Tiền ăn giữa ca và chi trang phục cho người lao động được trừ vào chi phí tính thuế như thế nào?

 |  Xem: 4.883  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/10/2009 - 14:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chi phí tiền ăn giữa ca được trừ vào chi phí theo quy định của Bộ Luật lao động. Theo đó giám đốc hoặc chủ cơ sở kinh doanh quyết định mức ăn phù hợp với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đảm bảo điều kiện sức khỏe của người lao động. Kể cả trường hợp doanh nghiệp tự tổ chức bếp ăn giữa ca, hay đặt mua suất ăn bên ngoài đều phải đảm bảo hóa đơn chứng từ theo quy định.
-Chi trang phục đựơc trừ khi tính thuế bao gồm:
+ Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không vượt quá 1.500.000 đồng/người/năm; phải có hóa đơn chứng từ theo quy định.
+ Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động không vượt quá 1.000.000 đồng/người/năm; phải có chứng từ theo quy định.
Ngày gửi: 06/10/2009 - 14:07
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Biển Đồng
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo