Hỏi về các kí hiệu trên Bugi?

Tôi muốn biết về các ký hiệu M, A, T trên các loại bugi của Nga và một số loại bugi NGK4, NGK5, NGK6, NGK7 của nhật ! xin cảm ơn!

 |  Xem: 918  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/05/2010 - 16:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

+ Kí hiệu của bugi Nga: đường kính phần ren kí hiệu bằng chữ M, A, T trong đó M ứng với đường kính 18 mm ,A với đường kính 14 mm và T ứng với đường kính 10 mm. Tiếp theo là chữ số biểu thị chiều dài phần sứ cách điện và chữ cái ở cuối chữ số này chỉ vật liệu cách điện.
Ví dụ : A – 14 – Y: Là bugi có đường kính phần ren 14 mm, chiều dài phần sứ cách điện dưới 14 mm, sứ cách điện là Uralít
+ Kí hiệu của bugi Nhật: thường kí hiệu bằng chữ NGK tiếp theo là chữ số NGK4, NGK5, NGK6, NGK7...Trong đó từ NGK6 trở về trước là loại bugi nóng và từ NGK6 trở đi là bugi lạnh

Ngày gửi: 06/05/2010 - 16:13
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)