• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iPhone OS 4 WiFi 3G White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iPhone OS 4 WiFi 3G White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/01/2015 6 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
2 20/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
3 19/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
4 16/01/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
5 15/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
6 12/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
7 09/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
8 06/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
9 04/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
10 01/01/2015 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
11 27/12/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
12 22/12/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
13 21/12/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
14 19/12/2014 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
15 15/12/2014 6 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
16 09/12/2014 10 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
17 29/11/2014 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
18 18/11/2014 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
19 16/11/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
20 14/11/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
21 13/11/2014 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
22 31/10/2014 2 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ vendorvn
23 29/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
24 28/10/2014 31 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
25 27/09/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
26 25/09/2014 14 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
27 11/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
28 10/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
29 09/09/2014 11 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
30 29/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
31 28/08/2014 3 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
32 25/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
33 24/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
34 23/08/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
35 13/08/2014 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
36 08/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
37 07/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
38 06/08/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
39 23/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
40 22/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
41 18/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
42 17/07/2014 10 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
43 07/07/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
44 05/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
45 01/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
46 30/06/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
47 20/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
48 19/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
49 18/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
50 17/06/2014 14 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
51 03/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
52 02/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
53 01/06/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
54 31/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
55 30/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
56 29/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
57 28/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
58 27/05/2014 7 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
59 20/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
60 17/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
61 14/05/2014 13 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
62 01/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
63 30/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
64 29/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
65 28/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
66 27/04/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
67 13/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
68 12/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
69 08/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
70 04/04/2014 8 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
71 27/03/2014 6 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
72 21/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
73 20/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
74 19/03/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
75 18/03/2014 7 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
76 11/03/2014 8 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
77 03/03/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
78 01/03/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
79 28/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
80 27/02/2014 2 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
81 25/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
82 24/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
83 23/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
84 22/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
85 21/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
86 20/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
87 19/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
88 18/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
89 17/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
90 16/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
91 14/02/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
92 10/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
93 09/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
94 08/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
95 06/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
96 05/02/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
97 31/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
98 30/01/2014 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
99 27/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
100 26/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
101 24/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
102 23/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
103 22/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
104 21/01/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
105 20/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
106 18/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
107 17/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
108 15/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
109 14/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
110 13/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
111 12/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
112 11/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
113 10/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
114 09/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
115 08/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
116 07/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
117 06/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
118 05/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
119 04/01/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
120 31/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
121 30/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
122 29/12/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
123 26/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
124 24/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
125 23/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
126 22/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
127 21/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
128 20/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
129 19/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
130 18/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
131 17/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
132 16/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
133 15/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
134 13/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
135 12/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
136 11/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
137 10/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
138 09/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
139 07/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
140 06/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
141 05/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
142 04/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
143 02/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
144 01/12/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
145 28/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
146 27/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
147 26/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
148 25/11/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
149 22/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
150 21/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
151 20/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
152 19/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
153 18/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
154 17/11/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
155 15/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
156 14/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
157 13/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
158 12/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
159 11/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
160 10/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
161 09/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
162 08/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
163 07/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
164 06/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
165 05/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
166 04/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
167 03/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
168 02/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
169 01/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
170 31/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
171 30/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
172 29/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
173 28/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
174 27/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
175 25/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
176 24/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
177 22/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
178 21/10/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
179 19/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
180 18/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
181 17/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
182 16/10/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
183 14/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
184 12/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
185 11/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
186 10/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
187 09/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
188 08/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
189 07/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
190 05/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
191 03/10/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
192 02/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
193 01/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
194 30/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhanhhuy
195 29/09/2013 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ vnapple
196 27/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
197 26/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 6.499.000 VNĐ duclinhmobile
198 25/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi nghiep_mobile
199 24/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
200 23/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
201 22/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
202 21/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
203 20/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
204 19/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
205 18/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ nghiep_mobile
206 17/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
207 16/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
208 15/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
209 14/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
210 13/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
211 12/09/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
212 09/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
213 08/09/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ maytinhanhhuy
214 06/09/2013 2 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongthinh_mobile
215 04/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
216 03/09/2013 3 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
217 31/08/2013 9 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
218 22/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
219 21/08/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
220 20/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
221 19/08/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
222 16/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
223 15/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
224 14/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
225 13/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
226 12/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 5.399.000 VNĐ truongthinh_mobile
227 11/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
228 10/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
229 09/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
230 08/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
231 07/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
232 06/08/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ truongthinh_mobile
233 01/08/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
234 30/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
235 29/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
236 28/07/2013 15 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
237 13/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
238 12/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ ankhangcomputer
239 11/07/2013 30 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
240 11/06/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mdlaptop
241 10/06/2013 15 ngày 9.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ truongthinh_mobile
242 26/05/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mdlaptop
243 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
244 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ mdlaptop
245 23/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
246 22/05/2013 8 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ ankhangcomputer
247 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
248 13/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
249 12/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
250 11/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
251 10/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
252 09/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
253 08/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
254 07/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
255 06/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.399.000 VNĐ mobilemanhphat
256 04/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
257 03/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
258 01/05/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
259 24/04/2013 23 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
260 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
261 31/03/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
262 24/03/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.050.000 VNĐ mdlaptop
263 20/03/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ B_Nmobile
264 19/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
265 18/03/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
266 14/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
267 12/03/2013 1 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
268 11/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
269 06/03/2013 4 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
270 02/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
271 28/02/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
272 21/02/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
273 20/02/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
274 19/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
275 18/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
276 17/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
277 16/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
278 15/02/2013 6 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
279 09/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
280 08/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
281 07/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
282 06/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
283 05/02/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
284 03/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
285 02/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
286 01/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
287 31/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
288 30/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
289 29/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
290 28/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
291 27/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
292 26/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
293 25/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
294 24/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
295 23/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
296 22/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
297 21/01/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ B_Nmobile
298 19/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
299 18/01/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
300 03/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
301 02/01/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
302 31/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
303 30/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
304 29/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 2.367.000 VNĐ duclinhmobile
305 28/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
306 27/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
307 26/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
308 25/12/2012 6 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
309 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
310 18/12/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
311 17/12/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
312 15/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
313 13/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
314 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
315 08/12/2012 10 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
316 28/11/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
317 26/11/2012 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
318 22/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
319 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mdlaptop
320 20/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
321 19/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
322 18/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
323 17/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
324 16/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
325 15/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
326 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.550.000 VNĐ manhphatmobile
327 13/11/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ bichngocmobile
328 12/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
329 11/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
330 10/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
331 09/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
332 08/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
333 07/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
334 06/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
335 05/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
336 04/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
337 03/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
338 02/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 2.599.000 VNĐ CORY3Mobile
339 01/11/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi digilux
340 31/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
341 30/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
342 29/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
343 28/10/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ CORY3Mobile
344 27/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
345 26/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
346 25/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
347 24/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
348 23/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
349 22/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.534.000 VNĐ saithanh_laptop
350 21/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
351 20/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
352 19/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
353 18/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
354 17/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
355 15/10/2012 4 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
356 11/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
357 09/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
358 08/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
359 07/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
360 06/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
361 05/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 8.500.000 VNĐ dellsaigon
362 04/10/2012 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
363 02/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
364 01/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.686.000 VNĐ saithanh_laptop
365 30/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
366 29/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Tăng 2.215.000 VNĐ thanhcongmobile
367 28/09/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
368 27/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
369 26/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
370 25/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
371 24/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
372 23/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
373 22/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
374 21/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
375 20/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
376 19/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
377 18/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
378 17/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
379 16/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
380 15/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giá không đổi DucDigital
381 14/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ DucDigital
382 13/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 4.120.000 VNĐ dellsaigon
383 12/09/2012 1 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 4.120.000 VNĐ FYI
384 11/09/2012 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
385 09/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
386 08/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
387 07/09/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
388 04/09/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
389 02/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.920.000 VNĐ saithanh_laptop
390 01/09/2012 4 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 3.920.000 VNĐ FYI
391 28/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
392 27/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
393 26/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
394 25/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
395 24/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
396 23/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
397 22/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
398 21/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
399 20/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
400 19/08/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
401 18/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
402 16/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
403 14/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
404 12/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
405 09/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
406 08/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
407 06/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
408 03/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
409 02/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
410 01/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
411 31/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
412 29/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
413 28/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
414 26/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
415 24/07/2012 5 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
416 19/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
417 18/07/2012 2 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ anhkhanhkythuatso
418 16/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
419 15/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
420 14/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
421 13/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
422 12/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
423 11/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
424 10/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
425 09/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
426 08/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
427 07/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
428 06/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
429 05/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
430 04/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
431 03/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
432 02/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
433 01/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
434 30/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
435 29/06/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
436 28/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
437 27/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
438 26/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
439 25/06/2012 18.300.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 439 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iPhone OS 4 WiFi 3G White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 64GB iPhone OS 4 WiFi 3G White trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)