Giá của xe nouvo sx (cả giấy tờ) là bao nhiu ạ :D

giá của xe nouvo sx (cả giấy tờ) là bao nhiu ạ :D

 |  Xem: 47.710  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/03/2012 - 10:51  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

41 - 42 triệu !

Ngày gửi: 22/03/2012 - 14:44
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Tuyển dụng