Trường ĐH Nông lâm TP.HCM phân hiệu tại Gia Lai thì ngành này có chia ra dược - thú y và bác sĩ thú y không?

Khối B em được 14.5 điểm, và em được cộng 1,5 điểm vùng. Nếu em đăng ký vào ngành thú y của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM phân hiệu tại Gia Lai thì ngành này có chia ra dược - thú y và bác sĩ thú y không? Và sau này bằng sẽ do ĐH Nông lâm cấp phải không?
 |  Xem: 1.325  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/08/2009 - 13:04  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Điểm của em đủ điều kiện nộp xét tuyển ngành Thú y tại Phân hiệu ĐH Nông lâm tại Gia Lai. Ngành thú y tại đây giống ngành Thú y tại trường ở TP.HCM, tốt nghiệp sẽ nhận bằng bác sỹ Thú y. Bằng do trường cấp. Dược thú y chỉ là chuyên ngành của ngành thú y. Khi làm đề tài tốt nghiệp em có thể chọn lĩnh vực dược thú y nếu em thích.
Ngày gửi: 17/08/2009 - 13:05
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Khi phụ huynh đồng hành cùng nhà trường - Những điều nên và không nên
Liên hệ gian hàng...