Tác dụng của thuốc trimazon?

Tác dụng của thuốc trimazon?
 |  Xem: 4.932  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/07/2009 - 17:32  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trimazon gồm hai thành phần chính là trimethoprin và sulfamethoxazol theo tỷ lệ 1/5. Hai chất này có tác dụng hiệp đồng ức chế vi khuẩn phát triển.
Ngày gửi: 15/07/2009 - 10:23
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)