Cách khắc phục số trang .pdf bị đảo ngược ?

Mình đang xem file .pdf bằng Foxit Reader bình thường thì tự nhiên hôm sau vào xem lại thì số sang bị đảo ngược, trang 1 nằm cuối và trang 150 nằm trên cùng, rất khó xem. Xin mọi người chỉ cách khắc phục.
 |  Xem: 15.297  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 12/03/2009 - 09:25  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

۞ Nguyên nhân là bạn đã vô tình hay lỡ tay bấm vào dòng Reverse View (Xem ngược) trong menu View
Cách khắc phục: (bạn phải bỏ chọn dòng đó thì nó sẽ về trạng thái ban đầu).
۞ Bạn vào menu View của chương trình > Bạn nhấp vào dòng Reverse View để bỏ dấu V đi, khi đó thứ tự các trang sẽ là từ 1 đến 150 chứ không còn là 150 đến 1 nữa.
Ngày gửi: 12/03/2009 - 09:26

Thanks bạn nhiều nha.

Ngày gửi: 06/03/2013 - 08:50

tks bạn, 

Ngày gửi: 12/12/2014 - 01:24
Trả lời