• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán nguyen lieu hoa gia, nguyen lieu cay gia, nguyen lieu làm hoa giả, nguyên liệu làm cây giả giá tốt nhất

Nhụy sen HV40
4.500₫ / cây
135     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 13:00  ·  Gửi tin nhắn
Hoa voan 01
15.000₫ / cành
260     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
15/08/2015 - 22:36  ·  Gửi tin nhắn
Nụ đào HV62
22.000₫
120     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nụ mai HV71
22.000₫
230     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
26/08/2015 - 20:11  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy Tulip HV38
14.000₫ / bịch
118     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy lily dài HV45
104     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nụ sao nháy HV72
213     1     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
nguyễn thị Hoa 0972735837
e muốn mua với số lượng nhiều như kẽm to,nhỏ, rêu,nhụy,nguyên liệu làm các loại hoa ...........thì giá thế nào ạ?
Nhụy lily tròn HV48
109     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Khuôn thái HV05
27.000₫
147     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhuỵ trạng nguyên
1     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Búp trang trí dài HV58
52     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy hoa loa kèn nhỏ HV50
76     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nụ gòn tròn HV67
53     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Voan nhật hai màu HV75
148     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy sao nháy HV36
53     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nụ gòn dài HV65
18.000₫ / bó
62     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nấm HV016
23.000₫
48     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Kéo cắt HV04
6.000₫
52     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy Dendro HV31
10.000₫ / bịch
62     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Kềm cắt HV02
20.000₫
61     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy Vanda HV39
10.000₫
58     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy súng HV37
84     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Voan thái một màu HV76
119     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Voan thái hai màu HV77
223     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Kềm bẻ HV01
20.000₫
81     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Búp trang trí HV57
112     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nụ hoa kim tuyến HV59
99     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy hồ điệp HV34
12.000₫ / bịch
103     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Chim Thái nhỏ HV81
102     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy lily đất sét HV46
73     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy hoa loa kèn lớn HV49
122     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nụ hột màu HV60
62     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nụ chân nhện HV61
70     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nụ Dendro HV63
15.000₫
70     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nụ địa lan HV64
79     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Voan nhật một màu HV74
85     1     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Hanct
10ng/cuon hả bạn, cuon may sợi thế!
Nụ gòn mai HV66
18.000₫
82     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhụy Địa lan HV32
80     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Voan kim tuyến HV73
88     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Sốp tròn vàng xanh
1     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhuỵ trạng đất sét
4     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Lá chân vịt
20.000₫
16     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Kẽm xi #22
15.000₫ / bó
7     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhuỵ kim tuyến
7     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Cành 5 nhánh
6.000₫
22     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Lá răng cưa
16.000₫
19     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Lá dấu hỏi
18.000₫
19     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Cành oải hương
10     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Dây ru trái thông nhựa
28     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhuỵ cúc đen
7.000₫
1     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Sốp oval đỏ
16.000₫
4     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhuỵ bóng
4.000₫
4     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhuỵ bột 2 màu
1     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Vật liệu làm hoa pha lê - cánh hoa
25     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
3 giờ 7 phút trước  ·  Gửi tin nhắn
Nụ mai xanh
16.000₫
16     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nụ đào chân nâu
1     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Chậu vuông thấp
30.000₫ / chậu
4     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Lá cọ
28.000₫
7     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nụ đào chân xanh
7     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhuỵ bông bi
4.000₫
7     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhuỵ kim tuyến dài
1     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhuỵ cúc đất sét
7     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nụ mai
18.000₫
13     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Trái sari
17.000₫
1     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhuỵ nhuyễn-nhuỵ đào
1     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhụỵ cộng dài- nhụỵ bột
1     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Lá hồ điệp
22.000₫
4     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhuỵ bột 1 màu
4     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhuỵ cát dài
4.000₫
10     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhuỵ kẽm nhỏ
4     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nụ vũ nữ
12.000₫
4     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhuỵ kẽm lớn
4     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nụ chân nhện
15.000₫
4     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nụ lily
14.000₫
4     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nụ hồng
10.000₫
7     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Kẽm xi 24
9.000₫
4     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Kẽm xi 22
18.000₫
19     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Kẽm xi 20
25.000₫
4     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Nhuỵ hướng dương
4     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Cỏ nhựa
14.000₫
25     0     0
hoavoan108  ·  Hồ Chí Minh
31/08/2015 - 19:49  ·  Gửi tin nhắn
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..    

Mua bán nguyen lieu hoa gia, nguyen lieu cay gia, nguyen lieu làm hoa giả, nguyên liệu làm cây giả giá tốt nhất