• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 Crystal Gold Edition (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 Crystal Gold Edition (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/11/2014 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
2 14/11/2014 29 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
3 16/10/2014 93 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
4 15/07/2014 47 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
5 29/05/2014 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
6 28/05/2014 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
7 27/05/2014 19 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
8 08/05/2014 65 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
9 04/03/2014 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
10 03/03/2014 53 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
11 09/01/2014 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
12 08/01/2014 66 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
13 03/11/2013 20 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
14 14/10/2013 19 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
15 25/09/2013 21 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
16 04/09/2013 14 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
17 21/08/2013 5 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
18 16/08/2013 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
19 14/08/2013 3 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
20 11/08/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
21 09/08/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
22 08/08/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
23 07/08/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
24 05/08/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
25 04/08/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
26 03/08/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
27 02/08/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
28 31/07/2013 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
29 28/07/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
30 27/07/2013 4 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
31 23/07/2013 4 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
32 19/07/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ CongtyGiaVu
33 18/07/2013 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
34 15/07/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
35 14/07/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
36 12/07/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
37 11/07/2013 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
38 08/07/2013 4 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
39 04/07/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
40 03/07/2013 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
41 30/06/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
42 29/06/2013 12 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
43 17/06/2013 3 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
44 14/06/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
45 12/06/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
46 10/06/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ khonggianmobile
47 08/06/2013 9 ngày 11.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
48 30/05/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
49 28/05/2013 3 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
50 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
51 24/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
52 23/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
53 22/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
54 21/05/2013 7 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
55 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
56 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
57 12/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
58 11/05/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
59 09/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
60 08/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
61 07/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
62 06/05/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
63 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
64 03/05/2013 9 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
65 24/04/2013 5 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
66 19/04/2013 13 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
67 06/04/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
68 04/04/2013 12 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
69 23/03/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
70 21/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
71 20/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
72 19/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
73 18/03/2013 4 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
74 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
75 13/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
76 12/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
77 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
78 10/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
79 09/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
80 08/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
81 07/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
82 06/03/2013 7 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
83 27/02/2013 6 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
84 21/02/2013 8 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
85 13/02/2013 6 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
86 07/02/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
87 06/02/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
88 05/02/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
89 03/02/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
90 02/02/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
91 01/02/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
92 30/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
93 29/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
94 28/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
95 27/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
96 26/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
97 25/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
98 24/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
99 23/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
100 22/01/2013 14 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
101 08/01/2013 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
102 05/01/2013 5 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
103 31/12/2012 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
104 27/12/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
105 26/12/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
106 25/12/2012 4 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
107 21/12/2012 10 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
108 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
109 08/12/2012 9 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
110 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
111 28/11/2012 9 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
112 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
113 18/11/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
114 15/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 95.500.000 VNĐ mdlaptop
115 14/11/2012 3 ngày 107.000.000 VNĐ Tăng 95.500.000 VNĐ khonggianmobile
116 11/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
117 10/11/2012 11 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 95.500.000 VNĐ mdlaptop
118 30/10/2012 35 ngày 107.000.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
119 25/09/2012 61 ngày 107.000.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
120 26/07/2012 107.000.000 VNĐ khonggianmobile
Có tổng cộng 120 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 Crystal Gold Edition (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 Crystal Gold Edition (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)