• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán hải sản, thuy san giá tốt nhất

Thủy hải sản nhất trong tuần
Cá chìa vôi C01
999.000 VNĐ / kg
Cá sú mì NN007
1.300.000 VNĐ / kg
Cá tầm mỏ vịt
590.000 VNĐ / kg
Cá Linh LL1
120.000 VNĐ
Cá Mặt Quỷ MQ2
830.000 VNĐ
Cá tầm Nga NN008
210.000 VNĐ
Tôm tích HS027
400.000 VNĐ
Cá bò giáp NN002
400.000 VNĐ / kg
Cá chạch lau HS05
399.000 VNĐ
Cá chim trắng HS07
195.000 VNĐ
Cá màu ếch HS09
250.000 VNĐ
Cá nhám HS012
150.000 VNĐ
Cua thịt
180.000 VNĐ / kg
Trang:  1  2  3  4  ..    

Mua bán hải sản, thuy san giá tốt nhất