Các yếu tố cơ bản cấu thành nên thị trường của 1 sản phẩm là gì?

 |  Xem: 4.549  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/03/2008 - 10:33  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Có 3 yếu tố cơ bản là: cung, cầu và mức giá xác định của sản phẩm.
Ngày gửi: 17/03/2008 - 10:34
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập công ty cổ phần
Liên hệ gian hàng...