Cách sử dụng TeamViewer ?

Tôi muốn dùng TeamViewer để xin trợ giúp từ người khác nhưng tội sợ sau khi tôi cung cấp ID, Pass cho họ rồi lần sau họ có thể xâm nhập vào máy tôi bằng cách hacker ko, mặc dù máy tôi không bật TeamViewer. Vì thông tin công ty tôi cần bảo mật và các máy đều đùng IP tĩnh không thay đổi. Tôi đã tìm hiểu TeamViewer, biết cách sử dụng, tiện ích của TeamViewer nhưng sợ hacker. Xin anh, chị chỉ bảo.

 |  Xem: 1.805  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 08/09/2010 - 11:39  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn không cần phải quan tâm, chỉ có ID là giữ nguyên, còn mật khẩu đăng nhập sẽ thay đổi, việc ai đó có đủ kiên nhẫn mò ra 4 sô mật khẩu tương ứng với 9 số ID là việc gần như không thể. Các nhà phát triển TeamViewer chẳng lẽ lại không đề phòng đến trường hợp này ???

Ngày gửi: 08/09/2010 - 11:40

Bạn an tâm vì mỗi lần truy cập Teamviewer tạo 1 ID tương ứng với section, sau khi bạn kết thúc  section đó và tắt Teamviewer đi và bật lại người bên kia dùng ID cũ sẽ không truy cập lại được máy của bạn, trừ khi bạn cung cấp lại ID cho người đó.


Mời bạn ghé thăm: Công ty TNHH TM&DV Tường Thịnh
Ngày gửi: 08/09/2010 - 14:03
Trả lời