• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán nguyen lieu hoa gia, nguyen lieu cay gia, nguyen lieu làm hoa giả, nguyên liệu làm cây giả giá tốt nhất

Bonsai mai đào 04
60.000 VNĐ
Kẽm xi S02
8.000 VNĐ
Bonsai mai đào 01
80.000 VNĐ / cái
Bonsai mai đào 02
110.000 VNĐ / cái
Khuôn Trung Quốc
28.000 VNĐ
Cắm điểm 05
17.000 VNĐ / cành
Khuôn Nhật Bản
43.000 VNĐ
Nụ gòn tròn bé N10
35.000 VNĐ
65
shophoavoannghethuat  ·  Hà Nội
27/06/2014 - 10:19  ·  Gửi tin nhắn
Nụ bông gòn tròn H088
45.000 VNĐ
136
shophoavoannghethuat  ·  Hà Nội
20/02/2014 - 22:21  ·  Gửi tin nhắn
Hạt nhựa kim tuyến H080
shophoavoannghethuat  ·  Hà Nội
20/02/2014 - 22:21  ·  Gửi tin nhắn
Voan tím loang
1.500 VNĐ / sợi
9
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy ly ngang
13.000 VNĐ
20
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy ly tròn
13.000 VNĐ
9
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Voan đỏ loanh xanh
1.500 VNĐ / sợi
12
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Keo sữa
3.000 VNĐ
65
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Voan cam loang vàng
1.500 VNĐ / sợi
14
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Voan trơn xanh lá
1.500 VNĐ / sợi
15
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Voan Trơn
1.500 VNĐ / sợi
23
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Voan cam loang hồng
1.500 VNĐ / sợi
5
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Voan hồng loang
1.500 VNĐ / sợi
20
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Voan trơn
1.500 VNĐ / sợi
22
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Voan trơn tím mười giờ
1.500 VNĐ / sợi
13
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Voan tím bầm loang
1.500 VNĐ / sợi
16
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Voan cam đậm long vàng
1.500 VNĐ / sợi
13
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Voan trơn đỏ tươi
1.500 VNĐ / sợi
7
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Voan hồng loang trắng
1.500 VNĐ / sợi
15
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Voan vàng
1.500 VNĐ / sợi
14
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Voan xanh trời loang
1.500 VNĐ / sợi
11
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Voan xanh cổ vịt con trắng
1.500 VNĐ / sợi
9
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Voan đỏ loang xanh
1.500 VNĐ / sợi
7
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Voan đỏ loang trắng
1.500 VNĐ / sợi
8
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Voan xanh nhạt loang trắng
1.500 VNĐ / sợi
12
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Voan trơn xanh lá non
1.500 VNĐ / sợi
19
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Rêu bột - Rêu sợi
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy cúc
15.000 VNĐ
10
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Kẽm xi
7.000 VNĐ / 40 sợi
19
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Cành các cỡ
500 VNĐ
18
hoavoanANNA  ·  Đồng Nai
03/09/2014 - 23:39  ·  Gửi tin nhắn
Khuôn Nhật Bản
43.000 VNĐ
67
shoot  ·  Hồ Chí Minh
12/09/2014 - 16:12  ·  Gửi tin nhắn
Kẽm xi S02
8.000 VNĐ
306
shoot  ·  Hồ Chí Minh
12/09/2014 - 16:12  ·  Gửi tin nhắn
Khuôn Trung Quốc
28.000 VNĐ
105
shoot  ·  Hồ Chí Minh
12/09/2014 - 16:12  ·  Gửi tin nhắn
Bonsai mai đào 03
235.000 VNĐ / cái
7
hoaphaleminhnguyet  ·  Hà Nội
10/09/2014 - 08:30  ·  Gửi tin nhắn
Bonsai mai đào 01
80.000 VNĐ / cái
5
hoaphaleminhnguyet  ·  Hà Nội
10/09/2014 - 08:30  ·  Gửi tin nhắn
Bonsai mai đào 02
110.000 VNĐ / cái
7
hoaphaleminhnguyet  ·  Hà Nội
10/09/2014 - 08:30  ·  Gửi tin nhắn
Bonsai mai đào 04
60.000 VNĐ
11
hoaphaleminhnguyet  ·  Hà Nội
10/09/2014 - 08:30  ·  Gửi tin nhắn
Cắm điểm 05
17.000 VNĐ / cành
11
hoaphaleminhnguyet  ·  Hà Nội
10/09/2014 - 08:30  ·  Gửi tin nhắn
Nguyên liệu làm hoa voan
Đã hết hạn
41
handflower84  ·  Nam Định
12/03/2014 - 17:15  ·  Gửi tin nhắn
Thân bonsai giả làm mai, đào
Đã hết hạn
75   1
handflower84  ·  Nam Định
12/03/2014 - 17:15  ·  Gửi tin nhắn
Hanh Mu Cang Chai
toi muon mua than bon sai giả lam mai nhung toi o xa thi phai lam the nao
Hoa pha lê
Đã hết hạn
53
handflower84  ·  Nam Định
12/03/2014 - 17:15  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy bột 06
Đã hết hạn
210
shophoavoannghethuat  ·  Hà Nội
27/06/2014 - 10:12  ·  Gửi tin nhắn
Voan Thái Trơn V01
Đã hết hạn
8
Ants  ·  Hà Nội
24/04/2013 - 14:01  ·  Gửi tin nhắn
Voan loang Thái V02
Đã hết hạn
4
Ants  ·  Hà Nội
24/04/2013 - 14:01  ·  Gửi tin nhắn
Khuôn 10 ống K10
Đã hết hạn
12
Ants  ·  Hà Nội
24/04/2013 - 14:01  ·  Gửi tin nhắn
Xốp hoa ly bé NL008
Đã hết hạn
125
shophoavoannghethuat  ·  Hà Nội
27/06/2014 - 10:12  ·  Gửi tin nhắn
Cỏ hoa ngâu H134
Đã hết hạn
391
shophoavoannghethuat  ·  Hà Nội
27/06/2014 - 10:12  ·  Gửi tin nhắn
Cỏ hoa mai H132
Đã hết hạn
415
shophoavoannghethuat  ·  Hà Nội
27/06/2014 - 10:12  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy sen to 02
Đã hết hạn
318
shophoavoannghethuat  ·  Hà Nội
27/06/2014 - 10:12  ·  Gửi tin nhắn
Keo sữa
Đã hết hạn
1.317
shophoavoannghethuat  ·  Hà Nội
27/06/2014 - 10:12  ·  Gửi tin nhắn
Xốp hồng bé NL006
Đã hết hạn
103
shophoavoannghethuat  ·  Hà Nội
27/06/2014 - 10:12  ·  Gửi tin nhắn
Vải voan loang vàng nâu H111
Đã hết hạn
139
shophoavoannghethuat  ·  Hà Nội
27/06/2014 - 10:12  ·  Gửi tin nhắn
Vải voan màu hồng cánh sen H105
shophoavoannghethuat  ·  Hà Nội
27/06/2014 - 10:12  ·  Gửi tin nhắn
Xốp ly nhỏ 15
Đã hết hạn
172
shophoavoannghethuat  ·  Hà Nội
27/06/2014 - 10:12  ·  Gửi tin nhắn
Vải voan Trung Quốc các màu MS006
sieuthihoavoan  ·  Hồ Chí Minh
24/01/2013 - 10:54  ·  Gửi tin nhắn
Vải voan Thái Lan màu trắng sữa VV 29
sieuthihoavoan  ·  Hồ Chí Minh
24/01/2013 - 10:54  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy gòn cỡ 12
Đã hết hạn
59
thegioihoavoan  ·  Hồ Chí Minh
09/09/2013 - 22:04  ·  Gửi tin nhắn
Nụ các màu NL002
Đã hết hạn
179
shophoavoannghethuat  ·  Hà Nội
27/06/2014 - 10:12  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy hoa hướng dương size S
Đã hết hạn
260
shophoavoannghethuat  ·  Hà Nội
27/06/2014 - 10:12  ·  Gửi tin nhắn
Vải voan Trung Quốc màu xanh loang đen VT 76
sieuthihoavoan  ·  Hồ Chí Minh
24/01/2013 - 10:54  ·  Gửi tin nhắn
Vải voan Trung Quốc màu tím loang đen VT 77
sieuthihoavoan  ·  Hồ Chí Minh
24/01/2013 - 10:54  ·  Gửi tin nhắn
Vải voan Trung Quốc màu hoa mười giờ loang hồng VT 94
sieuthihoavoan  ·  Hồ Chí Minh
24/01/2013 - 10:54  ·  Gửi tin nhắn
Vải voan Trung Quốc màu xanh lá cây VT 61
sieuthihoavoan  ·  Hồ Chí Minh
24/01/2013 - 10:54  ·  Gửi tin nhắn
Vải voan màu xanh cổ vịt loang trắng VT 62
sieuthihoavoan  ·  Hồ Chí Minh
24/01/2013 - 10:54  ·  Gửi tin nhắn
Vải voan Trung Quốc màu vàng cam VT 84
sieuthihoavoan  ·  Hồ Chí Minh
24/01/2013 - 10:54  ·  Gửi tin nhắn
Vải voan màu đỏ cánh sen VT 69
sieuthihoavoan  ·  Hồ Chí Minh
24/01/2013 - 10:54  ·  Gửi tin nhắn
Vải voan Trung Quốc màu tím xanh VT 57
sieuthihoavoan  ·  Hồ Chí Minh
24/01/2013 - 10:54  ·  Gửi tin nhắn
Mút dài màu HV012
Đã hết hạn
67
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
18/04/2013 - 09:56  ·  Gửi tin nhắn
Chim Tổ HV82
Đã hết hạn
98
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
18/04/2013 - 09:56  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy nhựa các màu N02
Đã hết hạn
150
shophoavoannghethuat  ·  Hà Nội
27/06/2014 - 10:12  ·  Gửi tin nhắn
Búp lily màu HV55
Đã hết hạn
79
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
18/04/2013 - 09:56  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy Tulip HV38
Đã hết hạn
106
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
18/04/2013 - 09:56  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy lily dài HV45
Đã hết hạn
86
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
18/04/2013 - 09:56  ·  Gửi tin nhắn
Nụ sao nháy HV72
Đã hết hạn
168
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
18/04/2013 - 09:56  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy lily tròn HV48
Đã hết hạn
94
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
18/04/2013 - 09:56  ·  Gửi tin nhắn
Vải voan màu vàng đậm Thái H117
shophoavoannghethuat  ·  Hà Nội
27/06/2014 - 10:12  ·  Gửi tin nhắn
Sáp thiên điểu NT001
Đã hết hạn
189
shophoavoannghethuat  ·  Hà Nội
27/06/2014 - 10:12  ·  Gửi tin nhắn
Dây kẽm làm hoa D01
Đã hết hạn
1.292
shophoavoannghethuat  ·  Hà Nội
27/06/2014 - 10:12  ·  Gửi tin nhắn
Cỏ la hán H136
Đã hết hạn
209
shophoavoannghethuat  ·  Hà Nội
27/06/2014 - 10:12  ·  Gửi tin nhắn
Hoa voan 01
Đã hết hạn
184
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
18/04/2013 - 09:56  ·  Gửi tin nhắn
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..    

Mua bán nguyen lieu hoa gia, nguyen lieu cay gia, nguyen lieu làm hoa giả, nguyên liệu làm cây giả giá tốt nhất