Trung cấp an ninh thường thì lấy bao nhiêu điểm vậy ạ?

 |  Xem: 6.463  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/02/2010 - 10:49  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Câu hỏi của bạn chung chung quá, cụ thể là bạn thi khối nào? Trường T/C An Ninh thường lấy điểm theo cụm. Nhưng điểm chuẩn thường sàn sàn từ 16 đến 20 bạn ạ.
Ngày gửi: 22/02/2010 - 14:59
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Ngữ pháp tiếng Anh trung cấp
Liên hệ gian hàng...
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh trung cấp
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)