Cách xóa bỏ những phần mềm có sẵn trong win7?

Bạn nào chỉ mình xóa bỏ những phần mềm có sẵn trong win7 với, mình thấy 1 số phần mềm ko cần thiết nên muốn xóa đi cho nhẹ. Thank nhìu!
 |  Xem: 14.896  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 01/10/2010 - 15:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Bạn vào control panel ->Add or remove Program -> bạn chọn mục thứ 3 Add/Remove window Component Sau đó click vào cái nào cần hủy cài đặt chọn next là xong.
Ngày gửi: 01/10/2010 - 15:23

Thay đổi các chương trình mặc định của Windows 7
Một trong những thay đổi khá thú vị trong Windows 7 là bạn không phải gắn chặt với các chương trình mặc định của Windows, chẳng hạn như Internet Explorer và Windows Media Player, hay gở bỏ Game Mini. Nếu muốn sử dụng chương trình khác cho các hoạt động nào đó, bạn hoàn toàn dễ dàng thay đổi những gì khởi chạy tự động.
Đây là cách thực hiện nó:
1.Mở menu Start và chọn Default Programs.
2.Khi cửa sổ Default Programs xuất hiện, kích Set Program Access and Computer Defaults.
3.Khi cửa sổ Set Program Access and Computer Defaults mở, như thể hiện trong hình, kích vào mũi tên chỉ xuống để mở rộng phần Custom.
4.Với mỗi một hoạt động liệt kê, tích chương trình mà bạn muốn sử dụng như ứng dụng mặc định.
5.Kích OK khi chọn xong.
6.Khi nào bạn muốn dùng lại thì làm ngược lại là oke.

Ngày gửi: 01/10/2010 - 15:24

Những phần mềm mặc định trên win 7 không nặng lắm, để cũng chẳng ảnh hường gì đến máy bạn đâu, đừng có lo nặng máy

Bi giờ bạn không cần nó, nhưng tui tin chắc sẽ có lúc bạn cần đến nó đấy.


Ngày gửi: 01/10/2010 - 15:42
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)