Các yếu tố cơ bản cấu thành nên thị trường của 1 sản phẩm là gì?

 |  Xem: 4.583  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/03/2008 - 10:33  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Có 3 yếu tố cơ bản là: cung, cầu và mức giá xác định của sản phẩm.
Ngày gửi: 17/03/2008 - 10:34
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập công ty cổ phần
Liên hệ gian hàng...
Thành lập Công ty TNHH
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)