Khi dùng sữa chua đểlàm mặt nạ thì nên dùng sữa chua có đường hay sữa chua không đường?

 |  Xem: 4.822  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/04/2008 - 20:45  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn nên dùng sữa chua không đường thì tốt hơn.
Ngày gửi: 12/04/2008 - 20:46
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)