Tác dụng của thuốc trimazon?

Tác dụng của thuốc trimazon?
 |  Xem: 4.801  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/07/2009 - 17:32  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trimazon gồm hai thành phần chính là trimethoprin và sulfamethoxazol theo tỷ lệ 1/5. Hai chất này có tác dụng hiệp đồng ức chế vi khuẩn phát triển.
Ngày gửi: 15/07/2009 - 10:23
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

TraLyxime 200mg
Liên hệ gian hàng...