397 04/09/2012 1 ngày 14.199.000 VNĐ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
398 03/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
399 02/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
400 01/09/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
401 31/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
402 30/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
403 29/08/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giá không đổi ngocvanmobile
404 28/08/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
405 27/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
406 26/08/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
407 25/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
408 24/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
409 23/08/2012 1 ngày 12.500.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
410 22/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
411 21/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
412 20/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
413 19/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
414 18/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
415 17/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giá không đổi benmobile
416 16/08/2012 1 ngày 13.300.000 VNĐ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
417 15/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
418 14/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
419 13/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
420 12/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
421 11/08/2012 1 ngày 14.290.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
422 10/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
423 09/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 109.000 VNĐ trungmobile
424 08/08/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
425 07/08/2012 1 ngày 13.890.000 VNĐ Giảm 109.000 VNĐ lehieumobile
426 06/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
427 05/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
428 04/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
429 03/08/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
430 02/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
431 01/08/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
432 31/07/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
433 30/07/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
434 29/07/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giá không đổi lehieumobile
435 28/07/2012 1 ngày 13.990.000 VNĐ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
436 27/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
437 26/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
438 25/07/2012 1 ngày 14.290.000 VNĐ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
439 24/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
440 23/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 91.000 VNĐ trungmobile
441 22/07/2012 1 ngày 14.090.000 VNĐ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
442 21/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
443 20/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
444 19/07/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ minhtuanmobile
445 18/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
446 17/07/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 251.000 VNĐ baolongmobile
447 16/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
448 15/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
449 14/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giá không đổi trungmobile
450 13/07/2012 1 ngày 13.999.000 VNĐ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
451 12/07/2012 1 ngày 14.290.000 VNĐ Giá không đổi Apple8
452 11/07/2012 1 ngày 14.290.000 VNĐ Tăng 290.000 VNĐ Apple8
453 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
454 09/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Giá không đổi CongtyGiaVu
455 08/07/2012 1 ngày 14.000.000 VNĐ Tăng 50.000 VNĐ mobihanghieu
456 07/07/2012 1 ngày 13.950.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ ngocthanh_mobile
457 06/07/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 60.000 VNĐ baolongmobile
458 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Giá không đổi DaiPhatTelecom
459 04/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 240.000 VNĐ DaiPhatTelecom
460 03/07/2012 1 ngày 13.950.000 VNĐ Giảm 240.000 VNĐ ngocthanh_mobile
461 02/07/2012 1 ngày 14.190.000 VNĐ Tăng 140.000 VNĐ DaiPhatTelecom
462 01/07/2012 1 ngày 14.050.000 VNĐ Giá không đổi digilux
463 30/06/2012 1 ngày 14.050.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ digilux
464 29/06/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
465 28/06/2012 1 ngày 14.050.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ digilux
466 27/06/2012 1 ngày 14.250.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
467 26/06/2012 1 ngày 14.050.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ ngocthanh_mobile
468 25/06/2012 14.250.000 VNĐ minhtuanmobile
Có tổng cộng 468 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model - White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model - White trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)