Nếu không đóng thuế vãng lai thì sẽ bị phạt như thế nào?

Công ty tôi là công ty xây dựng trụ sở chính tại TPHCM, công ty tôi có thi công công trình ở tỉnh khác. Vây công ty tôi có phải đóng thuế vãng lai không? Nếu không đóng thuế vãng lai thì sẽ bị phạt như thế nào?
 |  Xem: 4.445  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/07/2009 - 16:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo điểm 1 phần d thông tư 129/2008/TT- BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tănghướng dẫn "...Người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải nộp thuế GTGT tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất và địa phương nơi đóng trụ sở chính.

........

Trường hợp cơ sở sản xuất phụ thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế tại trụ sở chính phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất. Số thuế GTGT người nộp thuế đã nộp cho cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế tại địa phương nơi đóng trụ sở chính...."

Như theo hướng dẫn ở trên thì Công ty bạn phải kê khai và nộp thuế GTGT tại Cơ quan thuế tỉnh (thành phố) nơi có công trình thi công. Thời hạn để kê khai nộp thuế là 10 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế (ngày ký kết hợp đồng) và bạn phải kê khai thuế GTGT theo mẫu 06/GTGT của thông tư 60/2007 ngày 14/6/2007 của Bộ Tài Chính.

Nếu như Công ty bạn không thực hiện đúng như hướng dẫn trên Công ty bạn có thể bị phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo hướng dẫn của thông tư 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.
Ngày gửi: 21/07/2009 - 16:54
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ kế toán, khai báo quyết toán thuế
Liên hệ gian hàng...
Biển Đồng
Liên hệ gian hàng...
Biển chữ nổi
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo