• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 29/08/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
2 28/08/2014 3 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
3 25/08/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
4 24/08/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
5 23/08/2014 10 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
6 13/08/2014 5 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
7 08/08/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
8 07/08/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
9 06/08/2014 14 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
10 23/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
11 22/07/2014 4 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
12 18/07/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
13 17/07/2014 10 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
14 07/07/2014 2 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
15 05/07/2014 4 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
16 01/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
17 30/06/2014 10 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
18 20/06/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
19 19/06/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
20 18/06/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
21 17/06/2014 14 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
22 03/06/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
23 02/06/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
24 01/06/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
25 31/05/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
26 30/05/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
27 29/05/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
28 28/05/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
29 27/05/2014 7 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
30 20/05/2014 3 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
31 17/05/2014 3 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
32 14/05/2014 13 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
33 01/05/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
34 30/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
35 29/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
36 28/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
37 27/04/2014 14 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
38 13/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
39 12/04/2014 4 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
40 08/04/2014 4 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
41 04/04/2014 8 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
42 27/03/2014 6 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
43 21/03/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
44 20/03/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
45 19/03/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
46 18/03/2014 7 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
47 11/03/2014 8 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
48 03/03/2014 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
49 01/03/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
50 28/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
51 27/02/2014 2 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
52 25/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
53 24/02/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
54 23/02/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
55 22/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
56 21/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
57 20/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
58 19/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
59 18/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
60 17/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
61 16/02/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
62 14/02/2014 4 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
63 10/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
64 09/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
65 08/02/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
66 06/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
67 05/02/2014 5 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
68 31/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
69 30/01/2014 3 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
70 27/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
71 26/01/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
72 24/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
73 23/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
74 22/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
75 21/01/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
76 20/01/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
77 18/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
78 17/01/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
79 15/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
80 14/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
81 13/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
82 12/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
83 11/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
84 10/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
85 09/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
86 08/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
87 07/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
88 06/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
89 05/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
90 04/01/2014 4 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
91 31/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
92 30/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
93 29/12/2013 3 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
94 26/12/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
95 24/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
96 23/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
97 22/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
98 21/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
99 20/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
100 19/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
101 18/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
102 17/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
103 16/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
104 15/12/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
105 13/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
106 12/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
107 11/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
108 10/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
109 09/12/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
110 07/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
111 06/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
112 05/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
113 04/12/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
114 02/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
115 01/12/2013 3 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
116 28/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
117 27/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
118 26/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
119 25/11/2013 3 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
120 22/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
121 21/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
122 20/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
123 19/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
124 18/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
125 17/11/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
126 15/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
127 14/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
128 13/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
129 12/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
130 11/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
131 10/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
132 09/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
133 08/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
134 07/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
135 06/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
136 05/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
137 04/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
138 03/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
139 02/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
140 01/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
141 31/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
142 30/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
143 29/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
144 28/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
145 27/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
146 25/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
147 24/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
148 22/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
149 21/10/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
150 19/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
151 18/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
152 17/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
153 16/10/2013 2 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
154 14/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
155 12/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
156 11/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
157 10/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
158 09/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
159 08/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
160 07/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
161 05/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
162 03/10/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
163 02/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
164 01/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
165 30/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ maytinhanhhuy
166 29/09/2013 2 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ vnapple
167 27/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
168 26/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 6.499.000 VNĐ duclinhmobile
169 25/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi nghiep_mobile
170 24/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
171 23/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
172 22/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
173 21/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
174 20/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
175 19/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
176 18/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ nghiep_mobile
177 17/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
178 16/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
179 15/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
180 14/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
181 13/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
182 12/09/2013 3 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
183 09/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
184 08/09/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ maytinhanhhuy
185 06/09/2013 2 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ truongthinh_mobile
186 04/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
187 03/09/2013 3 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
188 31/08/2013 9 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
189 22/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
190 21/08/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
191 20/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
192 19/08/2013 3 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
193 16/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
194 15/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
195 14/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
196 13/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
197 12/08/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 5.399.000 VNĐ truongthinh_mobile
198 11/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
199 10/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
200 09/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
201 08/08/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi truongthinh_mobile
202 07/08/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi truongthinh_mobile
203 06/08/2013 5 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ truongthinh_mobile
204 01/08/2013 2 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
205 30/07/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
206 29/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
207 28/07/2013 15 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
208 13/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
209 12/07/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ ankhangcomputer
210 11/07/2013 30 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
211 11/06/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ mdlaptop
212 10/06/2013 15 ngày 9.200.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ truongthinh_mobile
213 26/05/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ mdlaptop
214 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
215 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ mdlaptop
216 23/05/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
217 22/05/2013 8 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ ankhangcomputer
218 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
219 13/05/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
220 12/05/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
221 11/05/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
222 10/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
223 09/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
224 08/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
225 07/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
226 06/05/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 4.399.000 VNĐ mobilemanhphat
227 04/05/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
228 03/05/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
229 01/05/2013 7 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
230 24/04/2013 23 ngày 12.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
231 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
232 31/03/2013 7 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
233 24/03/2013 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.050.000 VNĐ mdlaptop
234 20/03/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 4.550.000 VNĐ B_Nmobile
235 19/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
236 18/03/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
237 14/03/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
238 12/03/2013 1 ngày 12.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
239 11/03/2013 5 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
240 06/03/2013 4 ngày 12.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
241 02/03/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
242 28/02/2013 7 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
243 21/02/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
244 20/02/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
245 19/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
246 18/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
247 17/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
248 16/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
249 15/02/2013 6 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
250 09/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
251 08/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
252 07/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
253 06/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
254 05/02/2013 2 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
255 03/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
256 02/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
257 01/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
258 31/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
259 30/01/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
260 29/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
261 28/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
262 27/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
263 26/01/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
264 25/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
265 24/01/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
266 23/01/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
267 22/01/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
268 21/01/2013 2 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ B_Nmobile
269 19/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
270 18/01/2013 15 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
271 03/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
272 02/01/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
273 31/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
274 30/12/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
275 29/12/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 2.367.000 VNĐ duclinhmobile
276 28/12/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
277 27/12/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
278 26/12/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
279 25/12/2012 6 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
280 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
281 18/12/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
282 17/12/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
283 15/12/2012 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
284 13/12/2012 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
285 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
286 08/12/2012 10 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
287 28/11/2012 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
288 26/11/2012 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
289 22/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
290 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ mdlaptop
291 20/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
292 19/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
293 18/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
294 17/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
295 16/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
296 15/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
297 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 4.550.000 VNĐ manhphatmobile
298 13/11/2012 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 4.550.000 VNĐ bichngocmobile
299 12/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
300 11/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
301 10/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
302 09/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
303 08/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
304 07/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
305 06/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
306 05/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
307 04/11/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
308 03/11/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
309 02/11/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 2.599.000 VNĐ CORY3Mobile
310 01/11/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi digilux
311 31/10/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
312 30/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
313 29/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
314 28/10/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ CORY3Mobile
315 27/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
316 26/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
317 25/10/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
318 24/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
319 23/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
320 22/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 1.534.000 VNĐ saithanh_laptop
321 21/10/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
322 20/10/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
323 19/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
324 18/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
325 17/10/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
326 15/10/2012 4 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
327 11/10/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
328 09/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
329 08/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
330 07/10/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dellsaigon
331 06/10/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dellsaigon
332 05/10/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 8.500.000 VNĐ dellsaigon
333 04/10/2012 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
334 02/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
335 01/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 1.686.000 VNĐ saithanh_laptop
336 30/09/2012 1 ngày 16.614.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
337 29/09/2012 1 ngày 16.614.000 VNĐ Tăng 2.215.000 VNĐ thanhcongmobile
338 28/09/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
339 27/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
340 26/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
341 25/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
342 24/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
343 23/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
344 22/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
345 21/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
346 20/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
347 19/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
348 18/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
349 17/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
350 16/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
351 15/09/2012 1 ngày 14.800.000 VNĐ Giá không đổi DucDigital
352 14/09/2012 1 ngày 14.800.000 VNĐ Giảm 3.700.000 VNĐ DucDigital
353 13/09/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 4.120.000 VNĐ dellsaigon
354 12/09/2012 1 ngày 14.380.000 VNĐ Giảm 4.120.000 VNĐ FYI
355 11/09/2012 2 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dellsaigon
356 09/09/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
357 08/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
358 07/09/2012 3 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
359 04/09/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
360 02/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.920.000 VNĐ saithanh_laptop
361 01/09/2012 4 ngày 14.380.000 VNĐ Giảm 3.920.000 VNĐ FYI
362 28/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
363 27/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
364 26/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
365 25/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
366 24/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
367 23/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
368 22/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
369 21/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
370 20/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
371 19/08/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
372 18/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
373 16/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
374 14/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
375 12/08/2012 3 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
376 09/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
377 08/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
378 06/08/2012 3 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
379 03/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
380 02/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
381 01/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
382 31/07/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
383 29/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
384 28/07/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
385 26/07/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
386 24/07/2012 5 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
387 19/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
388 18/07/2012 2 ngày 14.800.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ anhkhanhkythuatso
389 16/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
390 15/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
391 14/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
392 13/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
393 12/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
394 11/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
395 10/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
396 09/07/2012 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
397 08/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
398 07/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
399 06/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
400 05/07/2012 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
401 04/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
402 03/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
403 02/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
404 01/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
405 30/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
406 29/06/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
407 28/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
408 27/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
409 26/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
410 25/06/2012 18.300.000 VNĐ saithanh_laptop
Có tổng cộng 410 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)