Cách kết nối bluetooth laptop với điện thoại?

Cho hỏi máy mình có nút chỉnh bluetooth nhưng bật thì thì nó hỏi mình có bật dtdmo bluetooth , và hình như có nói là phải cài đặt chương trình gì đó. Bạn hãy giúp tôi!
i
 |  Xem: 11.586  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/09/2008 - 18:44  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể tìm kiếm một số phần mềm khác kết nối với điện thoại như Nokia PC Suite, Oxygen Phone Manager.

Ngoài ra bạn phải xem xét Model máy điện thoại đang dùng là loại gì và cần phần mềm kết nối Bluetooth tương thích. Ví dụ một số thiết bị điều khiển Bluetooth mà Nokia PC Suite tương thích:
- Microsoft Windows XP Bluetooth (included in XP SP2)
- Toshiba Bluetooth stack for Windows XP/2000 version 4.0
- Widcomm BTW 1.4, 3.0, 4.0, 5.0
- IVT BlueSoleil Bluetooth stack for Windows XP/2000, driver version 1.6.1.4*

Ở nhà mình kết đơn giản thông qua phần mềm BlueSoleil đi kèm thiết bị, bạn chỉ việc sử dụng chức năng Seach Device và nhập passport thông quan cho 2 thiết bị là có thể chia sẻ.

http://www.ivtcorporation.com/products/bluesuit/images/BlueSoleilForPC.jpg
Ngày gửi: 03/09/2008 - 10:53
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)