Tại sao khi down nhạc về máy máy không nghe được chỉ báo Format Errors là bị làm sao ạ?

tai sao khi donw nhac ve may lai ko nghe dc may chi bao fomat erros la sao lam the nao dc khac phuc
 |  Xem: 4.758  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/11/2008 - 00:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

bài nhạc đó máy không hiểu định dạng và không có phần mềm nào trên máy chơi được bài ấy
Ngày gửi: 03/02/2010 - 09:20
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Netac C680 256MB
Liên hệ gian hàng...
MSI AP520 256MB
Liên hệ gian hàng...
JWD JWM-45 1GB
Liên hệ gian hàng...
VICTOR XA-S108-A 1GB
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)