Mình muốn hỏi thông số của POP3 và SMTP để cài đặt vào Outlook Express hoặc MS Outlook?

Nhà mình dùng ADSL của VNN và có 1 tài khoản e-mail có domain @vnn.vn. Mình muốn hỏi thông số của POP3 và SMTP để cài đặt vào Outlook Express hoặc MS Outlook. Cám ơn nhiều.
 |  Xem: 3.064  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/09/2008 - 16:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Để có được thông tin chính xác về POP3 và SMTP, bạn nên hỏi nhà cung cấp dịch vụ e-mail.

Chúng tôi có được thông tin dưới đây vì cũng có sử dụng tài khoản @vnn.vn.

- POP3: mail.vnn.vn

- SMTP: smtp.hcm.vnn.vn hoặc smtp.hn.vnn.vn

* Lưu ý: Mặc dù nhà cung cấp dịch vụ cho thông tin của SMTP Server là smtp.vnn.vn, nhưng khi thử dùng lệnh telnet smtp.vnn.vn 25 để kiểm tra thì không kết nối được!
Ngày gửi: 19/09/2008 - 16:44
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)