1 rúp Nga bằng bao nhiêu tiền Việt?

 |  Xem: 50.333  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 30/01/2008 - 12:57  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

600
Ngày gửi: 30/01/2008 - 13:01
1 đô hình như 25 rub
Ngày gửi: 30/01/2008 - 13:13
nói chung là 1000 Rúp = 710 ngàn VND
Ngày gửi: 20/06/2008 - 01:46

ngu

 

Ngày gửi: 20/06/2012 - 08:31
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập công ty cổ phần
Liên hệ gian hàng...