Xin cho tôi hỏi về thuế kinh doanh hàng tháng và thuế môn bài.?

Tôi mới mở dịch vụ kinh doanh(ngành nghề: game). Xin cho tôi hỏi về thuế kinh doanh hàng tháng và thuế môn bài. Tôi có được miễn hoặc giảm khi mới kinh doanh hay không. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý cơ quan, tôi xin chân thành cảm ơn.
 |  Xem: 4.820  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/03/2009 - 18:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

a/ Thuế TNDN:
Theo quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định về thuế TNDN và tại Mục I, Mục II, Mục III, Điểm 1 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì cơ sở mới thành lập từ dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN theo quy định thì mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập. Các trường hợp còn lại đều không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập.
b/ Thuế GTGT:
Theo quy định từ Điều 1 đến Điều 30 của Luật thuế GTGT số 02/1997/QH9 ngày 16/7/2003 và từ Điều đến Điều 4 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT và số 57/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội không quy định miễn, giảm thuế GTGT.
c/ Thuế môn bài:
Theo quy định tại điểm 3 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/22/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức môn bài thì dịch vụ kinh doanh game không thuộc các trường hợp được miễn, giảm thuế môn bài.
Ngày gửi: 17/03/2009 - 18:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói l & l
Liên hệ gian hàng...
Ancom Thành lập Doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo