• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 Crystal Gold Edition (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 Crystal Gold Edition (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 16/10/2014 93 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
2 15/07/2014 47 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
3 29/05/2014 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
4 28/05/2014 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
5 27/05/2014 19 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
6 08/05/2014 65 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
7 04/03/2014 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
8 03/03/2014 53 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
9 09/01/2014 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
10 08/01/2014 66 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
11 03/11/2013 20 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
12 14/10/2013 19 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
13 25/09/2013 21 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
14 04/09/2013 14 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
15 21/08/2013 5 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
16 16/08/2013 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
17 14/08/2013 3 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
18 11/08/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
19 09/08/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
20 08/08/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
21 07/08/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
22 05/08/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
23 04/08/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
24 03/08/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
25 02/08/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
26 31/07/2013 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
27 28/07/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
28 27/07/2013 4 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
29 23/07/2013 4 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
30 19/07/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ CongtyGiaVu
31 18/07/2013 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
32 15/07/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
33 14/07/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
34 12/07/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
35 11/07/2013 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
36 08/07/2013 4 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
37 04/07/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
38 03/07/2013 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
39 30/06/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
40 29/06/2013 12 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
41 17/06/2013 3 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
42 14/06/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
43 12/06/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
44 10/06/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ khonggianmobile
45 08/06/2013 9 ngày 11.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
46 30/05/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
47 28/05/2013 3 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
48 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
49 24/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
50 23/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
51 22/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
52 21/05/2013 7 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
53 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
54 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
55 12/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
56 11/05/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
57 09/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
58 08/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
59 07/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
60 06/05/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
61 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
62 03/05/2013 9 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
63 24/04/2013 5 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
64 19/04/2013 13 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
65 06/04/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
66 04/04/2013 12 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
67 23/03/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
68 21/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
69 20/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
70 19/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
71 18/03/2013 4 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
72 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
73 13/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
74 12/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
75 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
76 10/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
77 09/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
78 08/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
79 07/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
80 06/03/2013 7 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
81 27/02/2013 6 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
82 21/02/2013 8 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
83 13/02/2013 6 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
84 07/02/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
85 06/02/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
86 05/02/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
87 03/02/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
88 02/02/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
89 01/02/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
90 30/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
91 29/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
92 28/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
93 27/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
94 26/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
95 25/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
96 24/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
97 23/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
98 22/01/2013 14 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
99 08/01/2013 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
100 05/01/2013 5 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
101 31/12/2012 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
102 27/12/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
103 26/12/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
104 25/12/2012 4 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
105 21/12/2012 10 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
106 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
107 08/12/2012 9 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
108 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
109 28/11/2012 9 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
110 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
111 18/11/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
112 15/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 95.500.000 VNĐ mdlaptop
113 14/11/2012 3 ngày 107.000.000 VNĐ Tăng 95.500.000 VNĐ khonggianmobile
114 11/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
115 10/11/2012 11 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 95.500.000 VNĐ mdlaptop
116 30/10/2012 35 ngày 107.000.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
117 25/09/2012 61 ngày 107.000.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
118 26/07/2012 107.000.000 VNĐ khonggianmobile
Có tổng cộng 118 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 Crystal Gold Edition (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 Crystal Gold Edition (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)