• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 Crystal Gold Edition (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 Crystal Gold Edition (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 02/12/2014 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
2 01/12/2014 16 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
3 15/11/2014 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
4 14/11/2014 29 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
5 16/10/2014 93 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
6 15/07/2014 47 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
7 29/05/2014 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
8 28/05/2014 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
9 27/05/2014 19 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
10 08/05/2014 65 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
11 04/03/2014 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
12 03/03/2014 53 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
13 09/01/2014 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
14 08/01/2014 66 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
15 03/11/2013 20 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
16 14/10/2013 19 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
17 25/09/2013 21 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
18 04/09/2013 14 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
19 21/08/2013 5 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
20 16/08/2013 2 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
21 14/08/2013 3 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
22 11/08/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
23 09/08/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
24 08/08/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
25 07/08/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
26 05/08/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
27 04/08/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
28 03/08/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
29 02/08/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
30 31/07/2013 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
31 28/07/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
32 27/07/2013 4 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
33 23/07/2013 4 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
34 19/07/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ CongtyGiaVu
35 18/07/2013 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
36 15/07/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
37 14/07/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
38 12/07/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
39 11/07/2013 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
40 08/07/2013 4 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
41 04/07/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
42 03/07/2013 3 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
43 30/06/2013 1 ngày 11.000.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
44 29/06/2013 12 ngày 11.000.000 VNĐ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
45 17/06/2013 3 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
46 14/06/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
47 12/06/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
48 10/06/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 500.000 VNĐ khonggianmobile
49 08/06/2013 9 ngày 11.200.000 VNĐ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
50 30/05/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
51 28/05/2013 3 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
52 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
53 24/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
54 23/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
55 22/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
56 21/05/2013 7 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
57 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
58 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
59 12/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
60 11/05/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
61 09/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
62 08/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
63 07/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
64 06/05/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
65 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
66 03/05/2013 9 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
67 24/04/2013 5 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
68 19/04/2013 13 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
69 06/04/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
70 04/04/2013 12 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
71 23/03/2013 2 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
72 21/03/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
73 20/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
74 19/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
75 18/03/2013 4 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
76 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
77 13/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
78 12/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
79 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
80 10/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
81 09/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
82 08/03/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
83 07/03/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
84 06/03/2013 7 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
85 27/02/2013 6 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
86 21/02/2013 8 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
87 13/02/2013 6 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
88 07/02/2013 1 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
89 06/02/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
90 05/02/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
91 03/02/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
92 02/02/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
93 01/02/2013 2 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
94 30/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
95 29/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
96 28/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
97 27/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
98 26/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
99 25/01/2013 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
100 24/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
101 23/01/2013 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
102 22/01/2013 14 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
103 08/01/2013 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
104 05/01/2013 5 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
105 31/12/2012 4 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
106 27/12/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Giá không đổi vienthongdaitin
107 26/12/2012 1 ngày 13.900.000 VNĐ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
108 25/12/2012 4 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
109 21/12/2012 10 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
110 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
111 08/12/2012 9 ngày 10.700.000 VNĐ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
112 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
113 28/11/2012 9 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
114 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
115 18/11/2012 3 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
116 15/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 95.500.000 VNĐ mdlaptop
117 14/11/2012 3 ngày 107.000.000 VNĐ Tăng 95.500.000 VNĐ khonggianmobile
118 11/11/2012 1 ngày 11.500.000 VNĐ Giá không đổi mdlaptop
119 10/11/2012 11 ngày 11.500.000 VNĐ Giảm 95.500.000 VNĐ mdlaptop
120 30/10/2012 35 ngày 107.000.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
121 25/09/2012 61 ngày 107.000.000 VNĐ Giá không đổi khonggianmobile
122 26/07/2012 107.000.000 VNĐ khonggianmobile
Có tổng cộng 122 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 Crystal Gold Edition (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 Crystal Gold Edition (Apple A5 1GHz, 64GB Flash Drive, 9.7 inch, iPhone OS 4) Wifi, 3G Model trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)