Cách vẽ hình mũi tên cong theo ý muốn?

Ai làm ơn chỉ giúp tôi cách vẽ hình mũi tên cong theo ý muốn.
 |  Xem: 5.711  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/04/2008 - 00:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Dùng Corel nhé!

Nhấn F7 để vào công cụ vẽ hình tròn (Ellipse Tool) kéo từ tâm ra ngoài theo ý muốn, hoặc muốn vẽ theo tỉ lệ nhấn thêm phím Ctrl + Shift và kéo chuột từ tâm ra ngoài. Import ảnh vào để bên cạnh hình đó, vẫn chọn cái hình đó rồi nhìn lên thanh Menu ở trên, vào Effects > PowerClip > Place Inside Container... Hiển thị 1 cái mũi tên, bạn chỉ vào hình tròn vừa vẽ, nhấp chuột vào nó. Bây giờ hình của bạn đã nằm trong hình bao đó. Muốn hình nó mầu hoặc không co mầu ở viền thì nhấn chuột phải vào thanh mầu bên tay phải. Hoặc hủy viền đó đi bằng cách nhấn ô có dấu X ở cuối thanh mầu bên tay phải đó. Để chỉnh to nhỏ, bạn lại vào cái vừa rồi, chọn Edit Contens bạn kéo to, nhỏ hình cho phù hợp với đường hình tròn hoặc bất kỳ hình gì mà bạn muốn tạo. dreaming.gif
Have fun! jeje.gif
Ngày gửi: 02/04/2008 - 12:04
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)