Thuế trực thu và thuế gián thu khác nhau như thế nào?

Thuế trực thu và thuế gián thu khác nhau như thế nào?
 |  Xem: 59.568  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/03/2009 - 17:44  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Các loại thuế, suy cho cùng đều điều tiết vào thu nhập của các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào phương thức điều tiết trực tiếp hay gián tiếp vào thu nhập mà người ta chia hệ thống thuế thành hai loại: thuế trực thu và thuế gián thu.

Thuế trực thu: Là các loại thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế.
Thuế trực thu có đặc điểm là đối tượng nộp thuế theo luật quy định đồng nhất với người phải chịu thuế tức là thuế thu trực tiếp vào thu nhập của người nộp thuế. Về nguyên tắc loại thuế này có tính đến khả năng của người nộp thuế, người có thu nhập cao hơn phải nộp thuế nhiều hơn, còn người có thu nhập thấp thì nộp thuế ít hơn. Thuế trực thu thường bao gồm các sắc thuế điều tiết vào thu nhập của pháp nhân kinh doanh, thể nhân và các cá nhân. Ở nước ta thuế trực thu bao gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế chuyển quyền sử dụng đất...
Thuế gián thu: Là loại thuế không trực tiếp điều tiết vào thu nhập hay tài sản của người nộp thuế mà điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hoá, dịch vụ.
Thuế gián thu có đặc điểm là người nộp thuế theo luật và người trả thuế không đồng nhất với nhau: người tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ là người chịu thuế (giá mua hàng đã bao gồm thuế gián thu) còn người nộp thuế là người sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. Về nguyên tắc việc điều tiết thuế gián thu mang tính chất bình quân, không tính đến khả năng thu nhập của người chịu thuế, người có thu nhập cao hay thấp đều chịu thuế như nhau nếu cùng mua một loại hàng hoá, dịch vụ. Ví dụ: một ti vi giá bán chưa có thuế là 2 triệu, thuế giá trị gia tăng 10% là 200.000 đồng, tổng giá bán là 2.200.000 đồng. Khi mua chiếc ti vi trên mọi người đều trả tiền mua hàng là 2.200 000đ; không phân biệt người mua hàng có thu nhập cao hay thu nhập thấp. Mặt khác khi mua hàng chính bản thân người mua đã trả 200.000 đ tiền thuế GTGT nhưng mọi ngưòi không mấy quan tâm, thậm chí đôi khi không biết mình đã trả thuế.
Thuế gián thu thưòng là các sắc thuế điều tiết thuế vào người tiêu dùng hàng hoá dịch vụ. Ở nước ta thuế gián thu bao gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Do đặc điểm trên, nên ở các nước đang phát triển thường có tỷ trọng điều tiết về thuế gián thu cao hơn thuế trực thu. Việc tổ chức thu nộp thuế gián thu cũng thuận lợi hơn nhưng không bảo đảm tính công bằng do chưa tính đến hoàn cảnh cụ thể và khả năng của người nộp thuế. Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội thì tỷ trọng về thuế trực thu, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân của các nước ngày càng tăng lên.
Ngày gửi: 07/03/2009 - 17:45
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ tư vấn thuế
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(8 lượt cảm ơn)
Quảng cáo