Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng máy fax Canon L220 và canon L295

Bạn nào cần download tài liệu thì vào link dưới nhé

Trích dẫn:
http://www.lebaominh.com.vn/data/items/1700/HDSD_L220.pdf
Trích dẫn:
 |  Xem: 9.957  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 03/06/2008 - 10:07  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Ngày gửi: 03/06/2008 - 11:37
Link này dead rồi, link mới đây: www.hcmc.lebaominh.vn/data/items/1700/HDSD_L220.pdf
Ngày gửi: 27/01/2010 - 16:15
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Canon L220
1.000.000 ₫
Canon L295
7.966.000 ₫
Canon Laser Fax L380S
12.800.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Sản phẩm liên quan đến câu hỏi

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)