Làm sao để IDM tự động download khi khởi động máy?

Làm sao để IDM tự động download khi khởi động máy.?

theo như thông báo trên trang chủ thì có chức năng đó.
 |  Xem: 10.818  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 09/04/2009 - 08:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đầu tiên bạn phải chọn cho IDM khởi động cùng window ( cái này thì đơn giản roài)
sau đó
click vào scheduler ( bên phải của nút option)
stick vào "start download on IDM startup"
xong roài
khó gì đâu na`
Ngày gửi: 09/04/2009 - 08:48
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)