• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 11/04/2015 31 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
2 11/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
3 10/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
4 09/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
5 08/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
6 07/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
7 06/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
8 05/03/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
9 03/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
10 02/03/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
11 28/02/2015 14 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
12 14/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
13 13/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
14 12/02/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
15 10/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
16 09/02/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
17 07/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
18 06/02/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
19 03/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
20 02/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
21 01/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
22 31/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
23 29/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
24 28/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
25 26/01/2015 6 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
26 20/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
27 19/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
28 16/01/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
29 15/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
30 12/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
31 09/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
32 06/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
33 04/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
34 01/01/2015 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
35 27/12/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
36 22/12/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
37 21/12/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
38 19/12/2014 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
39 15/12/2014 6 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
40 09/12/2014 10 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
41 29/11/2014 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
42 18/11/2014 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
43 16/11/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
44 14/11/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
45 13/11/2014 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
46 31/10/2014 2 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ vendorvn
47 29/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
48 28/10/2014 31 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
49 27/09/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
50 25/09/2014 14 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
51 11/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
52 10/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
53 09/09/2014 11 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
54 29/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
55 28/08/2014 3 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
56 25/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
57 24/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
58 23/08/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
59 13/08/2014 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
60 08/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
61 07/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
62 06/08/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
63 23/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
64 22/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
65 18/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
66 17/07/2014 10 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
67 07/07/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
68 05/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
69 01/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
70 30/06/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
71 20/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
72 19/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
73 18/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
74 17/06/2014 14 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
75 03/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
76 02/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
77 01/06/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
78 31/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
79 30/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
80 29/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
81 28/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
82 27/05/2014 7 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
83 20/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
84 17/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
85 14/05/2014 13 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
86 01/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
87 30/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
88 29/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
89 28/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
90 27/04/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
91 13/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
92 12/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
93 08/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
94 04/04/2014 8 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
95 27/03/2014 6 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
96 21/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
97 20/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
98 19/03/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
99 18/03/2014 7 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
100 11/03/2014 8 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
101 03/03/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
102 01/03/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
103 28/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
104 27/02/2014 2 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
105 25/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
106 24/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
107 23/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
108 22/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
109 21/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
110 20/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
111 19/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
112 18/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
113 17/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
114 16/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
115 14/02/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
116 10/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
117 09/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
118 08/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
119 06/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
120 05/02/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
121 31/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
122 30/01/2014 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
123 27/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
124 26/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
125 24/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
126 23/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
127 22/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
128 21/01/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
129 20/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
130 18/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
131 17/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
132 15/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
133 14/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
134 13/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
135 12/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
136 11/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
137 10/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
138 09/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
139 08/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
140 07/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
141 06/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
142 05/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
143 04/01/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
144 31/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
145 30/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
146 29/12/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
147 26/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
148 24/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
149 23/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
150 22/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
151 21/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
152 20/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
153 19/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
154 18/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
155 17/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
156 16/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
157 15/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
158 13/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
159 12/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
160 11/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
161 10/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
162 09/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
163 07/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
164 06/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
165 05/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
166 04/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
167 02/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
168 01/12/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
169 28/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
170 27/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
171 26/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
172 25/11/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
173 22/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
174 21/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
175 20/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
176 19/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
177 18/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
178 17/11/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
179 15/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
180 14/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
181 13/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
182 12/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
183 11/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
184 10/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
185 09/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
186 08/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
187 07/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
188 06/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
189 05/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
190 04/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
191 03/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
192 02/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
193 01/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
194 31/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
195 30/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
196 29/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
197 28/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
198 27/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
199 25/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
200 24/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
201 22/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
202 21/10/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
203 19/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
204 18/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
205 17/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
206 16/10/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
207 14/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
208 12/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
209 11/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
210 10/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
211 09/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
212 08/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
213 07/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
214 05/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
215 03/10/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
216 02/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
217 01/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
218 30/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhanhhuy
219 29/09/2013 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ vnapple
220 27/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
221 26/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 6.499.000 VNĐ duclinhmobile
222 25/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi nghiep_mobile
223 24/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
224 23/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
225 22/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
226 21/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
227 20/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
228 19/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
229 18/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ nghiep_mobile
230 17/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
231 16/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
232 15/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
233 14/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
234 13/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
235 12/09/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
236 09/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
237 08/09/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ maytinhanhhuy
238 06/09/2013 2 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongthinh_mobile
239 04/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
240 03/09/2013 3 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
241 31/08/2013 9 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
242 22/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
243 21/08/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
244 20/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
245 19/08/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
246 16/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
247 15/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
248 14/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
249 13/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
250 12/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 5.399.000 VNĐ truongthinh_mobile
251 11/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
252 10/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
253 09/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
254 08/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
255 07/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
256 06/08/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ truongthinh_mobile
257 01/08/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
258 30/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
259 29/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
260 28/07/2013 15 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
261 13/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
262 12/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ ankhangcomputer
263 11/07/2013 30 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
264 11/06/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mdlaptop
265 10/06/2013 15 ngày 9.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ truongthinh_mobile
266 26/05/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mdlaptop
267 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
268 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ mdlaptop
269 23/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
270 22/05/2013 8 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ ankhangcomputer
271 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
272 13/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
273 12/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
274 11/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
275 10/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
276 09/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
277 08/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
278 07/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
279 06/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.399.000 VNĐ mobilemanhphat
280 04/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
281 03/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
282 01/05/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
283 24/04/2013 23 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
284 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
285 31/03/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
286 24/03/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.050.000 VNĐ mdlaptop
287 20/03/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ B_Nmobile
288 19/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
289 18/03/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
290 14/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
291 12/03/2013 1 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
292 11/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
293 06/03/2013 4 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
294 02/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
295 28/02/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
296 21/02/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
297 20/02/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
298 19/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
299 18/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
300 17/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
301 16/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
302 15/02/2013 6 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
303 09/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
304 08/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
305 07/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
306 06/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
307 05/02/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
308 03/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
309 02/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
310 01/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
311 31/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
312 30/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
313 29/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
314 28/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
315 27/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
316 26/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
317 25/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
318 24/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
319 23/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
320 22/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
321 21/01/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ B_Nmobile
322 19/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
323 18/01/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
324 03/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
325 02/01/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
326 31/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
327 30/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
328 29/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 2.367.000 VNĐ duclinhmobile
329 28/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
330 27/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
331 26/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
332 25/12/2012 6 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
333 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
334 18/12/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
335 17/12/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
336 15/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
337 13/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
338 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
339 08/12/2012 10 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
340 28/11/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
341 26/11/2012 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
342 22/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
343 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mdlaptop
344 20/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
345 19/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
346 18/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
347 17/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
348 16/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
349 15/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
350 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.550.000 VNĐ manhphatmobile
351 13/11/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ bichngocmobile
352 12/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
353 11/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
354 10/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
355 09/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
356 08/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
357 07/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
358 06/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
359 05/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
360 04/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
361 03/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
362 02/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 2.599.000 VNĐ CORY3Mobile
363 01/11/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi digilux
364 31/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
365 30/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
366 29/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
367 28/10/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ CORY3Mobile
368 27/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
369 26/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
370 25/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
371 24/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
372 23/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
373 22/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.534.000 VNĐ saithanh_laptop
374 21/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
375 20/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
376 19/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
377 18/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
378 17/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
379 15/10/2012 4 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
380 11/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
381 09/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
382 08/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
383 07/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
384 06/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
385 05/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 8.500.000 VNĐ dellsaigon
386 04/10/2012 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
387 02/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
388 01/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.686.000 VNĐ saithanh_laptop
389 30/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
390 29/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Tăng 2.215.000 VNĐ thanhcongmobile
391 28/09/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
392 27/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
393 26/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
394 25/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
395 24/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
396 23/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
397 22/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
398 21/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
399 20/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
400 19/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
401 18/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
402 17/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
403 16/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
404 15/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giá không đổi DucDigital
405 14/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ DucDigital
406 13/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 4.120.000 VNĐ dellsaigon
407 12/09/2012 1 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 4.120.000 VNĐ FYI
408 11/09/2012 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
409 09/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
410 08/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
411 07/09/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
412 04/09/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
413 02/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.920.000 VNĐ saithanh_laptop
414 01/09/2012 4 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 3.920.000 VNĐ FYI
415 28/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
416 27/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
417 26/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
418 25/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
419 24/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
420 23/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
421 22/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
422 21/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
423 20/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
424 19/08/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
425 18/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
426 16/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
427 14/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
428 12/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
429 09/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
430 08/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
431 06/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
432 03/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
433 02/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
434 01/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
435 31/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
436 29/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
437 28/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
438 26/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
439 24/07/2012 5 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
440 19/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
441 18/07/2012 2 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ anhkhanhkythuatso
442 16/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
443 15/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
444 14/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
445 13/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
446 12/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
447 11/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
448 10/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
449 09/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
450 08/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
451 07/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
452 06/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
453 05/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
454 04/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
455 03/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
456 02/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
457 01/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
458 30/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
459 29/06/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
460 28/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
461 27/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
462 26/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
463 25/06/2012 18.300.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 463 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)
Từ khóa nổi bật trong tuần: ipod, ibm-lenovo, keo tu, khí oxy, khoá cửa