Điểm khác biệt giữa tiếng anh và tiếng việt?

 |  Xem: 2.953  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/09/2008 - 20:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tiếng Anh là ngôn ngữ của người Anh, tiếng Việt là ngôn ngữ của người Việt.
Ngày gửi: 18/09/2008 - 13:12
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo