• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 11/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
2 10/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
3 09/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
4 08/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 2.340.000 VNĐ cameraanvanphat
5 07/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
6 06/03/2015 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
7 05/03/2015 2 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 2.340.000 VNĐ laptopk2k
8 03/03/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
9 02/03/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
10 28/02/2015 14 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
11 14/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
12 13/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
13 12/02/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
14 10/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
15 09/02/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
16 07/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
17 06/02/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
18 03/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
19 02/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
20 01/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
21 31/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
22 29/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
23 28/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
24 26/01/2015 6 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
25 20/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
26 19/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
27 16/01/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
28 15/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
29 12/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
30 09/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
31 06/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
32 04/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
33 01/01/2015 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
34 27/12/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
35 22/12/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
36 21/12/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
37 19/12/2014 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
38 15/12/2014 6 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
39 09/12/2014 10 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
40 29/11/2014 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
41 18/11/2014 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
42 16/11/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
43 14/11/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
44 13/11/2014 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
45 31/10/2014 2 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ vendorvn
46 29/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
47 28/10/2014 31 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
48 27/09/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
49 25/09/2014 14 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
50 11/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
51 10/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
52 09/09/2014 11 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
53 29/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
54 28/08/2014 3 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
55 25/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
56 24/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
57 23/08/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
58 13/08/2014 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
59 08/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
60 07/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
61 06/08/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
62 23/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
63 22/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
64 18/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
65 17/07/2014 10 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
66 07/07/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
67 05/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
68 01/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
69 30/06/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
70 20/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
71 19/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
72 18/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
73 17/06/2014 14 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
74 03/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
75 02/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
76 01/06/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
77 31/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
78 30/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
79 29/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
80 28/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
81 27/05/2014 7 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
82 20/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
83 17/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
84 14/05/2014 13 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
85 01/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
86 30/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
87 29/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
88 28/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
89 27/04/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
90 13/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
91 12/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
92 08/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
93 04/04/2014 8 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
94 27/03/2014 6 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
95 21/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
96 20/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
97 19/03/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
98 18/03/2014 7 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
99 11/03/2014 8 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
100 03/03/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
101 01/03/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
102 28/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
103 27/02/2014 2 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
104 25/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
105 24/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
106 23/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
107 22/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
108 21/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
109 20/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
110 19/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
111 18/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
112 17/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
113 16/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
114 14/02/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
115 10/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
116 09/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
117 08/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
118 06/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
119 05/02/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
120 31/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
121 30/01/2014 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
122 27/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
123 26/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
124 24/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
125 23/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
126 22/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
127 21/01/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
128 20/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
129 18/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
130 17/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
131 15/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
132 14/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
133 13/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
134 12/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
135 11/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
136 10/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
137 09/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
138 08/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
139 07/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
140 06/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
141 05/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
142 04/01/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
143 31/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
144 30/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
145 29/12/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
146 26/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
147 24/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
148 23/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
149 22/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
150 21/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
151 20/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
152 19/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
153 18/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
154 17/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
155 16/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
156 15/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
157 13/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
158 12/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
159 11/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
160 10/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
161 09/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
162 07/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
163 06/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
164 05/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
165 04/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
166 02/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
167 01/12/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
168 28/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
169 27/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
170 26/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
171 25/11/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
172 22/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
173 21/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
174 20/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
175 19/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
176 18/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
177 17/11/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
178 15/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
179 14/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
180 13/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
181 12/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
182 11/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
183 10/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
184 09/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
185 08/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
186 07/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
187 06/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
188 05/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
189 04/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
190 03/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
191 02/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
192 01/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
193 31/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
194 30/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
195 29/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
196 28/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
197 27/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
198 25/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
199 24/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
200 22/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
201 21/10/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
202 19/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
203 18/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
204 17/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
205 16/10/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
206 14/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
207 12/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
208 11/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
209 10/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
210 09/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
211 08/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
212 07/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
213 05/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
214 03/10/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
215 02/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
216 01/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
217 30/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhanhhuy
218 29/09/2013 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ vnapple
219 27/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
220 26/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 6.499.000 VNĐ duclinhmobile
221 25/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi nghiep_mobile
222 24/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
223 23/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
224 22/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
225 21/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
226 20/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
227 19/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
228 18/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ nghiep_mobile
229 17/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
230 16/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
231 15/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
232 14/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
233 13/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
234 12/09/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
235 09/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
236 08/09/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ maytinhanhhuy
237 06/09/2013 2 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongthinh_mobile
238 04/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
239 03/09/2013 3 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
240 31/08/2013 9 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
241 22/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
242 21/08/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
243 20/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
244 19/08/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
245 16/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
246 15/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
247 14/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
248 13/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
249 12/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 5.399.000 VNĐ truongthinh_mobile
250 11/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
251 10/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
252 09/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
253 08/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
254 07/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
255 06/08/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ truongthinh_mobile
256 01/08/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
257 30/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
258 29/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
259 28/07/2013 15 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
260 13/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
261 12/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ ankhangcomputer
262 11/07/2013 30 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
263 11/06/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mdlaptop
264 10/06/2013 15 ngày 9.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ truongthinh_mobile
265 26/05/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mdlaptop
266 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
267 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ mdlaptop
268 23/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
269 22/05/2013 8 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ ankhangcomputer
270 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
271 13/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
272 12/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
273 11/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
274 10/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
275 09/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
276 08/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
277 07/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
278 06/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.399.000 VNĐ mobilemanhphat
279 04/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
280 03/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
281 01/05/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
282 24/04/2013 23 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
283 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
284 31/03/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
285 24/03/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.050.000 VNĐ mdlaptop
286 20/03/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ B_Nmobile
287 19/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
288 18/03/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
289 14/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
290 12/03/2013 1 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
291 11/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
292 06/03/2013 4 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
293 02/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
294 28/02/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
295 21/02/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
296 20/02/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
297 19/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
298 18/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
299 17/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
300 16/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
301 15/02/2013 6 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
302 09/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
303 08/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
304 07/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
305 06/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
306 05/02/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
307 03/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
308 02/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
309 01/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
310 31/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
311 30/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
312 29/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
313 28/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
314 27/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
315 26/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
316 25/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
317 24/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
318 23/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
319 22/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
320 21/01/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ B_Nmobile
321 19/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
322 18/01/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
323 03/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
324 02/01/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
325 31/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
326 30/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
327 29/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 2.367.000 VNĐ duclinhmobile
328 28/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
329 27/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
330 26/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
331 25/12/2012 6 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
332 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
333 18/12/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
334 17/12/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
335 15/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
336 13/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
337 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
338 08/12/2012 10 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
339 28/11/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
340 26/11/2012 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
341 22/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
342 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mdlaptop
343 20/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
344 19/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
345 18/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
346 17/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
347 16/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
348 15/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
349 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.550.000 VNĐ manhphatmobile
350 13/11/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ bichngocmobile
351 12/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
352 11/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
353 10/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
354 09/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
355 08/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
356 07/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
357 06/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
358 05/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
359 04/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
360 03/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
361 02/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 2.599.000 VNĐ CORY3Mobile
362 01/11/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi digilux
363 31/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
364 30/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
365 29/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
366 28/10/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ CORY3Mobile
367 27/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
368 26/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
369 25/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
370 24/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
371 23/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
372 22/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.534.000 VNĐ saithanh_laptop
373 21/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
374 20/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
375 19/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
376 18/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
377 17/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
378 15/10/2012 4 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
379 11/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
380 09/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
381 08/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
382 07/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
383 06/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
384 05/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 8.500.000 VNĐ dellsaigon
385 04/10/2012 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
386 02/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
387 01/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.686.000 VNĐ saithanh_laptop
388 30/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
389 29/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Tăng 2.215.000 VNĐ thanhcongmobile
390 28/09/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
391 27/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
392 26/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
393 25/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
394 24/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
395 23/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
396 22/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
397 21/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
398 20/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
399 19/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
400 18/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
401 17/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
402 16/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
403 15/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giá không đổi DucDigital
404 14/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ DucDigital
405 13/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 4.120.000 VNĐ dellsaigon
406 12/09/2012 1 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 4.120.000 VNĐ FYI
407 11/09/2012 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
408 09/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
409 08/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
410 07/09/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
411 04/09/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
412 02/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.920.000 VNĐ saithanh_laptop
413 01/09/2012 4 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 3.920.000 VNĐ FYI
414 28/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
415 27/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
416 26/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
417 25/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
418 24/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
419 23/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
420 22/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
421 21/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
422 20/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
423 19/08/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
424 18/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
425 16/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
426 14/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
427 12/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
428 09/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
429 08/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
430 06/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
431 03/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
432 02/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
433 01/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
434 31/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
435 29/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
436 28/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
437 26/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
438 24/07/2012 5 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
439 19/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
440 18/07/2012 2 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ anhkhanhkythuatso
441 16/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
442 15/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
443 14/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
444 13/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
445 12/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
446 11/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
447 10/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
448 09/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
449 08/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
450 07/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
451 06/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
452 05/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
453 04/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
454 03/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
455 02/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
456 01/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
457 30/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
458 29/06/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
459 28/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
460 27/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
461 26/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
462 25/06/2012 18.300.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 462 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G for Verizon Model - White trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)
Từ khóa nổi bật trong tuần: inox 304, la ban, số so, ta ba, hoa dat ban