Làm thế nào để đặt trang chủ google trên GOOGLE CHROME?

 |  Xem: 12.258  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/01/2012 - 17:52  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn click vào cái cờ lê ở góc phải trình duyệt> Bấm Tùy chọn> Chọn Cơ bản>Ở mục Trang chủ bạn click vào Mở trang này rồi gõ http://www.google.com vào 

Ngày gửi: 30/01/2012 - 22:36
Trả lời