• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán trạm trộn bê tông, tram tron be tong, tram be tong, trạm bê tông giá tốt nhất

Trạm trộn bê tông Vạn Xuân 60m3/h VX-TT60
1.200.000.000 VNĐ
4 gian hàng bán
Trạm trộn bê tông Vạn Xuân 90m3/h VX-TT90
2.780.000.000 VNĐ
3 gian hàng bán
Trạm trộn bê tông, xi măng BTXM30M3/H
400.000.000 VNĐ
3 gian hàng bán
Trạm trộn bê tông xi măng Vạn Xuân VXC-60-HS
1.200.000.000 VNĐ
3 gian hàng bán
Trạm trộn bê tông 45 m3/h
1.500.000.000 VNĐ
3 gian hàng bán
Trạm trộn bê tông nhất trong tháng
trạm trộn bê tông Trạm trộn bê tông 60 m3/h
1.400.000.000 VNĐ
 tram tron be tong Trạm trộn bê tông 45 m3/h
1.500.000.000 VNĐ
 tram tron be tong Trạm trộn bê tông HZS45
1.200.000.000 VNĐ
 trạm bê tông Trạm trộn bê tông HZS60
1.600.000.000 VNĐ
Trang:  1  2  3  4  ..    

Mua bán trạm trộn bê tông, tram tron be tong, tram be tong, trạm bê tông giá tốt nhất