• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán trạm trộn bê tông, tram tron be tong, tram be tong, trạm bê tông giá tốt nhất

Trạm trộn bê tông Vạn Xuân 120m3/h
4.000.000.000 VNĐ
3 gian hàng bán
Trạm trộn bê tông 60 m3/h
1.700.000.000 VNĐ
4 gian hàng bán
Trạm trộn bê tông HĐZ25
568.000.000 VNĐ
3 gian hàng bán
Trạm trộn bê tông Shang Dong HZS75
650.000.000 VNĐ
4 gian hàng bán
Trạm trộn bê tông, xi măng BTXM90-120M3/H
1.400.000.000 VNĐ
3 gian hàng bán
Trạm trộn bê tông nhất trong tuần
trạm trộn bê tông Trạm trộn bê tông 60 m3/h
1.700.000.000 VNĐ
 tram tron be tong Trạm trộn bê tông 45 m3/h
1.500.000.000 VNĐ
 tram be tong Trạm trộn bê tông HZS45
1.200.000.000 VNĐ
Trang:  1  2  3  4  ..    

Mua bán trạm trộn bê tông, tram tron be tong, tram be tong, trạm bê tông giá tốt nhất