Biễu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với những loại thu nhập nào và cách tính như thế nào?

Những loại thu nhập nào áp dụng mức thuế suất là 5%; 10%; 15%; 20%; 25 % ? Cho ví dụ?
 |  Xem: 1.818  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 30/06/2008 - 11:52  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể xem thông tư 81/2004/TT-BTC (download từ trang web của bộ tài chính www.mof.gov.vn hoặc lên google search). Trong ấy hướng dẫn đầy đủ lắm.
Nếu không rõ thì bạn có thể gửi mes cho minh.
Ngày gửi: 14/07/2008 - 15:06
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập công ty cổ phần
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)