Về việc thêm đầu số mới vào số điện thoại cố định?

Thấy bảo từ 5/10 sẽ thêm đầu số 3 vào các số cố định của VNPT. Thế còn các mạng cố định khác như Viettel hay EVN thì thêm số gì và bao giờ thì thêm nhỉ?
Có ai biết chỉ mình với! Thanks!
 |  Xem: 38.939  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/10/2008 - 09:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hiện nay các mạng điện thoại cố định được thêm vào số đầu như sau:
Mã số đứng đầu cũ của VNPT: 5, 6, 7, 8, 9. Mã số mới +3. Thí dụ số cũ là 5123456, số mới là 35123456
EVN mã số đứng đầu cũ: 20, 21, 22, 23, 24, 46, 47, 48, 49. Mã số mới +2. Thí dụ: 2012345 (7 số), số mới: 22012345 (8 số).
Viettel mã số đứng đầu cũ: 25, 26, 27, 28, 29 (tại 20 tỉnh), Mã số mới +6. Thí dụ: 2534567 (7 số), số mới: 62534567 (8 số).(tại 20 tỉnh).
SPT mã số đứng đầu cũ: 40, 41, 42, 43, 44 (mới chỉ có tại TP.HCM). Mã số mới +5. Thí dụ: 4012345 (7 số), số mới: 54012345 (8 số).
VTC:mã số đứng đầu cũ: 45. Mã số mới +4.
Ngày gửi: 13/10/2008 - 12:54
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Điện thoại bàn có hiện số Unihero VT-CO168
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)