• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/08/2014 10 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
2 13/08/2014 5 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
3 08/08/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
4 07/08/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
5 06/08/2014 14 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
6 23/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
7 22/07/2014 4 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
8 18/07/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
9 17/07/2014 10 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
10 07/07/2014 2 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
11 05/07/2014 4 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
12 01/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
13 30/06/2014 10 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
14 20/06/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
15 19/06/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
16 18/06/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
17 17/06/2014 14 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
18 03/06/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
19 02/06/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
20 01/06/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
21 31/05/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
22 30/05/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
23 29/05/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
24 28/05/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
25 27/05/2014 7 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
26 20/05/2014 3 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
27 17/05/2014 3 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
28 14/05/2014 13 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
29 01/05/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
30 30/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
31 29/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
32 28/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
33 27/04/2014 14 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
34 13/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
35 12/04/2014 4 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
36 08/04/2014 4 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
37 04/04/2014 8 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
38 27/03/2014 6 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
39 21/03/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
40 20/03/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
41 19/03/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
42 18/03/2014 7 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
43 11/03/2014 8 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
44 03/03/2014 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
45 01/03/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
46 28/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
47 27/02/2014 2 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
48 25/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
49 24/02/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
50 23/02/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
51 22/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
52 21/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
53 20/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
54 19/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
55 18/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
56 17/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
57 16/02/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
58 14/02/2014 4 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
59 10/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
60 09/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
61 08/02/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
62 06/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
63 05/02/2014 5 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
64 31/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
65 30/01/2014 3 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
66 27/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
67 26/01/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
68 24/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
69 23/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
70 22/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
71 21/01/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
72 20/01/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
73 18/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
74 17/01/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
75 15/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
76 14/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
77 13/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
78 12/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
79 11/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
80 10/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
81 09/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
82 08/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
83 07/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
84 06/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
85 05/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
86 04/01/2014 4 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
87 31/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
88 30/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
89 29/12/2013 3 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
90 26/12/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
91 24/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
92 23/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
93 22/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
94 21/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
95 20/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
96 19/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
97 18/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
98 17/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
99 16/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
100 15/12/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
101 13/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
102 12/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
103 11/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
104 10/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
105 09/12/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
106 07/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
107 06/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
108 05/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
109 04/12/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
110 02/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
111 01/12/2013 3 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
112 28/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
113 27/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
114 26/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
115 25/11/2013 3 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
116 22/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
117 21/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
118 20/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
119 19/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
120 18/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
121 17/11/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
122 15/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
123 14/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
124 13/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
125 12/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
126 11/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
127 10/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
128 09/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
129 08/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
130 07/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
131 06/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
132 05/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
133 04/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
134 03/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
135 02/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
136 01/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
137 31/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
138 30/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
139 29/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
140 28/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
141 27/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
142 25/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
143 24/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
144 22/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
145 21/10/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
146 19/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
147 18/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
148 17/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
149 16/10/2013 2 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
150 14/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
151 12/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
152 11/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
153 10/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
154 09/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
155 08/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
156 07/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
157 05/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
158 03/10/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
159 02/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
160 01/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
161 30/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ maytinhanhhuy
162 29/09/2013 2 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ vnapple
163 27/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
164 26/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 6.499.000 VNĐ duclinhmobile
165 25/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi nghiep_mobile
166 24/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
167 23/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
168 22/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
169 21/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
170 20/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
171 19/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
172 18/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ nghiep_mobile
173 17/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
174 16/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
175 15/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
176 14/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
177 13/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
178 12/09/2013 3 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
179 09/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
180 08/09/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ maytinhanhhuy
181 06/09/2013 2 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ truongthinh_mobile
182 04/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
183 03/09/2013 3 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
184 31/08/2013 9 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
185 22/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
186 21/08/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
187 20/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
188 19/08/2013 3 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
189 16/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
190 15/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
191 14/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
192 13/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
193 12/08/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 5.399.000 VNĐ truongthinh_mobile
194 11/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
195 10/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
196 09/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
197 08/08/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi truongthinh_mobile
198 07/08/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi truongthinh_mobile
199 06/08/2013 5 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ truongthinh_mobile
200 01/08/2013 2 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
201 30/07/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
202 29/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
203 28/07/2013 15 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
204 13/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
205 12/07/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ ankhangcomputer
206 11/07/2013 30 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
207 11/06/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ mdlaptop
208 10/06/2013 15 ngày 9.200.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ truongthinh_mobile
209 26/05/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ mdlaptop
210 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
211 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ mdlaptop
212 23/05/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
213 22/05/2013 8 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ ankhangcomputer
214 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
215 13/05/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
216 12/05/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
217 11/05/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
218 10/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
219 09/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
220 08/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
221 07/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
222 06/05/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 4.399.000 VNĐ mobilemanhphat
223 04/05/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
224 03/05/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
225 01/05/2013 7 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
226 24/04/2013 23 ngày 12.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
227 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
228 31/03/2013 7 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
229 24/03/2013 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.050.000 VNĐ mdlaptop
230 20/03/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 4.550.000 VNĐ B_Nmobile
231 19/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
232 18/03/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
233 14/03/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
234 12/03/2013 1 ngày 12.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
235 11/03/2013 5 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
236 06/03/2013 4 ngày 12.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
237 02/03/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
238 28/02/2013 7 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
239 21/02/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
240 20/02/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
241 19/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
242 18/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
243 17/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
244 16/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
245 15/02/2013 6 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
246 09/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
247 08/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
248 07/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
249 06/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
250 05/02/2013 2 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
251 03/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
252 02/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
253 01/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
254 31/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
255 30/01/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
256 29/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
257 28/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
258 27/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
259 26/01/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
260 25/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
261 24/01/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
262 23/01/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
263 22/01/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
264 21/01/2013 2 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ B_Nmobile
265 19/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
266 18/01/2013 15 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
267 03/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
268 02/01/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
269 31/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
270 30/12/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
271 29/12/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 2.367.000 VNĐ duclinhmobile
272 28/12/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
273 27/12/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
274 26/12/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
275 25/12/2012 6 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
276 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
277 18/12/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
278 17/12/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
279 15/12/2012 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
280 13/12/2012 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
281 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
282 08/12/2012 10 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
283 28/11/2012 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
284 26/11/2012 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
285 22/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
286 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ mdlaptop
287 20/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
288 19/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
289 18/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
290 17/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
291 16/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
292 15/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
293 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 4.550.000 VNĐ manhphatmobile
294 13/11/2012 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 4.550.000 VNĐ bichngocmobile
295 12/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
296 11/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
297 10/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
298 09/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
299 08/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
300 07/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
301 06/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
302 05/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
303 04/11/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
304 03/11/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
305 02/11/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 2.599.000 VNĐ CORY3Mobile
306 01/11/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi digilux
307 31/10/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
308 30/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
309 29/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
310 28/10/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ CORY3Mobile
311 27/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
312 26/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
313 25/10/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
314 24/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
315 23/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
316 22/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 1.534.000 VNĐ saithanh_laptop
317 21/10/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
318 20/10/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
319 19/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
320 18/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
321 17/10/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
322 15/10/2012 4 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
323 11/10/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
324 09/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
325 08/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
326 07/10/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dellsaigon
327 06/10/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dellsaigon
328 05/10/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 8.500.000 VNĐ dellsaigon
329 04/10/2012 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
330 02/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
331 01/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 1.686.000 VNĐ saithanh_laptop
332 30/09/2012 1 ngày 16.614.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
333 29/09/2012 1 ngày 16.614.000 VNĐ Tăng 2.215.000 VNĐ thanhcongmobile
334 28/09/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
335 27/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
336 26/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
337 25/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
338 24/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
339 23/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
340 22/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
341 21/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
342 20/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
343 19/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
344 18/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
345 17/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
346 16/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
347 15/09/2012 1 ngày 14.800.000 VNĐ Giá không đổi DucDigital
348 14/09/2012 1 ngày 14.800.000 VNĐ Giảm 3.700.000 VNĐ DucDigital
349 13/09/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 4.120.000 VNĐ dellsaigon
350 12/09/2012 1 ngày 14.380.000 VNĐ Giảm 4.120.000 VNĐ FYI
351 11/09/2012 2 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dellsaigon
352 09/09/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
353 08/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
354 07/09/2012 3 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
355 04/09/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
356 02/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.920.000 VNĐ saithanh_laptop
357 01/09/2012 4 ngày 14.380.000 VNĐ Giảm 3.920.000 VNĐ FYI
358 28/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
359 27/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
360 26/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
361 25/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
362 24/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
363 23/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
364 22/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
365 21/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
366 20/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
367 19/08/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
368 18/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
369 16/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
370 14/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
371 12/08/2012 3 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
372 09/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
373 08/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
374 06/08/2012 3 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
375 03/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
376 02/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
377 01/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
378 31/07/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
379 29/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
380 28/07/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
381 26/07/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
382 24/07/2012 5 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
383 19/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
384 18/07/2012 2 ngày 14.800.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ anhkhanhkythuatso
385 16/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
386 15/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
387 14/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
388 13/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
389 12/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
390 11/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
391 10/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
392 09/07/2012 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
393 08/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
394 07/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
395 06/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
396 05/07/2012 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
397 04/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
398 03/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
399 02/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
400 01/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
401 30/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
402 29/06/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
403 28/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
404 27/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
405 26/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
406 25/06/2012 18.300.000 VNĐ saithanh_laptop
Có tổng cộng 406 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)