Xin cho biết 1 hải lý là bao nhiêu mét?

 |  Xem: 41.835  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/07/2010 - 16:47  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hải lý hoặc dặm biển (nautical mile - NM, International Nautical Mile - INM) là một đơn vị độ dài được dùng trong hoa tiêu hàng hải. Đây là độ dài của cung kinh tuyến trên bề mặt Trái Đất, tương ứng với một phút góc trên đường tròn lớn của nó.

1 Hải lý = 40000 km / (360 × 60) = 1,852 km

Dặm trên giờ là cách đọc tương đương của người Việt đối với câu tiếng Anh miles per hour, có ý nghĩa như là một đại lượng đo vận tốc. Nó biểu diễn số lượng dặm quốc tế đi được trong một giờ. Cách viết tắt phổ biến ngày nay là mph, mặc dù mi/h, sử dụng quy ước của SI để biểu diễn các đơn vị dẫn xuất, đôi khi cũng được sửdụng, đặc biệt là ở Mỹ. Đơn vị chuẩn của SI để đo vận tốc là m/s, mặc dù km/h thông thường cũng được sử dụng để thay thế cho mph.

1 mph tương đương với:

0,44704 m/s, đơn vị SI dẫn xuất
1,609344 km/h
22/15 =1,4667 ft/s
khoảng 0,868976 hải lý trên giờ
Dặm trên giờ là một đơn vị sử dụng cho vận tốc giới hạn trên đường ở Mỹ và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Ngày gửi: 19/07/2010 - 16:48
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Ghế trẻ em dùng cho @
Liên hệ gian hàng...
Ghế em bé cho xe tay ga G03
Liên hệ gian hàng...
Ghế xe hơi cho bé  BF-850B
Liên hệ gian hàng...
Ghế xe hơi dành cho bé Farlin BF-850A
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)