Ngành quan hệ lao động đào tạo những gì?

Em được biết Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm nay tuyển sinh ngành quan hệ lao động nhưng em không biết ngành này đào tạo những gì? Ra trường có thể làm việc ở đâu?
 |  Xem: 3.635  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/02/2009 - 09:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hiện nay trên cả nước chỉ có ĐH Tôn Đức Thắng được đào tạo hệ ĐH ngành quan hệ lao động. Chương trình đào tạo các nhà kỹ trị trong lĩnh vực quan hệ lao động và những nhà quản trị hoạt động công đoàn.

Sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý mọi mối quan hệ lao động trong đơn vị và ngoài xã hội; quan hệ xã hội, quan hệ quần chúng; kỹ năng tổ chức lực lượng quần chúng lao động; phương pháp phân tích, đánh giá và ra quyết định liên quan trong ứng xử với người lao động và đoàn thể của họ. Sinh viên cũng được đào tạo khả năng tham gia vào quá trình quản trị kinh doanh tại doanh nghiệp như một nhà quản trị nguồn nhân lực; cũng như có kỹ năng thương lượng, thuyết phục đám đông.

Chương trình đào tạo ngành quan hệ lao động vào học kỳ 7 và 8 chia làm ba chuyên ngành: quản trị hành vi tổ chức, quản trị công đoàn, quản trị quan hệ công chúng.

Khi ra trường, cử nhân quan hệ lao động có thể đảm nhận vị trí: chủ tịch công đoàn, ủy viên ban chấp hành cơ sở và trên cơ sở; giám đốc nhân sự hay trưởng phòng tổ chức - cán bộ; trưởng phòng quan hệ quần chúng; chuyên viên nghiên cứu về lao động và công đoàn cho các viện, trường ĐH; chuyên viên tư vấn, nghiên cứu cho các dự án về lao động, xã hội, về công đoàn, về quan hệ công chúng và vận động cộng đồng; chuyên viên thương lượng và xử lý các bất đồng xã hội.
Ngày gửi: 28/02/2009 - 09:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thuật số thần bí thiên nhân cảm ứng - Chiêm đoán thuật số phong thủy nhân tướng học những ngành khoa học thần bí
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)