Làm thế nào để hẹn giờ tự động tắt / mở máy vi tính trong win 7 ?

 |  Xem: 30.630  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 29/04/2010 - 12:47  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Tắt tự động:
Vào run, gõ:
shutdown -s -t xxx
Với xxx là số giây hẹn giờ tắt máy đếm ngược
Ví dụ shutdown -s -t 3600 là hẹn tắt máy trong vòng 1h.
Hủy lệnh vừa đánh: shutdown -a
Hoặc bạn có thể search trên mạng các phần mềm auto shut down.
Từ khóa: auto shutdown + win 7
Máy bạn đã tắt rồi (tắt cả nguồn thì không có cách chi để tự động mở lại cả)

Ngày gửi: 29/04/2010 - 12:48

Cách hẹn giờ tắt máy tính laptop đơn giản win 7, 8, XP
 

Cách hẹn giờ tắt máy tính đơn giản win 7, 8, XP

Đây là hướng dẫn tắt máy tính win 7, win 8 và XP tương tự hoặc xem thêm hướng dẫn ở phía dưới.

Vào Start > chọn Run > gõ shutdown -s -t 3600
Trong đó:
shutdown: là từ khóa
-s: viết tắt của từ shutdown.
-t: ký hiệu thời gian
3600: Đây chính là khoảng thời gian mà bạn muốn máy tính tắt (bạn có thể thay đổi tùy theo mục đích sử dụng của bạn, được tính bằng giây)- Nếu bạn muốn hủy bỏ lệnh tự tắt máy đã thiết đặt, bạn lại vào Start > Run và nhập vào lệnh shutdown -a
- Mẹo cho bạn: Bạn có thể thay giá trị -s thành -r để khởi động lại máy tính sau một khoảng thời gian (-r là viết tắt của Restart)
Hẹn giờ tắt máy tính win XP


Vào Start -> chọn Run -> gõ shutdown -s -t 3600Trong đó:

shutdown: là từ khóa

-s: viết tắt của từ shutdown.

-t: ký hiệu thời gian

3600: Đây chính là khoảng thời gian mà bạn muốn máy tính tắt (bạn có thể thay đổi tùy theo mục đích sử dụng của bạn, được tính bằng giây)Cửa sổ đếm lùi thời gian tắt máy

- Nếu bạn muốn hủy bỏ lệnh tự tắt máy đã thiết đặt, bạn lại vào Start -> Run và nhập vào lệnh shutdown -a

- Mẹo cho bạn: Bạn có thể thay giá trị -s thành -r để khởi động lại máy tính sau một khoảng thời gian (-r là viết tắt của Restart)Dòng lệnh để hủy bỏ lệnh tự tắt máy

Ngày gửi: 19/12/2013 - 16:48

CHO NÓ TỰ Tăt

Ngày gửi: 19/12/2013 - 19:54
Trả lời