• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Lịch sử giá cả của Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - Gold

- Biểu đồ lịch sử thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - Gold chỉ mang tính chất tham khảo và được tổng hợp tự động từ những gian hàng bán sản phẩm này trên website Vatgia.com.
- Nếu bạn thấy có điều gì sai sót xin hãy Click vào đây để thông báo với ban quản trị.
Giá cả của các sản phẩm luôn luôn biến động, dưới đây là bảng thống kê chi tiết
Stt. Ngày thay đổi giá Khoảng thời gian Giá Chênh lệch Giá Gian hàng thay đổi
1 31/03/2015 64 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
2 26/01/2015 17 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
3 09/01/2015 38 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
4 02/12/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
5 01/12/2014 16 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
6 15/11/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
7 14/11/2014 29 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
8 16/10/2014 93 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
9 15/07/2014 47 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
10 29/05/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
11 28/05/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
12 27/05/2014 19 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
13 08/05/2014 65 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
14 04/03/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
15 03/03/2014 53 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
16 09/01/2014 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
17 08/01/2014 66 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
18 03/11/2013 20 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
19 14/10/2013 19 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
20 25/09/2013 21 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
21 04/09/2013 14 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
22 21/08/2013 5 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
23 16/08/2013 2 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
24 14/08/2013 3 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
25 11/08/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
26 09/08/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
27 08/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
28 07/08/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
29 05/08/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
30 04/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
31 03/08/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
32 02/08/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
33 31/07/2013 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
34 28/07/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
35 27/07/2013 4 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
36 23/07/2013 4 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
37 19/07/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ CongtyGiaVu
38 18/07/2013 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
39 15/07/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
40 14/07/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
41 12/07/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
42 11/07/2013 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
43 08/07/2013 4 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
44 04/07/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 300.000 VNĐ khonggianmobile
45 03/07/2013 3 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
46 30/06/2013 1 ngày 11.000.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
47 29/06/2013 12 ngày 11.000.000 ₫ Tăng 300.000 VNĐ mdlaptop
48 17/06/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
49 14/06/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
50 12/06/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
51 10/06/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 500.000 VNĐ khonggianmobile
52 08/06/2013 9 ngày 11.200.000 ₫ Tăng 500.000 VNĐ mdlaptop
53 30/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
54 28/05/2013 3 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
55 25/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
56 24/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
57 23/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
58 22/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
59 21/05/2013 7 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
60 14/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
61 13/05/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
62 12/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
63 11/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
64 09/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
65 08/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
66 07/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
67 06/05/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
68 04/05/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
69 03/05/2013 9 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
70 24/04/2013 5 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
71 19/04/2013 13 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
72 06/04/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
73 04/04/2013 12 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
74 23/03/2013 2 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
75 21/03/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
76 20/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
77 19/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
78 18/03/2013 4 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
79 14/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
80 13/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
81 12/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
82 11/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
83 10/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
84 09/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
85 08/03/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
86 07/03/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
87 06/03/2013 7 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
88 27/02/2013 6 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
89 21/02/2013 8 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
90 13/02/2013 6 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
91 07/02/2013 1 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
92 06/02/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
93 05/02/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
94 03/02/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
95 02/02/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
96 01/02/2013 2 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 3.200.000 VNĐ khonggianmobile
97 30/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
98 29/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
99 28/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
100 27/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
101 26/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
102 25/01/2013 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
103 24/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
104 23/01/2013 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
105 22/01/2013 14 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 2.400.000 VNĐ vienthongdaitin
106 08/01/2013 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
107 05/01/2013 5 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
108 31/12/2012 4 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 2.400.000 VNĐ mdlaptop
109 27/12/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Giá không đổi vienthongdaitin
110 26/12/2012 1 ngày 13.900.000 ₫ Tăng 3.200.000 VNĐ vienthongdaitin
111 25/12/2012 4 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
112 21/12/2012 10 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
113 11/12/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Tăng 800.000 VNĐ mdlaptop
114 08/12/2012 9 ngày 10.700.000 ₫ Giảm 800.000 VNĐ khonggianmobile
115 29/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
116 28/11/2012 9 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
117 19/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
118 18/11/2012 3 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
119 15/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 95.500.000 VNĐ mdlaptop
120 14/11/2012 3 ngày 107.000.000 ₫ Tăng 95.500.000 VNĐ khonggianmobile
121 11/11/2012 1 ngày 11.500.000 ₫ Giá không đổi mdlaptop
122 10/11/2012 11 ngày 11.500.000 ₫ Giảm 95.500.000 VNĐ mdlaptop
123 30/10/2012 35 ngày 107.000.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
124 25/09/2012 61 ngày 107.000.000 ₫ Giá không đổi khonggianmobile
125 26/07/2012 107.000.000 ₫ khonggianmobile
Có tổng cộng 125 thay đổi giá của sản phẩm Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - Gold đã được hệ thống ghi lại.
Hàng công nghệ > Máy tính, linh kiện > Máy vi tính > Máy tính bảng (Tablet PC) (may tinh bang, máy tính bảng)
Trang thông tin, giá cả, cửa hàng bán, bình chọn, hỏi đáp về Apple iPad 2 64GB iOS 4 WiFi 3G Model - Gold trong mục Máy tính bảng (Tablet PC)
Từ khóa nổi bật trong tuần: thanh da, hp, panasonic, ti vi, iphone 3g