Cho mình hỏi cách đặt Password trong Microsoft Word?

Mình biết là trong MS Word 2003 có chức năng đặt password cho văn bản, người khác bật lên phải biết pass, nhưng mình quên mất cách đặt pass cho văn bản rồi. Bạn nào nhớ thì chỉ cho mình, xin cám ơn.
 |  Xem: 13.749  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/07/2009 - 13:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn mở file word lên,vào Tool > Option > Security > gõ pass vào > ok sau đó lưu lại là dc.
Ngày gửi: 27/07/2009 - 13:40
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)