• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 11/09/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
2 10/09/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
3 09/09/2014 11 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
4 29/08/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
5 28/08/2014 3 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
6 25/08/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
7 24/08/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
8 23/08/2014 10 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
9 13/08/2014 5 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
10 08/08/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
11 07/08/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
12 06/08/2014 14 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
13 23/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
14 22/07/2014 4 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
15 18/07/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
16 17/07/2014 10 ngày 7.800.000 VNĐ Tăng 1.400.000 VNĐ laptopk2k
17 07/07/2014 2 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
18 05/07/2014 4 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
19 01/07/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
20 30/06/2014 10 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
21 20/06/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
22 19/06/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
23 18/06/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
24 17/06/2014 14 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
25 03/06/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
26 02/06/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
27 01/06/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
28 31/05/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
29 30/05/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
30 29/05/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
31 28/05/2014 1 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 4.400.000 VNĐ manhphatmobile
32 27/05/2014 7 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 4.400.000 VNĐ maytinhanhhuy
33 20/05/2014 3 ngày 6.400.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
34 17/05/2014 3 ngày 6.400.000 VNĐ Giảm 1.400.000 VNĐ manhphatmobile
35 14/05/2014 13 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
36 01/05/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
37 30/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
38 29/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
39 28/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
40 27/04/2014 14 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
41 13/04/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
42 12/04/2014 4 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
43 08/04/2014 4 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
44 04/04/2014 8 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
45 27/03/2014 6 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
46 21/03/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giá không đổi laptopk2k
47 20/03/2014 1 ngày 7.800.000 VNĐ Giảm 3.000.000 VNĐ laptopk2k
48 19/03/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
49 18/03/2014 7 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
50 11/03/2014 8 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
51 03/03/2014 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
52 01/03/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
53 28/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
54 27/02/2014 2 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
55 25/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
56 24/02/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
57 23/02/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
58 22/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
59 21/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
60 20/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
61 19/02/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
62 18/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
63 17/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
64 16/02/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
65 14/02/2014 4 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
66 10/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
67 09/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
68 08/02/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
69 06/02/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
70 05/02/2014 5 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
71 31/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
72 30/01/2014 3 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
73 27/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
74 26/01/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
75 24/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
76 23/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
77 22/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
78 21/01/2014 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
79 20/01/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
80 18/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
81 17/01/2014 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
82 15/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
83 14/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
84 13/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
85 12/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
86 11/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
87 10/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
88 09/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
89 08/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
90 07/01/2014 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
91 06/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
92 05/01/2014 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
93 04/01/2014 4 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
94 31/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
95 30/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
96 29/12/2013 3 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
97 26/12/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
98 24/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
99 23/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
100 22/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
101 21/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
102 20/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
103 19/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
104 18/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
105 17/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
106 16/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
107 15/12/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
108 13/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
109 12/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
110 11/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
111 10/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
112 09/12/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
113 07/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
114 06/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
115 05/12/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
116 04/12/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
117 02/12/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
118 01/12/2013 3 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
119 28/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
120 27/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
121 26/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
122 25/11/2013 3 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
123 22/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
124 21/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
125 20/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
126 19/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
127 18/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
128 17/11/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
129 15/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
130 14/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
131 13/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
132 12/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
133 11/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
134 10/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
135 09/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
136 08/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
137 07/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
138 06/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
139 05/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
140 04/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
141 03/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
142 02/11/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
143 01/11/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
144 31/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
145 30/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
146 29/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
147 28/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
148 27/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
149 25/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
150 24/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
151 22/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
152 21/10/2013 2 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
153 19/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
154 18/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
155 17/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
156 16/10/2013 2 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
157 14/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
158 12/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
159 11/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
160 10/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
161 09/10/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
162 08/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
163 07/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
164 05/10/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
165 03/10/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
166 02/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
167 01/10/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giá không đổi maytinhanhhuy
168 30/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ maytinhanhhuy
169 29/09/2013 2 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 3.100.000 VNĐ vnapple
170 27/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
171 26/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 6.499.000 VNĐ duclinhmobile
172 25/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giá không đổi nghiep_mobile
173 24/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
174 23/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
175 22/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
176 21/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
177 20/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
178 19/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
179 18/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 2.900.000 VNĐ nghiep_mobile
180 17/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 2.900.000 VNĐ maytinhanhhuy
181 16/09/2013 1 ngày 7.900.000 VNĐ Giảm 6.499.000 VNĐ nghiep_mobile
182 15/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
183 14/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
184 13/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 3.599.000 VNĐ maytinhanhhuy
185 12/09/2013 3 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
186 09/09/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 3.599.000 VNĐ duclinhmobile
187 08/09/2013 2 ngày 10.800.000 VNĐ Tăng 1.800.000 VNĐ maytinhanhhuy
188 06/09/2013 2 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 1.800.000 VNĐ truongthinh_mobile
189 04/09/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
190 03/09/2013 3 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
191 31/08/2013 9 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
192 22/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
193 21/08/2013 1 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
194 20/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.390.000 VNĐ ankhangcomputer
195 19/08/2013 3 ngày 10.800.000 VNĐ Giảm 1.390.000 VNĐ maytinhanhhuy
196 16/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
197 15/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
198 14/08/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
199 13/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
200 12/08/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 5.399.000 VNĐ truongthinh_mobile
201 11/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
202 10/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
203 09/08/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 5.399.000 VNĐ duclinhmobile
204 08/08/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi truongthinh_mobile
205 07/08/2013 1 ngày 9.000.000 VNĐ Giá không đổi truongthinh_mobile
206 06/08/2013 5 ngày 9.000.000 VNĐ Giảm 3.190.000 VNĐ truongthinh_mobile
207 01/08/2013 2 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
208 30/07/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
209 29/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
210 28/07/2013 15 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 1.290.000 VNĐ ankhangcomputer
211 13/07/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 1.290.000 VNĐ mdlaptop
212 12/07/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 2.190.000 VNĐ ankhangcomputer
213 11/07/2013 30 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 900.000 VNĐ manhphatmobile
214 11/06/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Tăng 1.700.000 VNĐ mdlaptop
215 10/06/2013 15 ngày 9.200.000 VNĐ Giảm 1.700.000 VNĐ truongthinh_mobile
216 26/05/2013 1 ngày 10.900.000 VNĐ Giảm 600.000 VNĐ mdlaptop
217 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
218 24/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 690.000 VNĐ mdlaptop
219 23/05/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giá không đổi ankhangcomputer
220 22/05/2013 8 ngày 12.190.000 VNĐ Tăng 690.000 VNĐ ankhangcomputer
221 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
222 13/05/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 2.209.000 VNĐ duclinhmobile
223 12/05/2013 1 ngày 12.190.000 VNĐ Giảm 2.209.000 VNĐ ankhangcomputer
224 11/05/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
225 10/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
226 09/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
227 08/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
228 07/05/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
229 06/05/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 4.399.000 VNĐ mobilemanhphat
230 04/05/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Tăng 4.399.000 VNĐ duclinhmobile
231 03/05/2013 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
232 01/05/2013 7 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 2.600.000 VNĐ manhphatmobile
233 24/04/2013 23 ngày 12.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
234 01/04/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
235 31/03/2013 7 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
236 24/03/2013 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 3.050.000 VNĐ mdlaptop
237 20/03/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 4.550.000 VNĐ B_Nmobile
238 19/03/2013 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi mobilemanhphat
239 18/03/2013 4 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 1.500.000 VNĐ manhphatmobile
240 14/03/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
241 12/03/2013 1 ngày 12.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
242 11/03/2013 5 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 1.100.000 VNĐ mdlaptop
243 06/03/2013 4 ngày 12.600.000 VNĐ Tăng 1.100.000 VNĐ dellsaigon
244 02/03/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
245 28/02/2013 7 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
246 21/02/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
247 20/02/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
248 19/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
249 18/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
250 17/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
251 16/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
252 15/02/2013 6 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
253 09/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
254 08/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
255 07/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
256 06/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
257 05/02/2013 2 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ B_Nmobile
258 03/02/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
259 02/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
260 01/02/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi B_Nmobile
261 31/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
262 30/01/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
263 29/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
264 28/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giá không đổi bichngocmobile
265 27/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 151.000 VNĐ bichngocmobile
266 26/01/2013 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
267 25/01/2013 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
268 24/01/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
269 23/01/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
270 22/01/2013 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
271 21/01/2013 2 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 3.050.000 VNĐ B_Nmobile
272 19/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
273 18/01/2013 15 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
274 03/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
275 02/01/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
276 31/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.899.000 VNĐ mdlaptop
277 30/12/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi duclinhmobile
278 29/12/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 2.367.000 VNĐ duclinhmobile
279 28/12/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
280 27/12/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
281 26/12/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
282 25/12/2012 6 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
283 19/12/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
284 18/12/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
285 17/12/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
286 15/12/2012 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
287 13/12/2012 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
288 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 6.800.000 VNĐ mdlaptop
289 08/12/2012 10 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.800.000 VNĐ saithanh_laptop
290 28/11/2012 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
291 26/11/2012 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
292 22/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
293 21/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 1.500.000 VNĐ mdlaptop
294 20/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giá không đổi manhphatmobile
295 19/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
296 18/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
297 17/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
298 16/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
299 15/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
300 14/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 4.550.000 VNĐ manhphatmobile
301 13/11/2012 1 ngày 14.550.000 VNĐ Tăng 4.550.000 VNĐ bichngocmobile
302 12/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
303 11/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
304 10/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
305 09/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
306 08/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
307 07/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 8.300.000 VNĐ saithanh_laptop
308 06/11/2012 1 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
309 05/11/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
310 04/11/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
311 03/11/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giá không đổi CORY3Mobile
312 02/11/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 2.599.000 VNĐ CORY3Mobile
313 01/11/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giá không đổi digilux
314 31/10/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
315 30/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
316 29/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 6.500.000 VNĐ saithanh_laptop
317 28/10/2012 1 ngày 11.800.000 VNĐ Giảm 6.500.000 VNĐ CORY3Mobile
318 27/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
319 26/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
320 25/10/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ digilux
321 24/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
322 23/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
323 22/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 1.534.000 VNĐ saithanh_laptop
324 21/10/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
325 20/10/2012 1 ngày 16.766.000 VNĐ Giảm 1.534.000 VNĐ thanhcongmobile
326 19/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
327 18/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
328 17/10/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
329 15/10/2012 4 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
330 11/10/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
331 09/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
332 08/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
333 07/10/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dellsaigon
334 06/10/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dellsaigon
335 05/10/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 8.500.000 VNĐ dellsaigon
336 04/10/2012 2 ngày 10.000.000 VNĐ Giảm 8.300.000 VNĐ manhphatmobile
337 02/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
338 01/10/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 1.686.000 VNĐ saithanh_laptop
339 30/09/2012 1 ngày 16.614.000 VNĐ Giá không đổi thanhcongmobile
340 29/09/2012 1 ngày 16.614.000 VNĐ Tăng 2.215.000 VNĐ thanhcongmobile
341 28/09/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
342 27/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
343 26/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
344 25/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
345 24/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
346 23/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
347 22/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
348 21/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
349 20/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
350 19/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
351 18/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
352 17/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
353 16/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
354 15/09/2012 1 ngày 14.800.000 VNĐ Giá không đổi DucDigital
355 14/09/2012 1 ngày 14.800.000 VNĐ Giảm 3.700.000 VNĐ DucDigital
356 13/09/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 4.120.000 VNĐ dellsaigon
357 12/09/2012 1 ngày 14.380.000 VNĐ Giảm 4.120.000 VNĐ FYI
358 11/09/2012 2 ngày 18.500.000 VNĐ Giá không đổi dellsaigon
359 09/09/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
360 08/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
361 07/09/2012 3 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
362 04/09/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
363 02/09/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.920.000 VNĐ saithanh_laptop
364 01/09/2012 4 ngày 14.380.000 VNĐ Giảm 3.920.000 VNĐ FYI
365 28/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
366 27/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
367 26/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
368 25/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
369 24/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
370 23/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
371 22/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
372 21/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
373 20/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
374 19/08/2012 1 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
375 18/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
376 16/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
377 14/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
378 12/08/2012 3 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
379 09/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
380 08/08/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
381 06/08/2012 3 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
382 03/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
383 02/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
384 01/08/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
385 31/07/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
386 29/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
387 28/07/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
388 26/07/2012 2 ngày 18.300.000 VNĐ Giảm 200.000 VNĐ saithanh_laptop
389 24/07/2012 5 ngày 18.500.000 VNĐ Tăng 200.000 VNĐ dellsaigon
390 19/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.500.000 VNĐ saithanh_laptop
391 18/07/2012 2 ngày 14.800.000 VNĐ Giảm 3.500.000 VNĐ anhkhanhkythuatso
392 16/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
393 15/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
394 14/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
395 13/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
396 12/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
397 11/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
398 10/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 151.000 VNĐ duclinhmobile
399 09/07/2012 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
400 08/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
401 07/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
402 06/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.750.000 VNĐ saithanh_laptop
403 05/07/2012 1 ngày 14.550.000 VNĐ Giảm 3.750.000 VNĐ bichngocmobile
404 04/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
405 03/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
406 02/07/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
407 01/07/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
408 30/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Tăng 3.901.000 VNĐ saithanh_laptop
409 29/06/2012 1 ngày 14.399.000 VNĐ Giảm 3.901.000 VNĐ duclinhmobile
410 28/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
411 27/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
412 26/06/2012 1 ngày 18.300.000 VNĐ Giá không đổi saithanh_laptop
413 25/06/2012 18.300.000 VNĐ saithanh_laptop
Có tổng cộng 413 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G for Verizon Model - White trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)