Khi dùng sữa chua đểlàm mặt nạ thì nên dùng sữa chua có đường hay sữa chua không đường?

 |  Xem: 4.672  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/04/2008 - 20:45  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn nên dùng sữa chua không đường thì tốt hơn.
Ngày gửi: 12/04/2008 - 20:46
Trả lời