Xếp loại các hãng xe hơi của Nhật : chất lượng, số lượng tiêu thụ, thị phần.Thanks

Xếp loại các hảng xe hơi của Nhật : chất lượng, số lượng tiêu thụ, thị phần.Thanks
 |  Xem: 2.169  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 24/05/2009 - 15:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Công nghiệp xe hơi Nhật Bản
Acura · Aisin Seiki Co. · Daihatsu Motor · Denso · HKS · Hino Motors · Honda Motor · Infiniti · Isuzu Motors · Kawasaki · Komatsu Limited · Kubota · Lexus · Mitsuoka · Mazda Motor · Mitsubishi Motors · Mitsubishi Fuso · Nissan Motor · Scion · Spoon Sports · Subaru · Suzuki Motors · Sumitomo Heavy · Toyota Motor · UD · Yamaha Motor · GS Yuasa ·

Lượng tiêu thụ và thị phần thì mình không rõ Bạn tham khảo ở link này nhé

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAu_b%E1%BA%A3n:C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p_xe_h%C6%A1i_Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n

http://www.tin247.com/cac_nha_san_xuat_xe_hoi_nhat_ban_dong_loat_%E2%80%9Ckeu_cuu%E2%80%9D-14-21392474.html
Ngày gửi: 25/05/2009 - 15:06
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Xe Xi téc DONGFENG DF 11
1.275.000.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)