• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán nguyen lieu hoa gia, nguyen lieu cay gia, nguyen lieu làm hoa giả, nguyên liệu làm cây giả giá tốt nhất

Nụ mai HV71
22.000₫
209     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 20:57  ·  Gửi tin nhắn
Voan Trung Quốc hai màu HV79
52     2     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
22/07/2015 - 23:29  ·  Gửi tin nhắn
võ thị kim anh
vải này bán thế nào ạ
quanlenam
mình đang thanh lý vải voan giá 1000/sợi. liên hệ 0936537525 còn số lượng lớn và đầy đủ nguyên phụ liệu
Chim Tổ HV82
7.000₫
101     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy Tulip HV38
14.000₫ / bịch
112     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy lily dài HV45
86     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nụ sao nháy HV72
183     1     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
nguyễn thị Hoa 0972735837
e muốn mua với số lượng nhiều như kẽm to,nhỏ, rêu,nhụy,nguyên liệu làm các loại hoa ...........thì giá thế nào ạ?
Nhụy lily tròn HV48
97     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Hoa voan 01
15.000₫ / cành
196     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:45  ·  Gửi tin nhắn
Khuôn thái HV05
27.000₫
126     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Mút màu HV013
800₫ / chiếc
105     1     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
p3su_lazy_9x
hàng dùng được nhưng nhanh rụng lông tua
Búp trang trí dài HV58
40     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy hoa loa kèn nhỏ HV50
67     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy Diên vỹ HV33
1.500₫ / cọng
105     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nụ gòn tròn HV67
41     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy sen HV40
4.500₫ / cây
75     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Voan nhật hai màu HV75
124     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Voan Trung Quốc một màu HV78
27     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
22/07/2015 - 23:29  ·  Gửi tin nhắn
Chim Thái lớn HV80
8.000₫ / con
60     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy sao nháy HV36
47     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nụ gòn dài HV65
18.000₫ / bó
53     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Thân cây HV018
291     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nấm HV016
23.000₫
39     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Keo sữa HV03
4.000₫
470     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Sáp màu HV017
6.000₫ / cuộn
147     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Giỏ hoa 201102
30.000₫
51     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Kéo cắt HV04
6.000₫
40     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy Dendro HV31
10.000₫ / bịch
53     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Cành nhựa L HV08
23.000₫ / bó
126     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 21:04  ·  Gửi tin nhắn
Cành nhựa N HV09
12.000₫ / bó
107     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Kềm cắt HV02
20.000₫
55     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
22/07/2015 - 23:27  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy Vanda HV39
10.000₫
43     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy súng HV37
72     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
22/07/2015 - 23:32  ·  Gửi tin nhắn
Khuôn thường HV06
66     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
22/07/2015 - 23:28  ·  Gửi tin nhắn
Voan thái một màu HV76
89     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Voan thái hai màu HV77
181     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Kềm bẻ HV01
20.000₫
72     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
22/07/2015 - 23:27  ·  Gửi tin nhắn
Cành màu HV07
7.000₫ / cành
128     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Cỏ HV010
5.000₫
200     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Giỏ hoa 201103
45.000₫
52     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Trái kim tuyến HV020
24     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 21:10  ·  Gửi tin nhắn
Trái tắt HV021
18.000₫
43     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Búp trang trí HV57
94     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nụ hoa kim tuyến HV59
84     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy hồ điệp HV34
12.000₫ / bịch
97     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
22/07/2015 - 23:36  ·  Gửi tin nhắn
Chim Thái nhỏ HV81
93     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy lông HV41
1.500₫ / chiếc
60     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy lily đất sét HV46
64     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy hoa loa kèn lớn HV49
101     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nụ hột màu HV60
59     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nụ chân nhện HV61
55     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nụ đào HV62
25.000₫
96     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nụ Dendro HV63
15.000₫
55     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nụ địa lan HV64
70     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Voan nhật một màu HV74
70     1     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Hanct
10ng/cuon hả bạn, cuon may sợi thế!
Nụ gòn mai HV66
18.000₫
61     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy Địa lan HV32
56     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Voan kim tuyến HV73
67     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
27/07/2015 - 14:26  ·  Gửi tin nhắn
Voan Thái Trơn V01
Đã hết hạn
8     0     0
Ants  ·  Hà Nội
24/04/2013 - 14:01  ·  Gửi tin nhắn
Voan loang Thái V02
Đã hết hạn
10     0     0
Ants  ·  Hà Nội
24/04/2013 - 14:01  ·  Gửi tin nhắn
Khuôn 10 ống K10
Đã hết hạn
24     0     0
Ants  ·  Hà Nội
24/04/2013 - 13:22  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy gòn cỡ 12
Đã hết hạn
62     0     0
thegioihoavoan  ·  Hồ Chí Minh
09/09/2013 - 22:04  ·  Gửi tin nhắn
Vải loang thái
Đã hết hạn
36     0     0
sacmauhoavoanng...  ·  Hà Nội
28/04/2012 - 23:05  ·  Gửi tin nhắn
Vải tím trơn
Đã hết hạn
36     0     0
sacmauhoavoanng...  ·  Hà Nội
28/04/2012 - 23:04  ·  Gửi tin nhắn
Vải xanh thái trơn làm lá
31     0     0
sacmauhoavoanng...  ·  Hà Nội
28/04/2012 - 23:04  ·  Gửi tin nhắn
Rêu cục nhỏ
Đã hết hạn
47     0     0
sacmauhoavoanng...  ·  Hà Nội
28/04/2012 - 23:01  ·  Gửi tin nhắn
Nụ lan dài đủ size
Đã hết hạn
28     0     0
sacmauhoavoanng...  ·  Hà Nội
28/04/2012 - 23:14  ·  Gửi tin nhắn
Kẽm xi trắng 24 NT008
Đã hết hạn
35     0     0
sacmauhoavoanng...  ·  Hà Nội
19/04/2012 - 00:37  ·  Gửi tin nhắn
Kẽm giấy trắng NT002
Đã hết hạn
16     0     0
sacmauhoavoanng...  ·  Hà Nội
19/04/2012 - 00:28  ·  Gửi tin nhắn
Kẽm giấy 24x12
Đã hết hạn
26     0     0
Ants  ·  Hà Nội
24/04/2013 - 13:24  ·  Gửi tin nhắn
Màu Winton
Đã hết hạn
33     0     0
Ants  ·  Hà Nội
24/04/2013 - 13:25  ·  Gửi tin nhắn
Vải voan trơn màu xanh T46
44     0     0
thegioihoavoan  ·  Hồ Chí Minh
09/09/2013 - 22:04  ·  Gửi tin nhắn
Vải voan kim tuyến màu hồng cam KT25
22     0     0
thegioihoavoan  ·  Hồ Chí Minh
09/09/2013 - 22:04  ·  Gửi tin nhắn
Vải voan trơn màu hồng cam T58
78     0     0
thegioihoavoan  ·  Hồ Chí Minh
09/09/2013 - 22:04  ·  Gửi tin nhắn
Sáp Thái Lan loại 1 H08
Đã hết hạn
18     0     0
Ants  ·  Hà Nội
17/04/2011 - 13:06  ·  Gửi tin nhắn
Rêu cỏ sấy khô
Đã hết hạn
28     0     0
Ants  ·  Hà Nội
17/04/2011 - 13:09  ·  Gửi tin nhắn
Vải voan trơn màu xanh T26
29     0     0
thegioihoavoan  ·  Hồ Chí Minh
09/09/2013 - 22:04  ·  Gửi tin nhắn
Vải voan trơn màu xanh T25
32     0     0
thegioihoavoan  ·  Hồ Chí Minh
09/09/2013 - 22:04  ·  Gửi tin nhắn
Vải voan trơn màu xanh T24
45     0     0
thegioihoavoan  ·  Hồ Chí Minh
09/09/2013 - 22:04  ·  Gửi tin nhắn
Vải voan trơn màu hồng sen T59
54     0     0
thegioihoavoan  ·  Hồ Chí Minh
09/09/2013 - 22:04  ·  Gửi tin nhắn
Nụ hồng môn H01
Đã hết hạn
9     0     0
Ants  ·  Hà Nội
24/04/2013 - 13:25  ·  Gửi tin nhắn
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..    

Mua bán nguyen lieu hoa gia, nguyen lieu cay gia, nguyen lieu làm hoa giả, nguyên liệu làm cây giả giá tốt nhất

Sản phẩm mới
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm xem nhiều
Nhiều gian hàng bán