• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 28/02/2015 14 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
2 14/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
3 13/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
4 12/02/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
5 10/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
6 09/02/2015 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
7 07/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
8 06/02/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
9 03/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
10 02/02/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
11 01/02/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
12 31/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
13 29/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
14 28/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
15 26/01/2015 6 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
16 20/01/2015 1 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
17 19/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
18 16/01/2015 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
19 15/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
20 12/01/2015 3 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
21 09/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
22 06/01/2015 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
23 04/01/2015 3 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
24 01/01/2015 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
25 27/12/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
26 22/12/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
27 21/12/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
28 19/12/2014 4 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
29 15/12/2014 6 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 5.340.000 VNĐ cameraanvanphat
30 09/12/2014 10 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 5.340.000 VNĐ maytinhanhhuy
31 29/11/2014 11 ngày 5.460.000 ₫ Giá không đổi cameraanvanphat
32 18/11/2014 2 ngày 5.460.000 ₫ Giảm 940.000 VNĐ cameraanvanphat
33 16/11/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ manhphatmobile
34 14/11/2014 1 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
35 13/11/2014 13 ngày 5.900.000 ₫ Giá không đổi vendorvn
36 31/10/2014 2 ngày 5.900.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ vendorvn
37 29/10/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
38 28/10/2014 31 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
39 27/09/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
40 25/09/2014 14 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
41 11/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
42 10/09/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
43 09/09/2014 11 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
44 29/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
45 28/08/2014 3 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
46 25/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
47 24/08/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
48 23/08/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
49 13/08/2014 5 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
50 08/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
51 07/08/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
52 06/08/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
53 23/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
54 22/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
55 18/07/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
56 17/07/2014 10 ngày 7.800.000 ₫ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
57 07/07/2014 2 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
58 05/07/2014 4 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
59 01/07/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
60 30/06/2014 10 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
61 20/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
62 19/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
63 18/06/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
64 17/06/2014 14 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
65 03/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
66 02/06/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
67 01/06/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
68 31/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
69 30/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
70 29/05/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
71 28/05/2014 1 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
72 27/05/2014 7 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
73 20/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
74 17/05/2014 3 ngày 6.400.000 ₫ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
75 14/05/2014 13 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
76 01/05/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
77 30/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
78 29/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
79 28/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
80 27/04/2014 14 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
81 13/04/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
82 12/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
83 08/04/2014 4 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
84 04/04/2014 8 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
85 27/03/2014 6 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
86 21/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giá không đổi laptopk2k
87 20/03/2014 1 ngày 7.800.000 ₫ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
88 19/03/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
89 18/03/2014 7 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
90 11/03/2014 8 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
91 03/03/2014 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
92 01/03/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
93 28/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
94 27/02/2014 2 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
95 25/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
96 24/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
97 23/02/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
98 22/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
99 21/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
100 20/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
101 19/02/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
102 18/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
103 17/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
104 16/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
105 14/02/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
106 10/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
107 09/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
108 08/02/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
109 06/02/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
110 05/02/2014 5 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
111 31/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
112 30/01/2014 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
113 27/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
114 26/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
115 24/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
116 23/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
117 22/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
118 21/01/2014 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
119 20/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
120 18/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
121 17/01/2014 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
122 15/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
123 14/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
124 13/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
125 12/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
126 11/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
127 10/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
128 09/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
129 08/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
130 07/01/2014 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
131 06/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
132 05/01/2014 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
133 04/01/2014 4 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
134 31/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
135 30/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
136 29/12/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
137 26/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
138 24/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
139 23/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
140 22/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
141 21/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
142 20/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
143 19/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
144 18/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
145 17/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
146 16/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
147 15/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
148 13/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
149 12/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
150 11/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
151 10/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
152 09/12/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
153 07/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
154 06/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
155 05/12/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
156 04/12/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
157 02/12/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
158 01/12/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
159 28/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
160 27/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
161 26/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
162 25/11/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
163 22/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
164 21/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
165 20/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
166 19/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
167 18/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
168 17/11/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
169 15/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
170 14/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
171 13/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
172 12/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
173 11/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
174 10/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
175 09/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
176 08/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
177 07/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
178 06/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
179 05/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
180 04/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
181 03/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
182 02/11/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
183 01/11/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
184 31/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
185 30/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
186 29/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
187 28/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
188 27/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
189 25/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
190 24/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
191 22/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
192 21/10/2013 2 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
193 19/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
194 18/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
195 17/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
196 16/10/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
197 14/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
198 12/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
199 11/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
200 10/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
201 09/10/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
202 08/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
203 07/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
204 05/10/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
205 03/10/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
206 02/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
207 01/10/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giá không đổi maytinhanhhuy
208 30/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ maytinhanhhuy
209 29/09/2013 2 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 3.100.000 VNĐ vnapple
210 27/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
211 26/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 6.499.000 VNĐ duclinhmobile
212 25/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giá không đổi nghiep_mobile
213 24/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
214 23/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
215 22/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
216 21/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
217 20/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
218 19/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
219 18/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 2.900.000 VNĐ nghiep_mobile
220 17/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
221 16/09/2013 1 ngày 7.900.000 ₫ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
222 15/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
223 14/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
224 13/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
225 12/09/2013 3 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
226 09/09/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
227 08/09/2013 2 ngày 10.800.000 ₫ Tăng 1.800.000 VNĐ maytinhanhhuy
228 06/09/2013 2 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 1.800.000 VNĐ truongthinh_mobile
229 04/09/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
230 03/09/2013 3 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
231 31/08/2013 9 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
232 22/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
233 21/08/2013 1 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
234 20/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
235 19/08/2013 3 ngày 10.800.000 ₫ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
236 16/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
237 15/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
238 14/08/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
239 13/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
240 12/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 5.399.000 VNĐ truongthinh_mobile
241 11/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
242 10/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
243 09/08/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
244 08/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
245 07/08/2013 1 ngày 9.000.000 ₫ Giá không đổi truongthinh_mobile
246 06/08/2013 5 ngày 9.000.000 ₫ Giảm 3.190.000 VNĐ truongthinh_mobile
247 01/08/2013 2 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
248 30/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
249 29/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
250 28/07/2013 15 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
251 13/07/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
252 12/07/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 2.190.000 VNĐ ankhangcomputer
253 11/07/2013 30 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
254 11/06/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Tăng 1.700.000 VNĐ mdlaptop
255 10/06/2013 15 ngày 9.200.000 ₫ Giảm 1.700.000 VNĐ truongthinh_mobile
256 26/05/2013 1 ngày 10.900.000 ₫ Giảm 600.000 VNĐ mdlaptop
257 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
258 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 690.000 VNĐ mdlaptop
259 23/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giá không đổi ankhangcomputer
260 22/05/2013 8 ngày 12.190.000 ₫ Tăng 690.000 VNĐ ankhangcomputer
261 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
262 13/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
263 12/05/2013 1 ngày 12.190.000 ₫ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
264 11/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
265 10/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
266 09/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
267 08/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
268 07/05/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
269 06/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.399.000 VNĐ mobilemanhphat
270 04/05/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
271 03/05/2013 2 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
272 01/05/2013 7 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
273 24/04/2013 23 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
274 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
275 31/03/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
276 24/03/2013 4 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 3.050.000 VNĐ mdlaptop
277 20/03/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ B_Nmobile
278 19/03/2013 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi mobilemanhphat
279 18/03/2013 4 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
280 14/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
281 12/03/2013 1 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
282 11/03/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
283 06/03/2013 4 ngày 12.600.000 ₫ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
284 02/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
285 28/02/2013 7 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
286 21/02/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
287 20/02/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
288 19/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
289 18/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
290 17/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
291 16/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
292 15/02/2013 6 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
293 09/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
294 08/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
295 07/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
296 06/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
297 05/02/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
298 03/02/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
299 02/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
300 01/02/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi B_Nmobile
301 31/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
302 30/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
303 29/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
304 28/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giá không đổi bichngocmobile
305 27/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
306 26/01/2013 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
307 25/01/2013 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
308 24/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
309 23/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
310 22/01/2013 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
311 21/01/2013 2 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 3.050.000 VNĐ B_Nmobile
312 19/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
313 18/01/2013 15 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
314 03/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
315 02/01/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
316 31/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
317 30/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi duclinhmobile
318 29/12/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 2.367.000 VNĐ duclinhmobile
319 28/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
320 27/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
321 26/12/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
322 25/12/2012 6 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
323 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
324 18/12/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
325 17/12/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
326 15/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
327 13/12/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
328 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
329 08/12/2012 10 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
330 28/11/2012 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
331 26/11/2012 4 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
332 22/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
333 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 1.500.000 VNĐ mdlaptop
334 20/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giá không đổi manhphatmobile
335 19/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
336 18/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
337 17/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
338 16/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
339 15/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
340 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 4.550.000 VNĐ manhphatmobile
341 13/11/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Tăng 4.550.000 VNĐ bichngocmobile
342 12/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
343 11/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
344 10/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
345 09/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
346 08/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
347 07/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
348 06/11/2012 1 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
349 05/11/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
350 04/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
351 03/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giá không đổi CORY3Mobile
352 02/11/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 2.599.000 VNĐ CORY3Mobile
353 01/11/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giá không đổi digilux
354 31/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
355 30/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
356 29/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
357 28/10/2012 1 ngày 11.800.000 ₫ Giảm 6.500.000 VNĐ CORY3Mobile
358 27/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
359 26/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
360 25/10/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
361 24/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
362 23/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
363 22/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.534.000 VNĐ saithanh_laptop
364 21/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
365 20/10/2012 1 ngày 16.766.000 ₫ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
366 19/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
367 18/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
368 17/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
369 15/10/2012 4 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
370 11/10/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
371 09/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
372 08/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
373 07/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
374 06/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
375 05/10/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 8.500.000 VNĐ dellsaigon
376 04/10/2012 2 ngày 10.000.000 ₫ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
377 02/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
378 01/10/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 1.686.000 VNĐ saithanh_laptop
379 30/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Giá không đổi thanhcongmobile
380 29/09/2012 1 ngày 16.614.000 ₫ Tăng 2.215.000 VNĐ thanhcongmobile
381 28/09/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
382 27/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
383 26/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
384 25/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
385 24/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
386 23/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
387 22/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
388 21/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
389 20/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
390 19/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
391 18/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
392 17/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
393 16/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
394 15/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giá không đổi DucDigital
395 14/09/2012 1 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.700.000 VNĐ DucDigital
396 13/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 4.120.000 VNĐ dellsaigon
397 12/09/2012 1 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 4.120.000 VNĐ FYI
398 11/09/2012 2 ngày 18.500.000 ₫ Giá không đổi dellsaigon
399 09/09/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
400 08/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
401 07/09/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
402 04/09/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
403 02/09/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.920.000 VNĐ saithanh_laptop
404 01/09/2012 4 ngày 14.380.000 ₫ Giảm 3.920.000 VNĐ FYI
405 28/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
406 27/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
407 26/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
408 25/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
409 24/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
410 23/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
411 22/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
412 21/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
413 20/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
414 19/08/2012 1 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
415 18/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
416 16/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
417 14/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
418 12/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
419 09/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
420 08/08/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
421 06/08/2012 3 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
422 03/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
423 02/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
424 01/08/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
425 31/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
426 29/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
427 28/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
428 26/07/2012 2 ngày 18.300.000 ₫ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
429 24/07/2012 5 ngày 18.500.000 ₫ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
430 19/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
431 18/07/2012 2 ngày 14.800.000 ₫ Giảm 3.500.000 VNĐ anhkhanhkythuatso
432 16/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
433 15/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
434 14/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
435 13/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
436 12/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
437 11/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
438 10/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
439 09/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
440 08/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
441 07/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
442 06/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
443 05/07/2012 1 ngày 14.550.000 ₫ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
444 04/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
445 03/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
446 02/07/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
447 01/07/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
448 30/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
449 29/06/2012 1 ngày 14.399.000 ₫ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
450 28/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
451 27/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
452 26/06/2012 1 ngày 18.300.000 ₫ Giá không đổi saithanh_laptop
453 25/06/2012 18.300.000 ₫ saithanh_laptop
Có tổng cộng 453 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G White trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)
Từ khóa nổi bật trong tuần: toshiba, m2, song son, sony, ken