• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 Crystal Gold Edition (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 Crystal Gold Edition (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 15/07/2014 47 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
2 29/05/2014 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
3 28/05/2014 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
4 27/05/2014 19 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
5 08/05/2014 65 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
6 04/03/2014 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
7 03/03/2014 53 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
8 09/01/2014 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
9 08/01/2014 66 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
10 03/11/2013 20 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
11 14/10/2013 19 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
12 25/09/2013 21 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
13 04/09/2013 14 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
14 21/08/2013 5 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
15 16/08/2013 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
16 14/08/2013 3 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
17 11/08/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
18 09/08/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
19 08/08/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
20 07/08/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
21 05/08/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
22 04/08/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
23 03/08/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
24 02/08/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
25 31/07/2013 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
26 28/07/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
27 27/07/2013 4 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
28 23/07/2013 4 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
29 19/07/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ CongtyGiaVu
30 18/07/2013 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
31 15/07/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
32 14/07/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
33 12/07/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
34 11/07/2013 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
35 08/07/2013 4 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
36 04/07/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
37 03/07/2013 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
38 30/06/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
39 29/06/2013 12 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
40 17/06/2013 3 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
41 14/06/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
42 12/06/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
43 10/06/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ khonggianmobile
44 08/06/2013 9 ngày 11.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
45 30/05/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
46 28/05/2013 3 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
47 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
48 24/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
49 23/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
50 22/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
51 21/05/2013 7 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
52 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
53 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
54 12/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
55 11/05/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
56 09/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
57 08/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
58 07/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
59 06/05/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
60 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
61 03/05/2013 9 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
62 24/04/2013 5 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
63 19/04/2013 13 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
64 06/04/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
65 04/04/2013 12 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
66 23/03/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
67 21/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
68 20/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
69 19/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
70 18/03/2013 4 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
71 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
72 13/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
73 12/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
74 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
75 10/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
76 09/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
77 08/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
78 07/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
79 06/03/2013 7 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
80 27/02/2013 6 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
81 21/02/2013 8 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
82 13/02/2013 6 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
83 07/02/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
84 06/02/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
85 05/02/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
86 03/02/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
87 02/02/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
88 01/02/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
89 30/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
90 29/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
91 28/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
92 27/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
93 26/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
94 25/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
95 24/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
96 23/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
97 22/01/2013 14 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
98 08/01/2013 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
99 05/01/2013 5 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
100 31/12/2012 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
101 27/12/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
102 26/12/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
103 25/12/2012 4 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
104 21/12/2012 10 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
105 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
106 08/12/2012 9 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
107 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
108 28/11/2012 9 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
109 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
110 18/11/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
111 15/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 95.500.000 VNĐ mdlaptop
112 14/11/2012 3 ngày 107.000.000 VNĐ Tăng 95.500.000 VNĐ khonggianmobile
113 11/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
114 10/11/2012 11 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 95.500.000 VNĐ mdlaptop
115 30/10/2012 35 ngày 107.000.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
116 25/09/2012 61 ngày 107.000.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
117 26/07/2012 107.000.000 VNĐ khonggianmobile
Có tổng cộng 117 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 Crystal Gold Edition (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 Crystal Gold Edition (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)