• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán so huyet, so long, sò hấp, sò huyết giá tốt nhất

Sò nhất trong tháng
so huyet Sò dương HS024
110.000 VNĐ
so huyet Nghêu Rạn Nha Trang
95.000 VNĐ / KG
so huyet Hàu Sạch
32.000 VNĐ / kg
so huyet Sò bánh tráng OS04
50.000 VNĐ / phần
so huyet Sò Lông
79.000 VNĐ
 so long Sò huyết cháy tỏi OS05
30.000 VNĐ / phần
 so long Sò bung (HS43)
40.000 VNĐ
 so long Sò Lông
80.000 VNĐ / kg
 so long Sò Dương
80.000 VNĐ
 sò hấp Sò Đá
15.000 VNĐ / kg
 sò hấp Sò Mai
35.000 VNĐ / kg
 sò hấp Sò Điệp Việt Nam - Loại 1
1.200.000 VNĐ / KG
 sò huyết Sò Điệp
60.000 VNĐ / kg
 sò huyết Sò Gù
35.000 VNĐ / kg
Trang:  1  2  3   

Mua bán so huyet, so long, sò hấp, sò huyết giá tốt nhất