• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán Máy hiện sóng, may hien song, thiết bị thí nghiệm, thiet bi thi nghiem giá tốt nhất

Dao động ký 350MHz GDS-3354
91.300.000 VNĐ
7 gian hàng bán
Rigol DS1102E 100 MHz Digital Oscilloscope
15.136.365 VNĐ
7 gian hàng bán
Máy hiện sóng số OWON SDS6062
9.000.000 VNĐ
6 gian hàng bán
Máy hiện sóng số GWinstek GDS 1052-U
8.750.500 VNĐ
6 gian hàng bán
Máy hiện sóng Agilent DSO1052B
17.140.000 VNĐ
4 gian hàng bán
Máy hiện sóng nhất trong tháng
Trang:  1  2  3  4  ..    

Mua bán Máy hiện sóng, may hien song, thiết bị thí nghiệm, thiet bi thi nghiem giá tốt nhất