• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán hải sản, thuy san giá tốt nhất

Thủy hải sản nhất trong tuần
Tôm tích HS027
400.000 VNĐ
Cá chạch lau HS05
399.000 VNĐ
Cá chim trắng HS07
195.000 VNĐ
Cá màu ếch HS09
250.000 VNĐ
Cá nhám HS012
150.000 VNĐ
Cua thịt
180.000 VNĐ / kg
Cá đuối hoa sống
285.000 VNĐ / kg
Tôm mủ ni đỏ T02
1.350.000 VNĐ / kg
Tôm Tích TT2
460.000 VNĐ / kg
Tôm Càng CC2
520.000 VNĐ
Tôm hùm bông - Lobster
2.300.000 VNĐ / kg
Cá nhét HS013
270.000 VNĐ
Trang:  1  2  3  4  ..    

Mua bán hải sản, thuy san giá tốt nhất