Làm sao để điều chỉnh độ sáng của màn hình?

lam the nao de dieu chinh do sang cua man hinh may dien tim 3 kenh ECG-9620L Nihon Kohden

 |  Xem: 2.047  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/05/2011 - 09:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

De dieu chinh do sang man hinh cua may dien tim3 kenh ECG-9620L Nihon Kohden. Ban chi can su dung 2 phim chuc nang F2 va F3.Khi ban nhan phim F2 nhieu se lam giam do tuong phan,dieu nay co nghia lam cho man hinh sang len nhung lam cho cac thong so bi mo di khong hien thi ro tren man hinh may dien tim. Khi ban nhan phim F3 nhieu lan se lam tang do tuong phan,dieu nay co nghia lam cho man hinh ro net nhung nhan nhieu se lam toi sam man hinh lai va khong nhin thay cac thong so hien thi tren man hinh. Tom lai neu man hinh bi toi di thi banÝu dung F2, con neu man hinh sang qua thi ban su dung phim F3.

Ngày gửi: 18/05/2011 - 21:46
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Nihon Kohden MEK-6420K
249.000.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)