Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 03/05/2016 2 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
2 01/05/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
3 30/04/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
4 29/04/2016 14 ngày 5.410.000 ₫ Giá không đổi phattrienphatdat
5 15/04/2016 1 ngày 5.410.000 ₫ Giảm 50.000 VNĐ phattrienphatdat
6 14/04/2016 14 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
7 31/03/2016 1 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ manhphatmobile
8 30/03/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
9 29/03/2016 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
10 22/03/2016 3 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
11 19/03/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
12 17/03/2016 8 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
13 09/03/2016 5 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
14 04/03/2016 15 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
15 18/02/2016 16 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
16 02/02/2016 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
17 29/01/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
18 27/01/2016 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
19 16/01/2016 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
20 14/01/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
21 13/01/2016 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
22 06/01/2016 5 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
23 01/01/2016 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
24 31/12/2015 21 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
25 10/12/2015 14 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 940.000 VNĐ manhphatmobile
26 26/11/2015 97 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
27 21/08/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
28 19/08/2015 43 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
29 07/07/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
30 06/07/2015 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
31 02/07/2015 9 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
32 23/06/2015 12 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
33 11/06/2015 7 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
34 04/06/2015 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
35 24/05/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
36 23/05/2015 42 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
37 11/04/2015 31 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
38 11/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
39 10/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
40 09/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
41 08/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
42 07/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
43 06/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
44 05/03/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
45 03/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
46 02/03/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
47 28/02/2015 14 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
48 14/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
49 13/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
50 12/02/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
51 10/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
52 09/02/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
53 07/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
54 06/02/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
55 03/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
56 02/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
57 01/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
58 31/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
59 29/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
60 28/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
61 26/01/2015 6 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
62 20/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
63 19/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
64 16/01/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
65 15/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
66 12/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
67 09/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
68 06/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
69 04/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
70 01/01/2015 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
71 27/12/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
72 22/12/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
73 21/12/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
74 19/12/2014 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
75 15/12/2014 6 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
76 09/12/2014 10 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
77 29/11/2014 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
78 18/11/2014 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
79 16/11/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
80 14/11/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
81 13/11/2014 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
82 31/10/2014 2 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ vendorvn
83 29/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
84 28/10/2014 31 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
85 27/09/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
86 25/09/2014 14 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
87 11/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
88 10/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
89 09/09/2014 11 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
90 29/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
91 28/08/2014 3 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
92 25/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
93 24/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
94 23/08/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
95 13/08/2014 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
96 08/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
97 07/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
98 06/08/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
99 23/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
100 22/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
101 18/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
102 17/07/2014 10 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
103 07/07/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
104 05/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
105 01/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
106 30/06/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
107 20/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
108 19/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
109 18/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
110 17/06/2014 14 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
111 03/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
112 02/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
113 01/06/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
114 31/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
115 30/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
116 29/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
117 28/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
118 27/05/2014 7 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
119 20/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
120 17/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
121 14/05/2014 13 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
122 01/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
123 30/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
124 29/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
125 28/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
126 27/04/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
127 13/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
128 12/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
129 08/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
130 04/04/2014 8 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
131 27/03/2014 6 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
132 21/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
133 20/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
134 19/03/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
135 18/03/2014 7 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
136 11/03/2014 8 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
137 03/03/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
138 01/03/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
139 28/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
140 27/02/2014 2 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
141 25/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
142 24/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
143 23/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
144 22/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
145 21/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
146 20/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
147 19/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
148 18/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
149 17/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
150 16/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
151 14/02/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
152 10/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
153 09/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
154 08/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
155 06/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
156 05/02/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
157 31/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
158 30/01/2014 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
159 27/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
160 26/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
161 24/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
162 23/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
163 22/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
164 21/01/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
165 20/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
166 18/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
167 17/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
168 15/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
169 14/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
170 13/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
171 12/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
172 11/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
173 10/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
174 09/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
175 08/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
176 07/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
177 06/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
178 05/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
179 04/01/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
180 31/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
181 30/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
182 29/12/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
183 26/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
184 24/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
185 23/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
186 22/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
187 21/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
188 20/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
189 19/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
190 18/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
191 17/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
192 16/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
193 15/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
194 13/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
195 12/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
196 11/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
197 10/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
198 09/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
199 07/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
200 06/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
201 05/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
202 04/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
203 02/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
204 01/12/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
205 28/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
206 27/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
207 26/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
208 25/11/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
209 22/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
210 21/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
211 20/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
212 19/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
213 18/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
214 17/11/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
215 15/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
216 14/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
217 13/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
218 12/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
219 11/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
220 10/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
221 09/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
222 08/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
223 07/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
224 06/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
225 05/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
226 04/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
227 03/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
228 02/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
229 01/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
230 31/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
231 30/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
232 29/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
233 28/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
234 27/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
235 25/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
236 24/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
237 22/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
238 21/10/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
239 19/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
240 18/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
241 17/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
242 16/10/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
243 14/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
244 12/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
245 11/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
246 10/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
247 09/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
248 08/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
249 07/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
250 05/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
251 03/10/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
252 02/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
253 01/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
254 30/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhanhhuy
255 29/09/2013 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ vnapple
256 27/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
257 26/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 6.499.000 VNĐ duclinhmobile
258 25/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi nghiep_mobile
259 24/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
260 23/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
261 22/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
262 21/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
263 20/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
264 19/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
265 18/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ nghiep_mobile
266 17/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
267 16/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
268 15/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
269 14/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
270 13/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
271 12/09/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
272 09/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
273 08/09/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ maytinhanhhuy
274 06/09/2013 2 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongthinh_mobile
275 04/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
276 03/09/2013 3 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
277 31/08/2013 9 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
278 22/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
279 21/08/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
280 20/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
281 19/08/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
282 16/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
283 15/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
284 14/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
285 13/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
286 12/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 5.399.000 VNĐ truongthinh_mobile
287 11/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
288 10/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
289 09/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
290 08/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
291 07/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
292 06/08/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ truongthinh_mobile
293 01/08/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
294 30/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
295 29/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
296 28/07/2013 15 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
297 13/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
298 12/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ ankhangcomputer
299 11/07/2013 30 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
300 11/06/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mdlaptop
301 10/06/2013 15 ngày 9.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ truongthinh_mobile
302 26/05/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mdlaptop
303 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
304 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ mdlaptop
305 23/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
306 22/05/2013 8 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ ankhangcomputer
307 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
308 13/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
309 12/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
310 11/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
311 10/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
312 09/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
313 08/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
314 07/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
315 06/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.399.000 VNĐ mobilemanhphat
316 04/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
317 03/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
318 01/05/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
319 24/04/2013 23 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
320 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
321 31/03/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
322 24/03/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.050.000 VNĐ mdlaptop
323 20/03/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ B_Nmobile
324 19/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
325 18/03/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
326 14/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
327 12/03/2013 1 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
328 11/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
329 06/03/2013 4 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
330 02/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
331 28/02/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
332 21/02/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
333 20/02/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
334 19/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
335 18/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
336 17/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
337 16/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
338 15/02/2013 6 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
339 09/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
340 08/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
341 07/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
342 06/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
343 05/02/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
344 03/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
345 02/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
346 01/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
347 31/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
348 30/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
349 29/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
350 28/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
351 27/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
352 26/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
353 25/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
354 24/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
355 23/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
356 22/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
357 21/01/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ B_Nmobile
358 19/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
359 18/01/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
360 03/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
361 02/01/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
362 31/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
363 30/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
364 29/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 2.367.000 VNĐ duclinhmobile
365 28/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
366 27/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
367 26/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
368 25/12/2012 6 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
369 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
370 18/12/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
371 17/12/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
372 15/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
373 13/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
374 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
375 08/12/2012 10 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
376 28/11/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
377 26/11/2012 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
378 22/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
379 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mdlaptop
380 20/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
381 19/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
382 18/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
383 17/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
384 16/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
385 15/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
386 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.550.000 VNĐ manhphatmobile
387 13/11/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ bichngocmobile
388 12/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
389 11/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
390 10/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
391 09/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
392 08/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
393 07/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
394 06/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
395 05/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
396 04/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
397 03/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
398 02/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 2.599.000 VNĐ CORY3Mobile
399 01/11/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi digilux
400 31/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
401 30/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
402 29/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
403 28/10/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ CORY3Mobile
404 27/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
405 26/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
406 25/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
407 24/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
408 23/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
409 22/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.534.000 VNĐ saithanh_laptop
410 21/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
411 20/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
412 19/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
413 18/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
414 17/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
415 15/10/2012 4 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
416 11/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
417 09/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
418 08/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
419 07/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
420 06/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
421 05/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 8.500.000 VNĐ dellsaigon
422 04/10/2012 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
423 02/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
424 01/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.686.000 VNĐ saithanh_laptop
425 30/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
426 29/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Tăng 2.215.000 VNĐ thanhcongmobile
427 28/09/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
428 27/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
429 26/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
430 25/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
431 24/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
432 23/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
433 22/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
434 21/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
435 20/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
436 19/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
437 18/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
438 17/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
439 16/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
440 15/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giá không đổi DucDigital
441 14/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ DucDigital
442 13/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 4.120.000 VNĐ dellsaigon
443 12/09/2012 1 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 4.120.000 VNĐ FYI
444 11/09/2012 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
445 09/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
446 08/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
447 07/09/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
448 04/09/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
449 02/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.920.000 VNĐ saithanh_laptop
450 01/09/2012 4 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 3.920.000 VNĐ FYI
451 28/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
452 27/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
453 26/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
454 25/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
455 24/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
456 23/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
457 22/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
458 21/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
459 20/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
460 19/08/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
461 18/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
462 16/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
463 14/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
464 12/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
465 09/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
466 08/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
467 06/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
468 03/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
469 02/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
470 01/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
471 31/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
472 29/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
473 28/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
474 26/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
475 24/07/2012 5 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
476 19/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
477 18/07/2012 2 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ anhkhanhkythuatso
478 16/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
479 15/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
480 14/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
481 13/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
482 12/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
483 11/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
484 10/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
485 09/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
486 08/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
487 07/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
488 06/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
489 05/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
490 04/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
491 03/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
492 02/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
493 01/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
494 30/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
495 29/06/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
496 28/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
497 27/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
498 26/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
499 25/06/2012 18.300.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 499 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White đã được hệ thống ghi lại.