Làm thế nào để đặt trang chủ google trên GOOGLE CHROME?

 |  Xem: 12.283  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/01/2012 - 17:52  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn click vào cái cờ lê ở góc phải trình duyệt> Bấm Tùy chọn> Chọn Cơ bản>Ở mục Trang chủ bạn click vào Mở trang này rồi gõ http://www.google.com vào 

Ngày gửi: 30/01/2012 - 22:36
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)