Michael Porter và lý thuyết cạnh tranh

Mình được biết M. Porter là một chuyên gia trong lĩnh vực phân tích tính cạnh tranh của doanh nghiệp. Mình đang tìm hiểu thêm về marketing nên không rõ lắm về lĩnh vực này.Bạn nào có sách của M. Porter có thể chia sẻ cho mình được không, hoặc các bài báo của ông viết về lĩnh vực này? Theo M. Porter các nhân tố nào góp phần tạo nên sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp vậy?
 |  Xem: 2.676  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/01/2009 - 21:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

SAGA có nhiều bài viết về lý thuyết cạnh tranh của Porter, bạn có thể tham khảo:

* Phân tích môi trường ngành với mô hình 5 áp lực
* The five forces model of M. Porter
* Chiến lược Đại dương xanh từ góc nhìn của P. Kotler và M. Porter
* TS. Napier bàn về chiến lược Đại dương xanh

Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật có cuốn: Chiến lược cạnh tranh- tác giả M. Porter. Bạn thử tìm mua xem sao.
Ngày gửi: 07/01/2009 - 21:07
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)