Đặt tên con gái sinh năm 2012?

me 1989 cha 1984

gia đình mình sinh con gái đấu lòng

muốn đặt tên cho con

Trần Nguyễn Như Quỳnh

tên này có hợp với tuổi cha mẹ hay hộp với mang và tuổi của bé không?

xin các ban hãy giúp` mình? xin cam ơn

hay vao dau đểm tìm hiểu được ?

 

 |  Xem: 2.439  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/11/2011 - 13:51  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể vào trang web sau để tham khảo:

http://phongthuy.vietaa.com/default.asp?q=hoten#title

 

Ngày gửi: 28/12/2011 - 00:13
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.