• Hỗ trợ
  • Tuyển dụng
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập

Mua bán so huyet, so long, sò hấp, sò huyết giá tốt nhất

Sò nhất trong tháng
so huyet Sò dương HS024
110.000 VNĐ
so huyet Nghêu Rạn Nha Trang
95.000 VNĐ / KG
so huyet Hàu Sạch
32.000 VNĐ / kg
so huyet Sò huyết Vietnam Foods
72.000 VNĐ / kg
so huyet Sò bánh tráng OS04
50.000 VNĐ / phần
 so long Sò Lông
79.000 VNĐ
 so long Sò huyết cháy tỏi OS05
30.000 VNĐ / phần
 so long Sò bung (HS43)
40.000 VNĐ
 so long Sò huyết (HS41)
70.000 VNĐ
 sò hấp Sò Lông
80.000 VNĐ / kg
 sò hấp Sò điệp
55.000 VNĐ
 sò hấp Sò Dương
80.000 VNĐ
 sò hấp Sò Đá
15.000 VNĐ / kg
 sò hấp Sò Mai
35.000 VNĐ / kg
 sò huyết Sò Điệp Việt Nam - Loại 1
1.200.000 VNĐ / KG
Trang:  1  2  3   

Mua bán so huyet, so long, sò hấp, sò huyết giá tốt nhất