Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
1 thành viên trả lời
styles Trả lời cuối cùng: 30/05/2008
 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 2008 CỦA BỘ GIÁO DỤC

   styles

   30/05/2008 - 22:00
   Để xem được nội dung này, máy bạn cần có phần mềm Adobe Acrobat Reader ([blue]http://media.tuoitre.com.vn/download/Tools/AdbeRdr80_en_US.exe[/blue]). Bạn có thể bấm vào đây để cài đặt phần mềm này về máy [b] TIẾNG ANH[/b] * Tiếng Anh hệ 7 năm - Đáp án môn tiếng Anh - hệ 7 năm (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengAnh/Anh7Nam/DaCtAnh7N.pdf) * Tiếng Anh phân ban - Đáp án môn tiếng Anh - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengAnh/AnhPhanban/DaCtAnhPb.pdf) * Tiếng Anh hệ 3 năm - Đáp án môn tiếng Anh - hệ 3 năm (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengAnh/Anh3Nam/DaCtAnh3N.pdf) [b]NGỮ VĂN[/b] - Hướng dẫn chấm môn Văn - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Van/HdcCtVanKpb.pdf) - Hướng dẫn chấm môn Văn - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Van/HdcCtVanPb.pdf) - Hướng dẫn chấm môn Văn - bổ túc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Van/HdcCtVanBt.pdf) [b]LỊCH SỬ[/b] - Hướng dẫn chấm môn Lịch sử - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Lichsu/HdcCtSuKpb.pdf) - Hướng dẫn chấm môn Lịch sử - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Lichsu/HdcCtSuPb.pdf) - Hướng dẫn chấm môn Lịch sử - bổ túc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Lichsu/HdcCtSuBt.pdf) [b]ĐỊA LÝ[/b] - Hướng dẫn chấm môn Địa lý - bổ túc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Dialy/HdcCtDiaBt.pdf) [b]TOÁN[/b] - Hướng dẫn chấm môn Toán - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Toan/HdcCtToanKpb.pdf) - Hướng dẫn chấm môn Toán - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Toan/HdcCtToanPb.pdf) - Hướng dẫn chấm môn Toán - bổ túc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Toan/HdcCtToanBt.pdf) [b]VẬT LÝ[/b] * Vật lý không phân ban - Đáp án môn Vật lý - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Vatly/Khongphanban/DaCtLyKpb.pdf) * Vật lý phân ban - Đáp án môn Vật lý - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Vatly/Phanban/DaCtLyPb.pdf) [b]HÓA HỌC[/b] * Hóa không phân ban - Đáp án môn Hóa học - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Hoahoc/Khongphanban/DaCtHoaKpb.pdf) * Hóa phân ban - Đáp án môn Hóa học - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Hoahoc/Phanban/DaCtHoaPb.pdf) * Hóa bổ túc - Đáp án môn Hóa học - bổ túc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Hoahoc/Botuc/DaCtHoaBt.pdf) [b]SINH HỌC[/b] * Sinh không phân ban - Đáp án môn Sinh học - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Sinhhoc/Khongphanban/DaCtSinhKpb.pdf * Sinh phân ban - Đáp án môn Sinh học - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Sinhhoc/Phanban/DaCtSinhPb.pdf) * Sinh bổ túc - Đáp án môn Sinh học - bổ túc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/Sinhhoc/Botuc/DaCtSinhBt.pdf)

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   styles

   30/05/2008 - 22:05
   NGOÀI RA CÒN CÓ ĐÁP ÁN MÔN NGOẠI NGỮ

   TIẾNG PHÁP

   * Tiếng Pháp hệ 7 năm

   - Đáp án môn tiếng Pháp - hệ 7 năm (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengPhap/Phap7Nam/DaCtPhap7N.pdf)

   * Tiếng Pháp hệ 3 năm

   - Đáp án môn tiếng Pháp - hệ 3 năm (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengPhap/Phap3Nam/DaCtPhap3N.pdf)

   TIẾNG NGA

   - Đáp án môn tiếng Nga - phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengNga/NgaPhanban/DaCtNgaPb.pdf)

   - Đáp án môn tiếng Nga - không phân ban (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengNga/Ngakhongphanban/DaCtNgaKpb.pdf)


   TIẾNG ĐỨC

   - Đáp án môn tiếng Đức (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengDuc/DaCtDuc.pdf)

   TIẾNG NHẬT


   - Đáp án môn tiếng Nhật (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengNhat/DaCtNhat.pdf)

   TIẾNG TRUNG QUỐC

   - Đáp án môn tiếng Trung Quốc (http://media.tuoitre.com.vn/GiaoDuc/THPT2008/DapanTHPT08/TiengTrung/DaCtTrung.pdf)

   Báo vi phạm