Cho e hỏi làm sao để xóa trang web trên google!?

Sau khi vào trang web nào đó rồi, mình gõ chữ google vào dòng địa chỉ thì sẽ thấy trang đó trong google. Làm sao để xóa nó?
 |  Xem: 4.021  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/08/2009 - 16:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào trình duyệt ấn Ctrl + H . Bạn sẽ thấy cửa sổ history hiện ra sau đó chọn các trang web cần xóa ( google ) và ấn delete
Ngày gửi: 18/08/2009 - 16:28
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)