• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 13/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
2 12/04/2014 4 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
3 08/04/2014 4 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
4 04/04/2014 8 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
5 27/03/2014 6 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
6 21/03/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
7 20/03/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
8 19/03/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
9 18/03/2014 7 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
10 11/03/2014 8 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
11 03/03/2014 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
12 01/03/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
13 28/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
14 27/02/2014 2 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
15 25/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
16 24/02/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
17 23/02/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
18 22/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
19 21/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
20 20/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
21 19/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
22 18/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
23 17/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
24 16/02/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
25 14/02/2014 4 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
26 10/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
27 09/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
28 08/02/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
29 06/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
30 05/02/2014 5 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
31 31/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
32 30/01/2014 3 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
33 27/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
34 26/01/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
35 24/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
36 23/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
37 22/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
38 21/01/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
39 20/01/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
40 18/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
41 17/01/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
42 15/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
43 14/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
44 13/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
45 12/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
46 11/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
47 10/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
48 09/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
49 08/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
50 07/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
51 06/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
52 05/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
53 04/01/2014 4 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
54 31/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
55 30/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
56 29/12/2013 3 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
57 26/12/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
58 24/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
59 23/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
60 22/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
61 21/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
62 20/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
63 19/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
64 18/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
65 17/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
66 16/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
67 15/12/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
68 13/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
69 12/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
70 11/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
71 10/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
72 09/12/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
73 07/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
74 06/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
75 05/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
76 04/12/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
77 02/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
78 01/12/2013 3 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
79 28/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
80 27/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
81 26/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
82 25/11/2013 3 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
83 22/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
84 21/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
85 20/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
86 19/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
87 18/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
88 17/11/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
89 15/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
90 14/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
91 13/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
92 12/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
93 11/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
94 10/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
95 09/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
96 08/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
97 07/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
98 06/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
99 05/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
100 04/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
101 03/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
102 02/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
103 01/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
104 31/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
105 30/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
106 29/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
107 28/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
108 27/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
109 25/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
110 24/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
111 22/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
112 21/10/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
113 19/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
114 18/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
115 17/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
116 16/10/2013 2 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
117 14/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
118 12/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
119 11/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
120 10/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
121 09/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
122 08/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
123 07/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
124 05/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
125 03/10/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
126 02/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
127 01/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
128 30/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ maytinhanhhuy
129 29/09/2013 2 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ vnapple
130 27/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
131 26/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 6.499.000 VNĐ duclinhmobile
132 25/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi nghiep_mobile
133 24/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
134 23/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
135 22/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
136 21/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
137 20/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
138 19/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
139 18/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ nghiep_mobile
140 17/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
141 16/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
142 15/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
143 14/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
144 13/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
145 12/09/2013 3 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
146 09/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
147 08/09/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ maytinhanhhuy
148 06/09/2013 2 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ truongthinh_mobile
149 04/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
150 03/09/2013 3 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
151 31/08/2013 9 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
152 22/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
153 21/08/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
154 20/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
155 19/08/2013 3 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
156 16/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
157 15/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
158 14/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
159 13/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
160 12/08/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 5.399.000 VNĐ truongthinh_mobile
161 11/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
162 10/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
163 09/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
164 08/08/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi truongthinh_mobile
165 07/08/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi truongthinh_mobile
166 06/08/2013 5 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ truongthinh_mobile
167 01/08/2013 2 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
168 30/07/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
169 29/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
170 28/07/2013 15 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
171 13/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
172 12/07/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ ankhangcomputer
173 11/07/2013 30 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
174 11/06/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ mdlaptop
175 10/06/2013 15 ngày 9.200.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ truongthinh_mobile
176 26/05/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ mdlaptop
177 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
178 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ mdlaptop
179 23/05/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
180 22/05/2013 8 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ ankhangcomputer
181 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
182 13/05/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
183 12/05/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
184 11/05/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
185 10/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
186 09/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
187 08/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
188 07/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
189 06/05/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 4.399.000 VNĐ mobilemanhphat
190 04/05/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
191 03/05/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
192 01/05/2013 7 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
193 24/04/2013 23 ngày 12.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
194 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
195 31/03/2013 7 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
196 24/03/2013 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.050.000 VNĐ mdlaptop
197 20/03/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 4.550.000 VNĐ B_Nmobile
198 19/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
199 18/03/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
200 14/03/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
201 12/03/2013 1 ngày 12.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
202 11/03/2013 5 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
203 06/03/2013 4 ngày 12.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
204 02/03/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
205 28/02/2013 7 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
206 21/02/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
207 20/02/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
208 19/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
209 18/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
210 17/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
211 16/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
212 15/02/2013 6 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
213 09/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
214 08/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
215 07/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
216 06/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
217 05/02/2013 2 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
218 03/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
219 02/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
220 01/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
221 31/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
222 30/01/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
223 29/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
224 28/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
225 27/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
226 26/01/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
227 25/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
228 24/01/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
229 23/01/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
230 22/01/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
231 21/01/2013 2 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ B_Nmobile
232 19/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
233 18/01/2013 15 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
234 03/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
235 02/01/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
236 31/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
237 30/12/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
238 29/12/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 2.367.000 VNĐ duclinhmobile
239 28/12/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
240 27/12/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
241 26/12/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
242 25/12/2012 6 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
243 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
244 18/12/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
245 17/12/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
246 15/12/2012 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
247 13/12/2012 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
248 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
249 08/12/2012 10 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
250 28/11/2012 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
251 26/11/2012 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
252 22/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
253 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ mdlaptop
254 20/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
255 19/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
256 18/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
257 17/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
258 16/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
259 15/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
260 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 4.550.000 VNĐ manhphatmobile
261 13/11/2012 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 4.550.000 VNĐ bichngocmobile
262 12/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
263 11/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
264 10/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
265 09/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
266 08/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
267 07/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
268 06/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
269 05/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
270 04/11/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
271 03/11/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
272 02/11/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 2.599.000 VNĐ CORY3Mobile
273 01/11/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi digilux
274 31/10/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
275 30/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
276 29/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
277 28/10/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ CORY3Mobile
278 27/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
279 26/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
280 25/10/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
281 24/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
282 23/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
283 22/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 1.534.000 VNĐ saithanh_laptop
284 21/10/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
285 20/10/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
286 19/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
287 18/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
288 17/10/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
289 15/10/2012 4 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
290 11/10/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
291 09/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
292 08/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
293 07/10/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dellsaigon
294 06/10/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dellsaigon
295 05/10/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 8.500.000 VNĐ dellsaigon
296 04/10/2012 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
297 02/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
298 01/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 1.686.000 VNĐ saithanh_laptop
299 30/09/2012 1 ngày 16.614.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
300 29/09/2012 1 ngày 16.614.000 VNĐ Tăng 2.215.000 VNĐ thanhcongmobile
301 28/09/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
302 27/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
303 26/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
304 25/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
305 24/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
306 23/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
307 22/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
308 21/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
309 20/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
310 19/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
311 18/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
312 17/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
313 16/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
314 15/09/2012 1 ngày 14.800.000 VNĐ Giá không đổi DucDigital
315 14/09/2012 1 ngày 14.800.000 VNĐ Giảm 3.700.000 VNĐ DucDigital
316 13/09/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 4.120.000 VNĐ dellsaigon
317 12/09/2012 1 ngày 14.380.000 VNĐ Giảm 4.120.000 VNĐ FYI
318 11/09/2012 2 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dellsaigon
319 09/09/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
320 08/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
321 07/09/2012 3 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
322 04/09/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
323 02/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.920.000 VNĐ saithanh_laptop
324 01/09/2012 4 ngày 14.380.000 VNĐ Giảm 3.920.000 VNĐ FYI
325 28/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
326 27/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
327 26/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
328 25/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
329 24/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
330 23/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
331 22/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
332 21/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
333 20/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
334 19/08/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
335 18/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
336 16/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
337 14/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
338 12/08/2012 3 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
339 09/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
340 08/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
341 06/08/2012 3 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
342 03/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
343 02/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
344 01/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
345 31/07/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
346 29/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
347 28/07/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
348 26/07/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
349 24/07/2012 5 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
350 19/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
351 18/07/2012 2 ngày 14.800.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ anhkhanhkythuatso
352 16/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
353 15/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
354 14/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
355 13/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
356 12/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
357 11/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
358 10/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
359 09/07/2012 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
360 08/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
361 07/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
362 06/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
363 05/07/2012 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
364 04/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
365 03/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
366 02/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
367 01/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
368 30/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
369 29/06/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
370 28/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
371 27/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
372 26/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
373 25/06/2012 18.300.000 VNĐ saithanh_laptop
Có tổng cộng 373 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)