Rao vặt mới nhất.

Sách, Sách tham khảoLoại bỏ tham số này, Hóa - SinhLoại bỏ tham số này

Trang:  [1]  2   
46 sản phẩm
    Sắp xếp: Mới đổi giá  |  Xem  |  Giá  |  Giá  |  Bình chọn  |  Nhất tuần  |  Nhất tháng  |  Người bán
Ảnh Tên sách Giá bán
Các quá trình thiết bị...tập 2
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa học
 • Số trang: 320
 • Kích cỡ: 16x24cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: C
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
50.000 ₫
(2,36 USD)
Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm T4
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa học
 • Số trang: 396
 • Kích cỡ: 16x24cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: C
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
75.000 ₫
(3,54 USD)
Danh pháp và thuật ngữ hóa học VN
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 402
 • Kích cỡ: 16x24cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: D
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
95.000 ₫
(4,49 USD)
Sinh hóa môi trường
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 263
 • Kích cỡ: Đang cập nhật
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: S
 • Hình thức bìa: Bìa mềm
0
50.000 ₫
(2,36 USD)
Công nghệ sản xuất axit amin và ứng dụng
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 235
 • Kích cỡ: Đang cập nhật
 • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt nam
 • Tìm theo vần: C
 • Hình thức bìa: Bìa mềm
0
40.000 ₫
(1,89 USD)
Phân tích hóa học thực phẩm
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 323
 • Kích cỡ: Đang cập nhật
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: P
 • Hình thức bìa: Bìa mềm
0
86.000 ₫
(4,06 USD)
Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 331
 • Kích cỡ: Đang cập nhật
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: C
 • Hình thức bìa: Bìa mềm
0
69.000 ₫
(3,26 USD)
Giáo trình công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 159
 • Kích cỡ: Đang cập nhật
 • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt nam
 • Tìm theo vần: G
 • Hình thức bìa: Bìa mềm
0
28.000 ₫
(1,32 USD)
Hóa sinh học
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 279
 • Kích cỡ: Đang cập nhật
 • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt nam
 • Tìm theo vần: H
 • Hình thức bìa: Bìa mềm
0
47.000 ₫
(2,22 USD)
Giáo trình hóa sinh học thực nghiệm
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 165
 • Kích cỡ: Đang cập nhật
 • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt nam
 • Tìm theo vần: G
 • Hình thức bìa: Bìa mềm
0
32.000 ₫
(1,51 USD)
Hóa học hữu cơ - phần bài tập tập 1
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 188
 • Kích cỡ: 19x27cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: H
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
Liên hệ gian hàng...
Hóa học hữu cơ - phần bài tập tập 2
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 212
 • Kích cỡ: 19x27cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: H
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
Liên hệ gian hàng...
Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp 1
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 296
 • Kích cỡ: 19x27cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: H
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
Liên hệ gian hàng...
Công nghệ chế biến khí tự nhiên và khí đồng hành
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa học
 • Số trang: 340
 • Kích cỡ: 16x24cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: C
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
Liên hệ gian hàng...
Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 144
 • Kích cỡ: 16x24cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: K
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
Liên hệ gian hàng...
Kỹ thuật chế biến lương thực - tập 2
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 284
 • Kích cỡ: 19x27cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: K
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
Liên hệ gian hàng...
Công nghệ sản xuất sơn - Vecni
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 368
 • Kích cỡ: 14.5x20.5cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: C
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
Liên hệ gian hàng...
Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa học
 • Số trang: 380
 • Kích cỡ: 16x24cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: C
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
Liên hệ gian hàng...
Công nghệ bảo quản lương thực
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa học
 • Số trang: 200
 • Kích cỡ: 19x27cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: C
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
Liên hệ gian hàng...
Các quá trình thiết bị trong CN hóa chất và thực phẩm tập 5
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 420
 • Kích cỡ: 16x24cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: C
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
Liên hệ gian hàng...
Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm T3
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa học
 • Số trang: 264
 • Kích cỡ: 16x24cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: C
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
Liên hệ gian hàng...
Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm T2
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 320
 • Kích cỡ: 16x24cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: C
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
Liên hệ gian hàng...
Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phảm T3
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa học
 • Số trang: 0
 • Kích cỡ: 16x24cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: C
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
Liên hệ gian hàng...
Các PP phổ trong hóa học hữu cơ
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 464
 • Kích cỡ: 16x24cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: C
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
Liên hệ gian hàng...
Các pp phân tích ngành CN lên men
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 332
 • Kích cỡ: 16x24cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: C
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
Liên hệ gian hàng...
Hóa lý & Hóa keo
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 556
 • Kích cỡ: 19x27cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: H
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
Liên hệ gian hàng...
Hóa học vô cơ t2 Các kim loai điển hình
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 280
 • Kích cỡ: 19x27cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: H
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
Liên hệ gian hàng...
Hóa học các hợp chất kháng khuẩn, khử trùng
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 288
 • Kích cỡ: 16x24cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: C
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
Liên hệ gian hàng...
Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp 2
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 516
 • Kích cỡ: 19x27cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: H
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
Liên hệ gian hàng...
PGS.TS Kiều Hữu Ảnh
 • Loại sách: Sách tham khảo - Hóa - Sinh
 • Số trang: 220
 • Kích cỡ: 14.5x20.5cm
 • Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
 • Tìm theo vần: P
 • Hình thức bìa: Đang cập nhật
0
Liên hệ gian hàng...
Trang:  [1]  2   

Sách, Sách tham khảoLoại bỏ tham số này, Hóa - SinhLoại bỏ tham số này

Mua sắm > Sách, văn phòng, quà tặng > Sách