• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Gold

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Gold chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 26/01/2015 17 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
2 09/01/2015 38 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
3 02/12/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
4 01/12/2014 16 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
5 15/11/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
6 14/11/2014 29 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
7 16/10/2014 93 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
8 15/07/2014 47 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
9 29/05/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
10 28/05/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
11 27/05/2014 19 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
12 08/05/2014 65 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
13 04/03/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
14 03/03/2014 53 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
15 09/01/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
16 08/01/2014 66 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
17 03/11/2013 20 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
18 14/10/2013 19 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
19 25/09/2013 21 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
20 04/09/2013 14 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
21 21/08/2013 5 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
22 16/08/2013 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
23 14/08/2013 3 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
24 11/08/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
25 09/08/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
26 08/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
27 07/08/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
28 05/08/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
29 04/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
30 03/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
31 02/08/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
32 31/07/2013 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
33 28/07/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
34 27/07/2013 4 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
35 23/07/2013 4 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
36 19/07/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ CongtyGiaVu
37 18/07/2013 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
38 15/07/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
39 14/07/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
40 12/07/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
41 11/07/2013 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
42 08/07/2013 4 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
43 04/07/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
44 03/07/2013 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
45 30/06/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
46 29/06/2013 12 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
47 17/06/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
48 14/06/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
49 12/06/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
50 10/06/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khonggianmobile
51 08/06/2013 9 ngày 11.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
52 30/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
53 28/05/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
54 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
55 24/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
56 23/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
57 22/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
58 21/05/2013 7 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
59 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
60 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
61 12/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
62 11/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
63 09/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
64 08/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
65 07/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
66 06/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
67 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
68 03/05/2013 9 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
69 24/04/2013 5 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
70 19/04/2013 13 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
71 06/04/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
72 04/04/2013 12 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
73 23/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
74 21/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
75 20/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
76 19/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
77 18/03/2013 4 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
78 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
79 13/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
80 12/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
81 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
82 10/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
83 09/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
84 08/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
85 07/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
86 06/03/2013 7 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
87 27/02/2013 6 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
88 21/02/2013 8 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
89 13/02/2013 6 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
90 07/02/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
91 06/02/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
92 05/02/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
93 03/02/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
94 02/02/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
95 01/02/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
96 30/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
97 29/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
98 28/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
99 27/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
100 26/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
101 25/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
102 24/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
103 23/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
104 22/01/2013 14 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
105 08/01/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
106 05/01/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
107 31/12/2012 4 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
108 27/12/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
109 26/12/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
110 25/12/2012 4 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
111 21/12/2012 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
112 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
113 08/12/2012 9 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
114 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
115 28/11/2012 9 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
116 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
117 18/11/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
118 15/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 95.500.000 VNĐ mdlaptop
119 14/11/2012 3 ngày 107.000.000 ₫ Tăng 95.500.000 VNĐ khonggianmobile
120 11/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
121 10/11/2012 11 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 95.500.000 VNĐ mdlaptop
122 30/10/2012 35 ngày 107.000.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
123 25/09/2012 61 ngày 107.000.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
124 26/07/2012 107.000.000 ₫ khonggianmobile
Có tổng cộng 124 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Gold đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Gold trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)
Từ khóa nổi bật trong tuần: hp, loa to, hop nhua, mo to, so pha