Nội dung chính sách tiền tệ mở rộng ?

 |  Xem: 1.058  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 11/06/2011 - 13:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chính sách tiền tệ mở rộng còn gọi là chính sách tiền tệ nới lỏng là chính sách tăng cung ứng tiền vào lưu thông .Khi mà nền kinh tế có dấu hiệu suy thoái thì Ngân hàng TW sẽ hoạch định chính sách này để
khuyến khích đầu tư
mở rộng sản xuất
tạo công ăn việc làm
Chính sách tiền tệ thắt chặt là chính sách tiền tệ thu hẹp lượng tiền cung ứng,dẫn đến trong luu thông khan hiếm tiền.Chính sách này được áp dụng khi nền kinh tế có lạm phát gia tăng.Tuy nhiên nếu áp dụng chính sách này trong thời gian dài sẽ làm cho trong lưu thông khan hiếm tiền>lãi suất tăng>hạn chế đầu tư>sản xuất giảm>việc làm giảm>thu nhập giảm>kinh tế suy thoái....
Tóm lại tùy từng điều kiện cụ thể mà áp dụng các chính sách hợp lý.

Ngày gửi: 28/04/2014 - 15:34
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)