1 rúp Nga bằng bao nhiêu tiền Việt?

 |  Xem: 52.288  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 30/01/2008 - 12:57  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

600
Ngày gửi: 30/01/2008 - 13:01
1 đô hình như 25 rub
Ngày gửi: 30/01/2008 - 13:13
nói chung là 1000 Rúp = 710 ngàn VND
Ngày gửi: 20/06/2008 - 01:46

ngu

 

Ngày gửi: 20/06/2012 - 08:31
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập công ty cổ phần
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)