Mua bột làm bánh dẻo ở đâu?

Cả nhà co ai biết chỗ mua bột làm bánh dẻo ở đâu mách mình với.Thanks

 |  Xem: 2.123  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/06/2011 - 12:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bột bánh dẻo bạn ra hàng Buồm nhá, số nhà 90 thì phải (tớ nhớ không rõ) ở đó có cả nước hoa bưởi, nước tro tàu, mạch nha đủ cả.

Ngày gửi: 18/06/2011 - 12:30
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)