• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - Gold

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - Gold chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 04/08/2015 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
2 03/08/2015 125 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
3 31/03/2015 64 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
4 26/01/2015 17 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
5 09/01/2015 38 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
6 02/12/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
7 01/12/2014 16 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
8 15/11/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
9 14/11/2014 29 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
10 16/10/2014 93 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
11 15/07/2014 47 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
12 29/05/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
13 28/05/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
14 27/05/2014 19 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
15 08/05/2014 65 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
16 04/03/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
17 03/03/2014 53 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
18 09/01/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
19 08/01/2014 66 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
20 03/11/2013 20 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
21 14/10/2013 19 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
22 25/09/2013 21 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
23 04/09/2013 14 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
24 21/08/2013 5 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
25 16/08/2013 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
26 14/08/2013 3 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
27 11/08/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
28 09/08/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
29 08/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
30 07/08/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
31 05/08/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
32 04/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
33 03/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
34 02/08/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
35 31/07/2013 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
36 28/07/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
37 27/07/2013 4 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
38 23/07/2013 4 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
39 19/07/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ CongtyGiaVu
40 18/07/2013 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
41 15/07/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
42 14/07/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
43 12/07/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
44 11/07/2013 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
45 08/07/2013 4 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
46 04/07/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
47 03/07/2013 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
48 30/06/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
49 29/06/2013 12 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
50 17/06/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
51 14/06/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
52 12/06/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
53 10/06/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khonggianmobile
54 08/06/2013 9 ngày 11.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
55 30/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
56 28/05/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
57 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
58 24/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
59 23/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
60 22/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
61 21/05/2013 7 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
62 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
63 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
64 12/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
65 11/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
66 09/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
67 08/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
68 07/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
69 06/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
70 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
71 03/05/2013 9 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
72 24/04/2013 5 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
73 19/04/2013 13 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
74 06/04/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
75 04/04/2013 12 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
76 23/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
77 21/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
78 20/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
79 19/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
80 18/03/2013 4 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
81 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
82 13/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
83 12/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
84 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
85 10/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
86 09/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
87 08/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
88 07/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
89 06/03/2013 7 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
90 27/02/2013 6 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
91 21/02/2013 8 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
92 13/02/2013 6 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
93 07/02/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
94 06/02/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
95 05/02/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
96 03/02/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
97 02/02/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
98 01/02/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
99 30/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
100 29/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
101 28/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
102 27/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
103 26/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
104 25/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
105 24/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
106 23/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
107 22/01/2013 14 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
108 08/01/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
109 05/01/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
110 31/12/2012 4 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
111 27/12/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
112 26/12/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
113 25/12/2012 4 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
114 21/12/2012 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
115 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
116 08/12/2012 9 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
117 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
118 28/11/2012 9 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
119 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
120 18/11/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
121 15/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 95.500.000 VNĐ mdlaptop
122 14/11/2012 3 ngày 107.000.000 ₫ Tăng 95.500.000 VNĐ khonggianmobile
123 11/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
124 10/11/2012 11 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 95.500.000 VNĐ mdlaptop
125 30/10/2012 35 ngày 107.000.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
126 25/09/2012 61 ngày 107.000.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
127 26/07/2012 107.000.000 ₫ khonggianmobile
Có tổng cộng 127 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - Gold đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - Gold trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)