Cách làm windows Xp chạy nhanh hơn?

Cách làm windows Xp chạy nhanh hơn?
 |  Xem: 5.087  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/07/2009 - 17:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Rất đơn giản thôi bạn, dùng NOTEPAD soạn đoạn mã
"del C:\windows\prefetch\ntosboot-*.*/q" SAVE thành file ntosboot.bat trong ổ C
Vào run trong menu start và gõ : "gpedit.msc"
Chọn windows settings, nháy đúp chuột vào "scripts(start\shutdow)". Tiếp tục chọn ADD trong cửa sổ tiếp theo.
Nhập đường dẫn file ntosboot.bat trong ổ C vào "Scripts Name". Cuối cùng OK là hoàn thành .
Ngày gửi: 30/07/2009 - 17:04
Trả lời