• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 27/12/2014 5 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
2 22/12/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
3 21/12/2014 2 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
4 19/12/2014 4 ngày 5.460.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
5 15/12/2014 6 ngày 5.460.000 VNĐ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
6 09/12/2014 10 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
7 29/11/2014 11 ngày 5.460.000 VNĐ Giá không đổi cameraanvanphat
8 18/11/2014 2 ngày 5.460.000 VNĐ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
9 16/11/2014 2 ngày 6.400.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
10 14/11/2014 1 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi vendorvn
11 13/11/2014 13 ngày 5.900.000 VNĐ Giá không đổi vendorvn
12 31/10/2014 2 ngày 5.900.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ vendorvn
13 29/10/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
14 28/10/2014 31 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
15 27/09/2014 2 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
16 25/09/2014 14 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
17 11/09/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
18 10/09/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
19 09/09/2014 11 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
20 29/08/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
21 28/08/2014 3 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
22 25/08/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
23 24/08/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
24 23/08/2014 10 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
25 13/08/2014 5 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
26 08/08/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
27 07/08/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
28 06/08/2014 14 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
29 23/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
30 22/07/2014 4 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
31 18/07/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
32 17/07/2014 10 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
33 07/07/2014 2 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
34 05/07/2014 4 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
35 01/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
36 30/06/2014 10 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
37 20/06/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
38 19/06/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
39 18/06/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
40 17/06/2014 14 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
41 03/06/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
42 02/06/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
43 01/06/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
44 31/05/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
45 30/05/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
46 29/05/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
47 28/05/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
48 27/05/2014 7 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
49 20/05/2014 3 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
50 17/05/2014 3 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
51 14/05/2014 13 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
52 01/05/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
53 30/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
54 29/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
55 28/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
56 27/04/2014 14 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
57 13/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
58 12/04/2014 4 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
59 08/04/2014 4 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
60 04/04/2014 8 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
61 27/03/2014 6 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
62 21/03/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
63 20/03/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
64 19/03/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
65 18/03/2014 7 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
66 11/03/2014 8 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
67 03/03/2014 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
68 01/03/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
69 28/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
70 27/02/2014 2 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
71 25/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
72 24/02/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
73 23/02/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
74 22/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
75 21/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
76 20/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
77 19/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
78 18/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
79 17/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
80 16/02/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
81 14/02/2014 4 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
82 10/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
83 09/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
84 08/02/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
85 06/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
86 05/02/2014 5 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
87 31/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
88 30/01/2014 3 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
89 27/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
90 26/01/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
91 24/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
92 23/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
93 22/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
94 21/01/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
95 20/01/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
96 18/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
97 17/01/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
98 15/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
99 14/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
100 13/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
101 12/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
102 11/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
103 10/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
104 09/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
105 08/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
106 07/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
107 06/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
108 05/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
109 04/01/2014 4 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
110 31/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
111 30/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
112 29/12/2013 3 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
113 26/12/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
114 24/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
115 23/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
116 22/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
117 21/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
118 20/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
119 19/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
120 18/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
121 17/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
122 16/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
123 15/12/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
124 13/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
125 12/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
126 11/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
127 10/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
128 09/12/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
129 07/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
130 06/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
131 05/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
132 04/12/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
133 02/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
134 01/12/2013 3 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
135 28/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
136 27/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
137 26/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
138 25/11/2013 3 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
139 22/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
140 21/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
141 20/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
142 19/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
143 18/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
144 17/11/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
145 15/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
146 14/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
147 13/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
148 12/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
149 11/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
150 10/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
151 09/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
152 08/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
153 07/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
154 06/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
155 05/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
156 04/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
157 03/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
158 02/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
159 01/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
160 31/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
161 30/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
162 29/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
163 28/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
164 27/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
165 25/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
166 24/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
167 22/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
168 21/10/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
169 19/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
170 18/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
171 17/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
172 16/10/2013 2 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
173 14/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
174 12/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
175 11/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
176 10/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
177 09/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
178 08/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
179 07/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
180 05/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
181 03/10/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
182 02/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
183 01/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
184 30/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ maytinhanhhuy
185 29/09/2013 2 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ vnapple
186 27/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
187 26/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 6.499.000 VNĐ duclinhmobile
188 25/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi nghiep_mobile
189 24/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
190 23/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
191 22/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
192 21/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
193 20/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
194 19/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
195 18/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ nghiep_mobile
196 17/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
197 16/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
198 15/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
199 14/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
200 13/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
201 12/09/2013 3 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
202 09/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
203 08/09/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ maytinhanhhuy
204 06/09/2013 2 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ truongthinh_mobile
205 04/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
206 03/09/2013 3 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
207 31/08/2013 9 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
208 22/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
209 21/08/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
210 20/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
211 19/08/2013 3 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
212 16/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
213 15/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
214 14/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
215 13/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
216 12/08/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 5.399.000 VNĐ truongthinh_mobile
217 11/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
218 10/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
219 09/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
220 08/08/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi truongthinh_mobile
221 07/08/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi truongthinh_mobile
222 06/08/2013 5 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ truongthinh_mobile
223 01/08/2013 2 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
224 30/07/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
225 29/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
226 28/07/2013 15 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
227 13/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
228 12/07/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ ankhangcomputer
229 11/07/2013 30 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
230 11/06/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ mdlaptop
231 10/06/2013 15 ngày 9.200.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ truongthinh_mobile
232 26/05/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ mdlaptop
233 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
234 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ mdlaptop
235 23/05/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
236 22/05/2013 8 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ ankhangcomputer
237 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
238 13/05/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
239 12/05/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
240 11/05/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
241 10/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
242 09/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
243 08/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
244 07/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
245 06/05/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 4.399.000 VNĐ mobilemanhphat
246 04/05/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
247 03/05/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
248 01/05/2013 7 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
249 24/04/2013 23 ngày 12.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
250 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
251 31/03/2013 7 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
252 24/03/2013 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.050.000 VNĐ mdlaptop
253 20/03/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 4.550.000 VNĐ B_Nmobile
254 19/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
255 18/03/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
256 14/03/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
257 12/03/2013 1 ngày 12.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
258 11/03/2013 5 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
259 06/03/2013 4 ngày 12.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
260 02/03/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
261 28/02/2013 7 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
262 21/02/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
263 20/02/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
264 19/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
265 18/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
266 17/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
267 16/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
268 15/02/2013 6 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
269 09/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
270 08/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
271 07/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
272 06/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
273 05/02/2013 2 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
274 03/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
275 02/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
276 01/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
277 31/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
278 30/01/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
279 29/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
280 28/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
281 27/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
282 26/01/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
283 25/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
284 24/01/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
285 23/01/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
286 22/01/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
287 21/01/2013 2 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ B_Nmobile
288 19/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
289 18/01/2013 15 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
290 03/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
291 02/01/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
292 31/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
293 30/12/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
294 29/12/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 2.367.000 VNĐ duclinhmobile
295 28/12/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
296 27/12/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
297 26/12/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
298 25/12/2012 6 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
299 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
300 18/12/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
301 17/12/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
302 15/12/2012 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
303 13/12/2012 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
304 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
305 08/12/2012 10 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
306 28/11/2012 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
307 26/11/2012 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
308 22/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
309 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ mdlaptop
310 20/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
311 19/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
312 18/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
313 17/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
314 16/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
315 15/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
316 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 4.550.000 VNĐ manhphatmobile
317 13/11/2012 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 4.550.000 VNĐ bichngocmobile
318 12/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
319 11/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
320 10/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
321 09/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
322 08/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
323 07/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
324 06/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
325 05/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
326 04/11/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
327 03/11/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
328 02/11/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 2.599.000 VNĐ CORY3Mobile
329 01/11/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi digilux
330 31/10/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
331 30/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
332 29/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
333 28/10/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ CORY3Mobile
334 27/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
335 26/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
336 25/10/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
337 24/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
338 23/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
339 22/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 1.534.000 VNĐ saithanh_laptop
340 21/10/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
341 20/10/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
342 19/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
343 18/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
344 17/10/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
345 15/10/2012 4 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
346 11/10/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
347 09/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
348 08/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
349 07/10/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dellsaigon
350 06/10/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dellsaigon
351 05/10/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 8.500.000 VNĐ dellsaigon
352 04/10/2012 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
353 02/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
354 01/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 1.686.000 VNĐ saithanh_laptop
355 30/09/2012 1 ngày 16.614.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
356 29/09/2012 1 ngày 16.614.000 VNĐ Tăng 2.215.000 VNĐ thanhcongmobile
357 28/09/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
358 27/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
359 26/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
360 25/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
361 24/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
362 23/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
363 22/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
364 21/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
365 20/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
366 19/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
367 18/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
368 17/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
369 16/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
370 15/09/2012 1 ngày 14.800.000 VNĐ Giá không đổi DucDigital
371 14/09/2012 1 ngày 14.800.000 VNĐ Giảm 3.700.000 VNĐ DucDigital
372 13/09/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 4.120.000 VNĐ dellsaigon
373 12/09/2012 1 ngày 14.380.000 VNĐ Giảm 4.120.000 VNĐ FYI
374 11/09/2012 2 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dellsaigon
375 09/09/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
376 08/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
377 07/09/2012 3 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
378 04/09/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
379 02/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.920.000 VNĐ saithanh_laptop
380 01/09/2012 4 ngày 14.380.000 VNĐ Giảm 3.920.000 VNĐ FYI
381 28/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
382 27/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
383 26/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
384 25/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
385 24/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
386 23/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
387 22/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
388 21/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
389 20/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
390 19/08/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
391 18/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
392 16/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
393 14/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
394 12/08/2012 3 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
395 09/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
396 08/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
397 06/08/2012 3 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
398 03/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
399 02/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
400 01/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
401 31/07/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
402 29/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
403 28/07/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
404 26/07/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
405 24/07/2012 5 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
406 19/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
407 18/07/2012 2 ngày 14.800.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ anhkhanhkythuatso
408 16/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
409 15/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
410 14/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
411 13/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
412 12/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
413 11/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
414 10/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
415 09/07/2012 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
416 08/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
417 07/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
418 06/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
419 05/07/2012 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
420 04/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
421 03/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
422 02/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
423 01/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
424 30/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
425 29/06/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
426 28/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
427 27/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
428 26/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
429 25/06/2012 18.300.000 VNĐ saithanh_laptop
Có tổng cộng 429 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)