• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 25/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
2 24/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
3 23/04/2015 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 14.500.000 VNĐ NTComputer
4 22/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
5 21/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
6 20/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
7 19/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
8 18/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
9 17/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giá không đổi TrangThienLong
10 16/04/2015 1 ngày 4.300.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ TrangThienLong
11 15/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi viethas
12 14/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
13 13/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
14 12/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
15 11/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
16 10/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
17 09/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
18 08/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
19 07/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
20 06/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi viethas
21 05/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
22 04/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
23 03/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
24 02/04/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
25 01/04/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ tienxanhmobile
26 31/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
27 30/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
28 29/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
29 28/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
30 27/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
31 26/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
32 25/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
33 24/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
34 23/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
35 22/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
36 21/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
37 20/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.900.000 VNĐ tienxanhmobile
38 19/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
39 18/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi Phonecoffee
40 17/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
41 16/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
42 15/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
43 14/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
44 13/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
45 12/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.721.000 VNĐ tienxanhmobile
46 11/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
47 10/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
48 09/03/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
49 08/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
50 07/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
51 06/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
52 05/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
53 04/03/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 9.900.000 VNĐ hoaiphone
54 03/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
55 02/03/2015 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 9.200.000 VNĐ tienxanhmobile
56 01/03/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 521.000 VNĐ lehieumobile
57 28/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
58 27/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
59 26/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
60 25/02/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 321.000 VNĐ truongvinh139
61 24/02/2015 1 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ phuongnammobile
62 23/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
63 22/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 168.000 VNĐ baotuyetmobile
64 21/02/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giá không đổi phuongnammobile
65 18/02/2015 3 ngày 5.200.000 ₫ Giảm 168.000 VNĐ phuongnammobile
66 15/02/2015 2 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
67 13/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
68 12/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
69 11/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
70 10/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
71 09/02/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ hoaiphone
72 07/02/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
73 06/02/2015 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 700.000 VNĐ lehieumobile
74 05/02/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
75 03/02/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
76 02/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
77 01/02/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
78 31/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 144.800 VNĐ hoaiphone
79 30/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giảm 34.200 VNĐ viethas
80 29/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
81 28/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 1.111.000 VNĐ truongvinh139
82 27/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
83 26/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
84 25/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
85 24/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
86 23/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
87 22/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
88 21/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 668.000 VNĐ baotuyetmobile
89 20/01/2015 2 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ hoaiphone
90 18/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
91 17/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ hoaiphone
92 16/01/2015 1 ngày 5.990.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ maytinhbanggiasi
93 15/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
94 14/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
95 13/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giá không đổi hoaiphone
96 12/01/2015 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 179.000 VNĐ hoaiphone
97 11/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
98 10/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 34.200 VNĐ truongvinh139
99 09/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giá không đổi viethas
100 08/01/2015 1 ngày 4.844.800 ₫ Giảm 523.200 VNĐ viethas
101 07/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
102 06/01/2015 1 ngày 5.368.000 ₫ Tăng 489.000 VNĐ baotuyetmobile
103 05/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
104 04/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
105 03/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
106 02/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
107 01/01/2015 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
108 31/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
109 30/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giảm 521.000 VNĐ truongvinh139
110 29/12/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Tăng 521.000 VNĐ lehieumobile
111 28/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
112 27/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
113 26/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Giá không đổi truongvinh139
114 25/12/2014 1 ngày 4.879.000 ₫ Tăng 179.000 VNĐ truongvinh139
115 24/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ hoaiphone
116 23/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
117 22/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.300.000 VNĐ hoaiphone
118 21/12/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
119 20/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
120 19/12/2014 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 632.000 VNĐ baotuyetmobile
121 18/12/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 1.300.000 VNĐ Shgalaxy
122 17/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 668.000 VNĐ hoaiphone
123 16/12/2014 1 ngày 5.368.000 ₫ Giảm 722.000 VNĐ baotuyetmobile
124 15/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
125 14/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
126 13/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Giá không đổi maytinhbanggiasi
127 12/12/2014 1 ngày 6.090.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ maytinhbanggiasi
128 11/12/2014 1 ngày 4.700.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ hoaiphone
129 10/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
130 09/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
131 08/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
132 07/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
133 06/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
134 05/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 960.000 VNĐ AndroidShop
135 04/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
136 03/12/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Tăng 1.450.000 VNĐ AndroidShop
137 02/12/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
138 01/12/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
139 30/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
140 29/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
141 28/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 490.000 VNĐ tienthuanmobile
142 27/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Tăng 490.000 VNĐ socmobile
143 26/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
144 25/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
145 24/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
146 23/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
147 22/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
148 21/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
149 20/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 1.568.000 VNĐ tienthuanmobile
150 19/11/2014 1 ngày 6.068.000 ₫ Tăng 1.568.000 VNĐ baotuyetmobile
151 18/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
152 17/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
153 16/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giá không đổi tienthuanmobile
154 15/11/2014 1 ngày 4.500.000 ₫ Giảm 10.700.000 VNĐ tienthuanmobile
155 14/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
156 13/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
157 12/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
158 11/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
159 10/11/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 10.210.000 VNĐ laptopbaongoc
160 09/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
161 08/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
162 07/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giá không đổi socmobile
163 06/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
164 05/11/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
165 04/11/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 960.000 VNĐ socmobile
166 03/11/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
167 02/11/2014 2 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.810.000 VNĐ NTComputer
168 31/10/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 1.878.000 VNĐ socmobile
169 30/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 1.878.000 VNĐ baotuyetmobile
170 29/10/2014 1 ngày 4.990.000 ₫ Giảm 10.210.000 VNĐ socmobile
171 28/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
172 27/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
173 26/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 968.000 VNĐ baotuyetmobile
174 25/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
175 24/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
176 23/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.300.000 VNĐ laptopbaongoc
177 22/10/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 9.300.000 VNĐ vendorvn
178 21/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
179 20/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.332.000 VNĐ laptopbaongoc
180 19/10/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.332.000 VNĐ baotuyetmobile
181 18/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
182 17/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
183 16/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 10.150.000 VNĐ laptopbaongoc
184 15/10/2014 1 ngày 5.050.000 ₫ Giảm 10.150.000 VNĐ socmobile
185 14/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
186 13/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
187 12/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 8.900.000 VNĐ laptopbaongoc
188 11/10/2014 1 ngày 6.300.000 ₫ Giảm 8.900.000 VNĐ xuanmaimobile
189 10/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.250.000 VNĐ laptopbaongoc
190 09/10/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 9.250.000 VNĐ AndroidShop
191 08/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Giá không đổi laptopbaongoc
192 07/10/2014 1 ngày 15.200.000 ₫ Tăng 9.200.000 VNĐ laptopbaongoc
193 06/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
194 05/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
195 04/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
196 03/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
197 02/10/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 12.800.000 VNĐ Shgalaxy
198 01/10/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
199 30/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
200 29/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 12.800.000 VNĐ NTComputer
201 28/09/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ Shgalaxy
202 27/09/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
203 26/09/2014 1 ngày 5.950.000 ₫ Giảm 12.850.000 VNĐ AndroidShop
204 25/09/2014 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 13.400.000 VNĐ NTComputer
205 24/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giá không đổi socmobile
206 23/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 850.000 VNĐ socmobile
207 22/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
208 21/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
209 20/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
210 19/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
211 18/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Tăng 850.000 VNĐ AndroidShop
212 17/09/2014 1 ngày 5.400.000 ₫ Giảm 700.000 VNĐ socmobile
213 16/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ TL_mobile
214 15/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ lehieumobile
215 14/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
216 13/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giá không đổi AndroidShop
217 12/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Tăng 150.000 VNĐ AndroidShop
218 11/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
219 10/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
220 09/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
221 08/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 150.000 VNĐ TL_mobile
222 07/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
223 06/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 618.000 VNĐ baotuyetmobile
224 05/09/2014 1 ngày 6.250.000 ₫ Giảm 618.000 VNĐ AndroidShop
225 04/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
226 03/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
227 02/09/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
228 01/09/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
229 31/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
230 30/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
231 29/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
232 28/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
233 27/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
234 26/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
235 25/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
236 24/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 768.000 VNĐ baotuyetmobile
237 23/08/2014 1 ngày 6.100.000 ₫ Giảm 768.000 VNĐ TL_mobile
238 22/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
239 21/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
240 20/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
241 19/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 868.000 VNĐ TL_mobile
242 18/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Tăng 868.000 VNĐ baotuyetmobile
243 17/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
244 16/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
245 15/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giá không đổi TL_mobile
246 14/08/2014 1 ngày 6.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ TL_mobile
247 13/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 100.000 VNĐ manhphatmobile
248 12/08/2014 1 ngày 6.500.000 ₫ Giảm 8.500.000 VNĐ mysonmobile2
249 11/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
250 10/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
251 09/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
252 08/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
253 07/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
254 06/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
255 05/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
256 04/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.132.000 VNĐ hdmediashop
257 03/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giá không đổi baotuyetmobile
258 02/08/2014 1 ngày 6.868.000 ₫ Giảm 8.132.000 VNĐ baotuyetmobile
259 01/08/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
260 31/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
261 30/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
262 29/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
263 28/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ hdmediashop
264 27/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
265 26/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
266 25/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
267 24/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
268 23/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
269 22/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 7.932.000 VNĐ hdmediashop
270 21/07/2014 1 ngày 7.068.000 ₫ Giảm 7.932.000 VNĐ baotuyetmobile
271 20/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
272 19/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
273 18/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
274 17/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
275 16/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
276 15/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
277 14/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
278 13/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
279 12/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
280 11/07/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ tienxanhmobile
281 10/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
282 09/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.600.000 VNĐ HDKing
283 08/07/2014 6 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 8.600.000 VNĐ manhphatmobile
284 02/07/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ hdmediashop
285 01/07/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi iphonequoccuong
286 30/06/2014 2 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.100.000 VNĐ iphonequoccuong
287 28/06/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 6.100.000 VNĐ tienxanhmobile
288 27/06/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
289 26/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
290 25/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
291 24/06/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ sondhm
292 23/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giảm 5.375.000 VNĐ hdmediashop
293 22/06/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 5.375.000 VNĐ congtyanhlong
294 21/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
295 20/06/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
296 19/06/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
297 18/06/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
298 16/06/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
299 15/06/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
300 14/06/2014 2 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
301 12/06/2014 22 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
302 21/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ Shgalaxy
303 20/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
304 19/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
305 18/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
306 17/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
307 16/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
308 15/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 1.250.000 VNĐ adongmobile
309 14/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giá không đổi sondhm
310 13/05/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 1.250.000 VNĐ sondhm
311 12/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
312 11/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
313 10/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
314 09/05/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
315 08/05/2014 17 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
316 21/04/2014 4 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
317 17/04/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
318 11/04/2014 3 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
319 08/04/2014 6 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
320 02/04/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
321 27/03/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 250.000 VNĐ adongmobile
322 26/03/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giá không đổi iphonequoccuong
323 25/03/2014 1 ngày 8.500.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ iphonequoccuong
324 24/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
325 23/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
326 22/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
327 21/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
328 20/03/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
329 19/03/2014 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 5.775.000 VNĐ tienxanhmobile
330 18/03/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 13.375.000 VNĐ congtyanhlong
331 17/03/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 11.500.000 VNĐ banbuonbanle
332 16/03/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi vitinhdongtay
333 15/03/2014 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 6.250.000 VNĐ vitinhdongtay
334 14/03/2014 1 ngày 12.250.000 ₫ Giảm 8.125.000 VNĐ CongtyGiaVu
335 13/03/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 1.875.000 VNĐ congtyanhlong
336 12/03/2014 12 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
337 28/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
338 27/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
339 26/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
340 25/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
341 24/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
342 23/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.000.000 VNĐ hdmediashop
343 22/02/2014 1 ngày 7.000.000 ₫ Giảm 8.000.000 VNĐ bvtmobile
344 21/02/2014 4 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
345 17/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
346 16/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
347 15/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
348 14/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
349 13/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
350 12/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ adongmobile
351 11/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
352 10/02/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
353 09/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
354 08/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi dongsangmobile
355 07/02/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 12.125.000 VNĐ dongsangmobile
356 06/02/2014 1 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 3.985.000 VNĐ congtyanhlong
357 05/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
358 04/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
359 03/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Giá không đổi TechOne
360 02/02/2014 1 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 4.140.000 VNĐ TechOne
361 01/02/2014 1 ngày 12.250.000 ₫ Giảm 2.750.000 VNĐ CongtyGiaVu
362 31/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
363 30/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
364 29/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
365 28/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
366 27/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
367 26/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
368 25/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
369 24/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
370 23/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
371 22/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
372 21/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
373 20/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
374 19/01/2014 6 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
375 13/01/2014 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 6.750.000 VNĐ dongsangmobile
376 12/01/2014 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
377 11/01/2014 8 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 6.750.000 VNĐ hdmediashop
378 03/01/2014 7 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
379 27/12/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
380 26/12/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.110.000 VNĐ TechOne
381 25/12/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi vitinhdongtay
382 24/12/2013 20 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 10.250.000 VNĐ vitinhdongtay
383 04/12/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giảm 8.140.000 VNĐ dongsangmobile
384 03/12/2013 5 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 8.140.000 VNĐ TechOne
385 28/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
386 27/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 8.190.000 VNĐ lehieumobile
387 26/11/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 8.190.000 VNĐ TechOne
388 25/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
389 24/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
390 23/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
391 22/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ dongsangmobile
392 21/11/2013 1 ngày 8.200.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ lehieumobile
393 20/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
394 19/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
395 18/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
396 17/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
397 16/11/2013 1 ngày 8.250.000 ₫ Giá không đổi adongmobile
398 15/11/2013 3 ngày 8.250.000 ₫ Tăng 250.000 VNĐ adongmobile
399 12/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
400 11/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
401 10/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
402 09/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
403 08/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
404 07/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 7.000.000 VNĐ hdmediashop
405 06/11/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 7.000.000 VNĐ manhphatmobile
406 05/11/2013 2 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
407 03/11/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ vienthinh
408 02/11/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 8.010.000 VNĐ hdmediashop
409 01/11/2013 1 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 8.010.000 VNĐ tuanphatmobile
410 31/10/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
411 30/10/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 7.610.000 VNĐ tienxanhmobile
412 29/10/2013 3 ngày 6.990.000 ₫ Giảm 9.400.000 VNĐ tuanphatmobile
413 26/10/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
414 25/10/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Giảm 1.575.000 VNĐ NTComputer
415 24/10/2013 3 ngày 20.375.000 ₫ Tăng 11.075.000 VNĐ congtyanhlong
416 21/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
417 20/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
418 19/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
419 18/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ Shgalaxy
420 17/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
421 16/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
422 15/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi didong24h
423 14/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ didong24h
424 13/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi Shgalaxy
425 12/10/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 8.590.000 VNĐ Shgalaxy
426 11/10/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
427 10/10/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 10.110.000 VNĐ NTComputer
428 09/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
429 08/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
430 07/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
431 06/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
432 05/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giá không đổi minhvietmobile
433 04/10/2013 1 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
434 03/10/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Tăng 610.000 VNĐ didong24h
435 02/10/2013 7 ngày 8.690.000 ₫ Giảm 610.000 VNĐ minhvietmobile
436 25/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 7.090.000 VNĐ Dmobile
437 24/09/2013 1 ngày 16.390.000 ₫ Giảm 2.410.000 VNĐ TechOne
438 23/09/2013 2 ngày 18.800.000 ₫ Giá không đổi NTComputer
439 21/09/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 11.000.000 VNĐ NTComputer
440 20/09/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 11.000.000 VNĐ benmobile
441 19/09/2013 1 ngày 18.800.000 ₫ Tăng 2.410.000 VNĐ NTComputer
442 18/09/2013 9 ngày 16.390.000 ₫ Tăng 7.090.000 VNĐ TechOne
443 09/09/2013 6 ngày 9.300.000 ₫ Giá không đổi truongphatmobile
444 03/09/2013 1 ngày 9.300.000 ₫ Giảm 2.950.000 VNĐ Dmobile
445 02/09/2013 1 ngày 12.250.000 ₫ Tăng 4.950.000 VNĐ CongtyGiaVu
446 01/09/2013 1 ngày 7.300.000 ₫ Giá không đổi ttlaptop
447 31/08/2013 11 ngày 7.300.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ ttlaptop
448 20/08/2013 3 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
449 17/08/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ dienthoairehcm
450 16/08/2013 2 ngày 9.700.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongphatmobile
451 14/08/2013 13 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
452 01/08/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
453 31/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
454 30/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
455 29/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 5.800.000 VNĐ dienthoairehcm
456 28/07/2013 4 ngày 5.700.000 ₫ Giảm 5.800.000 VNĐ Shgalaxy
457 24/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
458 23/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
459 22/07/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
460 21/07/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
461 19/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
462 18/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.700.000 VNĐ dienthoairehcm
463 17/07/2013 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ Shgalaxy
464 16/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
465 15/07/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ dienthoairehcm
466 14/07/2013 15 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ manhphatmobile
467 29/06/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.400.000 VNĐ dienthoairehcm
468 28/06/2013 1 ngày 14.900.000 ₫ Tăng 6.900.000 VNĐ appleworldhanoi
469 27/06/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
470 26/06/2013 1 ngày 8.000.000 ₫ Giảm 9.448.000 VNĐ manhphatmobile
471 25/06/2013 1 ngày 17.448.000 ₫ Giá không đổi e24h
472 24/06/2013 1 ngày 17.448.000 ₫ Giá không đổi e24h
473 23/06/2013 15 ngày 17.448.000 ₫ Tăng 5.948.000 VNĐ e24h
474 08/06/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
475 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
476 23/05/2013 10 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
477 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.100.000 VNĐ mdlaptop
478 12/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
479 11/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giá không đổi tienxanhmobile
480 10/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 1.000.000 VNĐ tienxanhmobile
481 09/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
482 08/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
483 07/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giá không đổi LaptopProvn
484 06/05/2013 1 ngày 15.600.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ LaptopProvn
485 05/05/2013 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 3.900.000 VNĐ vitinhdongtay
486 04/05/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Giảm 3.036.000 VNĐ tienxanhmobile
487 03/05/2013 1 ngày 17.636.000 ₫ Giá không đổi Laptopworld
488 02/05/2013 1 ngày 17.636.000 ₫ Tăng 3.236.000 VNĐ Laptopworld
489 01/05/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
490 30/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
491 29/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
492 28/04/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ dangquangmobile
493 27/04/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ hdmediashop
494 26/04/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
495 25/04/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ hdmediashop
496 24/04/2013 21 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ tienxanhmobile
497 03/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
498 02/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
499 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
500 31/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
501 30/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
502 29/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
503 28/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi dienthoairehcm
504 23/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
505 22/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 600.000 VNĐ hdmediashop
506 21/03/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
507 20/03/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
508 19/03/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
509 18/03/2013 4 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ Minhvietmobile
510 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ mdlaptop
511 13/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Giá không đổi hdmediashop
512 12/03/2013 1 ngày 15.000.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ hdmediashop
513 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
514 10/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
515 09/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
516 08/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
517 07/03/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
518 06/03/2013 4 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 3.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
519 02/03/2013 9 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
520 21/02/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ mdlaptop
521 19/02/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Giá không đổi Khanhnguyenmobile
522 18/02/2013 1 ngày 14.500.000 ₫ Tăng 5.000.000 VNĐ Khanhnguyenmobile
523 17/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giá không đổi didong24hvn
524 16/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ didong24hvn
525 15/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Tăng 4.190.000 VNĐ Minhvietmobile
526 14/02/2013 1 ngày 9.500.000 ₫ Giảm 4.190.000 VNĐ mysonmobile
527 13/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
528 12/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 910.000 VNĐ Minhvietmobile
529 11/02/2013 1 ngày 14.600.000 ₫ Tăng 910.000 VNĐ vienthinh
530 10/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
531 09/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
532 08/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
533 07/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
534 06/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giá không đổi Minhvietmobile
535 05/02/2013 2 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
536 03/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 710.000 VNĐ dangquangmobile
537 02/02/2013 1 ngày 13.690.000 ₫ Giảm 710.000 VNĐ Minhvietmobile
538 01/02/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
539 31/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
540 30/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
541 29/01/2013 1 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
542 28/01/2013 7 ngày 14.400.000 ₫ Giá không đổi dangquangmobile
543 21/01/2013 4 ngày 14.400.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ adongmobile
544 17/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
545 16/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
546 15/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
547 14/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
548 13/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
549 12/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
550 11/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
551 10/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
552 09/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
553 08/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
554 07/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
555 06/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
556 05/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
557 04/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
558 03/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
559 02/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
560 01/01/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
561 31/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
562 30/12/2012 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
563 28/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
564 27/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
565 26/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
566 25/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
567 24/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
568 23/12/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi xuanmaimobile
569 22/12/2012 3 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ conganhmobile
570 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.390.000 VNĐ mdlaptop
571 18/12/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi buymobile
572 17/12/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Tăng 2.390.000 VNĐ buymobile
573 16/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
574 15/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
575 14/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
576 13/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
577 12/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
578 11/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.090.000 VNĐ mdlaptop
579 10/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi iproshopvn
580 09/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Giá không đổi iproshopvn
581 08/12/2012 1 ngày 13.590.000 ₫ Tăng 2.090.000 VNĐ iproshopvn
582 07/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
583 06/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
584 05/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
585 04/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
586 03/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
587 02/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
588 01/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
589 30/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
590 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
591 28/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
592 27/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
593 26/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
594 25/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
595 24/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
596 23/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ mdlaptop
597 22/11/2012 1 ngày 10.600.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
598 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
599 20/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
600 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.290.000 VNĐ mdlaptop
601 18/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
602 17/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
603 16/11/2012 1 ngày 13.790.000 ₫ Tăng 3.790.000 VNĐ lehieumobile
604 15/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mysonmobile
605 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mysonmobile
606 13/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ mysonmobile
607 12/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
608 11/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
609 10/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
610 09/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
611 08/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
612 07/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
613 06/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
614 05/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
615 04/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
616 03/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
617 02/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
618 01/11/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
619 31/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
620 30/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ dtddlehung
621 29/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
622 28/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
623 27/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ conganhmobile
624 26/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
625 25/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
626 24/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
627 23/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
628 22/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
629 21/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
630 20/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
631 19/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
632 18/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
633 17/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
634 16/10/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
635 15/10/2012 3 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 2.600.000 VNĐ CongtyGiaVu
636 12/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
637 11/10/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
638 10/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
639 08/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
640 06/10/2012 2 ngày 11.400.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
641 04/10/2012 7 ngày 11.400.000 ₫ Tăng 400.000 VNĐ conganhmobile
642 27/09/2012 1 ngày 11.000.000 ₫ Giảm 400.000 VNĐ adongmobile
643 26/09/2012 1 ngày 11.400.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ manhphatmobile
644 25/09/2012 3 ngày 11.200.000 ₫ Giá không đổi conganhmobile
645 22/09/2012 1 ngày 11.200.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ conganhmobile
646 21/09/2012 1 ngày 14.200.000 ₫ Tăng 900.000 VNĐ minhphumobile
647 20/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
648 19/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
649 18/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
650 17/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
651 16/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
652 15/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
653 14/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
654 13/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
655 12/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
656 11/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
657 10/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
658 09/09/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
659 08/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
660 07/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
661 06/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 899.000 VNĐ benmobile
662 05/09/2012 1 ngày 14.199.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
663 04/09/2012 1 ngày 14.199.000 ₫ Tăng 899.000 VNĐ trungmobile
664 03/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
665 02/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
666 01/09/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
667 31/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
668 30/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
669 29/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giá không đổi ngocvanmobile
670 28/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
671 27/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
672 26/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
673 25/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
674 24/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ benmobile
675 23/08/2012 1 ngày 12.500.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ ngocvanmobile
676 22/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
677 21/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
678 20/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
679 19/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
680 18/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 699.000 VNĐ trungmobile
681 17/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giá không đổi benmobile
682 16/08/2012 1 ngày 13.300.000 ₫ Giảm 699.000 VNĐ benmobile
683 15/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
684 14/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
685 13/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
686 12/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
687 11/08/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
688 10/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
689 09/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 109.000 VNĐ trungmobile
690 08/08/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
691 07/08/2012 1 ngày 13.890.000 ₫ Giảm 109.000 VNĐ lehieumobile
692 06/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
693 05/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
694 04/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
695 03/08/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Tăng 9.000 VNĐ trungmobile
696 02/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
697 01/08/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
698 31/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
699 30/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
700 29/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giá không đổi lehieumobile
701 28/07/2012 1 ngày 13.990.000 ₫ Giảm 9.000 VNĐ lehieumobile
702 27/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
703 26/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
704 25/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 291.000 VNĐ dongsangmobile
705 24/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
706 23/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 91.000 VNĐ trungmobile
707 22/07/2012 1 ngày 14.090.000 ₫ Tăng 91.000 VNĐ lehieumobile
708 21/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
709 20/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
710 19/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ minhtuanmobile
711 18/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 251.000 VNĐ trungmobile
712 17/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 251.000 VNĐ baolongmobile
713 16/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
714 15/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
715 14/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giá không đổi trungmobile
716 13/07/2012 1 ngày 13.999.000 ₫ Giảm 291.000 VNĐ trungmobile
717 12/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Giá không đổi Apple8
718 11/07/2012 1 ngày 14.290.000 ₫ Tăng 290.000 VNĐ Apple8
719 10/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
720 09/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Giá không đổi CongtyGiaVu
721 08/07/2012 1 ngày 14.000.000 ₫ Tăng 50.000 VNĐ mobihanghieu
722 07/07/2012 1 ngày 13.950.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ ngocthanh_mobile
723 06/07/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 60.000 VNĐ baolongmobile
724 05/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Giá không đổi DaiPhatTelecom
725 04/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 240.000 VNĐ DaiPhatTelecom
726 03/07/2012 1 ngày 13.950.000 ₫ Giảm 240.000 VNĐ ngocthanh_mobile
727 02/07/2012 1 ngày 14.190.000 ₫ Tăng 140.000 VNĐ DaiPhatTelecom
728 01/07/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giá không đổi digilux
729 30/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ digilux
730 29/06/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
731 28/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ digilux
732 27/06/2012 1 ngày 14.250.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ minhtuanmobile
733 26/06/2012 1 ngày 14.050.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ ngocthanh_mobile
734 25/06/2012 14.250.000 ₫ minhtuanmobile
Có tổng cộng 734 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - White trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)
Từ khóa nổi bật trong tuần: ti vi, tac, sony, ss, màu trắng