• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 23/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
2 22/07/2014 4 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
3 18/07/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
4 17/07/2014 10 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
5 07/07/2014 2 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
6 05/07/2014 4 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
7 01/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
8 30/06/2014 10 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
9 20/06/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
10 19/06/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
11 18/06/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
12 17/06/2014 14 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
13 03/06/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
14 02/06/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
15 01/06/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
16 31/05/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
17 30/05/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
18 29/05/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
19 28/05/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
20 27/05/2014 7 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
21 20/05/2014 3 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
22 17/05/2014 3 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
23 14/05/2014 13 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
24 01/05/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
25 30/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
26 29/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
27 28/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
28 27/04/2014 14 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
29 13/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
30 12/04/2014 4 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
31 08/04/2014 4 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
32 04/04/2014 8 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
33 27/03/2014 6 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
34 21/03/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
35 20/03/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
36 19/03/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
37 18/03/2014 7 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
38 11/03/2014 8 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
39 03/03/2014 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
40 01/03/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
41 28/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
42 27/02/2014 2 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
43 25/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
44 24/02/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
45 23/02/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
46 22/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
47 21/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
48 20/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
49 19/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
50 18/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
51 17/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
52 16/02/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
53 14/02/2014 4 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
54 10/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
55 09/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
56 08/02/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
57 06/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
58 05/02/2014 5 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
59 31/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
60 30/01/2014 3 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
61 27/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
62 26/01/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
63 24/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
64 23/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
65 22/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
66 21/01/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
67 20/01/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
68 18/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
69 17/01/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
70 15/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
71 14/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
72 13/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
73 12/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
74 11/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
75 10/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
76 09/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
77 08/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
78 07/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
79 06/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
80 05/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
81 04/01/2014 4 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
82 31/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
83 30/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
84 29/12/2013 3 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
85 26/12/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
86 24/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
87 23/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
88 22/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
89 21/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
90 20/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
91 19/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
92 18/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
93 17/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
94 16/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
95 15/12/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
96 13/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
97 12/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
98 11/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
99 10/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
100 09/12/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
101 07/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
102 06/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
103 05/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
104 04/12/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
105 02/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
106 01/12/2013 3 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
107 28/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
108 27/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
109 26/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
110 25/11/2013 3 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
111 22/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
112 21/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
113 20/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
114 19/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
115 18/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
116 17/11/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
117 15/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
118 14/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
119 13/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
120 12/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
121 11/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
122 10/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
123 09/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
124 08/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
125 07/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
126 06/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
127 05/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
128 04/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
129 03/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
130 02/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
131 01/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
132 31/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
133 30/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
134 29/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
135 28/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
136 27/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
137 25/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
138 24/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
139 22/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
140 21/10/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
141 19/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
142 18/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
143 17/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
144 16/10/2013 2 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
145 14/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
146 12/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
147 11/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
148 10/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
149 09/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
150 08/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
151 07/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
152 05/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
153 03/10/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
154 02/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
155 01/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
156 30/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ maytinhanhhuy
157 29/09/2013 2 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ vnapple
158 27/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
159 26/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 6.499.000 VNĐ duclinhmobile
160 25/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi nghiep_mobile
161 24/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
162 23/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
163 22/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
164 21/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
165 20/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
166 19/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
167 18/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ nghiep_mobile
168 17/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
169 16/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
170 15/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
171 14/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
172 13/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
173 12/09/2013 3 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
174 09/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
175 08/09/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ maytinhanhhuy
176 06/09/2013 2 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ truongthinh_mobile
177 04/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
178 03/09/2013 3 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
179 31/08/2013 9 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
180 22/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
181 21/08/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
182 20/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
183 19/08/2013 3 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
184 16/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
185 15/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
186 14/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
187 13/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
188 12/08/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 5.399.000 VNĐ truongthinh_mobile
189 11/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
190 10/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
191 09/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
192 08/08/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi truongthinh_mobile
193 07/08/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi truongthinh_mobile
194 06/08/2013 5 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ truongthinh_mobile
195 01/08/2013 2 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
196 30/07/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
197 29/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
198 28/07/2013 15 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
199 13/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
200 12/07/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ ankhangcomputer
201 11/07/2013 30 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
202 11/06/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ mdlaptop
203 10/06/2013 15 ngày 9.200.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ truongthinh_mobile
204 26/05/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ mdlaptop
205 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
206 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ mdlaptop
207 23/05/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
208 22/05/2013 8 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ ankhangcomputer
209 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
210 13/05/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
211 12/05/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
212 11/05/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
213 10/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
214 09/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
215 08/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
216 07/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
217 06/05/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 4.399.000 VNĐ mobilemanhphat
218 04/05/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
219 03/05/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
220 01/05/2013 7 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
221 24/04/2013 23 ngày 12.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
222 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
223 31/03/2013 7 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
224 24/03/2013 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.050.000 VNĐ mdlaptop
225 20/03/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 4.550.000 VNĐ B_Nmobile
226 19/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
227 18/03/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
228 14/03/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
229 12/03/2013 1 ngày 12.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
230 11/03/2013 5 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
231 06/03/2013 4 ngày 12.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
232 02/03/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
233 28/02/2013 7 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
234 21/02/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
235 20/02/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
236 19/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
237 18/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
238 17/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
239 16/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
240 15/02/2013 6 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
241 09/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
242 08/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
243 07/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
244 06/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
245 05/02/2013 2 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
246 03/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
247 02/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
248 01/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
249 31/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
250 30/01/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
251 29/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
252 28/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
253 27/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
254 26/01/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
255 25/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
256 24/01/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
257 23/01/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
258 22/01/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
259 21/01/2013 2 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ B_Nmobile
260 19/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
261 18/01/2013 15 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
262 03/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
263 02/01/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
264 31/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
265 30/12/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
266 29/12/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 2.367.000 VNĐ duclinhmobile
267 28/12/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
268 27/12/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
269 26/12/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
270 25/12/2012 6 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
271 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
272 18/12/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
273 17/12/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
274 15/12/2012 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
275 13/12/2012 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
276 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
277 08/12/2012 10 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
278 28/11/2012 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
279 26/11/2012 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
280 22/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
281 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ mdlaptop
282 20/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
283 19/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
284 18/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
285 17/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
286 16/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
287 15/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
288 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 4.550.000 VNĐ manhphatmobile
289 13/11/2012 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 4.550.000 VNĐ bichngocmobile
290 12/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
291 11/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
292 10/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
293 09/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
294 08/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
295 07/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
296 06/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
297 05/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
298 04/11/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
299 03/11/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
300 02/11/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 2.599.000 VNĐ CORY3Mobile
301 01/11/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi digilux
302 31/10/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
303 30/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
304 29/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
305 28/10/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ CORY3Mobile
306 27/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
307 26/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
308 25/10/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
309 24/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
310 23/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
311 22/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 1.534.000 VNĐ saithanh_laptop
312 21/10/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
313 20/10/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
314 19/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
315 18/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
316 17/10/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
317 15/10/2012 4 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
318 11/10/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
319 09/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
320 08/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
321 07/10/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dellsaigon
322 06/10/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dellsaigon
323 05/10/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 8.500.000 VNĐ dellsaigon
324 04/10/2012 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
325 02/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
326 01/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 1.686.000 VNĐ saithanh_laptop
327 30/09/2012 1 ngày 16.614.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
328 29/09/2012 1 ngày 16.614.000 VNĐ Tăng 2.215.000 VNĐ thanhcongmobile
329 28/09/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
330 27/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
331 26/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
332 25/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
333 24/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
334 23/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
335 22/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
336 21/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
337 20/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
338 19/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
339 18/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
340 17/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
341 16/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
342 15/09/2012 1 ngày 14.800.000 VNĐ Giá không đổi DucDigital
343 14/09/2012 1 ngày 14.800.000 VNĐ Giảm 3.700.000 VNĐ DucDigital
344 13/09/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 4.120.000 VNĐ dellsaigon
345 12/09/2012 1 ngày 14.380.000 VNĐ Giảm 4.120.000 VNĐ FYI
346 11/09/2012 2 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dellsaigon
347 09/09/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
348 08/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
349 07/09/2012 3 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
350 04/09/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
351 02/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.920.000 VNĐ saithanh_laptop
352 01/09/2012 4 ngày 14.380.000 VNĐ Giảm 3.920.000 VNĐ FYI
353 28/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
354 27/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
355 26/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
356 25/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
357 24/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
358 23/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
359 22/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
360 21/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
361 20/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
362 19/08/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
363 18/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
364 16/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
365 14/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
366 12/08/2012 3 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
367 09/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
368 08/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
369 06/08/2012 3 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
370 03/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
371 02/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
372 01/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
373 31/07/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
374 29/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
375 28/07/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
376 26/07/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
377 24/07/2012 5 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
378 19/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
379 18/07/2012 2 ngày 14.800.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ anhkhanhkythuatso
380 16/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
381 15/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
382 14/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
383 13/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
384 12/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
385 11/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
386 10/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
387 09/07/2012 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
388 08/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
389 07/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
390 06/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
391 05/07/2012 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
392 04/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
393 03/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
394 02/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
395 01/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
396 30/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
397 29/06/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
398 28/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
399 27/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
400 26/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
401 25/06/2012 18.300.000 VNĐ saithanh_laptop
Có tổng cộng 401 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)