Cho biết tên 10 khách sạn 4 đến 5 sao ở Tp HCM và mô hình quản lý khách sạn đó

 |  Xem: 7.072  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/12/2008 - 21:51  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tên khách sạn thì lên google. ngành nghề hoạt động thì giống nhau, còn mô hình quản lý thì tùy theo những quy mô khách sạn.
-------------------------------------
Marketing Trực Tuyến
Hanoi Youth Hostel
Mai Dza Hotel in Hanoi
Hanoi Youth Hotel
Ngày gửi: 26/11/2009 - 01:54
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)