Cách khắc phục số trang .pdf bị đảo ngược ?

Mình đang xem file .pdf bằng Foxit Reader bình thường thì tự nhiên hôm sau vào xem lại thì số sang bị đảo ngược, trang 1 nằm cuối và trang 150 nằm trên cùng, rất khó xem. Xin mọi người chỉ cách khắc phục.
 |  Xem: 17.654  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 12/03/2009 - 09:25  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

۞ Nguyên nhân là bạn đã vô tình hay lỡ tay bấm vào dòng Reverse View (Xem ngược) trong menu View
Cách khắc phục: (bạn phải bỏ chọn dòng đó thì nó sẽ về trạng thái ban đầu).
۞ Bạn vào menu View của chương trình > Bạn nhấp vào dòng Reverse View để bỏ dấu V đi, khi đó thứ tự các trang sẽ là từ 1 đến 150 chứ không còn là 150 đến 1 nữa.
Ngày gửi: 12/03/2009 - 09:26

Thanks bạn nhiều nha.

Ngày gửi: 06/03/2013 - 08:50

tks bạn, 

Ngày gửi: 12/12/2014 - 01:24
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)