Cách làm windows Xp chạy nhanh hơn?

Cách làm windows Xp chạy nhanh hơn?
 |  Xem: 5.137  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/07/2009 - 17:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Rất đơn giản thôi bạn, dùng NOTEPAD soạn đoạn mã
"del C:\windows\prefetch\ntosboot-*.*/q" SAVE thành file ntosboot.bat trong ổ C
Vào run trong menu start và gõ : "gpedit.msc"
Chọn windows settings, nháy đúp chuột vào "scripts(start\shutdow)". Tiếp tục chọn ADD trong cửa sổ tiếp theo.
Nhập đường dẫn file ntosboot.bat trong ổ C vào "Scripts Name". Cuối cùng OK là hoàn thành .
Ngày gửi: 30/07/2009 - 17:04
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)