Làm thế nào để vào được facebook khi nó hiện lên :There is a problem with this website's security certificate ?

 |  Xem: 5.800  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 12/04/2010 - 17:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Thường lỗi này do bạn dùng IE truy cập các web có tính năng mã hóa dữ liệu dùng giao thức https,hoặc việc mã hóa dữ liệu không được thực hiện hoặc chưa xác nhận.Bạn làm như sau:Trên cửa sổ IE>Menu Tools>Internet Option>Content>Clear SSL State>OK.Nếu vẫn chưa được,bạn bấm chuột lên hàng chữ Continue to this wibsite(Not Recommanded),bấm các nút Certificate Error,View Certificates,Install Certificate rồi chọn Yes.Sau đó tắt cửa sổ IE.Ở lần đầu tiên dùng lại IE,bạn bấm chuột phải lên biểu tượng IE trên Desktop rồi chọn Run as Adminnistrator.
Chúc bạn thành công.

Ngày gửi: 12/04/2010 - 17:19

Bạn phải đổi IP của máy. nhấp vào biểu tượng 2 máy tính--->properties--->internet protcol (tcp/ip)--->tab general, chọn Use the following DNS server addresses rồi đánh vào 2 dòng này:
208 67 222 222
208 67 220 220

Ngày gửi: 12/04/2010 - 17:19

Bạn hãy làm cách này lấy chính xác DNS của nhà cung cấp dịch vụ : Bạn vào Star chon Run đánh lệnh cmd và enter sau đó đánh dong lệnh ipconfig/all và enter :
Bạn sẽ thấy thông sốt hiện như sau : Bạn xài VNN
IP Address : 192.168.1.2
Subnet Masl 255.225.255.0
Default Gateway 192.168.1.1 bạn ghi lại.
sau đó bạn nhìn thấy bên phải màn hình có biểu tượng màn hình máy vi tính, bấm 2 lần, sau đó bạn chọn Properties và chọn Internet Protocol ( TCP/IP ) và chọn Properities và bạn chọn USE the follwing Iaddres và điền thông số phù hợp mà ban đã ghi và sau đó cho tiếp USS the following serer addresses và ghi thêm hai hàng bên dưới :
Preferred DNS serer 208.67.222.222
Alternate DNS serer 208.67.220.220
Bấm ok là xong.

Ngày gửi: 12/04/2010 - 17:20
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)