Cách xóa bỏ nhạc chờ của mobifone, help me?

 |  Xem: 219.171  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 27/05/2010 - 15:56  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Nếu bạn muốn xóa từng bài hát thì có thể vào đây : http://www.funring.vn/web/media/vn/funri… sau khi đăng nhập bạn có thể xóa những bài mình đã mua hoặc soạn tin nhắn XOA_<mã nhạc chờ>
--> 9224, còn bạn muốn tắt luôn nhạc chờ thì soạn tin nhắn TAT gửi 9224 hoặc Bấm: *090#, bấm Gọi/Yes/Ok
Chọn Trả lời/Answer, nhập số 1, chọn Gửi/Send
Chọn Trả lời/Answer, nhập số 2, chọn Gửi/Send

Ngày gửi: 27/05/2010 - 15:57

Để hủy nhạc chờ, bạn soạn tin nhắn: HUY rồi gửi số 9224.
Bạn soạn tin nhắn: KT rồi gửi số 994 để kiểm tra mình đang sử dụng gói dịch vụ gì?
Khi nào có ý sử dụng lại nhạc chờ thì bạn soạn tin nhắn: DK rồi gửi 9224


Ngày gửi: 09/11/2014 - 11:56
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thẻ Mobifone 500.000
Liên hệ gian hàng...
Thẻ Mobifone 200.000
Liên hệ gian hàng...
Sim Mobifone TK 160.000k
Liên hệ gian hàng...